Dzienniki Reagana

Dzienniki Reagana

Po projekcji "Człowieka z żelaza" prezydent był tak wzruszony, że łkał, a ściśnięte gardło nie pozwalało mu mówić
Dziennikami Reagana" pod redakcją Douglasa Brinkleya Polacy będą mile zaskoczeni. Przez osiem lat prezydentury Ronald Reagan zapisywał myśli i uwagi prawie codziennie. I choć większość zapisków dotyczy spotkań i wydarzeń, w których uczestniczył, wiele wpisów jest kluczem do jego przemyśleń i sposobu rozumowania. W „Dziennikach" Polska została wymieniona 25 razy.

Kwarantanna dla Jaruzelskiego i Sowietów
Pierwszy zapis dotyczący Polski pojawił się w „Dziennikach" 14 lipca 1981 r. Ronald Reagan rozważa w nim sytuację gospodarczą Polski i sygnalizuje zamiar udzielenia Polsce pomocy z włączeniem do tego sojuszników z NATO. Pod datą 12 grudnia 1981 r. znajdujemy pierwszą z wielu notatek dotyczących wprowadzenia stanu wojennego w Polsce [wynika z tego, że decyzja o jego wprowadzeniu, która zapadła 12 grudnia, była prawie natychmiast znana prezydentowi – DD]. Reagan napisał wtedy, że działania władz PRL były przygotowane w Związku Sowieckim. Przypominam sobie, że kilka tygodni przed narzuceniem Polsce stanu wojennego Biały Dom poświęcał codziennie wiele godzin na ocenę sytuacji w Polsce. 15 grudnia w notatce o spotkaniu prezydenta z kardynałem Agostino Casarolim (papieskim sekretarzem stanu) Reagan pisze, że wprowadzenie stanu wojennego w Polsce nie było „nagłą reakcją", lecz musiało być poprzedzone tygodniami intensywnego planowania. W tym okresie odbywało się wiele posiedzeń gabinetu Reagana na temat Polski, a prezydent spotykał się z ekspertami i doradcami, m.in. z Richardem Pipesem, Zbigniewem Brzezińskim i Janem Nowakiem-Jeziorańskim. 21 grudnia Reagan zanotował: „Przyjąłem pogląd, że być może jest to ostatnia szansa w naszym życiu, by zobaczyć zmianę w kolonialnej polityce Związku Sowieckiego wobec Europy Wschodniej. Powinniśmy zająć stanowisko i powiedzieć im [Sowietom], że jeśli stan wojenny w Polsce nie zostanie zniesiony, więźniowie nie zostaną zwolnieni i nie zostaną wznowione negocjacje między Wałęsą a polskim rządem (…), to nałożymy kwarantannę na Sowietów i Polskę i nie będzie wymiany handlowej ani komunikacji przez ich granice". Następnego dnia [22 grudnia] prezydent spotkał się z ambasadorem [PRL w Waszyngtonie] Romualdem Spasowskim, który zdecydował się poprosić o azyl w USA. Rozmawiałem z ambasadorem Spasowskim już 12 grudnia, starając się uzyskać jego opinię na temat narzucenia Polsce stanu wojennego. Powiedział mi wówczas, że myśli o wyrzeczeniu się komunizmu i chciałby zostać katolikiem. Ta emocjonalna rozmowa ze Spasowskimi wywołała u mnie wewnętrzne przekonanie, że ambasador ma zamiar zdezerterować i powiadomiłem o tym prezydenta.

