Co partie nam szykują w 2017 roku

Co partie nam szykują w 2017 roku

Co partie nam szykują w 2017 roku
Co partie nam szykują w 2017 roku
Nowy rok w polityce przywitał nas nierozwiązanym konfliktem parlamentarnym. My wyszliśmy dalej i zapytaliśmy liderów politycznych o ich tegoroczne plany.

Wokół obecnego kryzysu politycznego toczy się gra pozorów. Wszyscy udają, że są gotowi do kompromisu, ale w rzeczywistości ani myślą ustąpić ze swoich stanowisk. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu z PiS, mówił o rozmowach prowadzonych z częścią opozycji i wyraził nadzieję na rychły przełom. Nie wiadomo, która to część, bo PO twierdzi, że jest gotowa do rozmów, ale nikt z nią nie rozmawia. PiS zaś uważa, że mniejszość nie może rządzić większością, i dlatego jedyne, na co się zgodził, to upublicznienie nagrań z głosowań w Sali Kolumnowej – kto chce, niech liczy, czy było kworum podczas ubiegłorocznych głosowań. Bez odpowiedzi pozostają pytania: Czy sala plenarna będzie nadal obiektem walki między partią rządzącą a opozycją? 

Czy protesty pod Sejmem będą naszą codziennością? Czy dyktatura versus pucz to nadal będzie obowiązująca narracja w polityce? W celach na 2017 r., które liderzy partyjni przedstawili specjalnie dla naszego tygodnika, nie znalazła się propozycja rozwiązania obecnego kryzysu parlamentarnego. Bo to, co zaproponował Grzegorz Schetyna, lider PO, czyli uznanie za nielegalne spotkania posłów PiS w Sali Kolumnowej Sejmu RP oraz powtórzenie głosowania nad budżetem państwa, dla partii rządzącej oznaczałoby kapitulację. A na to PiS na pewno się nie zgodzi. Pytany przez nas Jarosław Kaczyński zapowiada, że rząd PiS będzie nadal realizował obietnice wyborcze, i to najwyraźniej bez względu na koszta. Bo reforma oświaty i reforma służby zdrowia budzą sporo uzasadnionych zastrzeżeń. Z kolei dla większości opozycji wspólnym wyzwaniem jest walka z PiS, a więc o żadnym dążeniu do kompromisu nie ma mowy. Ludowcy wracają do korzeni, skupiając się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów wsi i samorządów. A Paweł Kukiz chce umocnienia klubu poselskiego, co może być bardzo trudne do realizacji. Tylko Mateusz Kijowski za cel postawił sobie działania na rzecz zjednoczenia opozycji, o czym wszyscy tak wiele mówią, ale niewiele w tej spawie robią. Tu jednak pojawia się pytanie o zdolność do takiego działania po ostatnich wydarzeniach.

Jarosław Kaczyński

prezes PiS

1. WOLNOŚĆ DLA POLAKÓW

W marcu odbędzie się kongres programowy partii, który ustali cele partii na najbliższe lata. W centrum naszych zainteresowań będzie wolność Polaków na wszystkich poziomach. Przede wszystkim chcemy, żeby Polacy przestali się bać na przykład krytykować władze lokalne albo pracodawcę, który ich terroryzuje. Żeby się nie bali, że stracą pracę i nie będzie ich stać na spłatę kredytu. Bo wolnością jest też możliwość zdobycia mieszkania przez człowieka przeciętnie zarabiającego, bez konieczności zaciągania długoterminowych zobowiązań.

2. WZROST NAJNIŻSZYCH PŁAC

Chcemy, żeby Polacy byli coraz bardziej zasobni. Docelowo chcielibyśmy osiągnąć wzrost PKB na poziomie 4-4,5 proc. rocznie. W 2017 r. to się jeszcze nie uda, ale będziemy do tego dążyli m.in. dzięki zwiększaniu udziału inwestycji w PKB. Chcemy, żeby Polska rozwijała się szybciej i sprawiedliwiej. Żeby ta część społeczeństwa, która mało albo w ogóle nie korzystała z rozwoju, a wręcz była degradowana, poprawiała swój status materialny. Dlatego będziemy zabiegali o wzrost najniższych płac.

