15 mln zł na pomoc dla dzieci. Rada Ministrów przyjęła trzyletni program

15 mln zł na pomoc dla dzieci. Rada Ministrów przyjęła trzyletni program

dzieci fot. fotolia
6 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł, po 5 mln zł w każdym roku.

Rządowy program to finansowanie i organizowanie form pomocy o charakterze materialnym na cele edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek wystąpienia nagłych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

MEN podaje, że program ma charakter interwencyjny, więc jego realizacja jest uwarunkowana wystąpieniem określonych zdarzeń pogodowych, trudnych do przewidzenia. Pomoc otrzymają dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniowie wszystkich typów szkół, realizujących naukę w formie dziennej.

Kto otrzyma wsparcie?

Podstawą do udzielenia wsparcia jest przyznanie rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w wysokości powyżej 3 tys. zł.

Pomoc będzie udzielona również dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Uczniowie i dzieci mogą:

  • otrzymać 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 3 tys. zł.
  • otrzymać 1 000 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł.
  • skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego albo
  • zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania. Jak i gdzie można otrzymać wsparcie?

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy.

Wniosek o wyjazd albo zajęcia należy złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy, w wymienionych formach, jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, ale nie później niż do 25 września w 2019 r. i 2020 r. lub do 24 września w 2021 r.

Czytaj też:
Morawiecki spotka się z Weberem. Chodzi o unijne stanowiska

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 4

Czytaj także