Płacz Reagana
W styczniu 1982 r. prezydent Reagan zanotował w dzienniku kilka uwag o energicznych działaniach sekretarza stanu Aleksandra Haiga w sprawie Polski. Pisze na przykład 11 stycznia, że „Haig, jak się wydaje, odniósł moralne zwycięstwo na posiedzeniu NATO w Brukseli, poświęconym Polsce i Sowietom". 26 stycznia Reagan notuje, że Haig spotkał się z Gromyką [ministrem spraw zagranicznych ZSRR] i rozmawiali przez siedem i pół godziny. Odnotował też, że gdy Haig mówił o Polsce, Gromyko mówił o kontroli zbrojeń. 19 lutego 1982 r. prezydent notuje, że obejrzał film o Polsce. Moja żona i ja zostaliśmy również zaproszeni na małe przyjęcie, obiad dla około dwunastu osób, po którym zorganizowano projekcję filmu [Andrzeja Wajdy] „Człowiek z żelaza", poświęconego strajkowi stoczniowców w Polsce. Po projekcji prezydent był tak wzruszony, że łkał, a ściśnięte gardło nie pozwalało mu mówić. 28 sierpnia 1984 r. Reagan cytuje porozumienie w sprawie zniesienia sankcji wobec Polski, uzależnione od wywiązywania się rządu PRL z realizacji programu amnestii. W tej sprawie było wiele ostrych sporów między rządem USA a komunistycznym rządem Polski – sporów, które trwały dopóty, dopóki gen. Jaruzelski nie udzielił amnestii wszystkim więźniom politycznym w roku 1986. 19 lutego 1987 r. Reagan notuje w dzienniku, że podpisał dokument o zniesieniu sankcji przeciwko Polsce, co uczynił na życzenie papieża Jana Pawła II i Lecha Wałęsy, jako że „sankcje ugodziły bardziej w naród polski niż w Sowietów, co nigdy nie było naszym zamiarem". 24 kwietnia 1987 r. Reagan pisze, że rozmawiał z kongresmanem Danem Rostenkowskim o możliwości odwiedzenia Polski. Reagan ostatecznie zdecydował, że wizyta w Berlinie (Zachodnim) w czerwcu będzie miała większy wydźwięk. Podczas tej wizyty Ronald Reagan wygłosił pamiętny apel: „Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur!”.

Mądrość papieża
Pierwszy zapis w dzienniku Reagana dotyczący papieża Jana Pawła II znajduje się pod datą 6 lutego 1981 r., mniej więcej dwa tygodnie po inauguracji jego prezydentury. Reagan wyraża w nim niezadowolenie z tego, że tak wiele czasu zajęło uzyskanie klauzuli bezpieczeństwa dla ambasadora przy Watykanie – Billa Wilsona. Spotkałem się z kardynałem Karolem Wojtyłą, zanim został wybrany na papieża, i pomagałem przy organizacji jego pierwszej pielgrzymki do USA, która odbyła się w październiku 1979 r. Gdy w styczniu 1980 r. po raz pierwszy spotkałem się z kandydatem na prezydenta Ronaldem Reaganem, byłem mile zaskoczony, że ten już wcześniej spotkał się z papieżem i pozostawał pod wrażeniem jego mądrości i uroku osobistego. W roku 1980, gdy prowadziłem kampanię wyborczą Reagana, kandydat na prezydenta wielokrotnie mówił o swym wielkim szacunku dla papieża i wspomniał o tym, jak wielkie wrażenie zrobiło na nim przemówienie Jana Pawła II w ONZ. Reagan powiedział mi wówczas, że papież odegra bardzo istotną rolę w podtrzymaniu ducha narodu polskiego. 13 maja 1981 r. Reagan zapisuje, że słyszał o strzałach oddanych do papieża [zamach dokonany przez Agcę na pl. Świętego Piotra – DD]. Dodaje, że zatelefonował do kardynałów Króla i Cooke’a, wysłał depeszę do Watykanu i się modlił. Chociaż Reagan nie wspomina o tym w dzienniku, wiem, że papież dzwonił do niego po tym, jak do prezydenta strzelał zamachowiec John Hinckley. Interesujący jest także fakt, że po operacji Reagan modlił się, aby wybaczył Hinckleyowi, tak jak później Jan Paweł II przebaczył Agcy. 14 grudnia 1981 r. Reagan pisze, że telefonował do papieża, wyrażając zaniepokojenie z powodu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Zapiski w „Dziennikach" nie odzwierciedlają pełnego obrazu kontaktów Reagana z Janem Pawłem II. Na przykład tego, że na polecenie prezydenta odbywały się regularne spotkania naszego ambasadora przy Watykanie z papieżem. Mimo że moje cztery oficjalne spotkania z papieżem były poświęcone kontroli zbrojeń, rozmawialiśmy również o polskich sprawach.