3. ZMIANY W SŁUŻBIE ZDROWIA

Naszym celem jest też poprawa działania służby zdrowia. Zamierzamy zatrzymać wyciek pieniędzy z NFZ, który jest efektem wyprowadzenia najbardziej opłacalnych procedur do prywatnej służby zdrowia. To będzie się wiązało z konfliktami ze środowiskami korzystającymi na obecnym stanie rzeczy.

4. DALSZE REFORMY W OŚWIACIE

Celem jest też reforma oświaty, czyli utworzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniej szkoły średniej, a przede wszystkim przygotowanie dobrej podstawy programowej. Chcemy szkoły, która będzie budowała mocną tożsamość narodową. Która będzie dużo wymagała, jeżeli chodzi o wiedzę i o dyscyplinę. Położymy też nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. Kraje, które nie likwidowały tego szkolnictwa, dobrze na tym wyszyły. Ponieważ nastawiamy się na reindustrializację, potrzebni nam będą specjaliści z różnych dziedzin, średniego szczebla.

5. PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW

Celem dla partii na 2017 r. jest przygotowanie się do wyborów samorządowych i kolejnych. W 2019 r. odbędą się wybory do europarlamentu i do parlamentu krajowego, a w 2020 wybory prezydenckie. Wtedy też kończy się moja kadencja jako prezesa PiS, a więc siłą rzeczy to jest perspektywa, którą się zajmuję.

Grzegorz Schetyna

przewodniczący PO

1. PRZYWRÓCENIE ŁADU PARLAMENTARNEGO

Chcemy uznania za nielegalne spotkania posłów PiS w Sali Kolumnowej Sejmu RP oraz zgodnego z prawem powtórzenia głosowania nad budżetem państwa.

2. ZATRZYMANIE ZŁEJ REFORMY OŚWIATY

Zahamowanie niebezpiecznych dla młodych Polaków zmian w systemie oświaty związanych z likwidacją gimnazjów. Zbierzemy podpisy pod wnioskiem o referendum i przeprowadzimy społeczną debatę, pokazując Polakom negatywne konsekwencje zmiany przygotowanej przez PiS.

3. ROZWIJANIE DEBATY PLATFORMY Z POLAKAMI

Przeniesienie debaty publicznej do Polski lokalnej, blisko obywateli i ich problemów. W każdym powiecie przeprowadzimy spotkania z udziałem parlamentarzystów PO.

4. MONITORING DZIAŁAŃ PIS

Budowa systemu monitoringu szkodliwych dla Polaków i Polski działań PiS. Dane i informacje w nim zgromadzone będą podstawą do wyciągnięcia prawnych, w tym karnych, konsekwencji wobec polityków PiS zarówno za naruszenia konstytucji i ustaw, jak i za przestępstwa pospolite.

5. TROSKA O POZYCJĘ POLSKI W ŚWIECIE

Nie pozwolimy na zniszczenie przez polityków PiS dobrej opinii o Polsce na świecie. Rząd PiS rujnuje nasze stosunki z partnerami zagranicznymi i instytucjami Unii Europejskiej. Polska jest i będzie w Europie.

Ryszard Petru

przewodniczący Nowoczesnej

1. WYBORY SAMORZĄDOWE

W 2017 r. skupimy się przede wszystkim na przygotowaniu struktur do wyborów samorządowych, które zbliżają się wielkimi krokami. Ludziom coraz mniej podoba się polityczna hucpa uprawiana przez prezesa Kaczyńskiego. Za rządów PiS w kraju panuje ogromny chaos niemal w każdej dziedzinie. Łamana jest Konstytucja RP, niszczony Trybunał Konstytucyjny, ograniczana jest swoboda poruszania się dziennikarzy po Sejmie, a zdanie opozycji ma się za nic. Niszczone są zasady państwa prawa. Ustawa budżetowa została przegłosowana na spotkaniu klubowym posłów PiS w Sali Kolumnowej Sejmu, a nie na sali plenarnej. Zapowiedzi ministra Morawieckiego są jednym wielkim kłamstwem, bo każde z proponowanych przez niego rozwiązań stoi w sprzeczności z tym, co realnie robi rząd.

