Najnowszy sondaż. PiS wciąż na czele, PSL poza Sejmem

Najnowszy sondaż. PiS wciąż na czele, PSL poza Sejmem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sala sejmowa (fot. Wprost) Źródło:Wprost
Według najnowszego badania preferencji partyjnych przeprowadzonego przez CBOS, największym poparciem wśród Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, na Prawo i Sprawiedliwość chęć oddania głosu deklaruje 34 proc. badanych, podczas gdy w badaniu styczniowym było to 39 proc.

Nowoczesna przed Platformą Obywatelską

Partią, która cieszy się w lutym drugim wynikiem jest Nowoczesna, którą popiera 14 proc. respondentów. Platforma Obywatelska traci do formacji Ryszarda Petru 5 punktów procentowych i może liczyć na 14 proc. głosów. Poza tymi trzema partiami, próg wyborczy przekracza jeszcze Kukiz’15 z 11 proc. poparcia.

Partie poza Sejmem

Poniżej ustawowej granicy (5 proc. oddanych głosów w wypadku partii i 8 proc. w wypadku koalicji wyborczych – red.) znalazły się KORWiN (Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja - red.), Sojusz Lewicy Demokratycznej, Razem i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Badanie zostało zrealizowane przez CBOS w dniach 3-10 lutego na reprezentatywnej losowej próbie 1000 osób. dorosłych mieszkańców Polski.

CBOS