Najsilniejsza waluta Europy

Najsilniejsza waluta Europy

Czy za dolara będziemy płacić tylko złotówkę?
Jeszcze kilka lat „dalszego dynamicznego wzrostu" i nastąpi zrównanie dolara, funta i złotego – zapowiadał okrutny dowcip z czasów komuny. Chodziło to, że dolar będzie miał wartość funta (0,45 kg) złotych. Dzisiaj, jeśliby ktoś przedstawiał prognozę, że za rok złoty zrówna swoją wartość z dolarem, będzie to wprawdzie przepowiednia bardzo odważna, ale nikt nie wezwie pogotowia, aby jej autora izolować w szpitalu dla obłąkanych.
Od marca 2006 roku dolar stracił wobec złotego ponad 30% i jeśli takie tempo utrzyma się przez trzy następne lata, to rzeczywiście, za dolara będziemy płacić złotówkę.
Mocny złoty czy słaby dolar?
Zmiana relacji wymiennej rodzi pytanie, czy to złoty tak się wzmocnił, czy dolar tak osłabł? Biorąc za punkt
odniesienia kurs wobec euro, można dość precyzyjnie odpowiedzieć, że ponadtrzydziestoprocentowy spadek dolara wobec złotego w ciągu dwóch ostatnich lat (notowanie z marca 2006 r.: 1 USD = 3,29 zł, notowanie z marca 2008 r.: 1 USD = 2,32 zł) w dwóch trzecich wynikał z osłabienia dolara, a w jednej trzeciej ze wzmocnienia złotego (kurs złotego w stosunku do euro zwiększył się w tym czasie o 13 proc.).
Żebyśmy jednak nie popadli w zbytnią dumę, należy zauważyć, że aprecjacja walut dotyczy nie tylko Polski, ale większości krajów Europu Środkowo-Wschodniej. W wypadku czeskiej korony była ona w ostatnim roku nawet nieco większa (kurs złotego względem korony czeskiej osłabł z 0,138 zł do 0,141 zł). Kurs korony słowackiej można uznać za stabilny i tylko w wypadku Węgier, które zastąpiły nas w funkcji „chorego człowieka Europy Środkowej", nastąpiło osłabienie forinta w stosunku do złotówki.

Ucieczka od dolara
Jeżeli w ostatnich latach w gospodarce światowej dzieje się coś dziwnego i niepokojącego, to z dużym prawdopodobieństwem można za to winić ChRL. Chiny po prostu rozwijają się zbyt szybko, chłoną zbyt dużo surowców, produkują zbyt dużo towarów i sprzedają je zbyt tanio. Najchętniej do Ameryki. W 2007 r. sprzedały do USA towary o wartości 321,5 mld USD, uzyskując nadwyżkę handlową w wysokości 256,3 mld USD. Chiny dość przebiegle likwidują przy tym mechanizm mogący wyrównywać bilans obrotów bieżących, utrzymując nadwartościowy kurs juana względem dolara (wprawdzie juan został w styczniu zrewaluowany względem dolara, była to jednak zmiana kursu z 8,11 do 7,11 juana za dolara, a wedle szacunków Banku Światowego, relacja parytetu siły nabywczej to 1,9 juana – 1 USD).
Stany Zjednoczone zalewem chińskimi towarami (i zalewem świata amerykańskimi dolarami) przejmują się dość umiarkowanie, bowiem sytuacja ta pozwala im w 
sposób stosunkowo mało kłopotliwy finansować duży deficyt budżetu oraz przyhamowywać rosnącą inflację. Co więcej, w obawie przed załamaniem koniunktury są gotowe na dalsze osłabianie swojej waluty, dokonując radykalnych obniżek stóp procentowych (tylko w ostatnim tygodniu stycznia FED obniżył stopy o 1,25 punktu procentowego, a zapowiedzi na najbliższą przyszłość mówią o dalszej obniżce o 0,75 punktu procentowego). Niskie stopy zwiększają akcję kredytową i podaż pieniądza, powodując także dalsze wzmożone „eksportowanie" dolara i osłabianie jego kursu.
