Historia Polski.
Łatwy quiz z symboli narodowych

Polskie symbole narodowe, podobnie jak i sama Polska, mają ciekawą i skomplikowaną historię. Obecnie jednak są dokładnie określone w prawie. W tym quizie sprawdzamy wiedzę o współczesnej postaci i historii polskiego hymnu, flagi i godła. Niektóre pytania wymagają chwili namysłu, ale nie powinien on sprawić nikomu większych trudności.
Twój wynik:

1 / 17 W konstytucji Rzeczpospolitej opisane są następujące symbole narodowe:

Godło, barwy i hymn
Herb, flaga i hymn
Godło, barwy i polski złoty

2 / 17 Obecnie w ustawie z 1980 roku z poprawkami jasność i odcienie białej i czerwonej barwy polskiej flagi są określone za pomocą współrzędnych trójchromatycznych. A jak odcienie czerwonej barwy polskiej flagi opisane były słownie we wcześniejszych aktach prawnych w II RP i PRL?

Karmazyn, a następnie cynober
Szkarłat, a następnie karmin
Rubin, a następnie wiśnia

3 / 17 Jakie są oficjalne proporcje flagi państwowej RP?

5:8
1:1
3:1

4 / 17 Flagę państwową z godłem zgodnie z polskim prawem może/mogą stosować:

Prezydent RP
Prymas Polski
Polskie statki morskie jako banderę

5 / 17 Od którego roku obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?

1989
2004
2018

6 / 17 Polskie barwy narodowe zostały po raz pierwszy opisane w uchwale polskiego sejmu w czasie:

Powstania listopadowego
Powstania styczniowego
II RP

7 / 17 W którym roku po raz pierwszy uchwalono formalnie w ustawie już nie tylko barwy narodowe, ale dokładne kolory i kształt polskiej flagi?

1872 rok
1919 rok
1951 rok

8 / 17 Pierwsze znane użycie orła w koronie jako herbu całej Polski to pieczęć majestatyczna Przemysła II. Który to był wiek?

X wiek
XIII wiek
XVII wiek

9 / 17 Po unii lubelskiej herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów zawierał:

pole przedstawiające Białego Orła w koronie oraz pole z wizerunkiem Pogoni – herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego
dwa pola przedstawiające Białego Orła w koronie oraz dwa pola z wizerunkiem Pogoni
Rzeczypospolita Obojga Narodów nie miała swojego herbu, posługiwano się osobno herbami Polski i Litwy

10 / 17 W szczególnym herbie Rzeczpospolitej na pieczęci Rządu Narodowego Powstania Styczniowego widnieje:

Sam Biały Orzeł
Biały Orzeł, Pogoń i Ciołek – rodowe godła Stanisława Augusta Poniatowskiego
Biały Orzeł, Pogoń i Archanioł Michał – patron Rusi

11 / 17 W godle RPL orzeł nie miał:

Korony
Złotych szponów
Wystającego z dziobu języka
Nie miał żadnego z powyższych elementów

12 / 17 Który z tych elementów nie jest złoty we współczesnym oficjalnym wizerunku polskiego godła Orła Białego?

Korona
Dziób
Ogon
Wszystkie powyższe elementy są złote

13 / 17 Jak oficjalnie nazywa się hymn Polski?

„Jeszcze Polska nie zginęła”
„Pieśń legionowa”
„Mazurek Dąbrowskiego”

14 / 17 Ile zwrotek ma oficjalny tekst „Mazurka Dąbrowskiego”?

Jedną
Cztery
Sześć

15 / 17 Kto jest autorem pierwotnego tekstu obecnego hymnu?

Julian Tuwim
Adam Mickiewicz
Józef Wybicki

16 / 17 Kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” został formalnie uznany za oficjalny hymn Polski?

W 1797 roku
W 1917 roku
W 1927 roku

17 / 17 Która z tych historycznych postaci nie pojawia się w aktualnej, oficjalnej wersji polskiego hymnu?

Jan Henryk Dąbrowski
Napoleon Bonaparte
Stefan Czarniecki
Wszystkie powyższe postacie pojawiają się w tekście hymnu