Waltzowanie prawa

Waltzowanie prawa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Platforma Obywatelska wykorzysta syndrom męczennicy
Platforma Obywatelska nie mówi już o niszczycielach demokracji, a PiS o "działalności prawie przestępczej". Być może po raz pierwszy od wielu lat politycy zrozumieli, że mamy w Polsce poważny problem. Dlatego afera wokół samorządowców, którzy spóźnili się z oświadczeniami majątkowymi, raczej nie zakończy się gigantyczną awanturą. Tym bardziej że po spotkaniu Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim niespodziewanie nastąpiła przer-wa w wymianie ciosów. Problemem nie jest polityczna wolnoamerykanka, lecz jakość produkowanego przez parlamentarzystów prawa. Być może "winni" zrozumieli, że powtarzane ostatnio przez polityków PiS jak mantra sformułowanie, iż "przede wszystkim liczy się szacunek dla obowiązującego prawa, nawet złego", nie jest takie głupie.
Złośliwi oczywiście wypominają Jarosławowi Kaczyńskiemu nieczyste intencje i chęć wykorzystania rzekomej troski o przestrzeganie prawa po to, by się pozbyć ze stołecznego ratusza Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czy tak jest w rzeczywistości? - W ostatnim czasie partia braci Kaczyńskich spotykała się z przeciwnymi zarzutami opozycji: że w wielu sytuacjach naciąga prawo. PiS zawsze odpowiadało, że to nieprawda. Teraz postanowiło to udowodnić w sposób dla niektórych bardzo bolesny - mówi Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. - A że przy okazji może coś ugrać, bo na linii sporu znalazła się Warszawa? Premier przyznaje co prawda, że wynik ewentualnych wyborów jest raczej przesądzony. Ale duch walki jest w każdym polityku, a na pewno nie brakuje go Jarosławowi Kaczyńskiemu - dodaje Migalski.

Klęska gwiazd PiS?
Pierwsze badania opinii publicznej w sprawie powtórnych wyborów w Warszawie nie są korzystne dla PiS. Z sondażu Pentora przeprowadzonego na zlecenie "Wprost" wynika, że w stolicy największe gwiazdy partii nie mają szans w starciu z Gronkiewicz-Waltz. Tej sytuacji nie zmieniłoby nawet wystawienie w wyborcze szranki najpopularniejszego polskiego polityka, ministra sprawiedliwości Zbig-niewa Ziobry.
W świetle ostatnich wydarzeń Gronkiewicz-Waltz może się jawić niektórym wręcz jako męczennica IV Rzeczypospolitej. Mówiła wszak drżącym głosem: "Cóż, wystartuję ponownie. Warszawa jest tego warta!". To wywołuje współczucie nawet wśród osób, które w poprzednich wyborach nie były jej entuzjastami, ale odbieranie mandatu za dwudniowe spóźnienie w złożeniu oświadczenia majątkowego uważają za jawną niesprawiedliwość.

Męczennica kontra przemądrzała baba
- Wykorzystanie przez Gronkiewicz-Waltz syndromu męczennicy to możliwy scenariusz działania PO. Nie wykluczałbym jednak, że na dłuższą metę odbiór jej może być inny. No, bo profesor prawa, która jako swój atut zawsze stawiała profesjonalizm, zawiodła na całej linii. Zamiast wskazać na wątpliwości prawne, sama w nie zabrnęła. I przez taką "przemądrzałą babę" musimy jeszcze raz iść do wyborów i wydawać miliony złotych! Wszystko zależy od tego, w jaki sposób obie partie będą przedstawiać swoje wersje. A wiadomo, że w sprawach public relations PiS bije platformę na głowę - tłumaczy Marek Migalski. Dużo też będzie zależało od tego, kogo PiS wystawi do walki o stołeczną prezydenturę. Poza tym w kampanii kandydatka PO będzie powtarzać to, co już wszyscy słyszeli, a w wypadku kandydata PiS silniejszy może się okazać efekt świeżości.
