Beton na uniwersytecie - polemika

Beton na uniwersytecie - polemika

Dodano:   /  Zmieniono: 9
 Artykuł Michała Zielińskiego i Aleksandra Pińskiego „Beton na uniwersytecie" wywołał lawinę polemicznych głosów. Z większości wynika, że na uczelniach jest nawet gorzej, niż napisali autorzy „Wprost". Prezentujemy fragmenty najciekawszych polemik.
To co piszą autorzy artykułu „Beton na uniwersytecie" (nr 8), to święta prawda! Większość młodych naukowców po obronie doktoratu ucieka z kraju i nie jest to tylko kwestia niskich zarobków, ale i niewystarczających nakładów finansowych na badania naukowe. Stanowiska w instytucjach naukowych, na uniwersytetach są w większości wypadków tylko ciepłymi posadkami, a całą pracę wykonują studenci albo doktoranci. Dzięki tym nielicznym młodym ludziom, którzy jeszcze mają potrzebę własnego rozwoju, polska nauka nie zajmuje ostatniego miejsca w rankingach.
MARTA JUREK

Kilka lat temu zainstalowałem w cyberprzestrzeni kruszarkę do betonu akademickiego, która działa do dziś pod adresem www.nfa.pl. Beton akademicki został, niestety, wyprodukowany przy zastosowaniu dość skutecznych technologii, ale mimo to widać oznaki jego kruszenia. Pojawiają się rysy, a nawet szczeliny, które oczywiście można by rozsadzać dynamitem, ale nie mając zgody na stosowanie materiałów wybuchowych, staramy się je poszerzać siłą argumentów.
JÓZEF WIECZOREK
redaktor NFA www.nfa.pl,
prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie

Autorzy artykułu mają rację, że starsi profesorowie hamują rozwój młodych naukowców! Podczas gdy ich wiedza naukowa pozostawia często wiele do życzenia. Już piąty rok czekam na etat. Mam stopień doktora uzyskany na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Pracę doktorską wraz ze wszystkimi doświadczeniami pisałam i robiłam na własny koszt. Trwało to trzy lata (szybkość ta była efektem mojego zafascynowania tematem badań, samozaparciem i pomocą finansową mojej rodziny). W ciągu tego czasu byłam zwodzona zapewnieniami, że mam szansę na etat na uczelni. To moja wymarzona praca, choć mam świadomość, że zarobki na uczelni są kilkakrotnie mniejsze niż moje obecne. Czego jednak nie robi się dla nauki?
Cóż, kto ma nazwisko, ma etat, kto ma pieniądze – etat najprawdopodobniej dostanie, kto ma zainteresowania – musi wyjechać do Anglii.
NAZWISKO ZNANE REDAKCJI

Za kryzys w szkolnictwie odpowiadają kolejne rządy. To wstyd, że studenci są kształceni przez osobników, którzy powinni mieć zakaz pracy z młodzieżą. Przecież w środowisku akademickim nie przeprowadzono żadnej dekomunizacji ani lustracji. W nauce szerzy się kłamstwo i cwaniactwo niegodne elity intelektualnej. Byłem doktorantem na Politechnice Warszawskiej i doświadczyłem skrajnej demoralizacji tej rzekomej kadry akademickiej. Doktoranci nie mieli swojego pokoju, korzystali ze starych komputerów, byli wykorzystywani do prowadzenia zajęć ze studentami i, co gorsza, wciągani w rozgrywki personalne. Ja uczyłem studentów, zdałem egzaminy doktorskie, złożyłem rozprawę doktorską promotorowi, promotor wydał pozytywną opinię, a rada wydziału zmieniła recenzentów zaakceptowanych już przez komisję ds. przewodów doktorskich. Okazało się, że ci nowi recenzenci to wrogowie mojego promotora, którzy ucieszyli się, że wreszcie mogą mu zaszkodzić, wystawiając negatywne recenzje.
Przystępując do studiów doktoranckich, miałem już bogaty dorobek naukowy. Co więcej od 1997 r. posiadam jako jedyny fizyk z Polski tytuł fizyka europejskiego (EurPhys) przyznany mi przez Komisję Europejską. I tak polski rząd zrobił ze mnie oficjalnie głupka, który nie potrafi napisać doktoratu w trakcie pięcioletnich studiów doktoranckich. Jak rząd tak dalej będzie dbał o młodych adeptów nauki, to ciekawe, kto tę naukę będzie rozwijał w przyszłości?
