Polak utracjusz

Polak utracjusz

Mamy najmniej oszczędności w Europie Środkowej
Zaledwie co dziewiąty Polak zamierza w tym roku odłożyć jakieś pieniądze albo powiększyć już posiadane oszczędności. Za to tylko co piąty nie zamierza zwiększać w tym czasie wydatków. W styczniu, po świętach, które teoretycznie wydrenowały kieszenie klientów, sprzedaż sklepów była aż o 21 proc. większa niż w styczniu roku poprzedniego. Coraz wyższe zarobki Polaków i pieniądze z zaciąganych przez nich masowo pożyczek lądują w kieszeniach sprzedawców sprzętu elektronicznego, samochodów, ubrań. Tempo konsumpcji rośnie dwukrotnie szybciej niż PKB, a długów przybywa znacznie szybciej niż oszczędności. Tych ostatnich mamy mniej niż sąsiedzi z Europy Środkowej.
Powrót rozczarowanych
„Trzeba zdobyć paręset milionów dolarów, wcisnąć je do kieszeni i zapomnieć o nich. Okażą się niezwykle przydatne w jakiś deszczowy dzień" – taką receptę miał Henry Ford. Co prawda, wystarczyłaby też znacznie mniejsza kwota. Gdy jednak nastanie „deszczowy dzień" gorszej koniunktury gospodarczej czy przejścia na emeryturę, może się okazać, że Polacy w kieszeniach nie mają nic. – Większość osób żyje od pierwszego do pierwszego, nawet gdy mają możliwość oszczędzania. Sądzą, że nie ma sensu odkładać pieniędzy, nawet w prywatnej instytucji finansowej, bo – kto wie – może potem się okaże, że znowu ukradli jak za komuny. A jeśli kupią auto i wyposażą dom, to nikt im tego nie odbierze – mówi prof. Andrzej Koźmiński, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Jak twierdzą Thomas Stanley i William Danko, autorzy bestsellera „Sekrety amerykańskich milionerów", większość bohaterów ich książki doszła do znacznych majątków nie w wyniku spektakularnych sukcesów biznesowych, ale odkładając po 10-15 proc. dochodów. I to przed zapłaceniem rachunków i spłatą rat kredytów. Polacy robią odwrotnie: nawet najmniej zamożni najpierw starają się spłacać zobowiązania, a resztę pieniędzy przejadają.
Na rynek wraca armia rozczarowanych, czyli tych, którzy nie mieli szans w latach 90. powetować sobie półwiecza konsumpcyjnej posuchy za PRL. Dziś „odkuwają się" dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy. – To typowa sytuacja w kraju rosnących zarobków i mimo wszystko niskiej inflacji. Około 22 mln pożyczek udzielonych w 2007 r. przez
banki i rosnąca konsumpcja świadczą o tym, że wiele osób dopiero dziś ma szansę zaspokoić swoje potrzeby materialne. W miarę wzrostu dochodów skłonność do oszczędzania i długotrwałego inwestowania powinna wzrastać – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Rozmiary polskiego szału zakupów w ostatnich dwóch latach zaskakują. Wydatki rodzin na konsumpcję sięgnęły w 2007 r. prawie 62 proc. PKB i były o pięć punktów procentowych wyższe od średniej unijnej (57 proc.), Znacznie mniej wydawali Słowacy (55 proc.), Węgrzy (51 proc.) czy Czesi (50 proc.). Jak wynika z raportu Cetelem Banku, nasze ambitne plany wydatków na 2008 r. nie odbiegają zbytnio od zamiarów obywateli innych krajów europejskich. Tyle że co trzeci Czech czy Słowak zamierza jednocześnie zwiększyć swoje oszczędności, wśród Polaków – tylko co dziewiąty, co lokuje nas wśród najmniej zapobiegliwych społeczeństw.