Z informacji "Wprost" wynika, że - wbrew krążącym opiniom - PiS nie ma jeszcze konkretnego kandydata. A na najwyższym szczeblu trwają gorączkowe narady, czy ma to być ktoś z partyjnego panteonu, czy też "świeża krew". - Pod uwagę bierzemy kręgi rządowe, choć niekoniecznie ministrów, ale także ludzi z terenu. I nie będzie to osoba wystawiona na żer - mówi "Wprost" Andrzej Mazurkiewicz, senator PiS. Według naszych informacji, najbardziej prawdopodobna jest kandydatura osoby powszechnie znanej i cenionej, lecz dotychczas nie związanej z PiS. W takim wypadku nawet porażka (bardzo prawdopodobna) nie będzie odebrana jako kolejna klęska rządzącej partii.
Co zamierza zrobić PO? - Niewykluczone, że będziemy się starali za wszelką cenę wydłużyć procedury. Dla nas najważniejszy jest wyrok sądu i Trybunału Konstytucyjnego - mówi jeden z działaczy platformy.

Waltz z prawem
Spektakl towarzyszący sprawie wygaśnięcia mandatów spóźnialskich samorządowców jest kompletnie niezrozumiały dla wyborców. Platforma Obywatelska konsekwentnie powołuje się na opinie prawników, którzy opowiadają się albo za wprowadzeniem abolicji dla spóźnialskich, albo rozstrzygnięciem sprawy na drodze sądowej. Co warte zauważenia, po kilku dniach prawdziwej inwazji profesorów broniących wersji PO, zaczęły się przebijać głosy prawników mających inne zdanie. W piątek 26 stycznia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa i sędzia Sądu Najwyższego, przekonywał, że abolicja mogłaby stworzyć w polityce niebezpieczny precedens, a zmiana przepisów nic nie da, bo prawo nie działa wstecz.
Zamieszania z powtórnymi wyborami nie byłoby, gdyby nie niechlujstwo parlamentarzystów. W uchwalonej w lipcu 2005 r. ustawie, w której wymieniono listę oświadczeń, jakie musi złożyć samorządowiec, dwa są opatrzone klauzulą "jest zobowiązany złożyć je w ciągu 30 dni od ślubowania". Inny zapis mówi natomiast o 30 dniach od momentu wyboru.
Niechlujstwa prawnego nie da się poprawić, naciągając przepisy. Gronkiewicz-Waltz na sesji rady Warszawy grzmiała, że sprawiedliwość jest po jej stronie, a jeśli prawo jest przeciw niej, to znaczy, że trzeba je zmienić. Czy słynną kilka lat temu falandyzację prawa chciałaby zastąpić jego waltzowaniem?

WPROST EXTRA

DUR(N)A LEX

Ewa Szymecka
Zasady i tryb składania oświadczeń majątkowych przez wójtów, (prezydentów) radnych oraz inne osoby oraz skutki nie złożenia takich oświadczeń w terminie regulują przepisy art. 24h - 24k ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. I tak, radny i wójt na podstawie art. 24h ust. 1 i 4 ustawy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, zastępca wójta, sekretarz gminy skarbnik itd. od powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Inne osoby objęte treścią art. 24 h ust.1 ustawy składają takie oświadczenia w terminach odrębnie wskazanych.
Osoby te zobowiązane są także na podstawie art. 24j ust.1 ustawy do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej swego małżonka, jeżeli ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Następnie przepis art. 24j ust.3 stanowi, że oświadczenia o których tu mowa składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Tym samym, podstawą dla ustalenia terminu złożenia oświadczenia z art. 24j ust. 1 ustawy winno być objęcie funkcji przez osobę obowiązaną do złożenia oświadczenia - zgodnie z treścią art. 24h ust. 4. Jeżeli zatem objęcie funkcji wójta (prezydenta) łączy się ze złożeniem ślubowania, to obowiązek składania oświadczeń zarówno z art. 24h jak i art.24j powstaje równocześnie, oczywiście o ile zaistnieją przesłanki z art.24j pkt 1 ustawy. Do takiego wniosku powinna prowadzić także wykładnia teleologiczna. Nie sposób bowiem racjonalnie i celowościowo założyć, aby obowiązek wtórny zdefiniowany w art. 24j pkt 1 wynikający z pełnionej funkcji osoby wójta (prezydenta) miałby powstać przed jej objęciem.