2. OBRONA PAŃSTWA PRAWA

Dlatego bardzo ważna jest teraz rola opozycji – punktując PiS, musimy bronić państwa prawa i jego demokratycznych instytucji, a jednocześnie wskazywać inne rozwiązania dla Polski, nie zawsze popularne, ale ludzie powinni wiedzieć, że Nowoczesna jest alternatywą dla rządzących.

Władysław Kosiniak-Kamysz

prezes PSL

1. POROZUMIENIE POLAKÓW

Zakończenie kryzysu parlamentarnego oraz przywrócenie Polakom braterstwa i spokoju. Nie od razu uda nam się zasypać rów dzielący nasz naród, ale zacznijmy chociaż od budowy mostów porozumienia.

2. PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW

Przygotowania do wyborów samorządowych. Spotkania w każdym z samorządowych okręgów wyborczych. Chcemy przekonać Polaków, że nie da się wybierać złych ludzi i oczekiwać, że dokonają dobrej zmiany. Warto postawić na sprawdzonych gospodarzy.

3. OBRONA SAMORZĄDÓW

Powstrzymanie dewastacji samorządów, której dokonuje rząd PiS. Nie możemy się godzić na upolitycznianie spraw lokalnych, na zawłaszczanie przez administrację rządową kolejnych instytucji samorządowych, na odbieranie uprawnień i ograniczanie finansowania.

4. OBRONA WSI

Obrona polskiej wsi przed fatalną polityką rządu. Ostatni rok pokazał, że minister rolnictwa nie radzi sobie z najbardziej palącymi problemami rolników. Podniesienie wieku emerytalnego, rozlewające się po kraju ASF i ptasia grypa, brak cen minimalnych na produkty rolne i niewystarczające środki na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. To największe porażki ministra Jurgiela.

Paweł Kukiz

lider Kukiz’15

1. SILNY KLUB POSELSKI

Jednym z głównych celów na nadchodzący rok jest dalszy rozwój silnego, zdyscyplinowanego ideą klubu poselskiego.

2. NOWA KONSTYTUCJA

Wciąż będziemy naciskać na władzę, aby rozpocząć pracę nad nową konstytucją, która będzie służyć obywatelom, a nie partyjnym klanom.

3. ZMIANY W SYSTEMIE WYBORCZYM

Zamierzamy nieustannie dążyć do zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi (JOW) oraz wprowadzenia systemu prezydenckiego.

4. USTAWA O REFERENDACH

Chcemy doprowadzić do zmiany ustawy o referendach – obniżenia zaporowego 50-procentowego progu frekwencyjnego oraz wprowadzenia zapisu o obligatoryjności wyniku referendum dla rządu.

5. WALKA Z SOCJALIZMEM

Znacznie większy nacisk położymy na deregulację prawa gospodarczego, ponieważ gospodarka wyraźnie zmierza w stronę socjalizmu. Tylko te zmiany mogą doprowadzić do obniżenia opodatkowania.

Mateusz Kijowski

lider KOD

1. ZJEDNOCZENIE OPOZYCJI

W roku 2017 stoi przed KOD wiele wyzwań i celów. Jednym z nich bez wątpienia jest realizacja hasła „zjednoczona opozycja”, realna współpraca i wspólne działanie wszystkich sił prodemokratycznych w Polsce.

2. WSPÓŁPRACA Z INNYMI

Za niezwykle potrzebne uważam też uporządkowanie i zacieśnienie współpracy KOD z organizacjami i instytucjami w Polsce oraz na świecie, które mają cele podobne do naszych.

3. PORZĄDKI W ORGANIZACJI

Dla KOD ważnym zadaniem na trzy najbliższe miesiące jest sprawne przeprowadzenie wyborów władz i szeroka debata programowa. Moim marzeniem jest, byśmy w tym czasie wypracowali również dobre pomysły na wdrożenie idei KOD Pomoc, byśmy mogli w całej Polsce zaopiekować się tymi, którzy potrzebują wsparcia od współobywateli.

