PE uznał Hołodomor za ludobójstwo. Wystosowano apel do Rosji

PE uznał Hołodomor za ludobójstwo. Wystosowano apel do Rosji

Parlament Europejski
Parlament Europejski Źródło: Shutterstock / Hadrian
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie uznania Hołodomoru w Ukrainie za ludobójstwo. Z szacunkowych danych historyków wynika, że głód wywołany przez władze sowieckie pochłonął co najmniej 4 miliony ofiar.

Jak czytamy w treści rezolucji, uznał Hołodomor, sztucznie wywołany na Ukrainie w latach 1932–1933 głód spowodowany celową polityką reżimu radzieckiego, za ludobójstwo na narodzie ukraińskim. Jednocześnie PE zdecydowanie potępił „działania totalitarnego reżimu radzieckiego, które doprowadziły do śmierci milionów Ukraińców i poważnie uszkodziły fundamenty ukraińskiego społeczeństwa”.

PE apeluje do Rosji i państw UE

W dalszej części aktu prawnego wezwano wszystkie kraje, a zwłaszcza Rosję oraz państwa, które powstały w wyniku rozpadu ZSRR, do „otwarcia archiwów na temat sztucznie wywołanej klęski głodu w Ukrainie w latach 1932–1933”.

„Wzywamy państwa członkowskie UE i państwa trzecie do propagowania wiedzy o tych wydarzeniach i innych zbrodniach popełnionych przez reżim radziecki oraz do włączenia wiedzy historycznej na ich temat do programów edukacyjnych i badawczych w celu zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości” – zaznaczono w rezolucji.

W dokumencie przyjętym przez PE wyrażono także solidarność z Ukraińcami oraz „ubolewanie nad faktem, że 90. rocznica Wielkiego Głodu przypada w czasie, gdy przeciwko Ukrainie, narusza suwerenność i integralność terytorialną tego kraju oraz dąży do likwidacji Ukrainy jako państwa narodowego oraz do zniszczenia tożsamości i kultury jej narodu”.

PE potępił ponadto fakt, że „rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie spowodowała światowy kryzys żywnościowy, a Rosja dopuszcza się zniszczeń oraz grabieży ukraińskich magazynów zboża i nadal utrudnia Ukrainie wywóz zboża do krajów najbardziej potrzebujących”.

Wielki głód w Ukrainie

Hołodomor, czyli Wielki Głód to wywołana sztucznie przez komunistyczne władze klęska głodu w ZSRR w latach 1932-1933. Szczególnie dotknięta tymi działaniami była Ukraina. Masowy głód był skutkiem działań wynikających ze sprzeciwu ludności wsi Ukraińskiej SRR wobec kolektywizacji rolnictwa i ściągania obowiązkowych, nieodpłatnych dostaw produktów rolnych w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi. Dokładna liczba ofiar Wielkiego Głodu nie jest znana, ale historycy podają, że zginęło co najmniej 4 miliony obywateli.

W czasach ZSRR publikowanie informacji o tych wydarzeniach było kwalifikowane jako przestępstwo „propagandy antyradzieckiej”. Obecnie wiele krajów uznaje Wielki Głód za ludobójstwo. Polski Sejm przyjął odpowiednią uchwałę 6 grudnia 2006 roku. 1 grudnia 2022 roku Bundestag oficjalnie uznał za ludobójstwo klęskę głodu w Ukrainie, którą spowodowano celowo 90 lat temu.

Czytaj też:
Legion Międzynarodowy: Nie każdy wytrzymuje. „Walczyć z Rosją to nie to samo, co z Talibem”
Czytaj też:
Zacharowa odczytała oświadczenie Watykanu. „Przepraszamy stronę rosyjską za słowa papieża”