Gdyby przyjąć, inną datę objęcia funkcji to jaką? - czy od dnia wyboru czy od dnia upływu terminu do złożenia protestów wyborczych, czy od daty otrzymania zaświadczenia o wyborze? - te kwestie regulują trzy różne ustawy, które nie dają tu jednoznacznej odpowiedzi. A wreszcie art. 24j ust. 3 ustawy nie wskazuje kto składa takie oświadczenia od daty wyboru, a kto od daty powołania.
Także i tym razem ustawodawca nie zauważył, że w art. 24k omawianej ustawy uregulował i określił zupełnie inne skutki nie złożenia takich oświadczeń w terminie (np. utratę wynagrodzenia za okres opóźniania ) aniżeli te, które wskazane zostały w art. 26 pkt 1a ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Z całą jednak pewnością ewentualne wygaśnięcie mandatu zgodnie z art. 27 tej ustawy, w razie podjęcia takiej uchwały przez radę gminy i wniesienia od niej przez zainteresowanego odwołania, następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie. W powyższych kwestiach brak także uprawnień wojewody do jakichkolwiek działań w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością gminy a tym bardziej do odwołania wójta. Takich kompetencji nie można doszukać się w ustawie o samorządzie gminnym a zwrócił już na to uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1.06.2005r. sygn. akt II SA/Wa 211/05.
Analiza niefortunnych przepisów skłaniać winna jej komentatorów bardziej do refleksji aniżeli do triumfalizmu lub kontestacji. Zwycięzcą jest tu jedynie po raz kolejny byle jaki sposób stanowienia prawa. Teraz sądy - a być może Trybunał Konstytucyjny - będą rozstrzygać jak stosować lub wyeliminować te oczywiście kolizyjne normy, które także odbiegają od wzorców konstytucyjnych dotyczących wyborów samorządowych.
Reasumpcja: Mądry poseł po szkodzie? Otóż nie! Jedni krzyczą dura lex sed lex nie zdając chyba sobie sprawy, że "dura lex" nie oznacza durnego prawa, choć takie właśnie uchwalili inni znów, że się nie poddadzą choć w takim uchwalaniu brali udział. Rzecz jasna, że w takim jazgocie nikt nie będzie szanował ewentualnego orzeczenia czy to sądu czy też Trybunału Konstytucyjnego. Zwolennicy wywalania przez "władzę" organów samorządu terytorialnego nie są skłonni respektować ani sensu oraz zapisów tej ustawy, ani tym bardziej swoich ograniczeń kompetencyjnych i ustrojowych. Każde inne rozstrzygniecie oprócz tego, które ich zadawala, okrzyknięte zostanie jako spisek. Oponenci natomiast będą wówczas prawdopodobnie szczycić się swoim sukcesem - choć wszystkim należałoby wlepić niezły mandat.
Więcej możesz przeczytać w 5/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 5/2007 (1258)

 • Wprost od czytelników 29 sty 2007 Wizerunek teściowej Nie zgadzamy się z opinią, że wizerunek naszego kraju za granicą nie jest zbyt ważny ("Wizerunek teściowej", nr 2). Dziś każdy świadomy polityk czy menedżer zdaje sobie sprawę z tego, że od postrzegania... 3
 • Na stronie - Prawo do prawa 29 sty 2007 Krok po kroku, kawałek po kawałku Polacy odzyskują prawo do Polski - do własnego państwa prawa 3
 • Skaner 29 sty 2007 ZIMA Z OGRANICZONĄ OSTROŚCIĄ W Polsce nie zapanował klimat śródziemnomorski, jak mogło się wydawać aż do 23 stycznia. Ale i tak mamy jedną z najłagodniejszych i - jak wiele wskazuje - najkrótszych zim w ostatnich dziesięcioleciach.... 6
 • Sawka czatuje 29 sty 2007 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Playback 29 sty 2007 Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej © A. JAGIELAK 18