Pomoc dla „Solidarności"
13 maja 1983 r. redaktor „Dzienników Reagana" Douglas Brinkley notuje, że prezydent spotkał się z Lane’em Kirklandem (prezesem centrali związkowej AFL-CIO), z przedstawicielem Katolickiej Ligi Praw Człowieka (CLHR) i przywódcami związkowymi z zagranicy. W trakcie kampanii wyborczej i w okresie prezydentury Reagan odbył wiele nieoficjalnych spotkań z Kirklandem poświęconych „Solidarności". Kirkland zręcznie wykorzystywał wpływową pozycję prezesa największej centrali amerykańskich związków zawodowych dla wspierania „Solidarności" – moralnie i w bardziej praktyczny sposób. Finansował przedstawicielstwo „S” w Brukseli i przekazywał duże sumy na zakup sprzętu, środków łączności i papieru na podziemne publikacje. W dniu ogłoszenia stanu wojennego Kirkland udekorował fronton swego budynku szeroką na dwa metry czarną żałobną wstęgą. Błyszczące czerwone litery na płótnie złożyły się w napis: „Solidarność!” Biuro Kirklanda mieściło się kilkaset metrów od Białego Domu.
27 czerwca 1983 r. Reagan zapisał, że spotkał się z kardynałem Królem, który uczestniczył w pielgrzymce papieża do Polski. Napisał też, że papież uważa, iż sytuacja w Polsce może być nieco złagodzona. Reagan dodał, że jego zdaniem Wałęsa nie ma już takich wpływów jak przedtem. Tylko ten jedyny raz – jak sobie przypominam – prezydent Reagan wyraził mniej niż stuprocentowe zaufanie do Wałęsy.
Zapiski w dziennikach Reagana na temat Polski są dodatkowym świadectwem poparcia słusznej decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, aby przyznać prezydentowi Reaganowi pośmiertnie najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej – Order Orła Białego. Wierzę, że prezydent Ronald Reagan i papież Jan Paweł II byli tymi mężami stanu, którzy położyli największe zasługi dla uwolnienia Polski z komunistycznego ucisku.

Odręcznie pisane dzienniki Ronalda Reagana to pięć oprawionych w skórę tomów opisujących osiem lat w Białym Domu (1981 -1989). W 2007 r. fragmenty „Dzienników" ukazały się drukiem w USA.
Okładka tygodnika WPROST: 47/2007
Więcej możesz przeczytać w 47/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2007 (1300)

 • Na stronie - Łyżwiarstwo polityczne 18 lis 2007, 22:00 Czy Tusk i Pawlak są najwybitniejszymi politykami na świecie? 3
 • W grze Tuska najgorszy odpada 18 lis 2007, 22:00 Rząd 6
 • Sikorski skarży się na prezydenta 18 lis 2007, 22:00 Polityka 6
 • Pipes odznaczony przez Busha 18 lis 2007, 22:00 USA 6
 • Polska Tori Amos 18 lis 2007, 22:00 Kariery 6
 • Skaner 18 lis 2007, 22:00 6
 • Wałęsa rzecznikiem Wrocławia 18 lis 2007, 22:00 Expo 2012 7
 • Zamachy miały wstrząsnąć Warszawą 18 lis 2007, 22:00 Gangi 7
 • Dossier 18 lis 2007, 22:00 Bardzo bym chciała poznać ojca Tadeusza Rydzyka Nelli Rokita w „Rzeczpospolitej", zapytana, czy tak jak inni posłowie PiS będzie jeździć do Radia MaryjaNelli Rokita jeszcze się rozwinie i kiedyś coś mądrego zrobiKazimiera... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Przechodzę na boks polityczny 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Iwoną Guzowską, nową posłanką PO, wielokrotną mistrzynią świata w kick-boxingu i boksie 8
