Bez wody nie ma miast
Artykuł sponsorowany

Bez wody nie ma miast

Wrocław
Wrocław 
Jakie znaczenie ma woda dla rozwoju miast oraz jakości życia? O tym, jak mogą oddziaływać na siebie środowisko wodne i miejskie, rozmawiać będą uczestnicy II kongresu Economy of a Water City.
Marek Luster

Kongres przeznaczony jest dla trzech grup, które rzadko się z sobą spotykają: naukowców, samorządowców i podmiotów prywatnych. Rozmawiać więc będą osoby, które odpowiadają za organizację gospodarki wodnej, rozwój społeczno-gospodarczy miast i za standard życia w nich. W ten sposób dyskusje będą miały charakter interdyscyplinarny – tłumaczy prof. Janusz Zaleski, wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu. I dodaje: – Uczestnicy kongresu poznają krajowe i światowe dobre praktyki, usłyszą o innowacyjnych pomysłach stosowanych w świecie. W Polsce ponad 23 mln osób mieszka w miastach. To 60 proc. wszystkich mieszkańców kraju, ten odsetek jest wyższy niż na świecie, bo według szacunków Banku Światowego przeciętnie wynosi on 54 proc. Podobnie jak w innych krajach i u nas rośnie liczba mieszkańców miast i leżących na ich obrzeżach gmin, zmniejsza się zaś liczba mieszkańców wsi (pod koniec 2018 r. na wsi żyło nieco ponad 15,4 mln osób). Naukowcy szacują, że proces ten będzie nadal trwać. Ich zdaniem w ciągu najbliższych 30 lat społeczność miejska w świecie stanowić będzie 75 proc. populacji. Już teraz miasta są największymi konsumentami wody. A jeśli prognozy te się sprawdzą, to sposoby wykorzystywania wody w miastach, dbania o nią i zabezpieczenia się przed ryzykami związanymi z żywiołem będą ważne dla coraz większej części społeczeństwa.

Wodny indeks

Specjalnie na kongres grupa naukowców z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i ekspertów firmy Arcadis przygotowała „Ranking efektywności największych miast Polski pod względem sposobu wykorzystywania zasobów wody” (Water City Index). Zestawienie przygotowano osobno dla 66 miast na prawach powiatu oraz dla 152 miast, w których mieszka co najmniej 20 tys. osób, a nie są powiatami. – Woda oddziałuje na każdy obszar naszego codziennego życia. Tworząc indeks, chcieliśmy uwzględnić znaczenie wody dla mieszkańców, przemysłu oraz funkcjonowania miasta. Stąd nasze podstawowe kategorie oceny to: życie, zagrożenie, gospodarka i biznes oraz kultura i mieszkańcy – tłumaczy Krzysztof Kutek, kierownik Pionu Wody w firmie Arcadis.

Autorzy stworzyli indeks, wykorzystując 70 wskaźników i danych, którymi dysponuje kilkanaście instytucji statystycznych i badawczych w Polsce (m.in. GUS, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie). Stworzylitakże ankietę badawczą dla miast na prawach powiatu. W ten sposób sprawdzili efektywność wykorzystania zasobów wodnych, umiejętność radzenia sobie z kryzysami wodnymi, wykorzystania wody do rozwoju gospodarczego oraz realizacji usług publicznych. – Chcieliśmy uzmysłowić władzom samorządowym, że można mierzyć ich potencjał i zaangażowanie dotyczące gospodarki wodnej. Nasza metodologia pozwala pokazać ocenę, ale także wskazać, w których dziedzinach możliwe są usprawnienia – dodaje dr Michał Kudłacz, ekonomista i naukowiec z Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie.

Naukowcy dodają, że Water City Index, którego wyniki zostaną podane na Kongresie we Wrocławiu, może się stać początkiem współpracy między samorządami a autorami opracowania polegającej na szczegółowej diagnozie dla poszczególnych miast. – Nie ma miasta, które byłoby liderem we wszystkich kategoriach. Ranking jest wskazówką, na czym warto się skupić, by poprawić gospodarowanie wodą w mieście – tłumaczy Krzysztof Kutek. Doktor Michał Kudłacz dodaje: – Nasza metodologia zapewnia użyteczność informacji dla władz samorządowych. Opisywane wskaźniki umożliwiają ocenę miejskiej polityki wodnej oraz mogą być wstępem do pogłębionych badań i rekomendacji ekspertów dotyczących jej kierunków w każdym z analizowanych miast.

