Czyściciele trzymają się mocno

Czyściciele trzymają się mocno

Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji przedstawiła właśnie raport ze swej działalności. Jej bilans nie jest jednoznaczny – oddała ona wprawdzie głos pokrzywdzonym, ale nie udało jej się trwale poprawić ich losu.

Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przyciągnęła sporą publiczność. Sąd miał zdecydować, czy kamienica na warszawskiej Woli przy ul. Dahlberga zostanie w rękach miasta, czy wróci w ręce rodziny znanego czyściciela kamienic Marka M. Na sali byli przede wszystkim lokatorzy feralnej kamienicy, ich znajomi i przyjaciele, którzy mieli podobne doświadczenia. Wśród nich dawni mieszkańcy kamienicy w Śródmieściu przy ul. Noakowskiego 16 ochrzczonej przez media mianem „kamienicy Waltzów”. Byli też mieszkańcy ze Zgody, którzy obronili się przed handlarzami roszczeń. Jeden z nich znajduje się obecnie w areszcie. Zebrani na sali rozpraw lokatorzy nie wierzyli w pozytywne rozstrzygnięcie. Do WSA trafiają skargi na decyzje komisji. Po dwugodzinnej rozprawie nikt nie ma wątpliwości, że sprawa skończy się dla lokatorów korzystnie i decyzja komisji weryfikacyjnej odbierającej nieruchomość czyścicielom zostanie utrzymana. Sędziowie nie pozostawiają złudzeń, że rozstrzygnięcie komisji im się nie podoba. Komisja i strona społeczna podnoszą, że ratusz nie sprawdził wszystkich warunków do ustanowienia użytkowania wieczystego dla Marka M. i naruszył zasady współżycia społecznego, oddając nieruchomość w ręce czyściciela kamienic, który nie ukrywał, co zamierza zrobić lokatorom.

Drastyczne remonty

Sprawa Dahlberga jest lustrzaną sprawą kamienicy przy Nabielaka, w której mieszkała działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Za obie nieruchomości zabrała się ta sama ekipa czyścicieli. Na czele Marek M., handlarz roszczeniami, który kupił za ułamek wartości rynkowej prawa do budynków. Dla M. pracował podający się za księcia członek zarządu Związku Szlachty Polskiej Hubert M. On pełnił rolę administratora nieruchomości. Ich silnym ramieniem był Kamil K., który wykonywał w budynkach „remonty”. Ich strategia działania była prosta. Z jednej strony drastycznymi podwyżkami czynszów doprowadzali do zadłużenia i eksmisji lokatorów, z drugiej – metodycznym niszczeniem budynków sprawiali, że w kamienicach nie dało się żyć. Sądy i ratusz stawały po ich stronie. Argumentowali, że Marek M. był legalnym właścicielem nieruchomości, a prawo własności jest święte. Lokatorzy na Nabielaka i Dahlberga byli zupełnie osamotnieni w swojej walce. W przypadku Jolanty Brzeskiej skończyło się to tragicznie. W marcu 2011 r. jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim pod Warszawą. Prokuratura początkowo prowadziła śledztwo pod kątem samobójstwa. Śledczy nie zabezpieczyli najważniejszych dowodów i sprawę w końcu umorzono. Zbigniew Ziobro wznowił śledztwo, ale prokuratura od dwóch lat nic nowego nie ustaliła.

Sojusz ratusza z czyścicielami

Na Dahlberga lokatorzy bronili się tym, że kamienica po reprywatyzacji wciąż w jednej trzeciej należała do miasta. Ratusz nie chciał mieć z mieszkańcami nic wspólnego. Marek M. próbował ich eksmitować i zastraszyć, ale się nie poddali. Ich gehenna skończyła się dopiero po wybuchu afery i powołaniu komisji weryfikacyjnej. Pytanie, na jak długo. Wszystko w rękach sądu. W sprawie Dahlberga podział sił na sali rozpraw wyglądał następująco: po jednej stronie pełnomocnik Marka M., skazanego już prawomocnym wyrokiem za oszustwa ws. reprywatyzacji. Wspierała go dwójka adwokatów z kancelarii wynajętej przez Rafała Trzaskowskiego.