Również druga składowa zmian relacji złotego do dolara, czyli umacnianie naszej waluty, nie jest niespodzianką. To, że taka będzie długofalowa tendencja, przewidywali od dawna chyba wszyscy ekonomiści (choć, oczywiście, jeżeli jest pewien trend, to są także odchylenia od niego, dlatego nie można wykluczyć, że za miesiąc czy kwartał złoty zacznie przejściowo słabnąć). Wynika ona z trzech czynników: nadwyżki (coraz mniejszej wprawdzie, ale jednak) parytetu siły nabywczej złotego nad kursem wymiennym, napływu kapitału zagranicznego oraz odkrywania polskich towarów przez kraje unii, co ciągle tworzy korzystne warunki eksportowe i sprawia, że nasz deficyt obrotów bieżących jest wciąż niewielki.
Aprecjacja złotego jest następstwem zarówno wejścia do unii, które zwiększa otwartość naszej gospodarki, oraz bliskiego powiązania z europejską walutą (wyraża się to podążaniem złotego za euro – korelacja notowań złotego z kursem
EUR/USD w ostatnich 12 miesiącach przekracza 0,97), koniunktury wewnętrznej, jak i – mimo wielu narzekań – stosunkowo stabilnej oraz nieekstrawaganckiej polityki gospodarczej, sprawiającej, że inwestycje zagraniczne płyną do nas szerokim strumieniem.

Bilans zysków i strat
Kiedy złoty się umacnia, tradycyjnie rozlega się głośny płacz eksporterów wyliczających, ile muszą – przy mocnym złotym – dokładać do eksportu. O ile jest oczywiste, że aprecjacja powoduje pogorszenie opłacalności wywozu, to hipoteza, iż czyni ona eksport nieopłacalnym, wydaje się wciąż przesadzona (nasze firmy narzekały także podczas poprzednich zwyżek kursów, a fali bankructw jakoś nie można było dostrzec). Z badań GUS wynika, że rentowność firm eksportujących (średnio 5,72 proc.) jest wciąż wyższa niż przedsiębiorstw sprzedających wyłącznie na rynek krajowy (5,21 proc.), a jedynie 6,2 proc. sprzedaży zewnętrznej jest nieopłacalne. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że dwie trzecie naszego eksportu pochodzi od inwestorów zagranicznych, a dla nich produkcja w Polsce jeszcze długo będzie tańsza niż wytworzenie analogicznych towarów na zachodzie Europy. W sumie mimo pogarszania relacji kursowej wartość eksportu wyniosła w 2007 r. 101,1 mld euro i była wyższa o 15 proc. niż w roku 2006.
Pewnym amortyzatorem przed pogarszaniem terms of trade jest – proporcjonalne do aprecjacji złotego – tanienie importowanych materiałów i maszyn. Sprawia ono, że import rośnie jeszcze szybciej (18,7 proc.). Na razie różnica (3,7 punktu procentowego) nie jest zbyt wielka, choć jest oczywiste, że utrzymywanie obecnego kierunku zmian walutowych może nieco naszym bilansem wstrząsnąć. Tańszy import chroni nas także przed szalonym wzrostem cen benzyny (kosztuje ona dzisiaj tyle samo, ile w czasach, kiedy baryłka ropy była po 60 USD) oraz nieco hamuje nakręcaną czynnikami wewnętrznymi inflację.