EDWARD RYDYGIER

Jeżeli profesor z epoki Gierka i mianowanych docentów dziś ma się świetnie i jest uznawany za autorytet, to jak ma się rozwijać szkolnictwo wyższe? Człowiek, który napisał pracę habilitacyjną z religioznawstwa, a której tezą było, że górale lat 70. już nie są religijni (oczywiście parafrazuję), został przefarbowany na znawcę implementacji systemu demokratycznego. W latach 80. doradzał WRON, jak pacyfikować solidarnościowe organizacje studenckie, dziś dostaje nagrody z ministerstwa jako wielki przyjaciel młodzieży i wychowawca. Wciąż zatrudniony przez uniwersytet, pracuje jednocześnie na niezliczonej liczbie prywatnych uczelni, które potrzebują tzw. kadry profesorskiej. To tylko jeden z przykładów, że uczelnie kultywują dorobek ludzi miernych, zakopując i wymazując z pamięci młodzieży profesorów, którzy mieli olbrzymi dorobek naukowy, ale nie byli wpisani w system polityczny lat powojennych.
BOŻENA LEŚNIOWSKA
socjolog/finansista, długoletnia dyrektor banku w USA

Prawo nadawania stopni doktora czy doktora habilitowanego mają przede wszystkim uczelnie publiczne. Czy w ich interesie leży kształcenie kadr dla konkurencji, czyli uczelni niepublicznych? Wiadomo, że nie. Skąd więc uczelnie niepubliczne mają pozyskiwać doktorów i doktorów habilitowanych?
Do dyspozycji uczelni pozostaje zaledwie 30 proc. treści, które może ona wprowadzić do programu kształcenia. Nie jest możliwa autonomia uczelni, skoro na każdą inicjatywę dydaktyczną trzeba mieć pozwolenie. Wiadomo przecież, że im mniej jest ograniczeń, tym więcej osiągnięć.
W USA bez problemów zatrudniani są absolwenci polskich uczelni. A kandydaci do Nagrody Nobla? Tak, najwięcej ich wywodzi się z USA, lecz tam kształceni są specjaliści w bardzo wąskich dyscyplinach naukowych. Może więc warto podyskutować na temat zakresu kształcenia w naszych uczelniach. Czy pedagog musi znać ekonomię? Czy politolog musi znać się na zarządzaniu? Jeśli komuś potrzebna jest wiedza w szerszym zakresie niż kierunek studiów, to może pozostawić to studiom podyplomowym, których program poddany byłby ocenie rynku.
prof. dr hab. BRUNON HOŁYST, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Jestem pracownikiem jednej z uczelni i widzę, co się tam dzieje. A dzieje się źle. Jeżeli ktoś myśli, że film „Barwy ochronne" dotyczy przeszłości, to jest w błędzie. Podstawową patologią uniwersytetów i innych uczelni jest praktyczna nieusuwalność tzw. samodzielnych pracowników i związana z tym archaiczna i feudalna struktura. Nie dość, że młodzi pracownicy nie mają żadnych praw, to spośród nich promowani są „mierni, ale wierni". Kiedy ów młody pracownik zrobi wreszcie habilitację, najczęściej wcale nie jest już młody. Zasila grono nieusuwalnych i staje się kolejną podporą patologicznego systemu.
NAZWISKO ZNANE REDAKCJI

Część konkursów na stanowiska naukowe na polskich uczelniach jest fikcją! Przygotowywane są one poprzez zawężenie kryteriów pod konkretne osoby, a informacja o konkursie podawana jest w taki sposób, aby dowiedziało się o nim jak najmniej osób. Zdaję sobie sprawę, że działanie świata nauki opiera się na relacji mistrz – uczeń i profesor ma prawo starać się o zatrudnienie „swojego" doktoranta. Nie może być jednak tak, że za relacją między mistrzem a uczniem kryje się pokrewieństwo lub inne czynniki pozamerytoryczne. Nie może być też tak, że kandydat nie jest konfrontowany z innymi kandydatami, gdyż wszystko to odbywa się za pieniądze podatników, którzy powinni za swój wkład w funkcjonowanie nauki otrzymywać najlepszy poziom kształcenia studentów i prowadzenia badań.