Prawnicy ratusza w różnym zakresie skarżyli decyzję i uzasadnienie komisji weryfikacyjnej, która zabrała Markowi M. kamienicę. Po drugiej stronie pełnomocnicy komisji weryfikacyjnej i dwa stowarzyszenia, które brały udział na prawach strony w rozprawie (w tym jedno, którego jestem przewodniczącym). Dziwny sojusz czyścicieli kamienic i ratusza, który funkcjonował za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, dalej trwa na sali sądowej. Sąd po dwugodzinnej rozprawie zarządził przerwę, po której ogłosił wyrok. Nie było zaskoczenia. WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej. Kamienica wraca w ręce Marka M. Ale to nie koniec. Sąd również umorzył całą sprawę. Oznacza to właściwie odmowę stosowania przepisów ustawy o komisji przez sądy administracyjne.

To nie tylko podważenie tej konkretnej decyzji komisji, ale samego jej prawa do wydawania jakichkolwiek rozstrzygnięć. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poszedł bardzo daleko, aby bronić bardzo liberalnej i korzystnej dla spadkobierców linii orzecznictwa. Teraz sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam rozstrzygnie się sprawa warszawskiej reprywatyzacji i los całej komisji weryfikacyjnej. W sprawie reprywatyzacji ratusz robi szpagat. Z jednej strony Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała, że w ratuszu działała grupa przestępcza, ale z drugiej Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, że decyzje reprywatyzacyjne były legalne.

Ratusz wynajął za setki tysięcy złotych kancelarię prawną, żeby skarżyć decyzje korzystne dla mienia Warszawy. Nie chce się przyznać, że jego urzędnicy praktycznie systemowo łamali prawo. Jak wynika z zarzutów i aktów oskarżenia, w warszawskim ratuszu wydawano dziesiątki decyzji reprywatyzacyjnych za łapówki. Sprzyjała temu narzucona przez samą Hannę Gronkiewicz-Waltz norma wydawania 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. Przez kilka lat jej prezydentury niemal każdego dnia w Warszawie oddawano kamienice warte miliony złotych wraz z ludźmi. Robiono to w ogromnym pośpiechu, nie sprawdzając podstawowych dokumentów i tożsamości rzekomych spadkobierców. Ratusz wie, że jeśli uzna argumenty społeczników i komisji weryfikacyjnej, będzie musiał z urzędu rozpocząć procedury unieważnienia setek, jeśli nie tysięcy decyzji, które wydał przez ostatnie lata. O to toczy się gra. Majątek wart dziesiątki miliardów złotych przekazany w prywatne ręce zostałby zagrożony. Ogromne siły stoją za tym, żeby reprywatyzacyjną historię przekreślić grubą kreską. Ratusz i beneficjenci reprywatyzacji nie chcą rozliczeń z przeszłością. Po ich stronie dzisiaj stoi też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ustawy wciąż brak

Zachowanie sądu jest wodą na młyn rządowej propagandy, która zarzuca sędziom reprezentowanie interesu skorumpowanych elit. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie zmieniło ustroju sądów administracyjnych. Nie ma też ustawy reprywatyzacyjnej, która miała zamknąć całą sprawę raz na zawsze. Patryk Jaki zgłosił projekt ustawy, ale nie trafiła ona nawet na komisję sejmową. W parlamencie nie ma woli politycznej, żeby tę sprawę rozwiązać. W tle stoi lobbing żydowskich organizacji ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie domagają się nie tylko odszkodowań dla żyjących spadkobierców, lecz także chcą rekompensat za mienie bezspadkowe. W tym celu w Kongresie doprowadzili do przegłosowania słynnej rezolucji 447. Budzi to naturalny sprzeciw w Polsce. Od 200 lat na podstawie Kodeksu Napoleona majątek pozostawiony bez spadkobierców przechodzi na własność państwa.

Naciski nie płyną tylko ze strony Amerykanów. W Polsce ogromne i wpływowe grono warszawskich prawników nie chce ustawy reprywatyzacyjnej i walczy o to, żeby stosowano dotychczasowe rozwiązania. Mają swojego nieformalnego reprezentanta w osobie senatora Aleksandra Pocieja. W 2012 r. parlament z jego inicjatywy przegłosował tzw. poprawkę Pocieja, która umożliwiła Skarbowi Państwa wypłatę gigantycznych „odszkodowań” za reprywatyzację. Miało to odciążyć budżet Warszawy, ale w praktyce okazało się, że skorzystała na tym masa oszustów i wyspecjalizowane kancelarie prawne, które inkasowały sowite prowizje. W pewnym momencie oszuści zorientowali się, że dużo łatwiej wyłudzić pieniądze w gotówce niż walczyć o nieruchomości, z którymi jest masa problemów. Słynna urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości i siostra mecenasa Roberta Nowaczyka Marzena K. zainkasowała prawie 50 mln zł w ramach „odszkodowań”. Co ciekawe, Pociej prowadził razem z Jackiem Dobois kancelarię, która wśród swoich specjalizacji miała usługi w zakresie reprywatyzacji.

