Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy Źródło: Fotolia / fot. piotr_krajew
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie po godz. 16 przegłosowali zgłoszony przez PiS projekt.

Głosowało łącznie 400 posłów. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o SN było 215 posłów, przeciw 161, a 24 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Przegłosowana nowelizacja, oprócz odwrócenia tzw. emerytalnej czystki w SN zakłada przywrócenie I prezes SN . Sejm odrzucił poprawki opozycji.

twitter

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

W środę 21 listopada na stronie internetowej pojawiła się informacja o złożeniu przez grupę posłów projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. „Projekt dotyczy nowelizacji przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, po osiągnięciu określonego wieku tj. 65 lat; umożliwienia dalszego zajmowania stanowiska sędziego, jeżeli osoba zainteresowana uzyska stosowną zgodę wskazanego organu władzy wykonawczej (Prezydenta RP)” – czytamy.

W poniedziałek 19 listopada strona polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie wykonania postanowienia TSUE dotyczącego sędziów Sądu Najwyższego. Od treści tego dokumentu zależy, czy KE wystąpi do TSUE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar.

Czytaj też:
Kancelarie Sejmu, Senatu i prezydenta nie oszczędzają. Ogromne budżety na 2019 r.

Źródło: WPROST.pl / 300polityka.pl