Rosjanie o Obamie: trudno go rozgryźć

Rosjanie o Obamie: trudno go rozgryźć

Dodano:   /  Zmieniono: 
Chociaż prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama nie wywołuje gorących emocji w Rosji, to znaczna część obywateli tego kraju wierzy w niego jako polityka i wypowiada się o nim z szacunkiem i sympatią – tak wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej podsumowuje gazeta „Wriemia nowostiej”.
„Prezydent USA jest obojętny 36 proc. Rosjan", wnioskują socjolodzy. Wcześniej o indyferentnym stosunku do amerykańskiego przywódcy informowało 33% respondentów.

Wyniki obecnej ankiety pokazują, że teraz obojętną postawę najczęściej przyjmują mężczyźni (43%), respondenci w wieku 18-24 lata (45%) oraz zwolennicy partii komunistycznej (44%). Jednak co piąta osoba biorąca udział w ankiecie oznajmiła, że „pokłada nadzieję w Obamie". Z reguły taką odpowiedź dawali Rosjanie w wieku ponad 25 lat (20-22%) oraz osoby opowiadające się za partią Sprawiedliwa Rosja (29%). Natomiast 12% respondentów przyznało, że sympatyzuje z prezydentem USA – są to przede wszystkim kobiety (15%), osoby w wieku 25-59 lat (14%), a także zwolennicy Sprawiedliwej Rosji (17%) i Jednej Rosji (15%). Z kolei 11%  ankietowanych odpowiedziało, że go szanuje.

Socjolodzy zwrócili uwagę, że prezydent USA jest darzony zaufaniem przez 7% Rosjan, natomiast nie ufa mu 5%. Sceptycznie odnosi się do niego 4% mieszkańców Rosji, z antypatią – 2%,  1% respondentów jest nim zachwyconych, tak samo 1% osób jest amerykańskim politykiem rozczarowanych. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, również i teraz Rosjanie ani nie potępiają Baracka Obamy, ani go nie nienawidzą. Natomiast 15% ankietowanych sprawiało trudność ocenienie tego, jakie uczucia wzbudza w nich Obama.

Jeśli scharakteryzować stosunek Rosjan do Baracka Obamy pod względem liczby mieszkańców w miejscowościach, to okazuje się, że najbardziej obojętną postawę wobec amerykańskiego prezydenta przyjmują średnie miasta (44%). Skłonność do pokładania w nim nadziei przejawiają głównie mieszkańcy dużych miast (23%) i wsi (24%), również głównie oni darzą go szacunkiem (po 13%). W dużych miastach jest też najwięcej tych, którzy czują do prezydenta USA sympatię (15%). Nieufni wobec Baracka Obamy są przede wszystkim mieszkańcy Moskwy i Petersburga.

Ankieta pokazała, że Rosjanie nie są zbyt dobrze poinformowani o działalności Baracka Obamy na stanowisku prezydenta USA. Najczęściej kojarzą go po prostu jako nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych – o tym wie 67% respondentów. Po 6% wskazuje, że Obama jest Afroamerykaninem oraz że jest pierwszym Afroamerykaninem, który został senatorem. Do listy zawierającej cechy, z jakimi kojarzony jest amerykański prezydent, dochodzi jeszcze opinia, że prowadzi on nową politykę i że jest przyjaźnie nastawiony do Rosji (5%). Ponadto Rosjanie wymieniają, że jest on energiczny i młody (3%), był senatorem (1%) oraz że ma żonę i dzieci (1%).

Aż 16% Rosjan nic nie wie o Baracku Obamie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27-28 czerwca w 140 miejscowościach w 42 obwodach, krajach oraz republikach Federacji Rosyjskiej.

KW /bcz
+
 0

Czytaj także