Po wyborze do Senatu z ramienia Platformy Obywatelskiej w 2011 r. przepisał swoje udziały na ponad 75-letnią matkę. W tym roku ubiega się z wielkimi szansami na sukces o trzecią kadencję z Warszawy.

Słodko-gorzki smak komisji

Trzyletni dorobek komisji weryfikacyjnej ma dla strony społecznej słodko-gorzki smak. Sprawy wciąż się toczą przed sądami. Dziesiątki adresów czeka w kolejce do sprawdzenia. Komisji nie udało się przesłuchać kluczowych świadków, w tym Hanny Gronkiewicz-Waltz, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Lokatorzy nie otrzymali odszkodowań zasądzonych przez komisję. Miasto nie zgadza się z decyzjami i się od nich odwołuje. Ustawa o komisji jest krytykowana przez wielu prawników. Zarzuca się jej brak zgodności z konstytucją i naruszenie prawa własności. Przy wszystkich swoich mankamentach powołanie komisji zakłóciło sądowo-prawniczy ciąg technologiczny, który skutkował przekazaniem gigantycznego publicznego majątku w ręce oszustów. Gdyby nie komisja, ratusz dalej oddawałby budynki z lokatorami w prywatne ręce. Warszawscy prawnicy wciąż udowadniają, że stosowanie dekretu Bieruta do gigantycznego uwłaszczenia się garstki osób na publicznym majątku było całkowicie zgodne z prawem.

Środowisko prawnicze w żaden sposób nie przeprosiło i nie zadośćuczyniło za swoją rolę w aferze reprywatyzacyjnej. Były szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie został aresztowany w sprawie afery korupcyjnej z działką przy Pałacu Kultury i Nauki. Poprzedni rzecznik dyscyplinarny okręgowej rady adwokackiej miał zarzuty prokuratorskie za kościelną reprywatyzacyję. Nowy rzecznik pracuje dla Marka M., właściciela kamienicy na Dalhberga. Nie tylko prawnicy udają, że nic się nie stało. Również sądy nie odpowiedziały sobie na pytanie, jak to możliwe, że powoływały kuratorów dla 120- czy 130-latków. Ciągle nie wiemy, dlaczego prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej pod kątem samobójstwa i dlaczego przez dekadę masowo umarzała sprawy związane z reprywatyzacją. Po trzech latach od wybuchu afery zatrzymano kilku handlarzy roszczeniami, których działalność budziła oczywiste podejrzenia korupcyjne. Żaden z nielicznych procesów nie skończył się prawomocnym wyrokiem. Za aferę nie odpowiedział żaden polityk ani wysoki urzędnik.

Polak przed szkodą

Kolejny parlament będzie musiał załatwić sprawę raz na zawsze. Działająca w ograniczonej skali i dysponująca ograniczonymi środkami komisja nie jest i nie może być prawdziwą odpowiedzią na reprywatyzacyjny dramat. Nasi politycy muszą rozwiązać tę kwestię systemowo i raz na zawsze. Uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej to test na elementarną odpowiedzialność polityczną naszych parlamentarzystów. Nie nastraja optymizmem fakt, że dotychczas żadna wielka afera III RP nie została w pełni wyjaśniona, a winni pociągnięci do odpowiedzialności. Już w 1586 r. Jan Kochanowski pisał: „Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”. III RP podtrzymuję tę mało chwalebną tradycję.

