Białoruś: Łukaszenka traci poparcie rodaków

Białoruś: Łukaszenka traci poparcie rodaków

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Alaksandr Łukaszenka (fot. president.gov.by)
Prezydenta Aleksandra Łukaszenkę popiera obecnie 31,6 proc. Białorusinów. Od marca poparcie dla białoruskiego prezydenta spadło o 5 punktów procentowych - wynika z badania przeprowadzonego przez Niezależny Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych NISEPI.
Białorusini zmieniają też powoli swoje podejście do państwa. Niemal połowa Białorusinów uważa, że dobre prawo jest ważniejsze dla pomyślności kraju niż silny lider - przeciwnego zdania jest 43 proc. respondentów. Wciąż jednak większość obywateli Białorusi uważa, że pomoc państwa im się należy - takie zdanie wyraża 62 proc. ankietowanych. 22 proc. uczestników badania liczy przede wszystkim na własną przedsiębiorczość.

33 proc. respondentów uważa, że przedstawiciele władzy wyrządzili im krzywdę.

Bielsat, arb

 3

Czytaj także