Nieznane zdjęcia Karola Wojtyły

Nieznane zdjęcia Karola Wojtyły

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiele niepublikowanych wcześniej zdjęć Karola Wojtyły oraz kopię napisanego przez niego odręcznie listu do papieża Pawła VI będzie można zobaczyć w sobotę w krakowskich Łagiewnikach – zapowiada "Dziennik Polski".
Ekspozycja będzie prezentowana przez jeden dzień w auli Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zgromadzone na wystawie fotografie i dokumenty pochodzą z prywatnych archiwów m.in. bp. Tadeusza Pieronka, prof. Zdzisława Ryna, prof. Zbigniewa Chłapa i innych osób, z którymi polski papież był związany. Jak podkreśla dziennik, szczególnie interesujący jest zbiór udostępniony przez bp. Pieronka, który uczestniczył wraz z Karolem Wojtyłą w Soborze Watykańskim II.

W sobotę będzie można też zobaczyć 30-stronicowy list Karola Wojtyły do papieża Pawła VI na temat encykliki Humanae vitae. Oryginał dokumentu znajduje się obecnie w archiwum kurii metropolitalnej w Krakowie.

 0

Czytaj także