Zbigniew Ziobro degraduje prokuratorów. M.in. odpowiedzialnego za śledztwo smoleńskie

Zbigniew Ziobro degraduje prokuratorów. M.in. odpowiedzialnego za śledztwo smoleńskie

Dodano:   /  Zmieniono: 57
Zbigniew Ziobro (fot.newspix.pl) / Źródło: Newspix.pl
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, od czasu gdy został prokuratorem generalnym zdegradował kilku prokuratorów, którzy pełnili dotychczas wysokie funkcje – dowiedzieli się dziennikarze śledczy TVN24.pl Maciej Duda i Robert Zieliński.

Zbigniew Ziobro zdecydował o zdegradowaniu wiceszefowej Prokuratury Generalnej Marzeny Kowalskiej, który nadzorował śledztwa mafijne i korupcyjne. Została ona przeniesiona do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie pracować będzie jako oskarżyciel.

Prokurator Szeląg przeniesiony

Zdegradowany został również prokurator Ireneusz Szeląg, który pracował przy śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej.  Przeniesiony został do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Śródmieście podobnie jak Marek Staszak, który pełnił funkcję szefa prokuratury krajowe w czasach, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ćwiąkalski.

Ponadto  nadzorujący przez długie lata program ochrony świadka koronnego Artur Kassyk będzie pracował w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie.

Prokuratura po zmianach

W miejsce Prokuratury Generalnej zostanie powołana Prokuratura Krajowa, którą kierować będzie I zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. Prokuratura Krajowa obsługiwać będzie Prokuratora Generalnego. Stworzone zostaną stanowiska zastępcy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych.

Na szczeblu Prokuratury Krajowej zostanie utworzony Wydział Spraw Wewnętrznych, w którym będą prowadzone postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów, co pozwoli na ujednolicenie praktyki ścigania i karania w tych bulwersujących opinię publiczną sprawach.

Prokuratury Regionalne powstałe na miejsce Prokuratur Apelacyjnych staną się wyspecjalizowanymi centrami prokuratury, zwalczającymi najpoważniejszą przestępczość finansowo-skarbową oraz skierowaną przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, a nadzór służbowy przybierze formułę doradczo-konsultacyjną. W prokuraturach Okręgowych powstaną wydziały właściwe w sprawach ścigania poważnej przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej. 

Zniesione zostaną wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, które staną się częścią prokuratury powszechnej. Zostanie stworzone stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, utworzony będzie Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz odpowiednio wydziały i działy do spraw wojskowych na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych. W tych jednostkach prokuratury powszechnej prokuratorami będą mogli być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych. W obecnym modelu funkcjonowania, prokuratorzy wojskowi prowadzili średnio 17-krotnie mniej spraw niż prokuratorzy powszechni. Zmiana ta pozwoli więc na zwiększenie szybkości działania prokuratury.

Ustawa zakłada także likwidację kadencyjności oraz likwidację Krajowej Rady Prokuratury. Spowoduje to, że Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy będą mogli bezpośrednio kształtować politykę kadrową w podległych im jednostkach prokuratury oraz mieli możliwość nagradzania wyróżniających się prokuratorów śledczych, w tym wynagradzania nagrodami pieniężnymi lub wcześniejszym awansem. Jednoznacznie zostanie przez to określona odpowiedzialność kierownictwa prokuratury za jej działanie. Zgodnie z przepisami nowej ustawy oświadczenia majątkowe prokuratorów z zasady będą jawne.

Postępowanie dyscyplinarne będzie jawne i prowadzone w sprawniejszy sposób, co ma zapewnić transparentność działania prokuratorów wobec opinii publicznej. Rozszerzono również samorząd prokuratorski poprzez stworzenie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz Zgromadzenia prokuratorów Prokuratury Krajowej a także zwiększono udział w zgromadzeniach prokuratorów przedstawicieli Prokuratur Rejonowych, zgodnie z postulatami środowiska.

Rozwiązania zawarte w nowej ustawie o prokuraturze dużo lepiej i sprawniej zagwarantują realizację zadań państwa w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa Polaków.

TVN24.pl

 57

Czytaj także