Gorączka zakupów
Pozornie wygląda na to, że w ostatnich latach Polacy zaczęli na potęgę odkładać i inwestować pieniądze. Wartość oszczędności w różnej formie (papiery wartościowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe, gotówka itp.) wzrosła z 409,2 mld zł w roku 2004 do 695,9 mld zł na koniec 2007 r., czyli – po uwzględnieniu inflacji – o ponad połowę. Poprawiło to bardzo niską relację oszczędności do PKB z 43 proc. do 62 proc. (w zamożnych krajach Europy Zachodniej przekracza ona znacznie 100 proc.). Tyle że do wspomnianej kwoty wliczane są składki wpłacone do obligatoryjnych OFE (20 proc. całych naszych oszczędności), a więc kwoty wymuszone na nas przez państwo. Co więcej, według badań CBOS, aż 77 proc. polskich rodzin deklaruje, że nie ma żadnych zaskórniaków. Oznacza to, że odkładają i inwestują zamożni, a reszta żyje z dnia na dzień. A to właśnie ta większość powinna być najbardziej zainteresowana zabezpieczeniem finansowym na przyszłość. Zwłaszcza że sposobów efektywnego oszczędzania, które wymagają tylko 50-100 zł miesięcznie, jest wiele. Uderza też to, że o finansowej przyszłości zaczynamy myśleć bardzo późno. Aż połowa oszczędzających cokolwiek to osoby w wieku 50 lat i starsze.
Niemal dwukrotnie szybciej niż oszczędności rośnie natomiast zadłużenie Polaków. Wskaźnik oszczędności netto (oszczędności minus zadłużenie) nie wygląda więc już tak optymistycznie, bo – mimo boomu gospodarczego i wzrostu zamożności ludzi – zwiększył się on przez ostatnie trzy lata tylko z 31 proc. do 38 proc. PKB. Statystyczny Polak jest dziś zadłużony na 7 tys. zł. Obsługa zadłużenia zaczyna przekraczać możliwości finansowe części rodzin.

Niepoprawni optymiści
Strategia carpe diem najprzykrzejsze skutki będzie miała w chwili zakończenia kariery zawodowej. – Żeby emerytalny stoliczek się nakrył, musi stać na trzech nogach. Jeśli ktoś poważnie myśli o emeryturze, to powinien na nią oszczędzać, także w dobrowolnym tzw. III filarze. Świadczenie z obowiązkowych ZUS i OFE nie wystarczy na dostatnią starość – ostrzega Artur K. Kluczny, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Porażką okazały się takie promowane formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, jak indywidualne konta emerytalne (IKE) czy pracownicze programy emerytalne (PPE). Tylko 915 tys. osób odkłada pieniądze na zwolnionych z tzw. podatku Belki IKE, a i one dokonują nieregularnych wpłat i nie wykorzystują możliwych ich limitów (obecnie do 4 tys. zł na rok). PPE mają tylko 312 tys. uczestników (spośród milionów firm takie programy uruchomiło tylko nieco ponad tysiąc).
Jak wynika z raportu grupy ubezpieczeniowej Axa, przyszli polscy emeryci są równie sceptyczni jak amerykańscy co do tego, że to państwo zapewni im główne dochody na emeryturze. Tyle że nie idzie za tym refleksja, iż powinni o nie zadbać sami (odsetek takich stwierdzeń wśród Polaków był najniższy). Wypłaty z obowiązkowych filarów systemu emerytalnego za kilka lat sięgną 50-60 proc. ostatniego wynagrodzenia, więc niewielu może liczyć na to, że zapewnią im życie na przyzwoitym poziomie. Mimo to aktywni zawodowo Polacy – na przekór widocznym gołym okiem problemom ZUS czy bałaganowi w kwestii przyszłych wypłat z OFE – są niepoprawnymi optymistami. Aż jedna trzecia wierzy, że ich przyszła emerytura będzie wyższa od ostatniej pensji albo jej równa.
 
Kapitalizm nieufnych
Ostatnio mnożą się pomysły na to, jak zachęcić Polaków do regularnego oszczędzania nawet niewielkich kwot. Ubezpieczyciele chcą na przykład ulgi podatkowej dla klientów IKE (aby wpłaty na nie można było odliczać od dochodu albo przychodu). – Potrzebna jest swoista nowa umowa społeczna. Państwo przez różne zachęty musi dać do zrozumienia, że promuje oszczędzanie. Jest to w jego interesie. Im więcej depozytów jest w bankach, tym łatwiej mogą one kredytować inwestycje długoterminowe, których tak potrzebuje kraj – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.
