Zagrożenie dla trójpodziału władzy w Polsce? Prezes TK zabrała głos

Zagrożenie dla trójpodziału władzy w Polsce? Prezes TK zabrała głos

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uważa, że „trójpodział władzy, zgodnie z obowiązującą zasadą, w Polsce obowiązuje” i zaznacza, że „nie widzi zagrożenia”, jakoby miało to ulec zmianie. – Od momentu, kiedy wokół Trybunału Konstytucyjnego był problem mówiono, że to koniec trójpodziału władzy – zwróciła uwagę.

Julia Przyłębska tłumaczyła, że prezydent ma teraz cztery możliwości: może ustawę podpisać, zawetować, nie podpisywać i wówczas skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym oraz podpisać i skierować do TK. Pytana o to, kiedy ewentualnie Trybunał będzie w stanie zająć się ustawami, jeżeli prezydent je zaskarży stwierdziła, że zależne to jest od kilku kwestii. – Jeśli sprawa wpłynie, to oczywiście nadam jej bieg zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak każdej innej sprawie. Zależy to, w jakim trybie wpłynie - czy będzie to tzw. tryb prewencyjny, czy będzie zaskarżenie zastępcze. Uzależnione to jest potem od tego, czy będzie sprawa rozpoznawana w pełnym składzie TK, czy w składzie pięciu sędziów – wyjaśniła.

„Sędzia nie powinien angażować się politycznie”

Prezes TK oznajmiła, że „nie rozumie” skąd tezy opozycji, że przyjęte przez Sejm ustawy prowadzą do upolitycznienia sędziów. – Procedura dochodzenia do zawodu sędziego w zasadzie się nie zmieni. Spór jest co do tego, w jaki sposób będą powoływani sędziowie Sądu Najwyższego. Ale też ta procedura w sposób znaczący się nie zmieni – mówiła. Jej zdaniem, jeżeli nowe regulacje wejdą w życie, „usprawnią działanie sądów i zobiektywizują procedurę przydzielania spraw”. – Mimo wszystko, mimo że w nas (sędziach - red.) jest takie samoograniczenie, jakaś refleksja, jesteśmy tylko ludźmi. (...) Każdy sędzia powinien o tym pamiętać, nie powinien się angażować politycznie, nie powinien uczestniczyć w wiecach politycznych, powinien miarkować, co mówi – podkreśliła.

Niestosowne wypowiedzi Timmermansa

Przyłębska odniosła się do wypowiedzi szefa Komisji Europejskiej dotyczących działania Trybunału Konstytucyjnego. Oceniła, że „są one niestosowne”. – Chciałam zapewnić pana Timmermansa i wszystkich państwa za granicą, że TK funkcjonuje zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, że nie ma takiej sytuacji, by był to trybunał fasadowy. Sędziowie, którzy orzekają w TK, orzekają na podstawie obowiązującego prawa. Jeśli ktoś uważa inaczej, oczekuję telefonu i wizyty w TK, poinformuję ze szczegółami, jak w tej chwili Trybunał funkcjonuje – stwierdziła.

Źródło: TVP Info
+
 9

Czytaj także