Premier powołała zastępców prokuratora generalnego

Premier powołała zastępców prokuratora generalnego

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Zbigniew Ziobro (fot. mat. prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości)
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry powołała z dniem 7 marca 2016 r. prokuratora Bogdana Święczkowskiego na stanowisko Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego.

Jednocześnie Prezes Rady Ministrów powołała prokuratora Marka Pasionka na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz prokuratora Krzysztofa Sieraka i prokuratora Roberta Hernanda na stanowiska Zastępców Prokuratora Generalnego.

Z dniem 4 marca 2016 r. nastąpiło połączenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Podczas konferencji prasowej premier Beata Szydło wraz z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro przedstawili główne założenia ustawy reformującej prokuraturę.

Główne założenia nowej ustawy o prokuraturze

W miejsce Prokuratury Generalnej zostanie powołana Prokuratura Krajowa, którą kierować będzie I zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. Prokuratura Krajowa obsługiwać będzie Prokuratora Generalnego. Stworzone zostaną stanowiska zastępcy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych.

Prokuratury Regionalne powstałe na miejsce Prokuratur Apelacyjnych staną się wyspecjalizowanymi centrami prokuratury, zwalczającymi najpoważniejszą przestępczość finansowo-skarbową oraz skierowaną przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, a nadzór służbowy przybierze formułę doradczo-konsultacyjną. W prokuraturach Okręgowych powstaną wydziały właściwe w sprawach ścigania poważnej przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej.

Zniesione zostaną wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, które staną się częścią prokuratury powszechnej. Zostanie stworzone stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, utworzony będzie Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz odpowiednio wydziały i działy do spraw wojskowych na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych. W tych jednostkach prokuratury powszechnej prokuratorami będą mogli być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych. W obecnym modelu funkcjonowania, prokuratorzy wojskowi prowadzili średnio 17-krotnie mniej spraw niż prokuratorzy powszechni. Zmiana ta pozwoli więc na zwiększenie szybkości działania prokuratury.

Ustawa zakłada także likwidację kadencyjności oraz likwidację Krajowej Rady Prokuratury. Spowoduje to, że Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy będą mogli bezpośrednio kształtować politykę kadrową w podległych im jednostkach prokuratury oraz mieli możliwość nagradzania wyróżniających się prokuratorów śledczych, w tym wynagradzania nagrodami pieniężnymi lub wcześniejszym awansem. Jednoznacznie zostanie przez to określona odpowiedzialność kierownictwa prokuratury za jej działanie. Zgodnie z przepisami nowej ustawy oświadczenia majątkowe prokuratorów z zasady będą jawne.

pg.gov.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości

 20

Czytaj także