Ale rezerwa Polaków wobec odgórnych rozwiązań jest od czasów PRL ogromna. Dostępne formy gromadzenia pieniędzy miały wówczas w istocie ujemne oprocentowanie, a władza czuwała. Jeżeli nie rekwirowała zgromadzonych zasobów czy nie wykorzystywała instytucji „domiaru", to pozostawała jej inflacja zżerająca zawartość sakiewek drobnych ciułaczy.
– Normalny sektor finansowy ma u nas krótką historię, więc Polacy są wobec niego jeszcze dość nieufni. To, że nie uczestniczą szerzej w instytucjonalnych formach oszczędzania, nie znaczy, że w ogóle nie odkładają i nie inwestują pieniędzy. Odbywa się to w sposób bardziej prywatny, dyskretny. Inwestują na przykład w wykształcenie dzieci, czego pozytywny efekt jest z natury odłożony w czasie – uważa socjolog prof. Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Niewielkie oszczędności i rosnące zadłużenie są niewielkim problemem, kiedy koniunktura jest dobra, a zatrudnienie i płace rosną. Kłopoty pojawiają się, gdy koniunktura się pogarsza. Skutki takiego pogorszenia możemy śledzić w wypadku najmocniejszej gospodarki i najbogatszego społeczeństwa – w USA.
Oszczędności są jednym ze źródeł finansowania inwestycji. W Polsce, skoro przyrost oszczędności netto w tak dobrych latach jak trzy ostatnie jest niewielki, są źródłem dość skromnym (średniorocznie nieco ponad 40 mld zł). Skromniejszym niż napływ zagranicznego kapitału. Nikt chyba jednak nie będzie twierdził, że sytuacja, w której na nasz cud gospodarczy w większym stopniu niż my sami pracują inni, jest zdrowa. Zwłaszcza że jedną z pierwszych niekorzystnych zmian przy pogorszeniu koniunktury będzie redukcja napływu zagranicznych inwestycji. A wtedy zostaniemy z małymi oszczędnościami, niewielkim napływem kapitału zagranicznego i rosnącym zadłużeniem gospodarstw domowych. 
7000 zł.
Tyle przeciętnie wynosi zadłużenie Polaka


Maciej SZWARC
Prezes Axa Polska SA
Statystycznie Polacy oszczędzają coraz więcej. Znamy jednak wielkości kwot, a nie wiemy, kto je odkłada lub inwestuje i ile jest takich osób. Myślę, że wciąż jest to domena dość niedużej grupy zamożnych
Polaków. O oszczędzaniu powinni zaś myśleć wszyscy. Lepiej o tej konieczności nie przekonywać się dopiero wówczas, gdy zabraknie nam obecnych dochodów albo znacznie one zmaleją. Emerytury z obowiązkowych filarów systemu emerytalnego – ZUS i OFE – powinny być traktowane tylko jako niezbędne minimum. W zasadniczej mierze finansowe zabezpieczenie na starość zależy od dobrowolnie
gromadzonych oszczędności. Do tego mogłyby zachęcić Polaków ulgi podatkowe dla oszczędzających i inwestujących. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach.
Marek PRZYBYLSKI
Prezes Commercial Union TFI
Podczas niedawnych spadków na giełdzie mieliśmy do czynienia z dość panicznym odwrotem od akcji ku depozytom bankowym. Okazało się, że wielu inwestorów traktowało giełdę jak „maszynkę do zarabiania pieniędzy". Dziś jest dobry moment, aby doradcy finansowi wraz z klientami popracowali nad budowaniem portfeli inwestycyjnych składających się z kilku części. Pierwsza to część płynna, gotowa do uruchomienia na bieżące potrzeby finansowe, w formie depozytu lub funduszu rynku pieniężnego. Druga część to środki celowe, przeznaczone na edukację dzieci lub zakup nowego mieszkania za kilka lat, ulokowane w funduszu zrównoważonym lub produkcie strukturyzowanym. Trzecia przegródka w portfelu to inwestycje emerytalne, a więc na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W takiej perspektywie warto inwestować w fundusze z większym udziałem akcji.