Dmuchanie na Emmę
Syntetyczny rachunek strat i korzyści wynikających z umacniania złotego dla gospodarki jako całości jest tak skomplikowany, iż nikt nie odważa się na jego odpowiedzialne przeprowadzenie. Nawet jednak gdyby ktoś w sposób trudny do zakwestionowania ów szacunek przeprowadził – niewiele by z tego wynikało. Mając gospodarkę otwartą, mamy mniej więcej taki realny wpływ na kształtowanie kursów, jak na trasę przelotu orkanu Emma. A proponowane niekiedy interwencje walutowe NBP (interwencyjny skup walut, aby podbić ich kurs) przyniosłyby skutek podobny do dmuchania w celu osłabienia siły wiatru. Dlatego do aprecjacji naszej waluty musimy się po prostu przyzwyczaić i nauczyć się w maksymalnym stopniu wykorzystywać płynące z niej korzyści oraz redukować straty wynikające z mocnego złotego. Na początek możemy wybrać się na wycieczkę zagraniczną do takiego kraju, w którym jeszcze nie byliśmy. 


Krzysztof Rybiński
były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Nasza waluta będzie się jeszcze umacniała i nie zdziwię się, jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat dolar będzie kosztował dwa złote, a euro – trzy. Złotego będą wzmacniały wzrost stóp procentowych, wymuszony cztero-, pięcioprocentową inflacją (m.in. z powodu drożejących paliw i żywności), napływ inwestycji zagranicznych oraz zapowiadane reformy gospodarcze. Za pewien czas mocny złoty może faktycznie wpłynąć na osłabienie polskiego eksportu, bo umacnia się tak szybko, że eksporterzy na dłuższą metę nie będą już w stanie niwelować niekorzystnych skutków tej sytuacji przez na przykład wzrost wydajności pracy w swoich firmach. Do sprawy interwencji NBP na rynku walutowym w celu osłabienia złotego trzeba podchodzić pragmatycznie, nie wykluczając jej z góry. Ale jest to trudna sztuka, która rzadko się udaje. Na pewno nie należy korzystać z tego instrumentu dziś, gdy inflacja jest wyższa od tzw. celu inflacyjnego, przyjętego przez Radę Polityki Pieniężnej.

Jerzy Krzanowski
współwłaściciel meblowej Grupy Nowy Styl
Dla eksportera umocnienie się złotego o 10 proc. może się przełożyć na zmniejszenie wyniku finansowego o 20-25 proc. Kontrakty zawierane są zwykle z wyprzedzeniem, więc skutki obecnego umocnienia złotego firmy odczują naprawdę za rok, półtora. W naszym wypadku sytuacja jest lepsza, gdyż m.in. wielu naszych odbiorców w Europie Wschodniej przeszło z rozliczenia w dolarach na euro. Znacznie ważniejsza od bieżącej relacji złotego do dolara czy euro jest jednak stabilność kursu. Gdy wiadomo, jaki będzie trend, możemy się zawczasu przygotować, na przykład ograniczając koszty przez przeniesienie większej część produkcji na Ukrainę czy zwiększenie importu komponentów z Chin. Dlatego wyczekujemy jak najszybszego wejścia Polski do „poczekalni" przed przyjęciem euro, co znacznie zwiększy stabilność kursową, dając pewność późniejszego wejścia do strefy euro, i pozwoli sensownie planować biznes.

