Polonusi na polonijnych warsztatach choreograficznych

Polonusi na polonijnych warsztatach choreograficznych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad 80 Polonusów z 18 krajów świata bierze udział w Czteroletnim Polonijnym Studium Choreograficznym, które odbywa się w Rzeszowie. W zajęciach, które potrwają do 25 lipca, uczestniczą zarówno choreografowie zespołów polonijnych, jak i kandydaci na choreografów. W tym roku w zajęciach biorą udział przedstawiciele Polonii z USA, Kanady, Australii, z krajów dawnego ZSRR i Europy Zachodniej. Są to przede wszystkim kierownicy i opiekunowie Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz byli tancerze z tych zespołów, którzy chcą założyć następne formacje. Wśród tegorocznych uczestników Studium jest 29 "pierwszoklasistów" i 15 osób, które kończą już zajęcia. W środę odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów I roku, które przygotują słuchacze III roku. Pierwsze zajęcia w ramach studium odbyły się w 1998 roku. Nauka w studium trwa cztery lata, ale między poszczególnymi latami zajęć uczestnicy mogą robić sobie przerwy. W tym czasie Polonusi uczą się choreografii pięciu tańców narodowych - poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka i oberka oraz tańców regionalnych. Ponadto w czasie kursów odbywają się także zajęcia m.in. z rytmiki, wiadomości o strojach i muzyce, dydaktyki, obrzędów i zwyczajów, etnografii. Zajęcia w studium prowadzą specjaliści z zakresu polskich tańców narodowych, regionalnych i technik tanecznych. Na zakończenie każdego roku uczestnicy muszą uzyskać zaliczenie z zajęć. Natomiast po czterech latach naukę w studium kończy egzamin dyplomowy, który daje tytuł kwalifikowanego instruktora tańców polskich. W czasie obrony pracy dyplomowej uczestnicy muszą zdać egzamin m.in. praktyczny z wylosowanych tańców regionalnych i tańców narodowych. Organizatorem studium jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Rzeszowie, a finansuje je Senat RP.
 0

Czytaj także