4. AKTYWIZACJA POLAKÓW

Ale najważniejsza jest dalsza aktywizacja obywateli i większe zaangażowanie ich w sprawy publiczne. Poprzez pracę u podstaw, setki czy tysiące spotkań, rozmów i działań edukacyjnych w całej Polsce będziemy kontynuować prace na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Okładka tygodnika WPROST: 2/2017
Więcej możesz przeczytać w 2/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2017 (1769)

 • Polacy nie są rasistami 8 sty 2017, 20:00 Pijany Syryjczyk kierujący samochodem wpada w poślizg i zabija dwie młode Polki – gdyby tak się stało, prawdopodobnie wybuchłyby zamieszki, przy których wydarzenia w Ełku po zasztyletowaniu 21-letniego Daniela okazałyby się... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 8 sty 2017, 20:00 NAJGORĘTSZA INFORMACJA MINIONEGO TYGODNIA TO URLOPOWY WYPAD RYSZARDA PETRU W TOWARZYSTWIE KOLEŻANKI PARTYJNEJ JOANNY SCHMIDT NA MADERĘ. Lider Nowoczesnej, być może chcąc zatrzeć nieprzyjemne wrażenie wywołane tym wojażem, wystosował do... 6
 • Spięcie tygodnia 8 sty 2017, 20:00 Obietnic należy dotrzymywać Tomasz Terlikowski, publicysta WYCHODZĘ Z ZAŁOŻENIA, ŻE MAŁŻEŃSTWO NIE JEST KWESTIĄ PRYWATNĄ, ponieważ zawiera się je w sytuacji publicznej. Niezależnie od tego, czy w urzędzie stanu cywilnego, czy w... 8
 • Obraz tygodnia 8 sty 2017, 20:00 1,7Mb/s z taką średnią prędkością internetu Polska zajęła 37. miejsce na świecie. Liderem jest Korea Południowa (26,3 Mb/s) 7,4 proc. wszystkich zgonów w Polsce jest wynikiem niedostatecznej ilości ruchu Wygrany Zenon Martyniuk Jego... 9
 • Info radar 8 sty 2017, 20:00 Gry pokonają książki Według prognoz w tym roku wartość sprzedaży gier komputerowych po raz pierwszy przekroczy wartość sprzedaży książek. Może kogoś to zdziwi (bo Polska to kraj ludzi nieczytających), ale do tej pory to właśnie... 10
 • Lewo Prawo 8 sty 2017, 20:00 Gdzie jest Bóg? Magdalena Środa GDY PRZEZ CAŁE LATA PISAŁAM O SZKODLIWOŚCI POLSKIEGO KOŚCIOŁA, zwłaszcza jego hierarchów, wskazując, że są coraz bardziej nienawistni, zamknięci na bliźniego, coraz gorzej wykształceni, bardziej... 11
 • Zdarzyło się jutro 8 sty 2017, 20:00 Cyfry i KOD-y, czyli ratujmy demokrację na Maderze. 15
 • Co partie nam szykują w 2017 roku 8 sty 2017, 20:00 Nowy rok w polityce przywitał nas nierozwiązanym konfliktem parlamentarnym. My wyszliśmy dalej i zapytaliśmy liderów politycznych o ich tegoroczne plany. 16
 • Opozycja skazana jest na porażkę 8 sty 2017, 20:00 Mamy do czynienia z obroną klasy średniej, konfliktem pomiędzy ludźmi nastawionymi liberalnie i bardziej tradycyjnymi – mówi prof. Rafał Chwedoruk. 21
 • Nitras: Gowin i Bielan kusili mnie stanowiskiem w rządzie Szydło 8 sty 2017, 20:00 – Oni marzą o własnej partii nazywanej prawdziwą chadecją. Dzisiaj nazywają mnie radykałem, a pół roku temu kusili stanowiskiem w rządzie Szydło – mówi Sławomir Nitras, poseł PO. Wywiad został opublikowany przed zakończeniem protestu przez opozycję, w 2/2017 numerze tygodnika... 24
 • Lubię Jarosława Kaczyńskiego 8 sty 2017, 20:00 Dlaczego człowiek nieobdarzony ani darem urody, ani wysokim wzrostem góruje nad wszystkimi? To charyzma, która wyraża się przez język – mówi Robert Górski, twórca serialu „Ucho prezesa”. 27
