Alkohol będzie trudniej dostępny. Prezydent Duda podpisał ustawę

Alkohol będzie trudniej dostępny. Prezydent Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / Darek Nowak
Prezydent podpisał ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz bezpieczeństwie imprez masowych. Oznacza to, że już niedługo wprowadzone zostaną ograniczenia w sprzedaży oraz dostępności alkoholu.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli). Rada gminy będzie ponadto uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00

Nowelizacja ustawy wprowadza również zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc, które są do tego przeznaczone. Obecnie taki zakaz obowiązywał w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach, a więc ustawodawca zaostrzył obowiązujące dotąd przepisy.

Zaostrzono także przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu podczas imprez masowych. Wysokoprocentowe napoje będą mogły być sprzedawane jedynie dla osób czy firm posiadających jednorazowe zezwolenie.

Czytaj także

 2
  •  
    Kolejny bubel prawny, który nie przyniesie zamierzonych efektów... :/
    • Przeczytajcie dwa ostatnie zdania artykolu. To nie pierwsza taka wpadka. Redaktor naczelny jest polglupkiem