Okładka tygodnika WPROST: 39/2019
Więcej możesz przeczytać w 39/2019 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2019 (1904)

 • Marcin Dzierżanowski: Chrońmy dzieci 22 wrz 2019, 20:00 Nie świruj, idź na wybory – to hasło nowej kampanii społecznej, która – według twórców – miała w zabawny, lekki sposób zachęcać Polaków do pójścia do urn. Na krótkich filmach znane postacie odgrywają rolę osób chorych... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 22 wrz 2019, 20:00 EFEKT MAŁGORZATY KIDAWY- -BŁOŃSKIEJ, KANDYDATKI KOALICJI OBYWATELSKIEJ NA PREMIERA, zaczął być wreszcie widoczny, bo poparcie dla KO poszło w górę o kilka punktów procentowych. Niestety dla opozycji, te głosy zostały zdobyte kosztem... 6
 • Obraz tygodnia 22 wrz 2019, 20:00 1mln zł dostanie Edyta Górniak za to, że w programie TVN będzie zdobywała prawo jazdy. Nad tym, żeby się udało, czuwać będzie aż trzech instruktorów. 10% Polaków powyżej 15. roku życia przyznaje, że nie brało udziału w lekcjach... 9
 • Info radar 22 wrz 2019, 20:00 Pilecki zdobywa Berlin W Berlinie otworzono pierwszy zagraniczny oddział Instytutu Pileckiego. Położona w samym sercu stolicy Niemiec, naprzeciwko Bramy Brandenburskiej placówka ma za zadanie szerzyć wiedzę o historii i kulturze polskiej.... 10
 • Prawda ekranu 22 wrz 2019, 20:00 W TORONTO ZAKOŃCZYŁ SIĘ NAJWAŻNIEJSZY ZA OCEANEM FESTIWAL FILMOWY. Czuło się na nim widmo trumpowskich czasów. Artyści upominali się o wolność, równość i społeczną sprawiedliwość, a najciekawsze propozycje powstały w oparciu o... 11
 • Słodycz cenzury 22 wrz 2019, 20:00 PiS zapowiada ustawę regulującą status zawodu dziennikarza. Szczegółów brak. Wygląda na to, że chce założyć pismakom uzdę. Czy jest ona potrzebna? 12
 • Co będzie kiedyś 22 wrz 2019, 20:00 Motyw pana gardzącego chamem stary jest jak ludzkość. Przykłady z literatury światowej i z życia, kiedy silniejszy gardzi słabszym, można mnożyć w nieskończoność. Ci, którzy uważają się za lepszych, bo np. urodzili się w... 13
 • Nie wystarczy wybaczyć 22 wrz 2019, 20:00 Ofiary przemocy domowej mają ogromne pokłady napięcia i lęku zatrzymane w ciele. Trzeba się mądrze wybrać na gruzowisko swojego dzieciństwa, bo paruje z niego toksyczny dym – mówi Paulina Młynarska, dziennikarka i pisarka. 15
 • Dziecko w rodzinnej matni 22 wrz 2019, 20:00 Nawet 2 mln polskich dzieci są pod opieką rodzica, który zmaga się z zaburzeniem psychicznym: depresją, nerwicą, schizofrenią, psychozą maniakalno-depresyjną. 19
 • Rodzinny interes, czyli parlament dla krewnego 22 wrz 2019, 20:00 Morawiecki, Duda, Zdrojewski, Cimoszewicz, Pęk – to nazwiska, które członkom rodzin przyniosły mandaty parlamentarne. Czyżby polityczne klany znane z zachodniej polityki zawitały nad Wisłę? 22
 • Klątwa Tuska 22 wrz 2019, 20:00 – Gdybym w 2013 r. nie zablokował przyjęcia ustawy o związkach partnerskich, pary homoseksualne mogłyby już w Polsce adoptować dzieci – mówi Jarosław Gowin, wicepremier. 27
 • Mamy pomysł, jak odzyskać wrak 22 wrz 2019, 20:00 Postanowiliśmy wyjść do Rosji z nową propozycją dotyczącą zwrotu tupolewa – ujawnia prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. 30
 • Czyściciele trzymają się mocno 22 wrz 2019, 20:00 Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji przedstawiła właśnie raport ze swej działalności. Jej bilans nie jest jednoznaczny – oddała ona wprawdzie głos pokrzywdzonym, ale nie udało jej się trwale poprawić ich losu. 34