 • Robert Górski dla „Wprost”: Darzę prezesa Kaczyńskiego sympatią 8 sty 2017, 20:30 – Zadaniem satyryka jest śmiać się z władzy. Nic na to nie poradzę, że teraz jest PiS i nikogo poza tym nie widać – mówi w rozmowie z „Wprost” Robert Górski. Wywiad z twórcą serialu „Ucho prezesa” w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”, które trafi do kiosków już 9 stycznia.... 27
 • Nowy rok w Ełku 8 sty 2017, 20:00 Władze ubolewają, że miasto traci wizerunkowo, mieszkańcy odcinają się od ksenofobii, pijani młodzi idą na całość. 31
 • Życie za życie 8 sty 2017, 20:00 W Nowym Targu, gdzie doszło do zabójstwa, ludzie piszą do ministra Ziobry, że dla mordercy jest tylko jedna kara – dożywocie. 36
 • Dziewczyna z Hydry 8 sty 2017, 20:00 EWA WANAT Mira jest całkiem zwyczajną dziewczyną koło trzydziestki, po mieście zasuwa zdezelowanym rowerem z dużą skrzynką na zakupy przywiązaną drutem do bagażnika. Chodzi w kaloszach przypominających oficerki i w trenczu z pchlego... 39
 • Odrzutowy przekręt 8 sty 2017, 20:00 Oszukani? Największe polskie media i zamożni przedsiębiorcy z pierwszych stron gazet. W tle rauty, prestiż i gwiazdy show-biznesu. A oszust? Ma się znakomicie! 40
 • Zapach smaru i kadzidła 8 sty 2017, 20:00 Rozmowa z ks. Michałem Polnym, członkiem zarządu God’s Guards, jedynego w Polsce (i prawdopodobnie na świecie) klubu motocyklowego zrzeszającego wyłącznie księży. 45
 • Unia może nam zabrać Ukraińców 8 sty 2017, 20:00 Komisja Europejska chce wprowadzić ruch bezwizowy dla Ukraińców i Gruzinów. Polską gospodarkę może to drogo kosztować. 50
 • Wymarzeni imigranci 8 sty 2017, 20:00 Ukraińcy starają się nie poruszać drażliwych historycznie tematów. Dla nich najważniejsza jest praca. 54
 • Ludzie: towar eksportowy Ukrainy 8 sty 2017, 20:00 W gospodarce ukraińskiej coś drgnęło, ale zanim państwo i przemysł staną na nogi, ich największym skarbem długo jeszcze będą pracownicy. 56
 • Jeden klik od debetu 8 sty 2017, 20:00 Nieautoryzowane zakupy online dokonywane przez dzieci są w Stanach Zjednoczonych prawdziwą plagą. W naszym kraju też wkrótce mogą stać się problemem. 58
 • Czas na konsultanta 8 sty 2017, 20:00 Rafał Antczak pokieruje giełdą. Rynek liczy, że uda mu się wyrwać ją z marazmu. GPW bardzo tego potrzebuje. 60
 • Hossa Bessa 8 sty 2017, 20:00 Bo tutaj jest, jak jest Prawie 67 proc. Polaków nie planuje w 2017 r. żadnych czynności związanych z finansami osobistymi – wynika z najnowszego badania IBRIS, przygotowanego na zlecenie Deutsche Banku. Rok temu takich planów nie miało 60... 61
 • I edycja Wizjonerów XXI wieku 8 sty 2017, 20:00 Wizjonerzy XXI wieku to nagroda za wizję i umiejętność jej realizacji. Redakcja „Wprost” przyznała ją po raz pierwszy. 62
 • Dżihad wraca do Europy 8 sty 2017, 20:00 Czeka nas nowa odsłona świętej wojny. Będą ją prowadzić już nie pojedynczy fanatycy, ale zorganizowane grupy świetnie wyszkolonych bojowników przerzucanych z Syrii do UE. 64
 • Brytyjski skarb narodowy 8 sty 2017, 20:00 Choroba 90-letniej królowej Elżbiety uświadomiła Brytyjczykom, jak bardzo jej dziś potrzebują. 68
 • Know-How 8 sty 2017, 20:00 Zakoduj z Lego Lego postanowiło nauczyć dzieci kodowania. Lego Boost to zestaw składający się z tradycyjnych klocków oraz modułu Lego Move zasilanego bateriami AAA oraz wyposażonego w czujniki. Do wyboru mamy kilka takich zestawów: jest... 71
