Prezydent poza konkurencją

Prezydent poza konkurencją

Dodano:   /  Zmieniono: 
CBOS: liderem rankingu nieufności jest premier Leszek Miller. Tuż za nim są szef NBP Leszek Balcerowicz i minister finansów Grzegorz Kołodko. Nadal najbardziej ufamy prezydentowi.
Leszkowi Millerowi nie ufa 59 proc. badanych. Na drugim miejscu znajduje się szef NBP Leszek Balcerowicz - (52 proc. ankietowanych), a na trzecim wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko - 50 proc.

Kolejne miejsca pod względem poziomu nieufności zajmują szef Samoobrony Andrzej Lepper (nie ufa 42 proc.), wicepremier i przewodniczący UP Marek Pol (36 proc.) i lider LPR Roman Giertych (31 proc.).

Nadal największym zaufaniem społecznym cieszy się prezydent (77 proc.). Poziom zaufania do niego wzrósł o 5 punktów proc. w stosunku do poprzedniego badania z kwietnia, kiedy to wynosił 72 proc. Zmalał też odsetek Polaków, którzy mu nie ufają do 12 proc. z 15 w kwietniu.

Zaskakujący jest stosunkowo wysoki poziom zaufania do lidera PSL Jarosława Kalinowskiego (41 proc.), które wzrosło jeszcze o 3 punkty proc. z 38 proc. w kwietniu. Nie ufa mu 27 proc. badanych, tyle samo co poprzednio. Spadło natomiast w stosunku do marca aż o 14 punktów proc. zaufanie do Lecha Kaczyńskiego (wtedy ufało mu 54 proc. badanych). W kwietniowym sondażu CBOS nie był on uwzględniony.

Brak zaufania wyraziło do niego 27 proc. ankietowanych, co  oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego marcowego badania o 10 punktów proc. (wówczas 17 proc.).

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk cieszy się zaufaniem 40 proc. badanych - notując wzrost o 5 punktów proc. Nie ufa mu 16 proc. ankietowanych - o 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu.

Za Tuskiem uplasował się Andrzej Lepper. Szefowi Samoobrony ufa 39 proc. respondentów - o 2 punkty proc. więcej w stosunku do  kwietniowego sondażu. Nieufność wobec niego wyraziło 42 proc. badanych - o 2 punkty proc. mniej niż poprzednio.

Kolejny w rankingu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 38 proc. respondentów. Oznacza to, że poziom zaufania do niego spadł w porównaniu do kwietnia o 10 punktów proc. Nie ufa mu 29 proc. badanych - o 7 punktów proc. więcej niż poprzednio.

Marszałek Sejmu Marek Borowski cieszy się zaufaniem 37 proc. ankietowanych (mniej o 3 punkty proc. niż w poprzednim badaniu). Nie ufa mu 20 proc. badanych - o 2 punktów proc. więcej niż  poprzednio.

Posłowi PO i członkowi sejmowej komisji śledczej Janowi Rokicie ufa 36 proc. respondentów - mniej o 2 punkty proc. w stosunku do  kwietnia. Nieufność wobec niego wyraża natomiast 24 proc. badanych - mniej o 1 punkt proc.

32 proc. - wzrost o 4 punkty proc. - uczestników sondażu ufa minister ds. europejskich Danucie Huebner. Nie ufa jej 15 proc. ankietowanych - mniej o 2 punkty proc. niż w kwietniu.

Inny poseł z komisji śledczej Zbigniew Ziobro (PiS) cieszy się zaufaniem 29 proc. respondentów. Został on po raz pierwszy umieszczony w sondażu CBOS. Nie ufa mu 21 proc. badanych.

Prezesowi NBP Leszkowi Balcerowiczowi ufa 24 proc. ankietowanych -  wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do poprzedniego badania. Nieufność wobec niego wyraziło natomiast 52 proc. ankietowanych -  o 2 punkty proc. mniej niż w kwietniu.

23 proc. - tyle samo co w kwietniu - uczestników sondażu CBOS ufa premierowi Leszkowi Millerowi. Szefowi rządu nie ufa natomiast 59 proc. ankietowanych - więcej o 4 punkty proc. w stosunku do  poprzedniego sondażu.

Po 21 proc. ankietowanych ufa ministrowi gospodarki i pracy Jerzemu Hausnerowi i ministrowi finansów Grzegorzowi Kołodce -  poziom zaufania do nich nie zmienił się w stosunku do kwietnia. Hausnerowi nie ufa 17 proc. badanych (mniej o 1 punkt proc. niż  poprzednio), a Kołodce 50 proc. (więcej o 2 punkty proc.)

Szefowi UP, wicepremierowi Markowi Polowi, ufa 16 proc. badanych (mniej o 2 punkty proc.), nie ufa mu 36 proc. - tyle samo poprzednio.

Liderowi LPR Romanowi Giertychowi ufa 14 proc. respondentów -  tyle samo, co w kwietniu. Nie ufa mu natomiast 31 proc. badanych -  o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 9-12 maja 2003 r. na  reprezentatywnej grupie 1264 dorosłych mieszkańców Polski.

em, pap

 0

Czytaj także