 • „Malowany ptak” – szok i niedowierzanie 22 wrz 2019, 20:00 Pisarz Jerzy Kosiński był jak gwiazda rocka. Ludzie stali w kolejkach po autograf w książce, która wywróciła ich wyobrażenia o kulturalnej literaturze i o tym, co robili Polacy żydowskim dzieciom w czasie wojny. 39
 • Ekofrajerzy 22 wrz 2019, 20:00 Kupujesz drogie jedzenie z etykietką „bio” lub „eko”, bo myślisz, że jest zdrowsze? To coraz częściej wysoko przetworzona żywność o wątpliwej wartości odżywczej – alarmują naukowcy i organizacje konsumenckie. 42
 • Rewolucja 4.0 na rynku pracy 22 wrz 2019, 20:00 Najbardziej zagrożone automatyzacją są sektory oparte na czynnościach powtarzalnych. Najmniej: szkolnictwo oraz zarządzanie, a także zawody będące blisko człowieka – uważa Izabela Katarzyna Mrzygłocka, była wieloletnia szefowa Rady Ochrony Pracy. 46
 • Hossa Bessa 22 wrz 2019, 20:00 Droga parówko To koniec pewnej epoki. Inflacja dotknęła nawet słynne hot-dogi z Ikei. Szwedzka sieć po raz pierwszy od 22 lat zdecydowała się podwyższyć ich ceny w polskich sklepach. Od 1997 r. obowiązkowa po zakupie mebli bułka z... 47
 • Tak pęka internet 22 wrz 2019, 20:00 Globalna sieć, łącząca wszystkich i wszędzie, nie istnieje. Internet został podzielony na mniejsze części, których użytkownicy coraz bardziej się od siebie oddalają. 48
 • Nekrolog Białorusi 22 wrz 2019, 20:00 Odkąd tydzień temu moskiewska gazeta „Kommiersant” opisała szczegóły przygotowywanego porozumienia rosyjsko-białoruskiego, wśród obserwatorów białoruskiej polityki zapanowała panika. Zwłaszcza w polskich mediach opublikowano już... 52
 • Smart City, czyli miasto dla ludzi 22 wrz 2019, 20:00 ONZ szacuje, że do 2050 r. 66 proc. ludności Ziemi będzie mieszkać w miastach. Dlatego idea inteligentnego miasta nabiera coraz większego znaczenia. 54
 • Jutro jest już dziś 22 wrz 2019, 20:00 Miasta przyszłości już dzisiaj stają się rzeczywistością – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. 56
 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości 22 wrz 2019, 20:00 Chcemy przekształcić poindustrialną przestrzeń w nowoczesną tkankę miejską – mówi Artur Paszko, prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. 57
 • Prosumenci za kierownicą 22 wrz 2019, 20:00 O wyzwaniach stojących przed dostawcami energii i technologiach, które mogą zrewolucjonizować miasta, mówi Agnieszka Okońska członek zarządu innogy Stoen Operator 58
 • Zielona energia 22 wrz 2019, 20:00 Grupa Kapitałowa PGE jest liderem segmentu energetyki odnawialnej i planuje kolejne duże inwestycje w zieloną energię. 60
 • Zamówienia publiczne dla wszystkich 22 wrz 2019, 20:00 Małe i średnie firmy mogą się starać o dofinansowanie szkoleń i doradztwa dotyczącego zamówień publicznych. 62
 • Oświeceni smogiem 22 wrz 2019, 20:00 Polacy coraz więcej wiedzą o smogu, ale nie ma się co łudzić, że medialny przekaz załatwi sprawę. Potrzebna jest praca u podstaw rozłożona na długie lata. 64
 • Bez wody nie ma miast 22 wrz 2019, 20:00 Jakie znaczenie ma woda dla rozwoju miast oraz jakości życia? O tym, jak mogą oddziaływać na siebie środowisko wodne i miejskie, rozmawiać będą uczestnicy II kongresu Economy of a Water City. 66
 • Proste nie znaczy łatwe 22 wrz 2019, 20:00 Na gali Orłów Wprost w Rzeszowie spotkały się niewielkie firmy rodzinne, zagraniczni potentaci oraz rodzimi przedsiębiorcy, którzy podbili rynki na całym świecie. 68
 • TAURON Festiwal Biegowy – jubileuszowy, rekordowy 22 wrz 2019, 20:00 Krynica-Zdrój przez trzy dni zmieniła się w miasto biegaczy. 8705 osób wystartowało w niemal 30 konkurencjach biegowych i nordic walking. 70
