Komisja senacka przeciw poprawkom PiS

Komisja senacka przeciw poprawkom PiS

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senacka komisja zdrowia odrzuciła wszystkie merytoryczne poprawki PiS do pakietu ustaw zdrowotnych.

Poprawki PiS stanowiły około połowy z ponad 100 zgłoszonych w trakcie środowej debaty poprawek do pakietu sześciu ustaw zdrowotnych uchwalonych przed tygodniem przez Sejm.

Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami senatorów PiS, od przyjęcia tych poprawek przez Senat prezydent Lech Kaczyński uzależniał podpisanie pakietu ustaw. "Jeżeli zostaną przyjęte, pan prezydent, prawdopodobnie, podpisze ustawy" - mówił w środę Stanisław Karczewski (PiS).

Komisja odrzuciła m.in. wszystkie merytoryczne poprawki złożone przez tego senatora. Nie zgodziła się na zapis mówiący, że zbycie udziałów spółki zarządzającej zoz nie może spowodować, że udział w jej kapitale zakładowym będzie mniejszy niż 85 proc.

Senatorowie głosowali również przeciwko poprawce zgłoszonej przez Piotra Andrzejewskiego (PiS) zakładającej, że przekształcenie zoz- ów w spółki prawa handlowego będzie mogło zostać dokonane z zachowaniem 51 proc. udziałów Skarbu Państwa lub samorządu.

Odrzucono również inną propozycję PiS, by zoz-y prowadzone w formie spółki mogły przeznaczać wypracowany zysk wyłącznie na działalność statutową.

Komisja nie zgodziła się też, by Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobierał od zoz-ów opłaty za czynności związane z udzielaniem pożyczki lub poręczeń oraz dokonaniem zmian w planie naprawczym i nadzorowanie realizacji tego planu.

Senatorowie opowiedzieli się również przeciwko wydłużeniu okresu funkcjonowania publicznych zoz-ów do 2020 r. Komisja odrzuciła też kilka poprawek PiS, które powielały zapisy z istniejących ustaw bądź z konstytucji, np. poprawkę mówiącą o zapewnieniu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Senatorowie opowiedzieli się także przeciwko większości poprawek dotyczących Rzecznika Praw Pacjenta. M.in. nie zgodzili się, by powoływał go Sejm za zgodą Senatu, czego chciał PiS. Według ustawy, którą uchwalił Sejm, Rzecznik ma być powoływany przez premiera "spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru".

Senatorowie opowiedzieli się też przeciwko poprawce Pawła Klimowicza (PO), zakładającej możliwość nałożenia na zoz-y przez Rzecznika kar pieniężnych, jeżeli uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone. Propozycja zmiany przewidywała kary nawet do 500 tys. zł.

Komisja poparła natomiast większość poprawek doprecyzowujących, zgłoszonych przez jej przewodniczącego Władysława Sidorowicza (PO).

Głosowanie w Senacie nad pakietem sześciu ustaw zdrowotnych odbędzie się na obecnym posiedzenia Senatu, jeszcze w czwartek. Ustawy zakładają m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

pap, keb
 0

Czytaj także