 • Poczta 29 sty 2007 AGENT IGNACY W artykule "Agent Ignacy" (nr 2) Tadeusz Witkowski dzieli się z czytelnikami swoim odkryciem, iż agentem SB w strukturach Kościoła był nieżyjący od 16 lat biskup Jerzy Dąbrowski. Znaliś-my biskupa przez dwie dekady... 18
 • Ryba po polsku - Przywrócić PRL! 29 sty 2007 Polska jest oazą bezmyślności i są wielkie starania, aby taką oazą pozostała 19
 • Z życia koalicji 29 sty 2007 PEWNEGO RAZU SPOTKALIŚMY W SUPERMARKECIE Albert wiceministra Poncyliusza. Już chcieliśmy się z nim witać, gdy nagle polityk PiS sięgnął po telefon i zaraz potem zmienił mu się wyraz twarzy, a z jego ust zaczęły padać takie słowa, jak... 20
 • Z życia opozycji 29 sty 2007 RYŚ ZAWYŁ, ŻE CAŁA WARSZAWA i pół Kampinosu go słyszało. Ryś Kalisz. Zawył z oburzenia w radiowej Trójce, że PiS zastawiło na biedną HGW pułapkę i przez tę łamiącą demokrację "wrzutkę do ustawy" może ona stracić... 21
 • Wprost przeciwnie - Zaczadzeni Marksem 29 sty 2007 Zbrodnie FSB nie wstrząsną sumieniem Europy 22
 • Fotoplastykon 29 sty 2007 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 23
 • Ministerstwo finansów Stokłosy 29 sty 2007 Były senator kupował przychylność urzędników Ministerstwa Finansów, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz resortu rolnictwa 24
 • Waltzowanie prawa 29 sty 2007 Platforma Obywatelska wykorzysta syndrom męczennicy 30
 • Pani minister gotuje 29 sty 2007 11 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy zapłaciła minister Anna Kalata za makijaż, manikiur i dobranie garderoby 32
 • Europejczyk Rydzyk 29 sty 2007 Radio Maryja straciło zęby, bo weszło do politycznego mainstreamu 34
 • Ojciec protestant 29 sty 2007 Tadeusz Rydzyk jest antykomunistą, ale udostępnia antenę ludziom PRL 36
 • Giełda 29 sty 2007 ŚWIAT Światowy salon w Davos Światowy salon w bajkowym, alpejskim krajobrazie - mówi się o Światowym Forum Gospodarczym w Davos. I jak to w salonie, chodzi o to, żeby sobie pogadać z głowami państw i miliarderami o pomysłach na... 38
 • Nie przepłacaj 29 sty 2007 Każdy z nas płaci dodatkowo kilkaset złotych miesięcznie, bo nie potrafi wybrać tańszych usług i towarów 40
 • Kontynent amero 29 sty 2007 Czy dolary wymienimy na nową amerykańską walutę? 46
 • Rozpędzony byk 29 sty 2007 Lamborghini dogania Ferrari 48
 • 2x2=4 - Hus na stosie 29 sty 2007 Ludzie hierarchii - zarówno świeckiej, jak i duchownej - nie lubią przepraszać 50
 • Supersam 29 sty 2007    52
 • Moda kontra wojna 29 sty 2007 Mniej niż 500 nabywców rocznie mają na świecie kreacje haute couture. "Wysokie krawiectwo" tradycyjnie przynosi straty, ale domy mody nie rezygnują z niego ze względu na prestiż. Podczas Paryskiego Tygodnia Mody można było... 52
 • Narty na dwa skręty 29 sty 2007 Kupić deski, które będą lepsze do ostrych skrętów (slalom specjalny), czy raczej te, które sprawdzą się podczas skrętów o dłuższym promieniu (gigant) - zastanawiają się amatorzy narciarstwa przy zakupie sprzętu. Jeśli szukamy... 52
 • Przyjęcia Bożeny Dykiel 29 sty 2007 W filmie "Titanic" bohater grany przez Leonarda DiCaprio przeżywa męki przy stole, bo nie wie, do czego służą poszczególne sztućce. Dziś ze sztućcami, kieliszkami i całą zastawą stołową będziemy za pan brat po lekturze... 52
 • Bezmięsna młodzież 29 sty 2007 Rośnie liczba wegetarian. Bezmięsna dieta jest coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród młodzieży. Z badań Akademii Rolniczej w Poznaniu wynika, że niechęć do jedzenia mięsa wzrosła w ostatnich latach z powodu powtarzających się... 52
