Tego Polacy oczekują od rządu Tuska. Jedna sprawa dominuje

Tego Polacy oczekują od rządu Tuska. Jedna sprawa dominuje

Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: PAP / Rafał Guz
W najnowszym sondażu Polacy wskazali, jakimi sprawami rząd Donalda Tuska powinien zająć się priorytetowo. W jednej sprawie respondenci są niemal zgodni.

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, w którym poproszono respondentów o wskazanie priorytetów rządu Donalda Tuska. Ankietowani mogli wybrać jedną z sześciu odpowiedzi w zależności od tego, jak istotna jest dla nich konkretna kwestia – od sprawy bardzo ważnej, do zupełnie nieważnej. Mogli też zadeklarować, że nie mają zdania.

Polacy o priorytetach rządu Tuska. Od bezpieczeństwa do związków partnerskich

92 proc. respondentów uznaje, że „poprawa bezpieczeństwa państwa, wzmocnienie obronności” to sprawa, którą należy traktować jako priorytetową lub ważną. 87 proc. ma taką opinię o kwestii dotyczącej poprawy w dostępie do świadczeń medycznych oraz walki z inflacją.

82 proc. ankietowanych domaga się jak najszybszego usprawnienia działania sądów i prokuratury, a 81 proc. polepszenia stanu finansów publicznych. 77 proc. badanych chciałoby, żeby rząd podjął kroki na rzecz poprawy sytuacji przedsiębiorców, 75 proc. – ograniczenia nielegalnej imigracji do Polski. Z kolei 70 proc. respondentów chciałoby, żeby gabinet Donalda Tuska wprowadził rozwiązania, które doprowadzą do lepszej dostępności mieszkań.

61 proc. za priorytetowe lub ważne uważa kontynuowanie inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez poprzedni rząd (np. CPK), 57 proc. w ten sposób ustosunkowuje się do postulatu złagodzenia prawa aborcyjnego, a 53 proc. – rozliczenia rządów PiS. 50 proc. ankietowanych za najważniejsze uważa przeciwdziałanie zmianom klimatu i odejście od węgla w energetyce. Najmniej liczna grupa respondentów – 35 proc. – wskazała jako temat priorytetowy lub sprawę ważną wprowadzenie związków partnerskich.


Badanie CBOS-u zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 1-3 lipca 2024 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj też:
Niedyskrecje parlamentarne: Co kręci Donalda Tuska? PiS chce być jak Trump
Czytaj też:
Żaden polityk nie budzi zaufania większości Polaków. Sondaż szokuje

Opracowała:
Źródło: CBOS