Nowy Rzecznik Interesu Publicznego (aktl.)

Nowy Rzecznik Interesu Publicznego (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sędzia Włodzimierz Olszewski, b. przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, będzie nowym Rzecznikiem Interesu Publicznego.
Sześcioletnia kadencja obecnego rzecznika Bogusława Nizieńskiego upływa z końcem tego roku.

Nowy rzecznik swoją kadencję rozpocznie 1 stycznia 2005 r., jednak już teraz I prezes Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki wręczył powołanie Olszewskiemu, który jest czynnym sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Rzecznik Interesu Publicznego jest swego rodzaju prokuratorem, który bada oświadczenia lustracyjne osób publicznych, m.in. kandydatów na prezydenta RP, posłów, senatorów, ministrów, adwokatów, prokuratorów, sędziów i osób na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych. Gdy na podstawie przekazanych mu akt służb specjalnych rzecznik nabierze wątpliwości co do  prawdziwości oświadczenia lustracyjnego, kieruje swój wniosek do  Sądu Lustracyjnego.

ss, pap

 0

Czytaj także