Rafał Antczak
główny ekonomista Grupy PZU
Wzmacnianie się złotego ma dziś dla gospodarki o tyle istotne konsekwencje, że jednocześnie niekorzystnie zmieniają się warunki prowadzenia biznesu. Rosną koszty pracy i kapitału, wolniejsze jest tempo wzrostu wydajności pracy, pogarsza się koniunktura na świecie. W poprzednich latach umacnianie się złotego było mniej groźne, gdyż polscy eksporterzy udanie debiutowali wtedy na rynkach unijnych i szybko powiększali zyski. Dziś trudno sądzić, że będą w stanie znacząco zwiększyć już zdobyty udział w tamtejszych rynkach, więc ryzyko kursowe w większym stopniu odbije się na ich wynikach. Prostej recepty na silną złotówkę nie ma. Nie jest nią interwencja NBP na rynku walutowym. Z rynkiem rzadko się wygrywa, a spekulanci walutowi są sprytniejsi od banków centralnych. Potrzebne są systemowe reformy i prawdziwa deregulacja gospodarki, które dadzą polskim firmom kolejny impuls do rozwoju i przewagę nad konkurencją.Okładka tygodnika WPROST: 11/2008
Więcej możesz przeczytać w 11/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • narwik   IP
  Minął ledwie rok i na okładce \"wprost\" się zastanawia czy euro będzie po 6 złotych. Także dziękuję bardzo za trafne analizy i przewidywania również i dzisiaj, i życzę powodzenia na jakże owocnej drodze zawodowej lania wody : )

  Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2008 (1316)

  • Na stronie - Durna demokracja 9 mar 2008, 22:00 W Polsce najlepiej być sędzią lub prokuratorem 3
  • Wprost od czytelników 9 mar 2008, 22:00 Kłamstwo płacowe Autorzy artykułu „Kłamstwo płacowe" (nr 7), czerpiąc informacje  z wielu źródeł, podają zarobki lekarzy, a czytelnicy porównują je ze swoimi pensjami za 160 godz. miesięcznie. To nie o to chodzi. Trzeba... 3
  • Ziobro za Kaczyńskiego 9 mar 2008, 22:00 Kto byłby najlepszym prezesem Prawa i Sprawiedliwości? 8
  • Skaner 9 mar 2008, 22:00 8
  • Czabański stawia Tuska przed Trybunałem Stanu 9 mar 2008, 22:00 Media 9
  • Pytania niepolityczne: Pielęgnuję męską stronę mocy 9 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Wałęsą, posłem PO, jednym z dwóch mężczyzn w Parlamentarnej Grupie Kobiet 10
  • Dossier 9 mar 2008, 22:00 „Z panią nie rozmawiam, bo z głupkami się nie rozmawia"Wojciech Cejrowski do Joanny Senyszyn w programie „Warto rozmawiać" w TVP 2„To wy przerżnęliście wybory, a nie ja. Mój kumpel w tej chwili jest premierem, a... 10
  • Gadżety zamiast autografów 9 mar 2008, 22:00 Kolekcjonerzy 11
  • Ludzie 9 mar 2008, 22:00 Kino FedorowiczaJerzy Fedorowicz, krakowski aktor i poseł PO, poprowadzi w Sejmie spotkania filmowe. Posłowe zobaczą najnowsze polskie filmy i spotkają się z ich twórcami. Na pierwszy ogień ma pójść „Katyń" Andrzej Wajdy.... 11
  • Queen w stoczni 9 mar 2008, 22:00 Koncert 11
  • Pazura merlot 9 mar 2008, 22:00 Wino 11
  • Bruksela wymusi zniesienie wiz do USA? 9 mar 2008, 22:00 Komisja Europejska 11
  • Raport Polskiego Radia i „Wprost” 9 mar 2008, 22:00 Euro 2012 11
  • Telewizja olimpijska 9 mar 2008, 22:00 TVP 14
  • Edith Piaf i zamach na WCT 9 mar 2008, 22:00 Oscary 14
  • PiS bojkotuje Superstację 9 mar 2008, 22:00 Media 14
  • Sawka czatuje 9 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