NAZWISKO ZNANE REDAKCJI

Studia ukończyłam w 1970 r. na filologii „obcej", na którą przyjmowano wtedy najwyżej 10 studentów. Od kilku lat na tę samą filologię przyjmujemy 80 studentów, gdyż pieniądze miały iść za studentem; niestety, ta reguła w praktyce nie zdaje egzaminu. Gdyby studenci nie odpadali w trakcie studiów, mielibyśmy 400 studentów w tych samych pomieszczeniach, w których przedtem nauczaliśmy 50 studentów. Jest ciasno, duszno, brakuje krzeseł... Każdą wolną salkę wynajmuje się innym jednostkom uniwersyteckim, by wzbogacić skromny fundusz instytutu i praktycznie nie ma miejsca, by spokojnie porozmawiać ze studentami, by ich w cywilizowanych warunkach przeegzaminować, ważny jest budżet danej jednostki. I tutaj – zawód: pensje pracowników naukowo-dydaktycznych od lat oscylują wokół tzw. dołu widełek. Studentów to nie obchodzi; oczekują od nas efektywnej współpracy; niestety, często spotyka ich zawód, bo pracownicy muszą dorabiać na innych uczelniach, by utrzymać rodziny.
prof. dr hab. HELENA CICHOCKA

w asz artykuł jest super. Mogę być tym 392. polskim naukowcem (jawnym), który z pozostałymi 391 anonimami popiera wnioski prof. L. Balcerowicza.
prof. IRENEUSZ WINNICKI
Więcej możesz przeczytać w 10/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 9

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2008 (1315)

 • Wprost od Czytelników2 mar 2008, 22:00Jak one to robią Bardzo dziękuję za artykuł o kobietach po pięćdziesiątce („Jak one to robią", nr 9). Ja też do nich należę (rocznik 50.). Odniosłam sukces zawodowy właśnie po ukończeniu pięćdziesiątki. Poprzednio...3
 • Na stronie - Nasz morderca2 mar 2008, 22:00Zwykły pirat drogowy może być mordercą i zwyrodnialcem, a znaną osobę tylko poniosło3
 • Skaner2 mar 2008, 22:0010
 • Dossier2 mar 2008, 22:00„Kaziu od czasu do czasu lubi przypomnieć o sobie, po czym wyjeżdża do Londynu i znów jest spokój"Zbigniew Chlebowski (PO) o stwierdzeniu Kazimierza Marcinkiewicza, że gdy skończy dyrektorowanie w Europejskim Banku Odbudowy i...10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Złapałam chińskiego bakcyla2 mar 2008, 22:00Rozmowa z Julią Piterą, pełnomocnikiem rządu ds. walki z korupcją10
 • Ludzie2 mar 2008, 22:00Möller i mohery Steffen Möller, niemiecki aktor i kabareciarz występujący w Polsce, wyda w Niemczech książkę „Viva Polonia". W jednym z rozdziałów, poświęconym Radiu Maryja, przetłumaczył tekst piosenki Big Cyca...10
 • Rodzinny interes2 mar 2008, 22:00ReklamaMaciej Stuhr, który wcielił się w postać Rockefellera, i jego ojciec Jerzy Stuhr jako narrator – tak wygląda najnowszy spot reklamowy banku Raiffeisen. Maciej Stuhr po raz pierwszy zgodził się na udział w reklamie, ale –...10
 • Piloci nie chcą wozić rządu2 mar 2008, 22:00LotnictwoPiloci rządowych samolotów nie chcą już wozić polskich polityków. Dziesięciu z nich złożyło wypowiedzenia i odchodzi z wojska – dowiedział się „Wprost". Powód? Dramatyczny stan maszyn, strach przed braniem...10
 • Czarzasty rozbija LiD2 mar 2008, 22:00LewicaWłodzimierz Czarzasty, szef Stowarzyszenia Ordynacka, rozpoczyna kampanię, której celem ma być rozpad LiD. Wraz z warszawskim kołem SLD „Śródmieście" przygotował ankietę dla członków sojuszu (patrz obok w Galerii...10
