Wyniki wyborów do PE w poszczególnych okręgach

Wyniki wyborów do PE w poszczególnych okręgach

Dodano:   /  Zmieniono: 1
W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego 50 przypadających Polsce mandatów podzieliły między siebie cztery partie: PO zdobyła 25 mandatów, PiS - 15, SLD-UP - 7, a PSL -3.

Rozkład mandatów na okręgi wyborcze oraz partie polityczne:

OKRĘG NR 1 (WOJ. POMORSKIE): 3 mandaty

PO - 2 PiS - 1

Europosłowie: Janusz Lewandowski (PO), Jarosław Wałęsa (PO), Tadeusz Cymański (PiS)

OKRĘG NR 2 (WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE): 3 mandaty

PO - 1 PiS - 1 SLD-UP - 1

Europosłowie: Tadeusz Zwiefka (PO), Ryszard Czarnecki (PiS), Janusz Zemke (SLD-UP)

OKRĘG NR 3 (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE): 2 mandaty

PO - 1 PiS - 1

Europosłowie: Krzysztof Lisek (PO), Jacek Kurski (PiS)

OKRĘG NR 4 (WARSZAWA): 5 mandatów

PO - 3 PiS - 1 SLD-UP - 1

Europosłowie: Danuta Huebner (PO), Rafał Trzaskowski (PO), Paweł Zalewski (PO), Michał Kamiński (PiS), Wojciech Olejniczak (SLD-UP)

OKRĘG NR 5 (WOJ. MAZOWIECKIE): 3 mandaty

PO - 1 PiS - 1 PSL - 1

Europosłowie: Jolanta Hibner (PO), Adam Bielan (PiS), Jarosław Kalinowski (PSL)

OKRĘG NR 6 (WOJ. ŁÓDZKIE): 3 mandaty

PO - 2 PiS - 1

Europosłowie: Jacek Saryusz-Wolski (PO), Joanna Skrzydlewska (PO), Janusz Wojciechowski (PiS)

OKRĘG NR 7 (WOJ. WIELKOPOLSKIE): 5 mandatów

PO - 2 PiS - 1 SLD-UP - 1 PSL - 1

Europosłowie: Sidonia Jędrzejewska (PO), Filip Kaczmarek (PO), Konrad Szymański (PiS), Marek Siwiec (SLD-UP), Andrzej Grzyb (PSL)

OKRĘG NR 8 (WOJ. LUBELSKIE): 2 mandaty

PO - 1 PiS - 1

Europosłowie: Lena Kolarska-Bobińska (PO), Mirosław Piotrowski (PiS)

OKRĘG NR 9 (WOJ.PODKARPACKIE): 2 mandaty

PO-1 PiS-1 Tomasz Poręba

Europosłowie: Elżbieta Łukacijewska (PO), Tomasz Poręba (PiS)

OKRĘG NR 10 (WOJ. MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE): 7 mandatów

PO - 2 PiS - 3 SLD-UP - 1 PSL - 1

Europosłowie: Róża Thun (PO), Bogusła Sonik (PO), Paweł Kowal (PiS), Jacek Włosowicz (PiS), Zbigniew Ziobro (PiS), Joanna Senyszyn (SLD-UP), Czesław Siekierski (PSL)

OKRĘG NR 11 (WOJ.ŚLĄSKIE): 7 mandatów

PO - 4 PiS - 2 SLD-UP - 1

Europosłowie: Jerzy Buzek (PO), Małgorzata Handzlik (PO), Bogdan Marcinkiewicz (PO), Jan Olbrycht (PO), Marek Migalski (PiS), Adam Gierek (SLD-UP)

OKRĘG NR 12 (WOJ. DOLNOŚLSKIE I OPOLSKIE): 4 mandaty

PO - 3 PiS - 1 SLD-UP -  1

Eurospołowie: Piotr Borys (PO), Danuta Jazłowiecka (PO), Jacek Protasiewcz (PO), Ryszard Legutko (PiS), Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP)

OKRĘG NR 13 (WOJ. LUBUSKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE): 4 mandaty

PO - 2 PiS - 1 SLD-UP - 1

Europosłowie: Sławomir Nitras (PO), Artur Zasada (PO), Marek Gróbarczyk (PiS), Bogusław Liberadzki (SLD-UP)

ND, PAP

 1

Czytaj także