PSL kontra SLD

Dodano:   /  Zmieniono: 
PSL jest niezadowolone z ostatnich decyzji rządu, dotyczących budżetu i negocjacji z UE. Przedłoży premierowi całą listę oczekiwań pod adresem jego gabinetu.
W wydanym po dwudniowym posiedzeniu klubu w Waplewie stanowisku parlamentarzyści PSL napisali, że ich ugrupowanie oczekuje od rządu - wycofania się z propozycji objęcia zakupu materiałów budowlanych 22-proc. podatkiem VAT, weryfikacji nowego stanowiska negocjacyjnego w sprawie nabywania ziemi przez cudzoziemców po naszym wejściu do UE, niezwłocznego przedłożenia Sejmowi projektu ustawy o obrocie ziemią w Polsce, sfinalizowania prac nad wprowadzeniem na okres 2 lat podatku importowego i zdecydowanej poprawy polityki informacyjnej rządu.

"Klub parlamentarny PSL oświadcza, że dołoży starań, by koalicyjne porozumienie programowe było w pełni realizowane. Tego samego oczekuje od pozostałych partnerów koalicji rządzącej" - kończy się tekst stanowiska klubu.

Koalicja rządowa SLD-UP-PSL zostanie utrzymana - zapewnia wicemarszałek Sejmu Janusz Wojciechowski.

Jednak Zdzisław Podkański uważa, że "jeżeli obie strony nie potrafią się ułożyć i uszanować swojej woli i swoich programów, i znaleźć wspólnej drogi, to są drogi różne. (...) To zaskakiwanie informacją z Brukseli, wprowadzenie VAT-u, okresu przejściowego na sprzedaż ziemi cudzoziemcom bez uzgodnienia, to znaczy, że partner partnera zlekceważył".

em, pap