Kolejne dwie decyzje reprywatyzacyjne zaskarżone przez wrocławską prokuraturę

Kolejne dwie decyzje reprywatyzacyjne zaskarżone przez wrocławską prokuraturę

Warszawa
Warszawa / Źródło: Fotolia / tomeyk
Wrocławscy prokuratorzy zaskarżyli dwie decyzje reprywatyzacyjne Prezydenta m. st. Warszawy. Komunikat w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa.

W marcu 2018 roku prokuratorzy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierowali sprzeciw od decyzji ostatecznej z 2010 roku wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214 oraz od decyzji ostatecznej z 2012 roku, wydanej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, ustalającej odszkodowanie w wysokości 580.282,00 zł za przejętą dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279), nieruchomość położoną w Warszawie przy dawnej ul. Górników 29.

Decyzjom tym zarzucono, że zostały wydane w warunkach określonych w art. 145 § 1 pkt 2 k.p.a., to jest w wyniku zaistnienia przestępstwa z art. 228 § 4 k.k. i art. 228 § 5 k.k., polegającego na żądaniu, a następnie przyjęciu przez ówczesnego Zastępcę Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, działającego z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy, korzyści majątkowej w zamian za ich wydanie.

Na skierowanie powyższych środków prawnych pozwoliły ustalenia śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu między innymi przeciwko Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy. W jego toku podejrzanemu zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie pozytywnych decyzji administracyjnych względem podmiotów reprezentowanych przez kancelarię Roberta N.

Zarzutami, uzupełnionymi Jakubowi R. w styczniu 2018 roku, objęto przyjęcie przez Jakuba R. korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00zł oraz w kwocie nie mniejszej niż 58 028zł, od których uzależnił on wydanie pozytywnych decyzji względem posiadaczy roszczeń dekretowych do nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Grójeckiej 214 i Górników 29.

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 2 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeśli decyzja została wydana w wyniku przestępstwa. Kierując sprzeciwy i wskazując na naruszenie prawa, prokuratorzy domagają się uchylenia zakwestionowanych decyzji.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 0

Czytaj także