 • Srebrnousty Kwaśniewski2 mar 2008, 22:00Nagrody TrójkiAleksander Kwaśniewski został laureatem nagrody Srebrne Usta za najzabawniejsze wypowiedzi ubiegłego roku. Słuchacze radiowej Trójki nagrodzili go za słowa: „My wiemy, jak było i nie idźcie tą drogą! Jarosławie...10
 • Burza mózgów z Blanchett2 mar 2008, 22:00AustraliaAktorka Cate Blanchett, znana m.in. z filmów „Elizabeth: Złoty wiek", „Babel", czy „Aviator” (za rolę w tym filmie otrzymała Oscara), została przewodniczącą specjalnej stuosobowej grupy...10
 • Wojna zapachowa2 mar 2008, 22:00EkologiaEuroparlamentarzysta Bogusław Sonik (PO) chce, by osoby mieszkające w okolicach fabryk miały zagwarantowaną ochronę nie tylko przed szkodliwymi substancjami, ale także przed przykrym zapachem. W tej sprawie napisał interpelację do...10
 • Sawka czatuje2 mar 2008, 22:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Podwodny samochód2 mar 2008, 22:00SZWAJCARSKA FIRMA RINSPEED szykuje rewolucję w motoryzacji. Na rozpoczynających się w tym tygodniu targach motoryzacyjnych w Genewie zaprezentuje prototyp samochodu sQuba, który może nurkować. Inspiracją dla twórców pojazdu było auto,...12
 • Poczta2 mar 2008, 22:00Hodowla mistrzów Wbrew temu, co pisze autor artykułu „Hodowla mistrzów" (nr 7), uważam, że Klimek Murańka jest jednym z największych talentów nie tylko w narciarstwie, ale i w całym obecnym polskim sporcie. Autor podał...14
 • Playback2 mar 2008, 22:00Przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak i wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD)14
 • Zapytaj Wprost - Monika Olejnik2 mar 2008, 22:00Monika Olejnik, która początkowo zadeklarowała chęć udzielenia odpowiedzi na pytania naszych czytelników w rubryce "Zapytaj Wprost", w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Redakcja "Wprost" przeprasza czytelników i...15
 • Wprost przeciwnie - Tuski sen2 mar 2008, 22:00Ślepa wiara w geniusz premiera może zaprowadzić tam, dokąd dotarli klienci hipermarketu Czeski Sen16
 • Fotoplastykon2 mar 2008, 22:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)17
 • Z życia koalicji2 mar 2008, 22:00Z okazji stu dni gabinetu Tuska premier opowiedział, co zrobi do roku 2015. A my nie zdziwilibyśmy się, gdyby w roku 2015 nazwisko Tusk było znane tylko dzięki 148. edycji „Tańca z gwiazdami", w której wystąpił były premier i...18
 • Z życia opozycji2 mar 2008, 22:00Jeśli wierzyć prasie, to czarne chmury gromadzą się nad Przemysławem Gosiewskim. A wszystko dlatego, że Przemysław Edgar trzyma klub żelazną ręką, paskudny jest dla współpracowników, puszy się i zachowuje jak Książę Pan z...19
 • Bilans tygodnia2 mar 2008, 22:0020
 • Z Hollywood do Bollywood2 mar 2008, 22:00Film20
 • Ekspres Tuska2 mar 2008, 22:00Dyplomacja20
 • Seksprezydent2 mar 2008, 22:00Skandale20
 • Wałęsa z rozrusznikiem2 mar 2008, 22:00Zdrowie20
 • Jak pokochać Niemcy2 mar 2008, 22:00Antyniemieckość Polaków to mit22
 • Wywiadówka Tuska2 mar 2008, 22:00Piątka należy się rządowi Tuska za zakończenie wojny polsko-polskiej, dwójka – za tempo zmian28
 • Polityka rozstrojonych instrumentów2 mar 2008, 22:00To mit, że powinniśmy coś od Ameryki "dostać", żeby sprawdzić efektywność naszego sojuszu30
 • Waszyngtoński test2 mar 2008, 22:00Przyszedł czas, aby powiedzieć Amerykanom: " Przestańcie się wygłupiać"32
 • Dyplomacja naiwnych2 mar 2008, 22:00Polski rząd nie rozumie Rosji36
 • Syndrom odstawienia2 mar 2008, 22:00Byli posłowie nie radzą sobie poza Sejmem38
