Ustawy o KRS i SN przyjęte w Senacie bez poprawek

Ustawy o KRS i SN przyjęte w Senacie bez poprawek

Senat RP
Senat RP / Źródło: Newspix.pl / fot. Jacek Herok
W Senacie bez poprawek zostały przyjęte nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Posiedzenie senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji trwało osiem godzin, zakończyło się 12 grudnia o godzinie 2:30.

Wnioski o poparcie ustaw bez poprawek złożył członek Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski. Podczas debaty nad nowelizacją ustawy o KRS wniosek poparło sześciu członków komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Był tylko jeden sprzeciw. W przypadku ustawy o SN również sześciu senatorów poparło wniosek o przyjęcie jej bez poprawek. Dwóch głosowało przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat odrzucił wnioski Platformy Obywatelskiej o przerwanie obrad i odrzucenie obu ustaw.

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

W przypadku ustawy o SN, powstaną w niej dwie nowe izby – Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna, w której skład będą wchodzić ławnicy wybierani przez Senat. Ustawa wprowadza również możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Będą mogli je wnieść m.in. Prokurator Generalny, prezes UOKiK czy rzecznicy praw dziecka. Sędziowie SN będą mogli przejść w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia.

Czytaj także

 0