 • Ludzie 18 lis 2007, 22:00 Mężydło Mikołaj i maratończyk Antoni Mężydło okazuje się długodystansowcem. Ale nie politycznym. 8 grudnia poseł PO wystartuje w półmaratonie Świętych Mikołajów w Toruniu. To dla niego żadne wyzwanie. Dzień przed wyborami w... 9
 • „Pitbull” i „Kryminalni” jadą w świat 18 lis 2007, 22:00 Telewizja 9
 • Grzywna za seks księżnej 18 lis 2007, 22:00 Monarchie 10
 • Gazowanie więźniów 18 lis 2007, 22:00 Guantanamo 10
 • Daria Werbowy dla Amazonii 18 lis 2007, 22:00 Moda 10
 • Sawka czatuje 18 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Poczta 18 lis 2007, 22:00 WyznanieOddawna o tym myślałem, a zabawny i trafny zarazem felieton „Wyznanie" (nr 45) Macieja Rybińskiego, zmobilizował mnie do działania. Zakładam Stowarzyszenie Obrony Heteroseksualistów!Nie odmawiam nikomu prawa do... 12
 • Playback 18 lis 2007, 22:00 Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak 12
 • Zapytaj Wprost - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 18 lis 2007, 22:00 Internauci pytają ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego czy miał chwile zwątpienia, czy nie czuje się samotny jako mężczyzna i kogo poparł w ostatnich wyborach. 14
 • Z życia koalicji 18 lis 2007, 22:00 Podobno Donald Tusk urządził klubowi Platformy Obywatelskiej pokaz filmu z zatrzymania posłanki Sawickiej (tego niewiniątka, któremu Ziobro niszczył życie). Po projekcji zapadła cisza, a niedoszły jeszcze wówczas premier syknął:... 16
 • Z życia opozycji 18 lis 2007, 22:00 Rządził – źle, ustąpił – jeszcze gorzej. Czepiają się wszyscy tego biednego Jarosława. Tym razem, że nie wpuścił Tuska do kancelarii osobiście, tylko przez portiera, a w gabinecie zostawił mu tylko list, zamiast podjąć... 17
 • Wprost przeciwnie - Do góry nogami 18 lis 2007, 22:00 Najlepiej okazać skromność i na wizyty zagraniczne latać na drzwiach od stodoły 18
 • Fotoplastykon 18 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Promowani są zwolennicy zła 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim 22
 • Przestrogi dla premiera 18 lis 2007, 22:00 Jeśli Donald Tusk ulegnie presji salonu, zniszczy źródło swego sukcesu 26
 • Chwała plebejuszom! 18 lis 2007, 22:00 Platforma Obywatelska nie jest partią ani młodych, ani zdolnych, ani bogatych i szczęśliwych 30
 • Więzienia klasy lux 18 lis 2007, 22:00 Polscy więźniowie mogą puścić Skarb Państwa z torbami 32
 • Mediapulacja 18 lis 2007, 22:00 Polscy politycy stali się bohaterami przemysłu rozrywkowego 34
 • Manifest antykorupcyjny 18 lis 2007, 22:00 Korupcji nie da się wyplenić tylko jej ściganiem 38
 • Brzuch premiera 18 lis 2007, 22:00 Polska po trzech latach rządów Tuska 40
 • Ryba po polsku - Zaszczyty dla elity 18 lis 2007, 22:00 Ktoś, kto myśli samodzielnie, bywa w dzisiejszej Polsce potępiony, a będzie wytępiony 42
 • Giełda 18 lis 2007, 22:00 44
 • Polska potęga turystyczna 18 lis 2007, 22:00 Po raz pierwszy nasz kraj znalazł się wśród turystycznych gigantów. W rankingu Country Brand Index umieszczono Polskę w dziesiątce państw mających szansę stać się celem turystycznych wypraw. Na czele rankingu znalazły się Chorwacja,... 44