Cztery główne kategorie oceny

Sposób, w jaki skonstruowano indeks, może być ciekawy nie tylko dla władz samorządowych, lecz także dla biznesu, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców. Ocena w kategorii „Życie” uwzględnia m.in. cenę i zużycie wody w mieście, cenę i produkcję ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy zanieczyszczenia obecne w wodzie po jej oczyszczeniu. W kategorii „Zagrożenie” indeks obliczany był na podstawie udziału powierzchnimiasta w obszarze zagrożenia wałów przeciwpowodziowych, rocznych opadów, liczby awarii wodociągów czy odsetka terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta. Indeks dla kategorii „Gospodarka i biznes” był obliczany natomiast m.in. na podstawie ceny i zużycia wody przez przemysł, ilości ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód, mocy elektrowni wodnych w mieście, względnej liczby przedsiębiorstw prywatnych działających w branży związanej z gospodarką wodną czy liczby przekroczeń cieków wodnych (mostów). Ostatnia kategoria „Kultura i mieszkańcy” uwzględnia: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta, udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem czy wydatki miast na utrzymanie zieleni przypadające na powierzchnię terenów zielonych. Takie ujęcie tematu umożliwiło autorom rankingu stworzenie ogólnego obrazu polityki miejskiej dotyczącej wody. Wyraźnie widać, że choć rośnie świadomość znaczenia oszczędzania wody i dbałość o potrzebę jej odzyskiwania, to wiele miast będzie się musiało dopiero zmierzyć z koncepcjami wykorzystania wód opadowych. Nie jest również zadowalające zabezpieczenie przeciwpowodziowe miast przy równoczesnej dbałości o niwelowanie skutków możliwych susz.

Ekonomia wartości

Podczas kongresu przewidziano osiem tematycznych bloków dyskusyjnych i trzy sesje ogólne. Uczestnicy dyskutować będą na temat skuteczności sposobów ochrony przeciwpowodziowej. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki dotyczące wykorzystania wody opadowej, planowania i projektowania miast uwzględniających zmiany klimatyczne. Gośćmi kongresu będą m.in. Marc Forni i Winston Yu z Banku Światowego, którzy wezmą udział w sesji tematycznej Miasto – City Resilience. Marc Forni jest szefem programu odporności miejskiej (CRP) Banku Światowego, który umożliwia miastom prowadzenie inwestycji zwiększających odporność na ryzyko klimatyczne i klęsk żywiołowych.

Artykuł został opublikowany w 39/2019 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2019 (1904)