 • Dwugłos Wprost2 mar 2008, 22:00Naczelny śledczy. Czy należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?40
 • Oleksy prawicy - Rafał Dutkiewicz2 mar 2008, 22:00Kto będzie przyszłym prezydentem Polski? Dutkiewicz. A dlaczego właśnie on? Dlatego że o nim się dziś nie mówi. Ma doświadczenie samorządowe, obycie międzynarodowe. Może być czarnym koniem przyszłych wyborów. Może być najlepszym...41
 • Wielki odlot Polaków2 mar 2008, 22:00Dlaczego lubimy latać42
 • Beton na uniwersytecie - polemika2 mar 2008, 22:00 Artykuł Michała Zielińskiego i Aleksandra Pińskiego „Beton na uniwersytecie" wywołał lawinę polemicznych głosów. Z większości wynika, że na uczelniach jest nawet gorzej, niż napisali autorzy „Wprost"....48
 • Trójka bez sternika2 mar 2008, 22:0050
 • Linia rozsądku2 mar 2008, 22:00W 1991 r. Tusk był przeciwko podatkowi liniowemu50
 • Nabijanie w rurę2 mar 2008, 22:00Premier Węgier rozbija energetyczną solidarność Europy50
 • Najmądrzejsi Polacy2 mar 2008, 22:00Posłowie nie znają traktatu lizbońskiego, a chcą nad nim głosować50
 • Stadionowa emancypacja2 mar 2008, 22:00Kobiecy sport staje się popularniejszy od męskiego52
 • Giełda2 mar 2008, 22:0056
 • Składka dla obszarników2 mar 2008, 22:00PSL zgadza się na podwyższenie składki na ubezpieczenie społeczne dla najbogatszych rolników. Dziś budżet państwa dopłaca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponad 15 mld zł rocznie. Ile będzie dokładał po podwyższeniu...56
 • Drużyna polskiego produktu2 mar 2008, 22:00Średnio 18-procentowym wzrostem sprzedaży mogą się pochwalić towary, których producenci wzięli udział w kampanii „Drużyna polskiego produktu". Zorganizowała ją fundacja Dajesz Pracę PL. Do „drużyny" dostały...56
 • Słońce nad Thaiti2 mar 2008, 22:00Polinezja Francuska jest najatrakcyjniejszym na świecie miejscem do inwestowania w nieruchomości pod wynajem. 300-metrowy apartament na Tahiti kosztuje niecałe pół miliona złotych. Rata kredytu tej wysokości zaciągniętego we frankach...56
 • Pirackie ferrari2 mar 2008, 22:00Chiny są uznawane za kraj, w którym podrabia się wszystko, ale nie do nich należy największe „osiągnięcie" w dziedzinie piractwa. Włoska Gwardia Finansowa zamknęła na Sycylii małą fabrykę podróbek… samochodów...56
 • Przenośne kasyno2 mar 2008, 22:00Mieszkasz w kraju, gdzie hazard jest nielegalny? Musisz latać do Las Vegas czy Macau? Być może już wkrótce kasyno przyleci do ciebie. Airbus ujawnił właśnie, że prowadzi rozmowy z kilkoma firmami chcącymi kupić model A380 przerobiony na...56
 • Polak utracjusz2 mar 2008, 22:00Mamy najmniej oszczędności w Europie Środkowej58
 • Bank politycznej troski2 mar 2008, 22:00Czy istnienie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ma jeszcze sens64
 • Porażeni prądem2 mar 2008, 22:00Za energię elektryczną zapłacimy najwięcej w Unii Europejskiej68
 • 2x2=4 - Ekonomia i władza2 mar 2008, 22:00Reakcja cen na wzrost płac jedynie pogorszy sytuację najsłabszych70
 • Know-How2 mar 2008, 22:00 72
 • Oceany zagrożone2 mar 2008, 22:00Naukowcy ocenili wpływ 17 typów ludzkiej aktywności na środowisko morskie: od stosowania nawozów sztucznych, przez wydobycie ropy i gazu, po hodowle skorupiaków i ryb. Badacze ostrzegają, że aż 40 proc. morskich ekosystemów jest już...72