 • Twarz od Armaniego 29 sty 2007 Facedesignerzy, czyli projektanci twarzy, od Armaniego będą malować kobiety podczas otwarcia warszawskich Złotych Tarasów (7 lutego). "Filozofią Armaniego jest dopełnianie kobiety za pomocą stroju, a nie jej przytłaczanie. To coś... 52
 • Prawo Lipca 29 sty 2007 Sportowe federacje rozpięły ochronny parasol nad skorumpowanymi działaczami 54
 • Królowe oceanu 29 sty 2007 "Wdowa z Windsoru" nieprzypadkowo została patronką najnowszego statku pasażerskiego MS "Queen Victoria". Za panowania Wiktorii Wielka Brytania niepodzielnie rządziła na morzach po pokonaniu hiszpańsko-francuskiej armady w... 58
 • Narciarstwo winne 29 sty 2007 Szusując w Dolomitach, najlepiej pić lagreina, schiavę bądź teroldego 60
 • Dziurawa tarcza 29 sty 2007 Broń ofensywna zawsze rozwijała się szybciej niż systemy obrony 60
 • Pazurem - Życie w GS-ie 29 sty 2007 Na czele parafialnego koła sobowtórów Jana Pawła II stoi sobowtór, który nijak nie jest do papieża podobny 63
 • Krótko po Wolsku - Pechowcy potrzebni od zaraz 29 sty 2007 Nie ma to jak być pechowcem. W Ameryce! Być pechowcem i znaleźć się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu to lepiej, niż urodzić się w rodzinie milionera. Kobieta, która oblała się kawą w McDonaldzie, bo nie wiedziała, że... 63
 • Know-how 29 sty 2007 Samiec w ciąży Konik morski to jedyny samiec, który łamie żelazną zasadę obowiązującą w naturze i zachodzi w ciążę. Potomstwo rośnie w kieszeni na jego brzuchu i opuszcza ją, gdy jest gotowe do samodzielnego życia. Do tej pory... 68
 • Syndrom niedzielnego sportowca 29 sty 2007 Co drugiemu Polakowi niemal codziennie doskwiera ból kręgosłupa 68
 • Hormony sukcesu 29 sty 2007 Im więcej testosteronu, tym większe szanse na dobre stanowisko 76
 • Zwierzęta postępu 29 sty 2007 Pingwiny Humboldta to najsłynniejsi geje wśród ptaków 78
 • Bez granic 29 sty 2007 Łukaszenka wyrusza na Zachód Aleksander Łukaszenka "skieruje się na Zachód". Prezydent oświadczył, że nadszedł sprzyjający moment, by poprawić relacje Mińska z Zachodem. Wezwał do "otwartego i uczciwego dialogu",... 80
 • Bush, prezydent demokratów 29 sty 2007 Zmiana politycznej warty w Ameryce nie musi oznaczać odejścia od konserwatywnych wartości 82
 • Parasol Angeli 29 sty 2007 Na spotkaniu z Putinem w Soczi Merkel robiła dobrą minę do złego psa 86
 • Moskiewski sen 29 sty 2007 W stolicy Rosji pogoda sprzyja bogaczom 88
 • Recenzor 29 sty 2007 FILMY DVD SKOK DO SEDESU Autodestrukcja jest bardzo filmowa, a jeśli za kamerą stanie reżyser tak utalentowany jak Danny Boyle, może się stać niebezpiecznie atrakcyjna. To właśnie przypadek "Trainspotting". Na próżno jeden z... 92
 • Snob Oscar 29 sty 2007 Hollywood śpi na wielkich pieniądzach, a śni o jeszcze większym prestiżu 96
 • Zawód: reporter 29 sty 2007 Ryszard Kapuściński był tak dobrym pisarzem, że nie zasługuje na chwalenie go za wszystko 100
 • Wencel gordyjski - Malinowy król 29 sty 2007 Strach pomyśleć, co Rocky zrobiłby naszemu Andrzejowi Gołocie 104
 • Ueorgan Ludu 29 sty 2007 Nr 5 (222) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 29 stycznia 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Cała prawda związana z brakiem oświadczenia HANIU, WYSTARCZY - mówi p. Waltz "UeoL" wdrożył śledztwo dziennikarskie (konkretnie dostał... 105
 • Skibą w mur - Polskie smaki 29 sty 2007 W kategorii "narzędzie roku" zwyciężyła Renata Beger - "najbardziej wypasiona nagrywarka IV RP" 106