 • Zabiegi last minute 8 sty 2017, 20:00 Trwa karnawał, pora wielkich balów i zabaw. Co zrobić kilkanaście dni przed ważną imprezą, aby poprawić swój wygląd? 72
 • Akcja: noworoczna motywacja 8 sty 2017, 20:00 Będą potknięcia, manowce i opóźnienia. Ale to nie oznacza, że nie dojdziemy tam, gdzie mamy dojść – jak wytrwać w realizacji postanowień radzi dr psychologii Joanna Heidtman. 74
 • Heidtman o postanowieniach noworocznych. „Czasami służą zbieraniu towarzyskich punktów” 14 sty 2017, 19:27 Psycholog Joanna Heidtman w wywiadzie dla „Wprost” mówi o tym, jak dochować postanowień noworocznych. 74
 • Skąd wzięło się zero 8 sty 2017, 20:00 Trudno liczyć bez zrozumienia tego, czym jest zero, i bez umiejętności jego zapisu. Paradoksalnie: „nic” jest najważniejszą liczbą, ale kto ją wymyślił i zapisał po raz pierwszy? 76
 • Obozy, których nie było 8 sty 2017, 20:00 Po wojnie polskie władze przejęły po hitlerowcach cały system obozów, w których znęcano się nad żołnierzami wyklętymi, Ślązakami i niemieckimi cywilami – mówi Marek Łuszczyna, autor książki „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”. 80
 • Strzemiński: wróg ludu 8 sty 2017, 20:00 „Powidoki” – ostatni film Andrzeja Wajdy – to dobra okazja, by przypomnieć Władysława Strzemińskiego. Ojca polskiej awangardy, który za sztukę zapłacił życiem. 83
 • Paolo Sorrentino: ateiści nie istnieją 8 sty 2017, 20:00 Papież grany przez Jude’a Law jest nie tylko diabelsko seksowny, ale i nietypowy. Wraz z premierą amerykańską na antenę HBO wraca serial Paolo Sorrentino „Młody papież”. 86
 • Mistrz honoru i paradoksów 8 sty 2017, 20:00 Imię Konrad otrzymał po bohaterze Mickiewicza, ale od Polski trzymał się z daleka. Rozpoczynamy rok Conrada – najbardziej znanego na świecie pisarza polskiego pochodzenia. 90
 • Małgorzata Rozenek: To się państwu spodoba 8 sty 2017, 20:00 ZAZWYCZAJ NIKOMU NIE POŻYCZAM KSIĄŻEK. Doświadczenie nauczyło mnie, że nigdy do mnie nie wracają, a ja kocham moje książki. Sama wypożyczam książki z dwóch bibliotek. Fascynuje mnie klimat tych miejsc. Czas w nich zwalnia; czuję się... 93
 • Wydarzenie 8 sty 2017, 20:00 Koniecznie! FILM Syberyjska dusza GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DUSZA? – ZASTANAWIA SIĘ STARY PSYCHIATRA Z SYBERYJSKIEJ PROWINCJI. I WCHODZI DO SZPITALA, W KTÓRYM PRZEPRACOWAŁ WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA. Pierwsze zderzenie z instytucją jest szokujące.... 94
 • Wojna na słowa 8 sty 2017, 20:00 Powiedzieć, że dziennikarstwo w Polsce przeżywa swój słaby okres, to nic nie powiedzieć. Odwołam się do własnego doświadczenia. Dużo czasu i wysiłku włożyłem w to, żeby sprawą afery reprywatyzacyjnej zainteresować mainstreamowe... 98
 • Kapitalizm z rodzinną twarzą 8 sty 2017, 20:00 „Firmy rodzinne są najzdrowszą częścią gospodarki” to stwierdzenie Piotra Wiesiołka, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, wygłoszone 17 października br. podczas prezentacji wyników III edycji badania „Polacy o firmach... 109
 • Firmy rodzinne, czyli DNA polskiego ładu moralnego i gospodarczego 8 sty 2017, 20:00 Pani Katarzynie Gierczak-Grupińskiej, założycielce Fundacji Firmy Rodzinne, dedykuję. 112