 • Horror na murawie2 mar 2008, 22:00To był jeden z najbardziej brutalnych wślizgów w historii piłki nożnej. Eduardowi da Silvie, napastnikowi Arsenalu Londyn i reprezentacji Chorwacji, pękła kość piszczelowa i strzałkowa. W okolicy kostki kość przebiła skórę i...72
 • Antykoncepcja dla jeleni2 mar 2008, 22:00Amerykańska weterynarz dr Duane Kraemer opracowała pigułkę antykoncepcyjną dla dzików, saren, jeleni i kojotów, które stają się szkodnikami, jeśli nadmiernie się rozmnożą. Środek dodawany do wykładanej karmy ma działać podobnie...72
 • Recykling zwłok2 mar 2008, 22:00Ludzkość zjada milion zwierząt na godzinę, głównie drób. Codziennie zabija się 20 mln kurczaków. Zwierzęta na fermach są tak stłoczone, że wydziobują sobie wzajemnie oczy, a nawet zjadają się nawzajem. Niektóre kurczaki są...72
 • Choroba Mony LiZy2 mar 2008, 22:00Mona Liza z obrazu Leonarda da Vinci była chora na hipercholesterolemię, czyli wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Dowiodły tego badania opublikowane w „Current Cardiology Reviews". Analizy wykazały, że na górnej lewej...72
 • Brudna ekologia2 mar 2008, 22:00Modą na ochronę środowiska manipulują macherzy od zielonego marketingu74
 • Wszyscy jesteśmy Kopciuszkami2 mar 2008, 22:00Rozmowa z Judith Rich Harris, psychologiem, autorką książki „Geny czy wychowanie”78
 • Autoszofer2 mar 2008, 22:00Pojazdy nowej generacji będą same omijały korki i wybierały najtańsze stacje benzynowe82
 • Wygnańcy2 mar 2008, 22:00Udaje się dziś połączyć odmowę zapomnienia z postawą wybaczenia86
 • Bez granic2 mar 2008, 22:0088
 • Z pieśnią na bazy2 mar 2008, 22:00Organizatorzy kampanii przeciwko amerykańskiej obecności wojskowej w Kirgistanie ogłosili konkurs dla raperów i muzyków rockowych na najlepszą piosenkę protestującą przeciwko amerykańskim bazom w tym kraju. Amerykanie rozmieścili swoje...88
 • Flagi łatwopalne2 mar 2008, 22:00W Norwegii za spalenie flagi narodowej od dawna nie grozi kara. Teraz, jak pisze dziennik „Aftenposten", wolno będzie puszczać z dymem też emblematy narodowe innych państw. Tak postanowiła komisja norweskiego parlamentu. „Dla...88
 • KWiz2 mar 2008, 22:001. Ile krajów Unii Europejskiej ma jednoizbowy parlament?a) 9 b) 11 c) 132. Który kraj świata wydaje najwięcej na zbrojenia (w stosunku do PKB) ?a) Oman b) Izrael c) USA3. Ile razy w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem został syn...88
 • Reforma proroka2 mar 2008, 22:00Turcja szykuje reformę zasad islamu. Urząd ds. religii przedstawi projekt nowej wersji hadisów, czyli zbioru wypowiedzi proroka Mahometa i opowieści o jego życiu, spisanych w X wieku. Zreformowane hadisy nie będą zawierać m.in. opowieści...88
 • Cytat tygodnia2 mar 2008, 22:00„Wolę w ogóle nie komentować jego poczynań. Amerykańska gospodarka i tak dostarcza mu już wystarczająco dużo zmartwień".Alan Greenspan, były szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, o swoim następcy Benie Bernankem88
 • Wymiana carów2 mar 2008, 22:00Nowy prezydent Rosji ma być Putinem w wersji soft90
 • Maski Zorro2 mar 2008, 22:00Hiszpania chce się stać modelem dla Europy94
 • Ferenc niezniszczalny2 mar 2008, 22:00Choć premierowi Węgier ufa tylko 10 proc. obywateli, on nic sobie z tego nie robi96
 • Pasaż2 mar 2008, 22:0098
 • Mundur buntownika2 mar 2008, 22:00Choć dżinsy noszą dziś prawie wszyscy, wciąż są one atrybutem outsiderów, buntowników i ekscentryków. Takich jak Amy Winehouse, znana z fenomenalnego głosu, ale też picia na umór, dewastowania hotelowych pokojów i okładania...98