 

Okładka tygodnika WPROST: 10/2008
Więcej możesz przeczytać w 10/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2008 (1315)

 • Wprost od Czytelników 2 mar 2008, 22:00 Jak one to robią Bardzo dziękuję za artykuł o kobietach po pięćdziesiątce („Jak one to robią", nr 9). Ja też do nich należę (rocznik 50.). Odniosłam sukces zawodowy właśnie po ukończeniu pięćdziesiątki. Poprzednio... 3
 • Na stronie - Nasz morderca 2 mar 2008, 22:00 Zwykły pirat drogowy może być mordercą i zwyrodnialcem, a znaną osobę tylko poniosło 3
 • Skaner 2 mar 2008, 22:00 10
 • Dossier 2 mar 2008, 22:00 „Kaziu od czasu do czasu lubi przypomnieć o sobie, po czym wyjeżdża do Londynu i znów jest spokój"Zbigniew Chlebowski (PO) o stwierdzeniu Kazimierza Marcinkiewicza, że gdy skończy dyrektorowanie w Europejskim Banku Odbudowy i... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Złapałam chińskiego bakcyla 2 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Julią Piterą, pełnomocnikiem rządu ds. walki z korupcją 10
 • Ludzie 2 mar 2008, 22:00 Möller i mohery Steffen Möller, niemiecki aktor i kabareciarz występujący w Polsce, wyda w Niemczech książkę „Viva Polonia". W jednym z rozdziałów, poświęconym Radiu Maryja, przetłumaczył tekst piosenki Big Cyca... 10
 • Rodzinny interes 2 mar 2008, 22:00 ReklamaMaciej Stuhr, który wcielił się w postać Rockefellera, i jego ojciec Jerzy Stuhr jako narrator – tak wygląda najnowszy spot reklamowy banku Raiffeisen. Maciej Stuhr po raz pierwszy zgodził się na udział w reklamie, ale –... 10
 • Piloci nie chcą wozić rządu 2 mar 2008, 22:00 LotnictwoPiloci rządowych samolotów nie chcą już wozić polskich polityków. Dziesięciu z nich złożyło wypowiedzenia i odchodzi z wojska – dowiedział się „Wprost". Powód? Dramatyczny stan maszyn, strach przed braniem... 10
 • Czarzasty rozbija LiD 2 mar 2008, 22:00 LewicaWłodzimierz Czarzasty, szef Stowarzyszenia Ordynacka, rozpoczyna kampanię, której celem ma być rozpad LiD. Wraz z warszawskim kołem SLD „Śródmieście" przygotował ankietę dla członków sojuszu (patrz obok w Galerii... 10
 • Srebrnousty Kwaśniewski 2 mar 2008, 22:00 Nagrody TrójkiAleksander Kwaśniewski został laureatem nagrody Srebrne Usta za najzabawniejsze wypowiedzi ubiegłego roku. Słuchacze radiowej Trójki nagrodzili go za słowa: „My wiemy, jak było i nie idźcie tą drogą! Jarosławie... 10
 • Burza mózgów z Blanchett 2 mar 2008, 22:00 AustraliaAktorka Cate Blanchett, znana m.in. z filmów „Elizabeth: Złoty wiek", „Babel", czy „Aviator” (za rolę w tym filmie otrzymała Oscara), została przewodniczącą specjalnej stuosobowej grupy... 10
 • Wojna zapachowa 2 mar 2008, 22:00 EkologiaEuroparlamentarzysta Bogusław Sonik (PO) chce, by osoby mieszkające w okolicach fabryk miały zagwarantowaną ochronę nie tylko przed szkodliwymi substancjami, ale także przed przykrym zapachem. W tej sprawie napisał interpelację do... 10
 • Sawka czatuje 2 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Podwodny samochód 2 mar 2008, 22:00 SZWAJCARSKA FIRMA RINSPEED szykuje rewolucję w motoryzacji. Na rozpoczynających się w tym tygodniu targach motoryzacyjnych w Genewie zaprezentuje prototyp samochodu sQuba, który może nurkować. Inspiracją dla twórców pojazdu było auto,... 12