 • Nowa Szansa z Early Warning 8 sty 2017, 20:00 7 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja w ramach projektu Early Warning. Skierowany on jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają kłopoty lub się ich spodziewają. 114
 • Gorzka lekcja przedsiębiorczości 8 sty 2017, 20:00 Historia Dariusza Urbasia przedsiębiorcy, który przeżył bankructwo bez opcji ogłoszenia upadłości. 115
 • Przyszłość będzie kłopotliwa 8 sty 2017, 20:00 The future will be confusing wieszczył kurator poprzedniego Festiwalu Malta w Poznaniu, założyciel legendarnej trupy teatralnej Forced Entertainment Tim Etchells. Jego proroctwo potwierdzają wnioski Institute for the Future wynikające z przeprowadzonego badania na temat... 117
 • Projekt „Pszczoły” 8 sty 2017, 20:00 Do czego chcemy przygotować kolejne pokolenia? Po co jest szkoła? Po co uczymy nasze dzieci? Każdy rodzic, nauczyciel i pewnie każda osoba, której bliski jest temat edukacji, szuka odpowiedzi na takie właśnie pytania. Według mnie szkoła jest po to, by przygotować dzieci do... 119
 • Czy musimy zapadać na świąteczną gorączkę? 8 sty 2017, 20:00 W codziennym życiu przedsiębiorcy rodzinnego stresów nie brakuje. Spiętrzenie obowiązków związanych z odpowiedzialnością za pracowników, nieustającą troską o jakość i zadowolenie klientów, współpracą z kontrahentami, w... 122
 • Dlaczego relacje międzyludzkie mają istotne znaczenie dla naszego szczęścia? 8 sty 2017, 20:00 Wiele badań pokazuje, że chęć wzmacniania ważnych relacji osobistych, to podstawowa ludzka motywacja. Wszyscy doświadczamy mocnego pragnienia zawierania i utrzymywania relacji międzyludzkich, które byłyby silne, stabilne i rodziły pozytywne emocje. Z tego samego powodu... 124
 • Co o firmie mówi jej majątek 8 sty 2017, 20:00 Czwarty z cyklu artykułów grant thornton o wycenie wartości przedsiębi orstw. 126
 • Pozytywna Psychologia Porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę 8 sty 2017, 20:00 „Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera” – to myśl Eugene Delacroix, którą wybrałem na motto książki o mądrym doświadczaniu porażek i uczeniu się na błędach. Jako autorowi jest mi... 129
 • Social media - ostatni dzwonek! 8 sty 2017, 20:00 Jedna z najliczniejszych generacji w historii świata zaczyna zakładać rodziny. Tzw. milenialsi, czyli pokolenie wychowane w pełnym dostępie do nowych technologii i internetu, początkowo uznawani za niehołdujących stylowi życia swoich... 130
 • Nagie konary, nagi umysł 8 sty 2017, 20:00 Do sprawdzenia, jak pogoda wpływa na człowieka, najlepiej nadają się pacjenci chronicznym bólem. Badania roku 1999, które objęły trzy tysiące takich osób okresie pięciu lat, pokazały, że zima nie powiększa ich smutku, wiosenny wietrzyk wcale nie wypędza nich przygnębienia.... 133
 • Święta pachnące piernikami 8 sty 2017, 20:00 Mamy dla Was przepis na pyszne pierniki. Dostaliśmy je od naszej przyjaciółki, Magdy. Koniecznie zaangażujcie w pieczenie wszystkich członków rodziny. 134
 • Konstytucja dla biznesu 8 sty 2017, 20:00 Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował „Konstytucję dla biznesu”. Jej zapisy mają być podstawą reformy prawa gospodarczego w Polsce. Fundacja, jako organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców, została poproszona o komentarz... 135

ZKDP - Nakład kontrolowany