Znamy patronów 2023 roku. Sejm wybrał siedmioro zasłużonych Polek i Polaków

Znamy patronów 2023 roku. Sejm wybrał siedmioro zasłużonych Polek i Polaków

Sejm
Sejm Źródło: PAP / Paweł Supernak
Na piątkowym posiedzeniu Sejmu, posłowie wybrali siedem zasłużonych dla Polski osób, w tym dwie kobiety, na patronów 2023 roku.

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu dużo było spraw, które wywoływały ostre spory polityczne. Jednak oprócz spraw bieżących posłowie podjęli też uchwały o nadaniu patronów na kolejny rok. Tu emocji było o wiele mniej i każda z uchwał (ustanowienie roku dla każdego patrona odbywa się w osobnej uchwale Sejmu) została przyjęta większością ok. 430-440 głosów.

Patroni na 2023 roku. Sejm wybrał siedem zasłużonych dla Polski osób

Posłowie zdecydowali, że patronami kolejnego roku zostaną Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski. Patroni roku są zazwyczaj wybierani ze względu na związane z nimi równe rocznice, które przypadają na dany rok. Tak też jest tym razem.

twitter

Oprócz ustalenia patronów na kolejny rok, posłowie przyjęli też uchwały upamiętniające przypadające w tym roku rocznice. Uchwały dotyczyły: uczczenia wynalazcy Jana Szczepanika (1872-1926) w 150. rocznicę urodzin; upamiętnienia Mirona Białoszewskiego w 100. rocznicę urodzin; upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech i uczczenia Marii Mireckiej-Loryś - niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego, która zmarła 29 maja 2022 roku w wieku 106 lat.

Patroni 2023 roku: Wojciech Korfanty

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Posłowie w uchwale nazwali go – „jednym z ojców naszej niepodległości, wielkim synem śląskiej ziemi” oraz „wybitnym politykiem, myślicielem społecznym i publicystą”. Związany z chrześcijańską demokracją Korfanty w czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, w wyniku którego najbardziej uprzemysłowione tereny Górnego Śląska stały się częścią Polski. W drugiej połowie 1923 r. był wicepremierem rządu Wincentego Witosa, zaś w okresie sanacji stał w opozycji, czego wynikiem była przymusowa emigracja i pobyt w więzieniu. „Zawsze wierzył w Polskę, dla której poświęcił całe swoje życie” – stwierdził Sejm w uchwale.

Patroni 2023 roku: Paweł Edmund Strzelecki

W 2023 r. przypada również 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego, wybitnego polskiego podróżnika, odkrywcy i filantropa, który jako pierwszy Polak okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach naukowych. Strzelecki badał m.in. Australię, gdzie najwyższy szczyt kontynentu nazwał Mount Kościuszko, na cześć przywódcy insurekcji z 1794 r.

Patroni 2023 roku: Aleksander Fredro

W przyszłym roku obchodzić będziemy także 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry – „wywodzącego się ze starej rodziny szlacheckiej o kilkusetletniej tradycji najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich” – napisał Sejm w uchwale. Fredro był twórcą oryginalnej polskiej komedii, autorem kilkudziesięciu utworów scenicznych wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa i Lwowa. Zadebiutował w 1815 r. jednoaktówką „Intryga na prędce czyli nie ma złego bez dobrego”. Sejm przypomniał w uchwale największe komedie Fredry, m.in. „Śluby panieńsie czyli magnetyzm serca”, „Zemstę”, „Pana Jowialskiego” czy bajki i wiersze dla dzieci: „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, „Osiołkowi w żłoby dano”.

Patroni 2023 roku: Aleksandra Piłsudska

Rok 2023 będzie rokiem sześćdziesięciolecia śmierci Aleksandry Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej za męstwo orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. W 1921 r. wzięła ona ślub z Józefem Piłsudskim. Sejm w uchwale podkreślił zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną: pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży.

Patroni 2023 roku: Maurycy Mochnacki

„Civis Polonus. Hostem Moscoviensem” – „Obywatel polski, wróg Moskwy” głosi napis na grobie Maurycego Mochnackiego w Auxerre – podkreślili posłowie w kolejnej uchwale. 13 września 2023 r. przypada 220. rocznica urodzin tego „konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego, pianisty, członka niemal wszystkich ówczesnych tajnych sprzysiężeń przeciw Rosji w Warszawie i żołnierza Powstania Listopadowego, odznaczonego Virtuti Militari, wielokrotnie rannego w kolejnych bitwach z Moskalami” – głosi treść przyjętego przez Sejm dokumentu. „Tyranii Rosji przeciwstawiał polskie umiłowanie wolności” – napisali posłowie. „Do dziś wiele z jego diagnoz na temat natury Rosji i jej imperialistycznych dążeń związanych zwykle także z kulturowym barbarzyństwem nie straciło na aktualności” – podkreślił Sejm.

Patroni 2023 roku: Jadwiga Zamoyska

„W listopadzie 2023 r. upłynie sto lat od śmierci Jadwigi Zamoyskiej - współtwórczyni Fundacji Zakłady Kórnickie, zaangażowanej społecznie patriotki, służebnicy Bożej, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego i prekursorki myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem” – napisał Sejm w kolejnej uchwale. Założona przez nią w 1882 r. Szkoła Domowej Pracy Kobiet, była „nowoczesną odpowiedzią na ówczesne potrzeby społeczne kobiet". Dzięki jej wsparciu sukcesem zakończyły się starania jej syna Władysława o odzyskanie dla Polski Morskiego Oka. Z należących do obojga dóbr, na mocy ustawy sejmowej, powstała Fundacja Zakłady Kórnickie. Jak podkreślił Sejm, zarówno temu, jak i wszystkim innym dziełom Zamoyskiej przyświecało motto „Służyć Bogu, służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie, służąc Bogu”. Była jedną z pierwszych osób odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski.

Patroni 2023 roku: Jerzy Nowosielski

W roku 2023 obchodzić będziemy stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego – „wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon” – czytamy w uchwale podjętej przez Sejm. Nowosielski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej. Nie tylko tworzył sztukę, ale także pisał o niej. Wykonał wyposażenie i polichromie licznych świątyń rzymskokatolickich, grekokatolickich i prawosławnych. Malował także akty kobiece i pejzaże oraz formy abstrakcyjne. „Jego sztuka do dziś uznawana jest za zjawisko unikatowe, łączące w sobie strefę sacrum i profanum” – napisali posłowie.

Czytaj też:
Opozycja i PiS jednym głosem. „Nie mamy żadnych zastrzeżeń i to jest przełom”

Źródło: Sejm
 0

Czytaj także