 • Poczta 2 mar 2008, 22:00 Hodowla mistrzów Wbrew temu, co pisze autor artykułu „Hodowla mistrzów" (nr 7), uważam, że Klimek Murańka jest jednym z największych talentów nie tylko w narciarstwie, ale i w całym obecnym polskim sporcie. Autor podał... 14
 • Playback 2 mar 2008, 22:00 Przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak i wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD) 14
 • Zapytaj Wprost - Monika Olejnik 2 mar 2008, 22:00 Monika Olejnik, która początkowo zadeklarowała chęć udzielenia odpowiedzi na pytania naszych czytelników w rubryce "Zapytaj Wprost", w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Redakcja "Wprost" przeprasza czytelników i... 15
 • Wprost przeciwnie - Tuski sen 2 mar 2008, 22:00 Ślepa wiara w geniusz premiera może zaprowadzić tam, dokąd dotarli klienci hipermarketu Czeski Sen 16
 • Fotoplastykon 2 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 2 mar 2008, 22:00 Z okazji stu dni gabinetu Tuska premier opowiedział, co zrobi do roku 2015. A my nie zdziwilibyśmy się, gdyby w roku 2015 nazwisko Tusk było znane tylko dzięki 148. edycji „Tańca z gwiazdami", w której wystąpił były premier i... 18
 • Z życia opozycji 2 mar 2008, 22:00 Jeśli wierzyć prasie, to czarne chmury gromadzą się nad Przemysławem Gosiewskim. A wszystko dlatego, że Przemysław Edgar trzyma klub żelazną ręką, paskudny jest dla współpracowników, puszy się i zachowuje jak Książę Pan z... 19
 • Bilans tygodnia 2 mar 2008, 22:00 20
 • Z Hollywood do Bollywood 2 mar 2008, 22:00 Film 20
 • Ekspres Tuska 2 mar 2008, 22:00 Dyplomacja 20
 • Seksprezydent 2 mar 2008, 22:00 Skandale 20
 • Wałęsa z rozrusznikiem 2 mar 2008, 22:00 Zdrowie 20
 • Jak pokochać Niemcy 2 mar 2008, 22:00 Antyniemieckość Polaków to mit 22
 • Wywiadówka Tuska 2 mar 2008, 22:00 Piątka należy się rządowi Tuska za zakończenie wojny polsko-polskiej, dwójka – za tempo zmian 28
 • Polityka rozstrojonych instrumentów 2 mar 2008, 22:00 To mit, że powinniśmy coś od Ameryki "dostać", żeby sprawdzić efektywność naszego sojuszu 30
 • Waszyngtoński test 2 mar 2008, 22:00 Przyszedł czas, aby powiedzieć Amerykanom: " Przestańcie się wygłupiać" 32
 • Dyplomacja naiwnych 2 mar 2008, 22:00 Polski rząd nie rozumie Rosji 36
 • Syndrom odstawienia 2 mar 2008, 22:00 Byli posłowie nie radzą sobie poza Sejmem 38
 • Dwugłos Wprost 2 mar 2008, 22:00 Naczelny śledczy. Czy należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? 40
 • Oleksy prawicy - Rafał Dutkiewicz 2 mar 2008, 22:00 Kto będzie przyszłym prezydentem Polski? Dutkiewicz. A dlaczego właśnie on? Dlatego że o nim się dziś nie mówi. Ma doświadczenie samorządowe, obycie międzynarodowe. Może być czarnym koniem przyszłych wyborów. Może być najlepszym... 41
 • Wielki odlot Polaków 2 mar 2008, 22:00 Dlaczego lubimy latać 42
 • Beton na uniwersytecie - polemika 2 mar 2008, 22:00  Artykuł Michała Zielińskiego i Aleksandra Pińskiego „Beton na uniwersytecie" wywołał lawinę polemicznych głosów. Z większości wynika, że na uczelniach jest nawet gorzej, niż napisali autorzy „Wprost".... 48
 • Trójka bez sternika 2 mar 2008, 22:00 50