 • Marcin Dzierżanowski: Chrońmy dzieci22 wrz 2019, 20:00Nie świruj, idź na wybory – to hasło nowej kampanii społecznej, która – według twórców – miała w zabawny, lekki sposób zachęcać Polaków do pójścia do urn. Na krótkich filmach znane postacie odgrywają rolę osób chorych psychicznie. Miało być...3
 • Niedyskrecje parlamentarne22 wrz 2019, 20:00EFEKT MAŁGORZATY KIDAWY- -BŁOŃSKIEJ, KANDYDATKI KOALICJI OBYWATELSKIEJ NA PREMIERA, zaczął być wreszcie widoczny, bo poparcie dla KO poszło w górę o kilka punktów procentowych. Niestety dla opozycji, te głosy zostały zdobyte kosztem lewicy....6
 • Obraz tygodnia22 wrz 2019, 20:001mln zł dostanie Edyta Górniak za to, że w programie TVN będzie zdobywała prawo jazdy. Nad tym, żeby się udało, czuwać będzie aż trzech instruktorów. 10% Polaków powyżej 15. roku życia przyznaje, że nie brało udziału w lekcjach wychowania...9
 • Info radar22 wrz 2019, 20:00Pilecki zdobywa Berlin W Berlinie otworzono pierwszy zagraniczny oddział Instytutu Pileckiego. Położona w samym sercu stolicy Niemiec, naprzeciwko Bramy Brandenburskiej placówka ma za zadanie szerzyć wiedzę o historii i kulturze polskiej. –...10
 • Prawda ekranu22 wrz 2019, 20:00W TORONTO ZAKOŃCZYŁ SIĘ NAJWAŻNIEJSZY ZA OCEANEM FESTIWAL FILMOWY. Czuło się na nim widmo trumpowskich czasów. Artyści upominali się o wolność, równość i społeczną sprawiedliwość, a najciekawsze propozycje powstały w oparciu o prawdziwe historie....11
 • Słodycz cenzury22 wrz 2019, 20:00PiS zapowiada ustawę regulującą status zawodu dziennikarza. Szczegółów brak. Wygląda na to, że chce założyć pismakom uzdę. Czy jest ona potrzebna?12
 • Co będzie kiedyś22 wrz 2019, 20:00Motyw pana gardzącego chamem stary jest jak ludzkość. Przykłady z literatury światowej i z życia, kiedy silniejszy gardzi słabszym, można mnożyć w nieskończoność. Ci, którzy uważają się za lepszych, bo np. urodzili się w „lepszym” miejscu – w...13
 • Nie wystarczy wybaczyć22 wrz 2019, 20:00Ofiary przemocy domowej mają ogromne pokłady napięcia i lęku zatrzymane w ciele. Trzeba się mądrze wybrać na gruzowisko swojego dzieciństwa, bo paruje z niego toksyczny dym – mówi Paulina Młynarska, dziennikarka i pisarka.15
 • Dziecko w rodzinnej matni22 wrz 2019, 20:00Nawet 2 mln polskich dzieci są pod opieką rodzica, który zmaga się z zaburzeniem psychicznym: depresją, nerwicą, schizofrenią, psychozą maniakalno-depresyjną.19
 • Rodzinny interes, czyli parlament dla krewnego22 wrz 2019, 20:00Morawiecki, Duda, Zdrojewski, Cimoszewicz, Pęk – to nazwiska, które członkom rodzin przyniosły mandaty parlamentarne. Czyżby polityczne klany znane z zachodniej polityki zawitały nad Wisłę?22
 • Klątwa Tuska22 wrz 2019, 20:00– Gdybym w 2013 r. nie zablokował przyjęcia ustawy o związkach partnerskich, pary homoseksualne mogłyby już w Polsce adoptować dzieci – mówi Jarosław Gowin, wicepremier.27
 • Mamy pomysł, jak odzyskać wrak22 wrz 2019, 20:00Postanowiliśmy wyjść do Rosji z nową propozycją dotyczącą zwrotu tupolewa – ujawnia prof. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych.30
 • Czyściciele trzymają się mocno22 wrz 2019, 20:00Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji przedstawiła właśnie raport ze swej działalności. Jej bilans nie jest jednoznaczny – oddała ona wprawdzie głos pokrzywdzonym, ale nie udało jej się trwale poprawić ich losu.34
 • „Malowany ptak” – szok i niedowierzanie22 wrz 2019, 20:00Pisarz Jerzy Kosiński był jak gwiazda rocka. Ludzie stali w kolejkach po autograf w książce, która wywróciła ich wyobrażenia o kulturalnej literaturze i o tym, co robili Polacy żydowskim dzieciom w czasie wojny.39
