Uważasz, że znasz historię odzyskania niepodległości przez Polskę?
Sprawdź się w naszym quizie!

Przy okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości warto sprawdzić swoją wiedzę o jednym z najważniejszych wydarzeń z XX wieku dotyczących polskiej historii. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, jak wiele wiesz o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku!
Warto, żebyś dowiedział/a się więcej o tym jak Polska odzyskała niepodległość
Warto, żebyś dowiedział/a się więcej o tym jak Polska odzyskała niepodległość
Daty odzyskania niepodległości nie pomylisz, ale warto poczytać więcej
Dobry wynik, dużo wiesz o odrodzeniu Polski w 1918 roku
Świetny wynik! Piłsudski, Dmowski i inni Ojcowie Niepodległości byliby z Ciebie dumni
Gratulacje! Doskonale znasz historię odzyskania przez Polskę niepodległości
Twój wynik:

1 / 16 Po której stronie w trakcie I wojny światowej walczyły Legiony Polskie?

Austro-Węgier i Niemiec
Rosji
Francji i Anglii

2 / 16 Kto w 1914 roku wydał odezwę do Polaków, w której zapowiadano „odrodzenie Polski”

Car Mikołaj II
Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz
Cesarz Karol I Habsburg

3 / 16 Według postanowień wydanego przez Niemcy i Austro-Węgry Aktu 5 Listopada na czele odrodzonej Polski miał stanąć:

Prezydent
Książę
Król

4 / 16 Gdzie przez kilkanaście miesięcy przetrzymywany był Józef Piłsudski po kryzysie przysięgowym w 1917 roku?

W Magdeburgu
W Berlinie
W Poznaniu

5 / 16 Światowej sławy kompozytorem i pianistą, który znacząco przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę był:

Witold Lutosławski
Ignacy Jan Paderewski
Krzysztof Penderecki

6 / 16 Założona 15 sierpnia 1917 w Lozannie przez Romana Dmowskiego polska organizacja polityczna, której celem była odbudowa państwa polskiego przy pomocy państw Ententy to:

Komitet Narodowy Polski
Polska Komisja Likwidacyjna
Naczelna Rada Ludowa

7 / 16 4 czerwca 1917 roku we Francji została powołana Armia Polska, nazywana też Armią Hallera. Mundury żołnierzy miały kolor:

zielony
szary
błękitny

8 / 16 Z orędziem do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w którym mowa była o utworzeniu niezależnego państwa polskiego z dostępem do morza, wystąpił w styczniu 1918 r. prezydent:

Thomas Woodrow Wilson
Theodore Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt

9 / 16 Kiedy Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski?

7 października 1918 r.
11 listopada 1918 r.
14 listopada 1918 r.

10 / 16 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski:

przybył do Warszawy i został uroczyście powitany
przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową
objął władzę jako Naczelnik Państwa

11 / 16 Powstanie Wielkopolskie wybuchło:

27 listopada 1918 r.
27 grudnia 1918 r.
2 maja 1921 r.

12 / 16 Kto stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej?

Wincenty Witos
Wojciech Korfanty
Roman Dmowski

13 / 16 Kto 7 listopada 1918 r. stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej?

Ignacy Daszyński
Józef Piłsudski
Wincenty Witos

14 / 16 Podczas kończącej I wojnę światową konferencji pokojowej w Paryżu kilkugodzinną na temat Polski mowę w języku francuskim i angielskim wygłosił:

Józef Piłsudski
Roman Dmowski
Maurycy Zamoyski

15 / 16 Przebieg granicy wschodniej II Rzeczypospolitej został ustalony traktatem:

wiedeńskim
wersalskim
ryskim

16 / 16 W którym roku zostało oficjalnie ustanowione Narodowe Święto Niepodległości?

1918 r.
1926 r.
1937 r.