 • Linia rozsądku 2 mar 2008, 22:00 W 1991 r. Tusk był przeciwko podatkowi liniowemu 50
 • Nabijanie w rurę 2 mar 2008, 22:00 Premier Węgier rozbija energetyczną solidarność Europy 50
 • Najmądrzejsi Polacy 2 mar 2008, 22:00 Posłowie nie znają traktatu lizbońskiego, a chcą nad nim głosować 50
 • Stadionowa emancypacja 2 mar 2008, 22:00 Kobiecy sport staje się popularniejszy od męskiego 52
 • Giełda 2 mar 2008, 22:00 56
 • Składka dla obszarników 2 mar 2008, 22:00 PSL zgadza się na podwyższenie składki na ubezpieczenie społeczne dla najbogatszych rolników. Dziś budżet państwa dopłaca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponad 15 mld zł rocznie. Ile będzie dokładał po podwyższeniu... 56
 • Drużyna polskiego produktu 2 mar 2008, 22:00 Średnio 18-procentowym wzrostem sprzedaży mogą się pochwalić towary, których producenci wzięli udział w kampanii „Drużyna polskiego produktu". Zorganizowała ją fundacja Dajesz Pracę PL. Do „drużyny" dostały... 56
 • Słońce nad Thaiti 2 mar 2008, 22:00 Polinezja Francuska jest najatrakcyjniejszym na świecie miejscem do inwestowania w nieruchomości pod wynajem. 300-metrowy apartament na Tahiti kosztuje niecałe pół miliona złotych. Rata kredytu tej wysokości zaciągniętego we frankach... 56
 • Pirackie ferrari 2 mar 2008, 22:00 Chiny są uznawane za kraj, w którym podrabia się wszystko, ale nie do nich należy największe „osiągnięcie" w dziedzinie piractwa. Włoska Gwardia Finansowa zamknęła na Sycylii małą fabrykę podróbek… samochodów... 56
 • Przenośne kasyno 2 mar 2008, 22:00 Mieszkasz w kraju, gdzie hazard jest nielegalny? Musisz latać do Las Vegas czy Macau? Być może już wkrótce kasyno przyleci do ciebie. Airbus ujawnił właśnie, że prowadzi rozmowy z kilkoma firmami chcącymi kupić model A380 przerobiony na... 56
 • Polak utracjusz 2 mar 2008, 22:00 Mamy najmniej oszczędności w Europie Środkowej 58
 • Bank politycznej troski 2 mar 2008, 22:00 Czy istnienie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ma jeszcze sens 64
 • Porażeni prądem 2 mar 2008, 22:00 Za energię elektryczną zapłacimy najwięcej w Unii Europejskiej 68
 • 2x2=4 - Ekonomia i władza 2 mar 2008, 22:00 Reakcja cen na wzrost płac jedynie pogorszy sytuację najsłabszych 70
 • Know-How 2 mar 2008, 22:00   72
 • Oceany zagrożone 2 mar 2008, 22:00 Naukowcy ocenili wpływ 17 typów ludzkiej aktywności na środowisko morskie: od stosowania nawozów sztucznych, przez wydobycie ropy i gazu, po hodowle skorupiaków i ryb. Badacze ostrzegają, że aż 40 proc. morskich ekosystemów jest już... 72
 • Horror na murawie 2 mar 2008, 22:00 To był jeden z najbardziej brutalnych wślizgów w historii piłki nożnej. Eduardowi da Silvie, napastnikowi Arsenalu Londyn i reprezentacji Chorwacji, pękła kość piszczelowa i strzałkowa. W okolicy kostki kość przebiła skórę i... 72
 • Antykoncepcja dla jeleni 2 mar 2008, 22:00 Amerykańska weterynarz dr Duane Kraemer opracowała pigułkę antykoncepcyjną dla dzików, saren, jeleni i kojotów, które stają się szkodnikami, jeśli nadmiernie się rozmnożą. Środek dodawany do wykładanej karmy ma działać podobnie... 72