 • Ekofrajerzy22 wrz 2019, 20:00Kupujesz drogie jedzenie z etykietką „bio” lub „eko”, bo myślisz, że jest zdrowsze? To coraz częściej wysoko przetworzona żywność o wątpliwej wartości odżywczej – alarmują naukowcy i organizacje konsumenckie.42
 • Rewolucja 4.0 na rynku pracy22 wrz 2019, 20:00Najbardziej zagrożone automatyzacją są sektory oparte na czynnościach powtarzalnych. Najmniej: szkolnictwo oraz zarządzanie, a także zawody będące blisko człowieka – uważa Izabela Katarzyna Mrzygłocka, była wieloletnia szefowa Rady Ochrony Pracy.46
 • Hossa Bessa22 wrz 2019, 20:00Droga parówko To koniec pewnej epoki. Inflacja dotknęła nawet słynne hot-dogi z Ikei. Szwedzka sieć po raz pierwszy od 22 lat zdecydowała się podwyższyć ich ceny w polskich sklepach. Od 1997 r. obowiązkowa po zakupie mebli bułka z parówką i...47
 • Tak pęka internet22 wrz 2019, 20:00Globalna sieć, łącząca wszystkich i wszędzie, nie istnieje. Internet został podzielony na mniejsze części, których użytkownicy coraz bardziej się od siebie oddalają.48
 • Nekrolog Białorusi22 wrz 2019, 20:00Odkąd tydzień temu moskiewska gazeta „Kommiersant” opisała szczegóły przygotowywanego porozumienia rosyjsko-białoruskiego, wśród obserwatorów białoruskiej polityki zapanowała panika. Zwłaszcza w polskich mediach opublikowano już faktycznie...52
 • Smart City, czyli miasto dla ludzi22 wrz 2019, 20:00ONZ szacuje, że do 2050 r. 66 proc. ludności Ziemi będzie mieszkać w miastach. Dlatego idea inteligentnego miasta nabiera coraz większego znaczenia.54
 • Jutro jest już dziś22 wrz 2019, 20:00Miasta przyszłości już dzisiaj stają się rzeczywistością – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.56
 • Kraków – Nowa Huta Przyszłości22 wrz 2019, 20:00Chcemy przekształcić poindustrialną przestrzeń w nowoczesną tkankę miejską – mówi Artur Paszko, prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA.57
 • Prosumenci za kierownicą22 wrz 2019, 20:00O wyzwaniach stojących przed dostawcami energii i technologiach, które mogą zrewolucjonizować miasta, mówi Agnieszka Okońska członek zarządu innogy Stoen Operator58
 • Zielona energia22 wrz 2019, 20:00Grupa Kapitałowa PGE jest liderem segmentu energetyki odnawialnej i planuje kolejne duże inwestycje w zieloną energię.60
 • Zamówienia publiczne dla wszystkich22 wrz 2019, 20:00Małe i średnie firmy mogą się starać o dofinansowanie szkoleń i doradztwa dotyczącego zamówień publicznych.62
 • Oświeceni smogiem22 wrz 2019, 20:00Polacy coraz więcej wiedzą o smogu, ale nie ma się co łudzić, że medialny przekaz załatwi sprawę. Potrzebna jest praca u podstaw rozłożona na długie lata.64
 • Bez wody nie ma miast22 wrz 2019, 20:00Jakie znaczenie ma woda dla rozwoju miast oraz jakości życia? O tym, jak mogą oddziaływać na siebie środowisko wodne i miejskie, rozmawiać będą uczestnicy II kongresu Economy of a Water City.66
 • Proste nie znaczy łatwe22 wrz 2019, 20:00Na gali Orłów Wprost w Rzeszowie spotkały się niewielkie firmy rodzinne, zagraniczni potentaci oraz rodzimi przedsiębiorcy, którzy podbili rynki na całym świecie.68
 • TAURON Festiwal Biegowy – jubileuszowy, rekordowy22 wrz 2019, 20:00Krynica-Zdrój przez trzy dni zmieniła się w miasto biegaczy. 8705 osób wystartowało w niemal 30 konkurencjach biegowych i nordic walking.70
 • Macierzyństwo i endometrioza22 wrz 2019, 20:00O swojej chorobie kobiety często dowiadują się dopiero wtedy, gdy bezskutecznie starają się o dziecko. Endometrioza utrudnia i opóźnia zajście w ciążę, ale na pewno jej nie wyklucza – mówi dr hab. n. med. Iwona Szymusik.72