 • Wyścig dżinsów2 mar 2008, 22:00DSquared2, marka stworzona na początku lat 90. przez braci Deana i Dana Catenów, słynie z umiejętnego łączenia amerykańskiego luzu i wyrafinowanego włoskiego krawiectwa. Cenią ją takie gwiazdy jak Lenny Kravitz, Justin Timberlake i...98
 • Spodnie amiszów2 mar 2008, 22:00Bardzo szczytne idee przyświecały tworzeniu najnowszej kolekcji marki Wrangler: solidność, niezawodność i prostota. Wszystko dlatego, że projektanci inspirowali się stylem życia amiszów. Marka promuje więc spodnie luźne, takie jak...98
 • Powrót kantów2 mar 2008, 22:00Spodnie w kancik nie są ostatnim krzykiem mody, a już na pewno nie tej młodzieżowej. Projektanci marki Lee postanowili jednak przywrócić je do łask. Na sezon wiosenno-letni i paniom, i panom proponują Lee Prest – dżinsy z kantem...98
 • Antyrurki2 mar 2008, 22:00Jak się wyróżnić z tłumu? Z myślą o kobietach, którym właśnie na tym zależy, marka Diesel stworzyła model dżinsów Yoka. Spodnie mają luźne nogawki i pasek, który wiąże się w kokardę. Można je nosić na dwa sposoby: albo...98
 • Laser2 mar 2008, 22:00102
 • Temat tygodnia: Marzec ’68 – 40 lat później2 mar 2008, 22:00Z okazji 40. rocznicy wydarzeń marcowych teatry, galerie i stacje telewizyjne przygotowały specjalny program. Galeria Zachęta – Warszawa Krystyna Piotrowska. „Dokumenty podróży" (8-23.03) – wideoinstalacja Uczestnicy...102
 • Trzy po trzy – Nobliści, jakich nie znacie2 mar 2008, 22:00"O kotach: Doris LessingTrzynaście wypisów z dziennika noblistki 2007 niby tylko o kotach znanych jej osobiście. Wielki triumf czystej literatury – bez podpórek ideologicznych czy kostiumu fantastyki. Największy twardziel podczas...102
 • Bomba dezinformacji2 mar 2008, 22:00WRZE102
 • Worek Loacha2 mar 2008, 22:00ANI ZIĘBI, ANI GRZEJEKen Loach dla jednych jest symbolem lewicowej bezkompromisowości, dla innych skamieliną, „marksistowskim bigotem" – jak ujął to Simon Heffer z „Daily Telegraph". Od kiedy w 1990 r., po chudych...102
 • Taniec z banałem2 mar 2008, 22:00MRÓZMiała być lekka komedia o relacjach damsko-męskich. Sukces frekwencyjny wydawał się pewny, bo w obsadzie znaleźli się Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Spektakl to jedyna okazja dla fanów „Tańca z gwiazdami", by...102
 • Bóg nie jest religijny2 mar 2008, 22:00Rozmowa z Amosem Ozem, pisarzem, autorem m.in. książek „Opowieść o miłości i mroku” oraz „Rymy życia i śmierci”104
 • Partyzanci mody2 mar 2008, 22:00Luksusowemu klientowi znudziła się łatwość zakupów106
 • Wieczny smutek2 mar 2008, 22:00Dlaczego nie umiera legenda Joy Division109
 • Wencel gordyjski – Noc długich członków2 mar 2008, 22:00Gdyby nasz rodak wywijał piruety w czeskiej telewizji, od razu podniosłyby się głosy, że robi wiochę za granicą112
 • Krótko po Wolsku – San Remo2 mar 2008, 22:00W San Remo wprowadzono w tym roku zakaz śpiewania piosenek politycznych.113
 • Ueorgan Ludu – Harem wezyra Tuska2 mar 2008, 22:00Harem wezyra Tuska * Niemcy chcą korytarza * Zmniejszanie o połowę braci Kaczyńskich * Raj dla emerytów dzięki dostępowi do skrzyżowań113
 • Skibą w mur – Zbuntowane wysyłanie2 mar 2008, 22:00Z polskiej perspektywy poczta to miejsce, w którym urzędniczka dłubie w nosie, a klient stoi w kolejce114