 • Recykling zwłok 2 mar 2008, 22:00 Ludzkość zjada milion zwierząt na godzinę, głównie drób. Codziennie zabija się 20 mln kurczaków. Zwierzęta na fermach są tak stłoczone, że wydziobują sobie wzajemnie oczy, a nawet zjadają się nawzajem. Niektóre kurczaki są... 72
 • Choroba Mony LiZy 2 mar 2008, 22:00 Mona Liza z obrazu Leonarda da Vinci była chora na hipercholesterolemię, czyli wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Dowiodły tego badania opublikowane w „Current Cardiology Reviews". Analizy wykazały, że na górnej lewej... 72
 • Brudna ekologia 2 mar 2008, 22:00 Modą na ochronę środowiska manipulują macherzy od zielonego marketingu 74
 • Wszyscy jesteśmy Kopciuszkami 2 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Judith Rich Harris, psychologiem, autorką książki „Geny czy wychowanie” 78
 • Autoszofer 2 mar 2008, 22:00 Pojazdy nowej generacji będą same omijały korki i wybierały najtańsze stacje benzynowe 82
 • Wygnańcy 2 mar 2008, 22:00 Udaje się dziś połączyć odmowę zapomnienia z postawą wybaczenia 86
 • Bez granic 2 mar 2008, 22:00 88
 • Z pieśnią na bazy 2 mar 2008, 22:00 Organizatorzy kampanii przeciwko amerykańskiej obecności wojskowej w Kirgistanie ogłosili konkurs dla raperów i muzyków rockowych na najlepszą piosenkę protestującą przeciwko amerykańskim bazom w tym kraju. Amerykanie rozmieścili swoje... 88
 • Flagi łatwopalne 2 mar 2008, 22:00 W Norwegii za spalenie flagi narodowej od dawna nie grozi kara. Teraz, jak pisze dziennik „Aftenposten", wolno będzie puszczać z dymem też emblematy narodowe innych państw. Tak postanowiła komisja norweskiego parlamentu. „Dla... 88
 • KWiz 2 mar 2008, 22:00 1. Ile krajów Unii Europejskiej ma jednoizbowy parlament?a) 9 b) 11 c) 132. Który kraj świata wydaje najwięcej na zbrojenia (w stosunku do PKB) ?a) Oman b) Izrael c) USA3. Ile razy w historii Stanów Zjednoczonych prezydentem został syn... 88
 • Reforma proroka 2 mar 2008, 22:00 Turcja szykuje reformę zasad islamu. Urząd ds. religii przedstawi projekt nowej wersji hadisów, czyli zbioru wypowiedzi proroka Mahometa i opowieści o jego życiu, spisanych w X wieku. Zreformowane hadisy nie będą zawierać m.in. opowieści... 88
 • Cytat tygodnia 2 mar 2008, 22:00 „Wolę w ogóle nie komentować jego poczynań. Amerykańska gospodarka i tak dostarcza mu już wystarczająco dużo zmartwień".Alan Greenspan, były szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, o swoim następcy Benie Bernankem 88
 • Wymiana carów 2 mar 2008, 22:00 Nowy prezydent Rosji ma być Putinem w wersji soft 90
 • Maski Zorro 2 mar 2008, 22:00 Hiszpania chce się stać modelem dla Europy 94
 • Ferenc niezniszczalny 2 mar 2008, 22:00 Choć premierowi Węgier ufa tylko 10 proc. obywateli, on nic sobie z tego nie robi 96
 • Pasaż 2 mar 2008, 22:00 98
 • Mundur buntownika 2 mar 2008, 22:00 Choć dżinsy noszą dziś prawie wszyscy, wciąż są one atrybutem outsiderów, buntowników i ekscentryków. Takich jak Amy Winehouse, znana z fenomenalnego głosu, ale też picia na umór, dewastowania hotelowych pokojów i okładania... 98
 • Wyścig dżinsów 2 mar 2008, 22:00 DSquared2, marka stworzona na początku lat 90. przez braci Deana i Dana Catenów, słynie z umiejętnego łączenia amerykańskiego luzu i wyrafinowanego włoskiego krawiectwa. Cenią ją takie gwiazdy jak Lenny Kravitz, Justin Timberlake i... 98