 • Macierzyństwo i endometrioza 22 wrz 2019, 20:00 O swojej chorobie kobiety często dowiadują się dopiero wtedy, gdy bezskutecznie starają się o dziecko. Endometrioza utrudnia i opóźnia zajście w ciążę, ale na pewno jej nie wyklucza – mówi dr hab. n. med. Iwona Szymusik. 72
 • Gdynia podziałów 22 wrz 2019, 20:00 Polscy filmowcy uważnie obserwują przemiany współczesnego świata. Proponują świetne, głęboko akorzenione w rzeczywistości filmy. Ale w kuluarach gdyńskiego festiwalu panował nastrój pełen goryczy. 74
 • Ksiądz Preynat i strażnicy tajemnic 22 wrz 2019, 20:00 „Dzięki Bogu” Franćois Ozona to kolejne świadectwo skandali pedofilskich wstrząsających Kościołem na całym świecie. Reżyserzy coraz częściej pokazują na ekranie dramat ofiar molestowania. 78
 • Najwyższe męstwo 22 wrz 2019, 20:00 W Łazienkach Królewskich można obejrzeć wystawę „Virtuti Militari”. Dzieje ustanowionego przez króla Stanisława Augusta orderu to opowieść o dramatycznych losach Rzeczypospolitej. 82
 • Wydarzenie 22 wrz 2019, 20:00 Podszewka fantazji Powieściowy debiut Dominiki Słowik sprzed czterech lat, „Atlas: Doppelganger”, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i dotarł do finału prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia. I słusznie. Od tego czasu Dominika... 83
 • Film 22 wrz 2019, 20:00 W sieci kłamstw Takiego kina przez lata w Polsce brakowało. Bezpretensjonalnego, adresowanego do szerokiego widza, a zarazem niebłahego. „(Nie)znajomi” są remakiem włoskiej produkcji „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Z... 84
 • Muzyka 22 wrz 2019, 20:00 Powiew chłodu Dwudziestolecie swojego istnienia jeden z najważniejszych dla europejskiej sceny niezależnej zespołów uczcił wydaniem nowej, szóstej już płyty. Metronomy, które było forp ocztą stylistyki indie, mocno zmieniło kurs.... 85
 • Książka 22 wrz 2019, 20:00 Bez obciachu Inteligencja kręci nosem, miliony słuchaczy są zachwycone. W powszechnej świadomości disco polo przestało być obciachem i na równych prawach z innymi wytworami kultury popularnej pojawia się w głównych mediach. Z jednej... 86
 • Kalejdoskop 22 wrz 2019, 20:00 Ucho premiera Dla Stephena Poliakoffa „Lato szpiegów” to rozliczenie z własnym dzieciństwem. Wychowany w szacunku do ojczyzny chłopak uznał ją w pewnym momencie za swojego największego wroga. Miłość przeszła w nienawiść. –... 87
 • Świat bez glutenu i Rozenek 22 wrz 2019, 20:00 Piszę właśnie kryminał retro pt. „Tango”, którego akcja toczy się pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Zawsze kusiło mnie umieszczenie akcji w przedwojniu, ale panicznie się tego bałem. A co, jeśli coś pomylę, ta kamienica tu nie... 88
 • Wszystko w porządku 22 wrz 2019, 20:00 Decluttering dotarł niedawno zza oceanu i wygląda na to, że zadomowi się u nas na dobre. Dlaczego to połączenie idei zero waste, slow life, duńskiej filozofii hygge, minimalizmu i testu białej rękawiczki tak zafascynowało Polaków? 90
 • Dźwięki są w moim ciele 22 wrz 2019, 20:00 Co mnie inspiruje mówi Natalia Przybysz 94
 • Lepszy niż maślaczek 22 wrz 2019, 20:00 Można je marynować, doskonałe są smażone i duszone, a jajecznica na rydzach to prawdziwe delicje. 96
 • 5 sposobów na...kłótnie w związku 22 wrz 2019, 20:00 Co robić, aby sprzeczka nie przerodziła się w długotrwały konflikt? Czy strzelanie focha i straszenie odejściem ma sens? – wyjaśnia dr Bartosz Zalewski, psychoterapeuta. 97
 • Zrób sobie... Polańskiego 22 wrz 2019, 20:00 U Romana Polańskiego ostatnio dużo się dzieje: w filmie Tarantino wciela się w niego Zawierucha, na festiwalu w Wenecji – żona, a paru prokuratorów też by go chętnie gdzieś obsadziło. 98

ZKDP - Nakład kontrolowany