Prezydent podjął decyzję ws. stanu wyjątkowego. Mariusz Kamiński: Działamy w sposób proporcjonalny

Prezydent podjął decyzję ws. stanu wyjątkowego. Mariusz Kamiński: Działamy w sposób proporcjonalny

Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Błażej Spychalski poinformował, że prezydent na wniosek Rady Ministrów wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Chwilę później odbyła się konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA.

We wtorek 31 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały o skierowaniu do prezydenta wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Dwa dni później, w czwartek 2 września, rzecznik Andrzeja Dudy poinformował o podjętej przez głowę państwa decyzji w tej sprawie.

– Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wskazanym w rozporządzeniu terenie (część województwa podlaskiego i lubelskiego – red.) – powiedział Błażej Spychalski. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

twitter

Mariusz Kamiński: Działamy w sposób proporcjonalny

Po godz. 15:00 rozpoczęła się konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego. – Chcę państwa i opinię publiczną uspokoić. Działamy w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji, stanowczy tam, gdzie trzeba. Środki, o które zwróciliśmy się do prezydenta i które będą wynikały z rozporządzenia (...), są przemyślane i myślę, że skutecznie doprowadzą do ustabilizowania sytuacji na granicy z Białorusią – powiedział minister, komentując kryzys na granicy polsko-białoruskiej. – Nie pozwolimy na to, aby Polska była kolejnym szlakiem masowego przerzucania nielegalnych imigrantów na teren – kontynuował Mariusz Kamiński.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom, które mieszkają przy granicy z Białorusią. Mariusz Kamiński mówił również o manewrach wojskowych Zapad 2021, w ramach których żołnierze pojawią się przy polskiej granicy. W dalszej części wypowiedzi polityk zaznaczył, że musimy być przygotowani na każdą „prowokację graniczną”.

Stan wyjątkowy. Jakie obostrzenia będą obowiązywać?

Na stronie internetowej prezydenta pojawił się katalog ograniczeń, które będą obowiązywały na części obszaru województwa podlaskiego i lubelskiego, gdy zapisy dotyczące stanu wyjątkowego wejdą w życie.

  1. Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).
  2. Zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi.
  3. Obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej.
  4. Zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach.
  5. Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów.
  6. Ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia.
  7. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Czytaj też:
Stan wyjątkowy. Gdzie obowiązuje i jakie ograniczenia wprowadza?

Źródło: WPROST.pl
 6

Czytaj także