  • Poczta 9 mar 2008, 22:00 Beton na uniwersytecieNa naszych uczelniach znajduje się wielu młodych i zdolnych naukowców. W miarę upływu czasu wkraczają oni jednak na jedną z dwóch „dróg rozwoju": 1. nabierają nawyków starych profesorów/doktorów, co... 15
  • Playback 9 mar 2008, 22:00 Wojciech Olejniczak, Aleksander Kwaśniewski i Jan Lityński 15
  • Wprost przeciwnie - Nowy wydział prasy 9 mar 2008, 22:00 Przyjdzie czas, że poniżający zostaną poniżeni.I to w dwójnasób 16
  • Fotoplastykon 9 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
  • Z życia koalicji 9 mar 2008, 22:00 Platfusy wystraszone krytyką zmian w ustawie medialnej rakiem wycofały się z niektórych propozycji. A w zamian obiecały, że zniosą emerytom i rencistom abonament, który zresztą płacą wyłącznie emeryci i renciści. Byłby to... 18
  • Z życia opozycji 9 mar 2008, 22:00 Bronisław Geremek znowu nie chce się lustrować i robi z tego hecę na pół Europy. Młodszym czytelnikom przypominamy, kto zacz ów Geremek, bo na pewno tego nie wiedzą. To jedyny w Polsce bardzo mądry Profesor pisany przez duże... 19
  • Rząd cieni 9 mar 2008, 22:00 Rozdzielenie kompetencji prezydenta i premiera, likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów, zmiana ordynacji – to sztandarowe hasła Platformy Obywatelskiej. Szumnie wygłaszano je, uzasadniając potrzebę zmiany konstytucji. Tyle że... 20
  • Partia wszystkich Polaków 9 mar 2008, 22:00 Brak zdania to podstawowa strategia PO 24
  • Iluzjoniści polityki 9 mar 2008, 22:00 Jarosław i Lech Kaczyńscy oraz Donald Tusk najczęściej korzystają z technik manipulacji – uważają Polacy 26
  • Polska bez szeryfa 9 mar 2008, 22:00 Jeśli w polskiej policji nic się nie zmieni, zaleje nas fala przestępczości 30
  • Postać tygodnia - Politolog ze służb 9 mar 2008, 22:00 Andrzej Barcikowski 32
  • Syndrom przeinformowania 9 mar 2008, 22:00 Stanisław Lem twierdził, że człowiek ma taką samą informacyjną przepustowość jak 100 tysięcy lat temu. 34
  • Efekt Grobelnego 9 mar 2008, 22:00 Wyrok skazujący prezydenta Poznania to sygnał dla samorządowców, że najlepiej nic nie robić 38
  • Trójka bez sternika 9 mar 2008, 22:00 42
  • Recesja psychologiczna 9 mar 2008, 22:00 Druga fala finansowego tsunami ominie Polskę 42
  • Rzeczpospolita nijaka 9 mar 2008, 22:00 Profesor Geremek powinien zrezygnować z mandatu 42
  • Prawie jak w Polsce 9 mar 2008, 22:00 Po Niemczech rozchodzi się smrodliwy zapach prawicowo-lwicowego sojuszu 42
  • Ryba po polsku - Słowo na Środę 9 mar 2008, 22:00 Pluralizm nastąpi wtedy, kiedy wszystkie gazety będą jak „Wyborcza”, a wszyscy publicyści jak Środa 45
  • Cudzoziemska liga kelnerów 9 mar 2008, 22:00 Im gorsi obcokrajowcy w naszych ligach, tym większe sukcesy polskich reprezentantów 46
  • Giełda 9 mar 2008, 22:00 46
  • Imperium Porsche 9 mar 2008, 22:00 Porsche zamierza przejąć Volkswagena. Dziś producent luksusowych aut sportowych ma 31 proc. udziałów sześćdziesięciokrotnie większego od siebie Volkswagena. Za kolejne 20 proc. akcji, konieczne do przejęcia kontroli nad koncernem z... 48
  • Ostry Cielemęcki 9 mar 2008, 22:00 Mirosław Cielemęcki, szef działu Biznes – Ludzie – Pieniądze tygodnika „Wprost", został laureatem Ostrego Pióra 2007. To już dziesiąte wyróżnienie Business Centre Club dla dziennikarza naszego tygodnika w... 48