 • Spodnie amiszów 2 mar 2008, 22:00 Bardzo szczytne idee przyświecały tworzeniu najnowszej kolekcji marki Wrangler: solidność, niezawodność i prostota. Wszystko dlatego, że projektanci inspirowali się stylem życia amiszów. Marka promuje więc spodnie luźne, takie jak... 98
 • Powrót kantów 2 mar 2008, 22:00 Spodnie w kancik nie są ostatnim krzykiem mody, a już na pewno nie tej młodzieżowej. Projektanci marki Lee postanowili jednak przywrócić je do łask. Na sezon wiosenno-letni i paniom, i panom proponują Lee Prest – dżinsy z kantem... 98
 • Antyrurki 2 mar 2008, 22:00 Jak się wyróżnić z tłumu? Z myślą o kobietach, którym właśnie na tym zależy, marka Diesel stworzyła model dżinsów Yoka. Spodnie mają luźne nogawki i pasek, który wiąże się w kokardę. Można je nosić na dwa sposoby: albo... 98
 • Laser 2 mar 2008, 22:00 102
 • Temat tygodnia: Marzec ’68 – 40 lat później 2 mar 2008, 22:00 Z okazji 40. rocznicy wydarzeń marcowych teatry, galerie i stacje telewizyjne przygotowały specjalny program. Galeria Zachęta – Warszawa Krystyna Piotrowska. „Dokumenty podróży" (8-23.03) – wideoinstalacja Uczestnicy... 102
 • Trzy po trzy – Nobliści, jakich nie znacie 2 mar 2008, 22:00 "O kotach: Doris LessingTrzynaście wypisów z dziennika noblistki 2007 niby tylko o kotach znanych jej osobiście. Wielki triumf czystej literatury – bez podpórek ideologicznych czy kostiumu fantastyki. Największy twardziel podczas... 102
 • Bomba dezinformacji 2 mar 2008, 22:00 WRZE 102
 • Worek Loacha 2 mar 2008, 22:00 ANI ZIĘBI, ANI GRZEJEKen Loach dla jednych jest symbolem lewicowej bezkompromisowości, dla innych skamieliną, „marksistowskim bigotem" – jak ujął to Simon Heffer z „Daily Telegraph". Od kiedy w 1990 r., po chudych... 102
 • Taniec z banałem 2 mar 2008, 22:00 MRÓZMiała być lekka komedia o relacjach damsko-męskich. Sukces frekwencyjny wydawał się pewny, bo w obsadzie znaleźli się Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Spektakl to jedyna okazja dla fanów „Tańca z gwiazdami", by... 102
 • Bóg nie jest religijny 2 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Amosem Ozem, pisarzem, autorem m.in. książek „Opowieść o miłości i mroku” oraz „Rymy życia i śmierci” 104
 • Partyzanci mody 2 mar 2008, 22:00 Luksusowemu klientowi znudziła się łatwość zakupów 106
 • Wieczny smutek 2 mar 2008, 22:00 Dlaczego nie umiera legenda Joy Division 109
 • Wencel gordyjski – Noc długich członków 2 mar 2008, 22:00 Gdyby nasz rodak wywijał piruety w czeskiej telewizji, od razu podniosłyby się głosy, że robi wiochę za granicą 112
 • Krótko po Wolsku – San Remo 2 mar 2008, 22:00 W San Remo wprowadzono w tym roku zakaz śpiewania piosenek politycznych. 113
 • Ueorgan Ludu – Harem wezyra Tuska 2 mar 2008, 22:00 Harem wezyra Tuska * Niemcy chcą korytarza * Zmniejszanie o połowę braci Kaczyńskich * Raj dla emerytów dzięki dostępowi do skrzyżowań 113
 • Skibą w mur – Zbuntowane wysyłanie 2 mar 2008, 22:00 Z polskiej perspektywy poczta to miejsce, w którym urzędniczka dłubie w nosie, a klient stoi w kolejce 114

ZKDP - Nakład kontrolowany