 • Gdynia podziałów22 wrz 2019, 20:00Polscy filmowcy uważnie obserwują przemiany współczesnego świata. Proponują świetne, głęboko akorzenione w rzeczywistości filmy. Ale w kuluarach gdyńskiego festiwalu panował nastrój pełen goryczy.74
 • Ksiądz Preynat i strażnicy tajemnic22 wrz 2019, 20:00„Dzięki Bogu” Franćois Ozona to kolejne świadectwo skandali pedofilskich wstrząsających Kościołem na całym świecie. Reżyserzy coraz częściej pokazują na ekranie dramat ofiar molestowania.78
 • Najwyższe męstwo22 wrz 2019, 20:00W Łazienkach Królewskich można obejrzeć wystawę „Virtuti Militari”. Dzieje ustanowionego przez króla Stanisława Augusta orderu to opowieść o dramatycznych losach Rzeczypospolitej.82
 • Wydarzenie22 wrz 2019, 20:00Podszewka fantazji Powieściowy debiut Dominiki Słowik sprzed czterech lat, „Atlas: Doppelganger”, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i dotarł do finału prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia. I słusznie. Od tego czasu Dominika Słowik rozwinęła...83
 • Film22 wrz 2019, 20:00W sieci kłamstw Takiego kina przez lata w Polsce brakowało. Bezpretensjonalnego, adresowanego do szerokiego widza, a zarazem niebłahego. „(Nie)znajomi” są remakiem włoskiej produkcji „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Z oryginału Tadeusz...84
 • Muzyka22 wrz 2019, 20:00Powiew chłodu Dwudziestolecie swojego istnienia jeden z najważniejszych dla europejskiej sceny niezależnej zespołów uczcił wydaniem nowej, szóstej już płyty. Metronomy, które było forp ocztą stylistyki indie, mocno zmieniło kurs. Nagrali album...85
 • Książka22 wrz 2019, 20:00Bez obciachu Inteligencja kręci nosem, miliony słuchaczy są zachwycone. W powszechnej świadomości disco polo przestało być obciachem i na równych prawach z innymi wytworami kultury popularnej pojawia się w głównych mediach. Z jednej strony to...86
 • Kalejdoskop22 wrz 2019, 20:00Ucho premiera Dla Stephena Poliakoffa „Lato szpiegów” to rozliczenie z własnym dzieciństwem. Wychowany w szacunku do ojczyzny chłopak uznał ją w pewnym momencie za swojego największego wroga. Miłość przeszła w nienawiść. – Powodem była trauma. Mój...87
 • Świat bez glutenu i Rozenek22 wrz 2019, 20:00Piszę właśnie kryminał retro pt. „Tango”, którego akcja toczy się pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Zawsze kusiło mnie umieszczenie akcji w przedwojniu, ale panicznie się tego bałem. A co, jeśli coś pomylę, ta kamienica tu nie stała (na przykład...88
 • Wszystko w porządku22 wrz 2019, 20:00Decluttering dotarł niedawno zza oceanu i wygląda na to, że zadomowi się u nas na dobre. Dlaczego to połączenie idei zero waste, slow life, duńskiej filozofii hygge, minimalizmu i testu białej rękawiczki tak zafascynowało Polaków?90
 • Dźwięki są w moim ciele22 wrz 2019, 20:00Co mnie inspiruje mówi Natalia Przybysz94
 • Lepszy niż maślaczek22 wrz 2019, 20:00Można je marynować, doskonałe są smażone i duszone, a jajecznica na rydzach to prawdziwe delicje.96
 • 5 sposobów na...kłótnie w związku22 wrz 2019, 20:00Co robić, aby sprzeczka nie przerodziła się w długotrwały konflikt? Czy strzelanie focha i straszenie odejściem ma sens? – wyjaśnia dr Bartosz Zalewski, psychoterapeuta.97
 • Zrób sobie... Polańskiego22 wrz 2019, 20:00U Romana Polańskiego ostatnio dużo się dzieje: w filmie Tarantino wciela się w niego Zawierucha, na festiwalu w Wenecji – żona, a paru prokuratorów też by go chętnie gdzieś obsadziło.98