 • Martha Teresa 18 lis 2007, 22:00 OD HITU DO KITUW tym dniu Martha Stewart miała na sobie kostium Jil Sander za 3 tys. USD. I wskoczył na nią kot. Martha wykrzyknęła: „co za brudny kotek!", ale nie przepędziła go. Naprawdę ma w sobie mnóstwo dobroci. Tego typu... 44
 • Energia zniewolona 18 lis 2007, 22:00 Indeks „Wprost"Ceny energii zostały uwolnione i zaraz potem zniewolone. Najpierw prezes Urzędu Regulacji Energetyki Adam Szafrański zdecydował o uwolnieniu cen - firmy zostały zwolnione z obowiązku zatwierdzenia taryf energii.... 44
 • Rewolucja telekomunikacyjna 18 lis 2007, 22:00 UE musi zrewolucjonizować rynek usług telekomunikacyjnych – uważa komisarz ds. telekomunikacji i mediów Viviane Reding. Chce ona stworzenia ogólnoeuropejskiego regulatora. Zastąpi on komitet złożony z przedstawicieli krajowych... 44
 • Auto dla muzułmanina 18 lis 2007, 22:00 Po islamskiej coli, islamskich bankach i islamskim telefonie komórkowych przyszła pora na islamski samochód. Malezyjski koncern motoryzacyjny Proton wraz z partnerami z Turcji i Iranu chce produkować auta przystosowane do potrzeb wyznawców... 45
 • Na zdrowie 18 lis 2007, 22:00 Państwa OECD wraz ze starzeniem się społeczeństw coraz więcej wydają na zdrowie. W 2005 r. średnia dla 30 krajów członkowskich wyniosła 9 proc. PKB. W latach 1997-2002 odsetek ten oscylował między 7,8 proc. PKB a 8,5 proc. PKB. Polska... 45
 • Hitchcock pod choinkę 18 lis 2007, 22:00 Czekają nas najdroższe święta od odzyskania wolności 46
 • Nieczysty biznes 18 lis 2007, 22:00 Jak rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzedawała pożydowską kamienicę w centrum Warszawy 50
 • Repatrianci Tuska 18 lis 2007, 22:00 Dlaczego Polacy wracają z Wielkiej Brytanii 52
 • Wahadło Greenspana 18 lis 2007, 22:00 Z Sybilli w Kasandrę zmienił się były szef amerykańskiego banku centralnego 56
 • Know - How 18 lis 2007, 22:00   58
 • Albo wódka, albo Red Bull 18 lis 2007, 22:00 Nie mieszajmy napojów energetyzujących z alkoholem! Osoby, które to robią, są dwukrotnie bardziej narażone na niebezpieczeństwa i wypadki niż spożywający tylko alkohol. Takie są wnioski z badań uczonych z Wake Forest University School... 58
 • Self-service 18 lis 2007, 22:00 Niektóre odmiany kostrzewy – trawy tworzącej gęste trawniki – mają skuteczny sposób na pozbycie się konkurencji. Ich korzenie wydzielają herbicyd, który nie pozwala na wzrost innych roślin. Ta substancja to aminokwas... 58
 • Pochwały rozleniwiają 18 lis 2007, 22:00 Dzieci nie należy przesadnie chwalić. Szkodzi im powtarzanie: „Jesteś mądry i zdolny". Jak dowodzą badania opublikowane w piśmie „Cognitive Daily", takie pochwały pozwalają nadmiernie uwierzyć dzieciom w ich geniusz... 58
 • Chłopaki płaczą 18 lis 2007, 22:00 Łatwiej akceptujemy łzy u mężczyzn, a trudniej u kobiet. Taki wniosek płynie z badań uczonych z Penn State University. Uczestnicy eksperymentu uznali, że płacz „twardzieli" wyraża szczere uczucia. Łkanie kobiet było dla nich... 59