  • Zdrowi chorzy 9 mar 2008, 22:00 Prawie co dziesiąty skontrolowany przez ZUS pracownik przebywających w 2007 r. na zwolnieniu lekarskim był zdolny do pracy. Ci, którzy słusznie otrzymali zwolnienie lekarskie, nie zawsze prawidłowo je wykorzystywali. Z powodu... 48
  • Mała potęga 9 mar 2008, 22:00 W rankingu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy uwzględniającym 14 największych gospodarek Unii Europejskiej Polska znalazła się o jedną pozycję wyżej niż przed rokiem. To zasługa przede wszystkim wzrostu gospodarczego, najwyższego... 48
  • Doktor Google 9 mar 2008, 22:00 Google uruchamia serwis Google Heath, który ma być wkrótce najważniejszą bazą danych dotyczących zdrowia. Nowy serwis giganta z Mountain View umożliwi archiwizowanie informacji o przebytych chorobach, alergiach, przepisanych lekarstwach,... 48
  • Najsilniejsza waluta Europy 9 mar 2008, 22:00 Czy za dolara będziemy płacić tylko złotówkę? 50
  • Imperium króla Zygmunta 9 mar 2008, 22:00 Zygmunt Solorz-Żak stał się najpotężniejszym polskim biznesmenem 56
  • Pakiet dla Szejnfelda 9 mar 2008, 22:00 W Polsce nie ma instrumentów chroniących przedsiębiorców w starciach z organami podatkowymi 60
  • Geniusz z bombaju 9 mar 2008, 22:00 2 mld złotych zainwestuje w Polsce miliarder z Indii 62
  • Know - How 9 mar 2008, 22:00   64
  • Mistrz nurkowania 9 mar 2008, 22:00 Pingwin cesarski na jednym oddechu potrafi zanurkować na głębokość 565 m. To ponad trzy razy głębiej niż człowiek. Organizm ptaka po długim przebywaniu pod wodą jest niemal całkowicie pozbawiony tlenu – stężenie tego... 64
  • Klaps od Erosa 9 mar 2008, 22:00 Dzieci bite przez rodziców mają problemy seksualne w dorosłym życiu. Częściej niż inni zmuszają partnerów do erotycznych zbliżeń, uprawiają seks bez zabezpieczeń i mają skłonności masochistyczne – twierdzi prof. Murray Straus... 64
  • Seksowne owłosienie 9 mar 2008, 22:00 Owłosieni mężczyźni są bardziej seksowni niż starannie ogoleni i z gładkim torsem. Tak uznały Europejki uczestniczące w sondażu przeprowadzonym przez firmę Innofact. Liczy się nie tylko owłosiona klatka piersiowa, ale także nogi,... 64
  • Szef kosmita 9 mar 2008, 22:00 Tyran, egoista, perfekcjonista, a do tego nikogo nie rozumie i równie trudno z nim się porozumieć jak z osobą autystyczną. Taką opinię o swoim szefie ma wielu pracowników, którzy na myśl o nim dostają rozstroju żołądka. Jakie jest... 64
  • Udar po drzemce 9 mar 2008, 22:00 Regularne, niezamierzone drzemki w ciągu dnia mogą być wczesnym symptomem udaru mózgu. Szczególnie u ludzi starszych. Uczeni z Columbia University w Nowym Jorku dowiedli, że u takich osób ryzyko wystąpienia udaru może być aż... 64
  • Kto głupieje od jedzenia 9 mar 2008, 22:00 Żywność zmodyfikowana genetycznie jest bezpieczna dla ludzi 66
  • Medyczna dziecinada 9 mar 2008, 22:00 Polska pediatria jest jedną z najgorszych w Europie 74
  • Plemniki armatnie 9 mar 2008, 22:00 Samce kopulujące z niewierną samicą rywalizują z sobą w jej drogach rodnych 78
  • Gry marcowe 9 mar 2008, 22:00 Czy w marcu 1968 r. polscy intelektualiści zachowali się solidarnie z ofiarami 80
