UJ uczy Straż Graniczną o Bliskim Wschodzie

UJ uczy Straż Graniczną o Bliskim Wschodzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uniwersytet Jagielloński (fot. Jan Mehlich - Lestat/Wikipedia)
Studia podyplomowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zainaugurowano na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie dwóch semestrów 30 studentów będzie się uczyć języka arabskiego, tureckiego lub urdu i poznawać wybrane zagadnienia Środkowego i Bliskiego Wschodu.

Studia podyplomowe dotyczą "Tożsamości społeczno-kulturowej narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu". Umowę dotyczącą ich organizacji podpisali w październiku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. Karol Musioł oraz komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk Janusz Cienciała. - Przedsięwzięcie to stanowi odpowiedź na aktualne oraz prognozowane potrzeby służbowe Straży Granicznej - wyjaśnił rzecznik prasowy komendanta ppłk. Marek Jarosiński. Jarosiński wyjaśnił, że program studiów został dostosowany do potrzeb działalności służbowej funkcjonariuszy i  pracowników SG wobec obywateli państw trzecich.

W programie studiów znalazła się zarówno nauka wybranego języka orientalnego (arabski, turecki lub urdu), jak i poznawanie zagadnień teoretycznych dotyczących tożsamości społeczno-kulturowej narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu. Są to m.in. ogólne zagadnienia współczesnego islamu z uwzględnieniem specyfiki w różnych krajach azjatyckich i zarys historii współczesnego świata arabskiego, kultury oraz zagadnień polityczno-społecznych wybranych krajów z rejonu Azji Środkowej. - Liczne i różnorodne kontakty funkcjonariuszy Straży Granicznej z  obywatelami państw trzecich, ukształtowanymi w odmiennej kulturze, wymagają od funkcjonariuszy wysokich kompetencji międzykulturowych, aby uniknąć szkodliwych dla obu stron tych kontaktów szoku kulturowego, izolacji, naruszenia praw podstawowych - opisywał cel organizacji studiów komendant Cienciała. Zdaniem pograniczników, chodzi o takie przygotowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, aby byli oni w stanie rzetelnie, skutecznie i bez uprzedzeń, a z korzyścią dla obu stron wykonywać swoje obowiązki.

PAP, arb
 0

Czytaj także