Niekończąca się opowieść. Grzegorz Braun znowu wykluczony z obrad Sejmu

Niekończąca się opowieść. Grzegorz Braun znowu wykluczony z obrad Sejmu

Grzegorz Braun
Grzegorz Braun Źródło: Sejm
To już niemal tradycja sejmowych posiedzeń w dobie pandemii koronawirusa. 8 marca Elżbieta Witek po raz kolejny wykluczyła posła Konfederacji Grzegorza Brauna z uczestnictwa w obradach.

Poseł to parlamentarzysta, który w trakcie pandemii otwarcie sprzeciwia się obostrzeniom, czemu daje wyraz także w Sejmie. Grzegorz Braun podczas obrad odmawiania założenia maseczki. Potem scenariusz jest ten sam: marszałek Sejmu Elżbieta Witek upomina posła, ten wykłóca się, nierzadko z mównicy sejmowej (wchodzi poza kolejką), a ostatecznie polityk Konfederacji jest wykluczany z obrad.

Na posiedzeniu Sejmu 8 marca było dokładnie tak samo. – Niech pan założy maseczkę, proszę założyć maseczkę. Po raz trzeci pana o to proszę – mówiła prowadząca obrady Elżbieta Witek. Grzegorz Braun pozostał jednak głuchy na apele Marszałek Sejmu. – Pan zakłóca obrady Sejmu. Proszę założyć maseczkę – mówiła polityk PiS. Parlamentarzysta Konfederacji niewzruszony upomnieniami Elżbiety Witek nie chciał zakryć nosa oraz ust. W związku z tym po raz kolejny w tej kadencji został wykluczony z obrad.

twitter

Sejm. Czym zajmą się posłowie?

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 we wtorek 8 marca od sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o wyrobach medycznych. Projekt został pod koniec lutego przyjęty przez rząd i ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego.

Z harmonogramu prac wynika, że o 11:30 posłowie zajmą się przyjętym przez rząd w poniedziałek projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji. Parlamentarzyści będą także debatować nad rządowym projektem zmieniającym ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz projektem dotyczącym emerytur pomostowych. Sejm zajmie się również projektem nowelizacji prawa wodnego, dotyczącej zarządzania przez wojewodów inwestycjami mającymi za zadanie przeciwdziałać suszy.

Sejm zajmie się projektami Ziobry

Na 17:45 zaplanowano dyskusję o projekcie ustawy nowelizującej Kodeks Postępowania Cywilnego. Projekt ten przewiduje zmiany w przepisach dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji haskiej - chodzi o kwestie związane z uprowadzeniem dziecka za granicę.

W środę 9 marca politycy zajmą się innym projektem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości - chodzi o nowelizację kodeksu karnego. Głównym założeniem projektu jest zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. Maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma w myśl projektu wzrosnąć z 25 do 30 lat, okres karalności zabójstwa ma zaś wzrosnąć z 30 do 40 lat. Nowym typem przestępstwa będzie także przyjęcie zlecenia i przygotowanie się do zabójstwa.

Czytaj też:
Startuje dwudniowe posiedzenie Sejmu. W planach m.in. projekt pomocy Ukraińcom i reforma Ziobry