Wybory samorządowe 2018. Pierwsze trzy komitety wyborcze już zarejestrowane

Wybory samorządowe 2018. Pierwsze trzy komitety wyborcze już zarejestrowane

Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Komisja Wyborcza / Źródło: Wikimedia Commons / Lukas Plewnia
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała trzy pierwsze komitety, które wezmą udział w najbliższych wyborach samorządowych.

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się już pierwsze trzy komitety wyborcze, które będą brały udział w jesiennych wyborach samorządowych. To Komitet Wyborczy Partii Razem, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Komitety zgłaszać można najpóźniej do 27 sierpnia.

Kiedy wybory samorządowe?

Premier Mateusz ogłosił, że  odbędą się w niedzielę 21 października. Decyzja szefa rządu została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Oficjalne ogłoszenie daty wyborów samorządowych oznacza, że partie oraz komitety mogą już prowadzić kampanię wyborczą. Zgodnie z obowiązującym prawem musi się ona zakończyć w piątek 19 października o godzinie 24. Również od dzisiaj stowarzyszenia, partie, organizacje społeczne oraz sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze i układać listy kandydatów. Aby móc startować w wyborach należy zgłosić swój komitet do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa kadencja.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Kto kandyduje?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Czytaj także:
Lech Wałęsa martwi się o wybory. Apeluje do obywateli

Czytaj także

 0