 • Starość w nogach 18 lis 2007, 22:00 Głuptak niebieskonogi, ptak z wybrzeży Ameryki Południowej uwodzi samicę... nogami. Nogi ma bowiem niezwykłe – intensywnie niebieskie. By je zaprezentować, tańczy przed partnerką. Z wiekiem powodzenie głuptaka słabnie, gdyż... 59
 • Gwałt poranny 18 lis 2007, 22:00 Nasze funkcjonowanie zależy od światła 60
 • Sejsmograf chorób 18 lis 2007, 22:00 Po wyglądzie można poznać, na co zachorujemy 68
 • Ratownicy nienarodzonych 18 lis 2007, 22:00 Wiele usuniętych płodów mogłaby uratować operacja w łonie matki 70
 • Dziury w czarnych dziurach 18 lis 2007, 22:00 Czy najbardziej tajemnicze obiekty w kosmosie mogą w ogóle nie istnieć? 72
 • Dzienniki Reagana 18 lis 2007, 22:00 Po projekcji "Człowieka z żelaza" prezydent był tak wzruszony, że łkał, a ściśnięte gardło nie pozwalało mu mówić 78
 • Bez granic 18 lis 2007, 22:00 82
 • 15 listopada Paryż, Francja 18 lis 2007, 22:00 Pracownicy kolei i komunikacji miejskiej strajkują drugi dzień. Paryżanie przesiadają się na rowery                                                                 82
 • Wojna po wojnie 18 lis 2007, 22:00 Misja w Afganistanie i Iraku największe żniwo zbiera wśród amerykańskich weteranów. Doświadczenia frontowe doprowadziły do fali samobójstw wśród byłych żołnierzy. Według telewizji CBS, tylko w 2005 r. życie odebrało sobie ponad 6... 82
 • Zagubieni 18 lis 2007, 22:00 Portugalczycy najczęściej gubią bagaże. Na 1000 pasażerów lecących samolotami portugalskich linii TAP przypada ponad 35 zgubionych walizek. W czołówce rankingu pechowych przewoźników są linie British Airways i włoska Alitalia. LOT... 82
 • Zboczeńców powiesić! 18 lis 2007, 22:00 „W Iranie nie ma homoseksualistów. A ci, którzy są, zasługują na śmierć" – powiedział Mohsen Yahyavi, irański minister, do członków brytyjskiej Izby Gmin. Brytyjczycy osłupieli. „Wedle islamu, homoseksualizm nie... 83
 • Wypędzeni z pojednania 18 lis 2007, 22:00 Centrum Pojednania w Szczecinie zamiast Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie 84
 • Ludzie, których nie ma 18 lis 2007, 22:00 KOMENTARZLuise Arbour, komisarz ONZ ds. praw człowiekaAntónio Guterres, komisarz ONZ ds. uchodźcówPonad 15 mln ludzi na świecie to bezpaństwowcy. Oni nie mają żadnych praw. Nie mogą uczęszczać do szkoły, legalnie pracować, mieć konta... 85
 • Feralny patrol 18 lis 2007, 22:00 Oskarżeni o zbrodnię wojenną Polacy mogli uczestniczyć w pokazie siły, który wymknął się spod kontroli 90
 • Barakopolie Italii 18 lis 2007, 22:00 Włoskie metropolie zaczynają otaczać fawele na wzór południowoamerykańskich dzielnic nędzy 94
 • Pakistański zapalnik 18 lis 2007, 22:00 Państwo żydowskie znalazło się na pierwszej linii frontu wojny ze światowym dżihadem 96
 • Rydzyki Ameryki 18 lis 2007, 22:00 George Bush słono zapłacił za zabiegi o poparcie religijnych fundamentalistów 98
 • Pasaż 18 lis 2007, 22:00 . 100
 • Zmień opony i makijaż! 18 lis 2007, 22:00 Makijaż podlega modom tak jak ubrania. W każdym sezonie firmy przygotowują całkiem nowe kolekcje kolorowych kosmetyków albo wzbogacają te starsze o nowe produkty. Oto kilka propozycji na sezon jesień-zima 2007/2008. 100