  • Porzuceni obywatele 9 mar 2008, 22:00 Jeśli wojewodowie będą przywracać obywatelstwo emigrantom z 1968 roku, problem się tylko skomplikuje 82
  • Górna półka - Putin bez znieczulenia 9 mar 2008, 22:00 W marcu 2000 r. na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo doszło do tragicznego wypadku. Wkrótce po starcie Jak-40, na pokładzie którego znajdowało się dziewięć osób, spadł na ziemię. Oficjalną przyczyną wypadku był błąd obsługi... 84
  • Bez granic 9 mar 2008, 22:00   86
  • Polityka surowcowa 9 mar 2008, 22:00 KsiążkaW jaki sposób Kreml wykorzystuje rosyjski potencjał surowcowy w stosunkach z sąsiadami? Jakimi metodami Moskwa, wykorzystując uzależnienie energetyczne krajów postradzieckich, dąży do zwiększenia swoich wpływów politycznych i... 86
  • Zakaz umierania 9 mar 2008, 22:00 Francuska miejscowość Sarpourenx jest chyba jedyną na świecie, gdzie obowiązuje zakaz umierania. Burmistrz Gérard Lalanne ogłosił, że każdy, kto nie wykupił tu miejsca na cmentarzu, ma zakaz umierania. Za złamanie zakazu grożą kary.... 86
  • Pętla kredytowa 9 mar 2008, 22:00 Konsumenci na całym świecie popadają w coraz większe długi. Według raportu sporządzonego przez magazyn „Foreign Policy", najbardziej zadłużają się mieszkańcy USA. Przeciętny Amerykanin w ciągu roku z powodu zakupów za... 86
  • Sztuka specjalna 9 mar 2008, 22:00 Rosyjskie służby specjalne chcą pokazać obywatelom przyjazne oblicze. W tym celu Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), spadkobierczyni sowieckiej KGB, po raz kolejny rozpisała konkurs na najlepszy utwór artystyczny poświęcony swojej... 86
  • Cytat tygodnia 9 mar 2008, 22:00 „Możecie mi wierzyć, że nie ma nic seksowniejszego niż kobieta, przed którą każdego ranka stajesz na baczność".Amerykański aktor Jack Nicholson, udzielając poparcia Hillary Clinton, kandydatce do demokratycznej nominacji... 86
  • Brukselski egzamin Tuska 9 mar 2008, 22:00 Podczas obrad Rady Europejskiej nie będzie już kurtuazji dla nowego polskiego premiera 88
  • Prorok Obama 9 mar 2008, 22:00 Syn Kenijczyka i Amerykanki ma pojednać czerwoną Amerykę z niebieską 92
  • Obcasy Berlusconiego 9 mar 2008, 22:00 Miał trafić do więzienia, a najprawdopodobniej znowu zostanie premierem 94
  • Widoczny ślad 9 mar 2008, 22:00 Historia polskich Żydów jest jedynym takim zjawiskiem na świecie. To historia długa, bogata, ale i dramatyczna. Dlatego nie dziwi pomysł stworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich. Narodził się on zresztą przed ponad 20 laty.Byłem... 96
  • Pasaż 9 mar 2008, 22:00 98
  • Damska rzecz 9 mar 2008, 22:00 Co mężczyźni lubią najbardziej? Laptop Toughbook CF-30 marki Panasonic, grę komputerową „Call of Duty 4", węgiel do grilla BBQ Brick, Audi R8 i… Annę Przybylską. Wiemy to dzięki plebiscytowi „Męska rzecz"... 98
  • Kobiece Zen 9 mar 2008, 22:00 Zen Stone firmy Creative to najlepiej sprzedający się odtwarzacz mp3 w Europie – kupiło go już milion osób. Teraz ta liczba pewnie się powiększy, bo Zen Stone i jego bardziej zaawansowany brat Zen Stone Plus mają wbudowane... 98
  • Perły na wieszaku 9 mar 2008, 22:00 Louise Christ zaprojektował dla kobiet wieszak oraz drzewko na biżuterię. Wieszak mocuje się na ścianie, a drzewko można postawić np. na toaletce. Każdy z przedmiotów to dwa w jednym – dzięki nim unikniemy splątania sznurów... 98
