Bezrobocie spadnie do 9,5 proc.?

Bezrobocie spadnie do 9,5 proc.?

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Bezrobocie na koniec roku spadnie do ok. 9,5 proc. - przewiduje minister pracy Jolanta Fedak. Jak zapowiada, bardziej aktywna polityka rynku pracy po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia może wpłynąć na aktywizację długotrwale bezrobotnych.

Fedak wzięła udział w seminarium i konferencji prasowej przygotowanych w  związku z wizytą przedstawicieli Misji Komisji Europejskiej ds. flexicurity. Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i  bezpieczeństwa rynku pracy.

Seminarium pod hasłem "Flexicurity i aktywna polityka zatrudnienia w Polsce" dotyczyło m.in. aktywnej polityki rynku pracy, zatrudnienia ludzi starszych, reemigracji polskich pracowników. 

Celem Misji jest wspieranie państw członkowskich w promowaniu wspólnych zasad stosowania flexicurity na szczeblu krajowym oraz rozpowszechnianie tej koncepcji w krajach Unii Europejskiej.

Przedmiotem zainteresowania przedstawicieli Misji są kwestie związane z aktywną polityką rynku pracy, powrotem emigrantów zarobkowych oraz kształceniem ustawicznym.

 

Elementy koncepcji flexicurity to bardziej elastyczne i  bezpieczne warunki umów zawieranych z pracownikami, strategia kształcenia się przez całe życie, nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, skuteczna aktywna polityka rynku pracy oraz efektywny dialog społeczny.

 

Współprzewodniczący Misji, b. minister pracy Francji, senator, burmistrz Rambouillet (Francja) Gerard Larcher podkreślił, że  każdy kraj wdraża zasady flexicurity na swój sposób, dostosowując do swoich warunków gospodarczych i społecznych.

Jak podkreślił, współczynnik zatrudnienia seniorów, który jest jednym z  elementów flexicurity, jest w Polsce bardzo niski i wynosi ok. 30 proc., gdy w  Szwecji sięga nawet 75 proc.

nd, pap

 3

Czytaj także