W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje. Co ustalano?

W Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje. Co ustalano?

Konsultacje wiceminister Joanny Wroneckiej w rosyjskim MSZ
Konsultacje wiceminister Joanny Wroneckiej w rosyjskim MSZ / Źródło: MSZ
We wtorek w Moskwie odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje z udziałem podsekretarz stanu z Ministerstwie Spraw Zagranicznych Joanny Wroneckiej i wiceministra Giennadija Gatiłowa.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontekście niestałego członkostwa RP w Radzie w latach 2018-2019. Jednym z tematów spotkania były możliwości ewentualnej współpracy Polski i Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa.

– Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ od 1 stycznia 2018 r. będziemy angażować się w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym i globalnym – mówiła wiceminister Joanna Wronecka prezentując priorytety członkostwa Polski w RB ONZ. Wiceszefowa polskiego MSZ podkreśliła w rozmowie z wiceministrem Gatiłowem polityczne znaczenie, jakie Polska przywiązuje do niestałego członkostwa w Radzie.

W trakcie konsultacji omówiono ponadto bieżącą dynamikę prac Rady Bezpieczeństwa w odniesieniu do najważniejszych kwestii geograficznych i horyzontalnych znajdujących się na agendzie ONZ.

Konsultacje odbyły się z inicjatywy strony rosyjskiej. Po wyborze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ 2 czerwca br. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przekazał ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu list gratulacyjny zawierający zaproszenie do przeprowadzenia dwustronnych konsultacji na szczeblu wiceministrów ds. RB ONZ.

 2

Czytaj także