 • Skórzany makijaż 18 lis 2007, 22:00 Leather Collection, czyli skórzana kolekcja, to pomysł na jesienny makijaż Giorgia Armaniego. Projektant słynie z zamiłowania do egzotycznych skór i w tym sezonie zamknął część kosmetyków w opakowaniach z tłoczeniami w kształcie... 100
 • Królowa Śniegu 18 lis 2007, 22:00 IsaDora, szwedzka marka kosmetyczna, aktualnie promuje kolekcję Snow Belle. Znajdziemy w niej m.in. puder rozświetlający Snow Belle Highlighter i biały Pearly Eyeliner. Barwy zaiste zimowe dają efekt Królowej Śniegu. Dopełniają go... 100
 • Nowe szaty Avonu 18 lis 2007, 22:00 W kosmetykach lubimy nie tylko skuteczność, ale i ładne opakowania. Dlatego Avon zaprosił do współpracy Cynthię Rowley, projektantkę mody. Efektem jej pracy jest seria opakowań z fantazyjnym wzorem kwiatowym. Zamknięto w nich puder,... 101
 • Ogród jesienno-zimowy 18 lis 2007, 22:00 „Ogród wyobraźni" to jesienno-zimowa kolekcja makijażu Chanel. W ogrodzie znajdziemy przede wszystkim cztery kamelie – „4 Camélias de Chanel", czyli zestaw czterech błyszczyków do ust w kształcie kamelii. Poza... 101
 • Spojrzenie Jessiki Alby 18 lis 2007, 22:00 Mówi, że wolałaby słynąć z mądrości, a nie z urody. Aktorka nie powinna jednak marudzić – to nie z powodu intelektu podpisała kontrakt z marką Revlon. Gwiazda reklamuje nowość – eyeliner ColorStay. Kosmetyk ma wyjątkową... 101
 • Kocie oczy Demi Moore 18 lis 2007, 22:00 Skóry są ewidentnie trendy tej jesieni - to właśnie one były inspiracją dla edycji kolekcjonerskiej Lash Queen Feline Blacks, maskary marki Helena Rubinstein. Tusz pogrubiający ma teraz nowe opakowanie w lamparcie cętki. O jego... 101
 • Rzeczpospolita klubowa 18 lis 2007, 22:00 Ranking najlepszych klubów w Polsce 104
 • Gwiazdy na żebrach 18 lis 2007, 22:00 Polskie celebrities wynoszą z bankietów kiełbasę, alkohol i kosmetyki 108
 • Laser 18 lis 2007, 22:00   112
 • Krótko po Wolsku - Pies, świnia i sznurek 18 lis 2007, 22:00 Dwa kraje, dwa pomysły. Oba polegające na wykorzystywaniu niewinnych zwierząt. We włoskiej Padwie pewien obywatel w przystępie ataku nietolerancji wybrał się na spacer ze świnią na sznurku. Celem był plac budowy meczetu. Miejski... 112
 • Rozmach władcy 18 lis 2007, 22:00 Film 112
 • Sławy przyjeżdżają same 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Markiem Żydowiczem, dyrektorem festiwalu PLUS CAMERIMAGE 113
 • Kasia kontra Amy 18 lis 2007, 22:00 Płyty 113
 • Parszywa trzynastka 18 lis 2007, 22:00 Największe katastrofy kulturalne sezonu 114
 • Nałogowe gadanie 18 lis 2007, 22:00 Jerzy Stuhr nakręcił taki film o lustracji, jakby się zapisywał do ZBOWID-u 118
 • Wencel gordyjski - Córka Polka 18 lis 2007, 22:00 Nie oszukujmy się: żadna z naszych gwiazdek nie zrobi kariery za oceanem 120
 • Ueorgan Ludu 18 lis 2007, 22:00 Doda Elektroda rzecznikiem rządu* Polska nareszcie pełnoprawnym sojusznikiem USA* J. Kaczyński lepszy od Chucka Norrisa * Gra w trzy kubki min. Jakubiak. 121
 • Skibą w mur - Gabinet Skiby 18 lis 2007, 22:00 Ciężkie kontakty z Rosją weźmie na siebie poseł Moskal, a słodkie kontakty z arystokracją poseł Szlachta 122

ZKDP - Nakład kontrolowany