  • Rozkosz z olbrzymem 9 mar 2008, 22:00  To nieprawda, że kobiety lubią tylko to, co małe. Lexus LS600h, najlepsza premiera roku 2007, jest duży, ale to idealne auto dla pań, zapewniające im wszelkiego rodzaju rozkosze. Z tyłu zaaranżowano salon spa – kanapa rozkłada... 98
  • Pogaduchy do poduchy 9 mar 2008, 22:00 Kobiety uwielbiają „wisieć na telefonie". A gdyby tak ułatwić im życie i zamiast wiszenia zaoferować… leżenie? Na taki właśnie pomysł wpadła firma Urban Tool, która wyprodukowała perCushion, czyli... 98
  • Laser 9 mar 2008, 22:00   102
  • Sylwetka tygodnia: Joaquin Phoenix 9 mar 2008, 22:00 KtoAktor dwukrotnie nominowany do Oscara – za rolę cesarza Komodusa w „Gladiatorze" i Johnny’ego Casha, amerykańskiej ikony muzyki, w „Spacerze po linie"; 34 lata, kawalerZnaki szczególneCharyzmatyczne... 102
  • Trójka na piątkę – Bez związku i w związku 9 mar 2008, 22:00 „Dlaczego inteligentni mężczyźni żenią się z inteligentnymi kobietami" Christine B. Whelan, RebisWykształcone i dobrze zarabiające kobiety mają większe szanse wyjść za mąż niż ich mniej przebojowe koleżanki. Dotychczas... 102
  • TERMOMETR KULTURALNY 9 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTruman – reanimacjaMichał Siegoczyński wziął się do poprawiania klasyki – „Śniadania u Tiffany'ego". Genialnejprozy Trumana Capote’a jest u niego jednak jak na lekarstwo. Została tylko... 102
  • Czeski dowcip 9 mar 2008, 22:00 MrózNieoczekiwana kariera Ivana Mládka i jego Banjo Bandu jest uroczym zjawiskiem naszej kultury masowej ostatnich miesięcy. Uroczym, bo oddolnym, zrobionym bez udziału albo nawet wbrew, pożal się Boże, szołbiznesowi. Oto bowiem... 102
  • Cave w ekstraklasie 9 mar 2008, 22:00 WrzeGdy kilka lat temu Nick Cave zreorganizował akompaniujący mu zespół The Bad Seeds, nie było pewności, jak po tym zabiegu wypadnie w konfrontacji z legendą jego poprzedniego wcielenia. Album „Nocturama" (2003) nie nastrajał... 102
  • Kłamstwo kulturalne 9 mar 2008, 22:00 Najczęściej do teatru i kina chodzą mieszkańcy wsi – wynika z badań 104
  • Pieczyste z pana Włodka 9 mar 2008, 22:00 Uprawiają wyzuty z uczuć seks, a swych bohaterów smażą na grillu 108
  • Każdy ma swego Holoubka 9 mar 2008, 22:00 Gustaw Holoubek (1923 – 2008) 110
  • Wencel gordyjski - Dzień Bruneta 9 mar 2008, 22:00 Mężczyzna zdejmuje krawat i wręcza go kobiecie, kobieta zdejmuje całą resztę i zakłada krawat 112
  • Krótko po wolsku - Seks dla majsterkowiczów 9 mar 2008, 22:00 Różne formy przybiera ostatnio nostalgia za krajem. Pewnego polskiego budowlańca przyłapano w londyńskim szpitalu na tym, jak uprawiał seks z karłowatym odkurzaczem. Jeśli idzie o sprzęt gospodarstwa domowego, miłość bywa ślepa i sam... 113
  • Ueorgan Ludu 9 mar 2008, 22:00 Nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie małych członków * Tatarzy z Podlasia żądają niepodległości * Doda - antidotum na stadionowe chuligaństwo 113
  • Skibą w mur - Czeski film 9 mar 2008, 22:00 W Polsce za łysym Mládkiem ekipy telewizyjne latały jak za Mickiem Jaggerem z Rolling Stonesów 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany