Medyczna dziecinada

Medyczna dziecinada

Polska pediatria jest jedną z najgorszych w Europie
Nawet w okresie PRL opieka zdrowotna nad dzieckiem nie była w naszym kraju tak fatalna jak obecnie. Lekarze rodzinni błędnie odczytują takie objawy jak powiększenie węzłów chłonnych czy obniżenie odporności. U co czwartego chorego na nowotwór dziecka w Polsce rozpoznaje się raka dopiero w zaawansowanym stadium, gdy szanse wyleczenia są małe. W Europie Zachodniej tak późne diagnozy nowotworów stawiane są jedynie u 6 proc. chorych maluchów.
Rodzice opisują szczegółowo objawy, ale lekarze najczęściej zalecają jedynie obserwację. Nie kojarzą objawów z groźną chorobą. Z tego powodu dzieci cierpiące na nowotwory i na inne poważne schorzenia trafiają do szpitala zbyt późno. Tak było z trzyletnią Martą z Warszawy. Dziewczynka coraz częściej zapadała na infekcje, wymiotowała i skarżyła się na bóle brzucha. Lekarze przypisywali te dolegliwości rotawirusowi lub przeziębieniu. Po kilku miesiącach po badaniach USG w prywatnej przychodni okazało się, że dziecko cierpi z powodu neuroblastomy – złośliwego guza komórek cewy nerwowej. Marty nie udało się uratować.
Często nie wykonuje się nawet tak podstawowych badań jak sprawdzenie ciśnienia tętniczego. U dzieci powyżej trzeciego roku życia powinno być ono wykonywane podczas każdej wizyty u lekarza. Zdarza się, że przychodnie leczą dzieci na niedokrwistość, gdy przyczyną złych wyników badań krwi jest niewydolność nerkowa.

Fikcyjna statystyka
Jaś, którego urodziła Białorusinka przebywająca nielegalnie w Polsce, miał szczęście, że mukowiscydozę zdiagnozowano u niego zaraz po urodzeniu. Tak wcześnie wykryta choroba genetyczna to w Polsce rzadkość. Nawet nie wiadomo, ile osób na nią cierpi, bo statystyki są niedoszacowane. – Mówi się o tysiącu dwustu osobach. Zgodnie ze średnią europejską powinno być ich jednak dwa i pół razy więcej. I na pewno są, tylko że poza statystyką – mówi prof. Wojciech Cichy z Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu, prekursor leczenia mukowiscydozy w Polsce. Wielu lekarzy myli tę chorobę z alergiami, astmą lub zapaleniem oskrzeli. Nie podejrzewają, że mają do czynienia z poważnie chorym dzieckiem, które w każdej chwili może umrzeć, dusząc się.
Ciężko chorych dzieci będzie przybywać, bo od dziesięciu lat badania profilaktyczne są wykonywane tylko wtedy, gdy dziecko trafi do lekarza z powodu jakiejś choroby. Zgodnie z przepisami dokładna kontrola zdrowia dziecka do szóstego roku życia powinna się odbywać co dwa lata, a do ukończenia 18. roku życia – co cztery. W Polsce tak nie jest. Z tego powodu zbyt późno są wykrywane niedokrwistość, niedobór żelaza lub brak enzymów odpornościowych. Problemem jest rozpoznawanie nawet tak rozpowszechnionych chorób jak astma. – Ta choroba często jest leczona antybiotykami jako nawracające zapalenie oskrzeli. To chybione działanie, bo astma jest wprawdzie zapaleniem, ale nie wynika z zakażenia. Ma podłoże alergiczne – wyjaśnia doc. Tadeusz Latoś z Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu.
Od 2000 r. spada liczba szczepień, nie ma nad nimi nawet kontroli. W dużych województwach, takich jak śląskie czy mazowieckie, szczepionych jest 95 proc. dzieci. – Ale tak pięknie to wygląda jedynie w statystykach. Rozmawiając z matkami dzieci i sprawdzając wpisy o wykonanych szczepieniach w książeczkach zdrowia, widzimy, że tych szczepień jest znacznie mniej – mówi prof. Antoni Dyduch z Katedry i Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Z danych Sanepidu wynika, że nawet w pierwszym roku życia pomijanych jest wiele obowiązkowych szczepień. Z roku na rok coraz mniej dzieci jest szczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonnicy, tężcowi, krztuścowi i polio. – W wielu wypadkach lekarze słabo się orientują w przeciwwskazaniach do szczepień i asekuracyjnie je odradzają – mówi prof. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Szkoły bez lekarzy
– 15 lat temu pediatria była najsprawniej działającym działem medycyny w Polsce, a w dziedzinie medycyny szkolnej byliśmy przykładem dla innych krajów. Przed reformą ubezpieczeń zdrowotnych opiekę nad dziećmi cierpiącymi na zaburzenia rozwojowe sprawowali nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale także poradnie medycyny szkolnej. Działały tam poradnie kontroli zaburzeń rozwojowych. Stamtąd kierowano dzieci na leczenie specjalistyczne – mówi prof. Leszek Szewczyk z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie, wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii. Teraz możemy tylko o tym pomarzyć. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 uchwalony przez Radę Ministrów to fikcja, szczególnie jeśli chodzi o medycynę szkolną. W każdej szkole lekarz powinien być przynajmniej raz w tygodniu. Tymczasem w większości województw medycyna szkolna przestała funkcjonować. Brakuje regulacji prawnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Nie prowadzi się akcji profilaktycznych i nie wykonuje badań przesiewowych.
W szpitalach dzieci coraz częściej trafiają na łóżka wydzielone w oddziałach dla dorosłych. – Kiedy panował niż demograficzny, w szpitalach zmniejszono liczbę łóżek. Teraz rodzi się więcej dzieci, ale łóżek nie przybywa – mówi prof. Chybicka. Żeby leczyć więcej pacjentów, lekarze szybko odsyłają dzieci do domów. Zalecają rodzicom wizyty konsultacyjne, ale często dzieci zostają niedoleczone. W niektórych szpitalach z trudem znajduje się łóżko nawet dla dziecka chorego na zapalenie płuc.
Najgorsza sytuacja panuje w okresie jesienno-zimowym w dużych miastach. Gdyby wybuchła epidemia grypy, wiążącej się z powikłaniami, sytuacja w warszawskich szpitalach byłaby tragiczna. Zdarza się, że na oddziale jest tylko jeden lub dwóch pediatrów. Pozostali to interniści. Tymczasem lekarze innych specjalizacji nie potrafią tak dobrze odczytać na podstawie objawów dziecka, co mu dolega, i mogą co najwyżej wykonywać zalecenia pediatrów.

Przedszkole rencistów
W wielu szpitalach zamykane są samodzielne oddziały dla noworodków. – Wydzielenie takich oddziałów było kamieniem węgielnym pod budowę nowoczesnej neonatologii w Polsce. Teraz wracamy do lat 70. – mówi prof. Chybicka. Brak nowoczesnego sprzętu medycznego to tylko jedna z wielu wad systemu opieki nad noworodkami. Karygodne jest to, że oddziały noworodków są „przyszywane" do oddziałów położniczo-ginekologicznych. Ordynatorem takiego oddziału zwykle jest ginekolog-położnik, bez kompetencji do opieki nad nowo narodzonymi dziećmi. W opiece nad najmłodszymi pacjentami często nie są zachowywane żadne standardy. Noworodki nie są izolowane od innych chorych. W wypadku zagrożenia życia wydłuża się droga transportu noworodka na zatłoczony oddział intensywnej terapii. To zmniejsza szanse na jego uratowanie.
Do badań dorosłych i dzieci używa się nierzadko tego samego sprzętu. Tymczasem choroby o tej samej etiologii mogą inaczej przebiegać u dzieci niż u dorosłych. Do diagnozowania białaczki i chłoniaków u dzieci potrzebne są inne odczynniki. Lecząc u dzieci nowotwory, trzeba działać niezwłocznie i ekspresowo badać pobrane tkanki, bo komórki nowotworowe namnażają się bardzo szybko. – Większość pracowni diagnostycznych jest nastawiona na badania tkanek pacjentów dorosłych, a dzieci są traktowane marginalnie – mówi dr Jadwiga Małdyk z Zakładu Patomorfologii Szpitala Klinicznego AM w Warszawie, konsultant wojewódzki ds. patomorfologii na Mazowszu. Nieraz mali pacjenci muszą czekać, aż zwolni się sprzęt wykorzystywany do badań dorosłych.
Dzieci coraz częściej cierpią na choroby zarezerwowane dotychczas dla dorosłych, takie jak cukrzyca typu 2. Coraz częstszym powikłaniem jest tzw. zespół metaboliczny, do niedawna występujący wyłącznie u dorosłych. Niestety, młodzi pacjenci nie są leczeni, bo brakuje poradni, do których mogliby się zgłosić. Za kilka lat wydłużą oni kolejki do poradni leczenia zaburzeń układu krążenia i chorób serca. 
Pacjent drugiej kategorii
Półroczny Dawid blady i osłabiony trafił do szpitala w Kartuzach. Jest jedną z wielu ofiar złego funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Nie został nawet zbadany. Zażądano skierowania, które w nagłych wypadkach nie powinno być potrzebne. Szpitalne oddziały ratunkowe często nie mają podpisanych odpowiednich kontraktów i odmawiają przyjęć. Najczęściej dotyka to dzieci, bo w wielu szpitalach pozamykano oddziały dziecięce i brakuje pediatrów. Dzieci są coraz częściej traktowane jako pacjenci drugiej kategorii.
Zdrowie w centymetrach
W przedszkolach i szkołach nie kontroluje się wad postawy. Nie mierzy się też wzrostu dzieci. Tymczasem pomiar wzrostu pozwala stwierdzić, czy z dzieckiem nie dzieje się coś
niepokojącego. Uczeni z University of Arkansas for Medical Sciences sugerują, że wczesne zaburzenia wzrostu mogą być przyczyną niższego ilorazu inteligencji ośmiolatków. Zbyt wolny wzrost może być spowodowany chorobami metabolicznymi, schorzeniami nerek lub wątroby. Najlepiej mierzyć dziecko co trzy miesiące. Powodem do niepokoju jest wynik poniżej trzeciego centyla na siatce centylowej, używanej do określania prawidłowego wzrostu i wagi dzieci. Przyczyną zbyt niskiego wzrostu mogą być też zaburzenia hormonalne, powstające, gdy przysadka mózgowa wytwarza zbyt mało hormonu wzrostu lub gdy zakłócone jest wytwarzanie w podwzgórzu somatoliberyny, neurohormonu uwalniającego hormon wzrostu.
Nadwzroczni

Aż 80 proc. uczniów ma problemy ze wzrokiem. Według danych zebranych przez lekarzy z Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, większość dzieci, u których wykryto wadę wzroku, ma nadwzroczność (80 proc.), a co dziesiąte dziecko jest krótkowidzem. U pozostałych 10 proc. dzieci stwierdzono inne wady, takie jak nieprawidłowe widzenie barw czy zez.
Plaga oskrzelowa
Na schorzenia dróg oddechowych zapada aż 66 proc. maluchów – wynika z najnowszych badań programu „Barometr odporności dzieci". Z nawracającymi chorobami dróg oddechowych, m.in. zapaleniem oskrzeli, zmaga się co trzecie dziecko w wieku 3-12 lat. Aż 12 proc. cierpi na ciężkie infekcje.


Okładka tygodnika WPROST: 11/2008
Więcej możesz przeczytać w 11/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2008 (1316)

 • Na stronie - Durna demokracja 9 mar 2008, 22:00 W Polsce najlepiej być sędzią lub prokuratorem 3
 • Wprost od czytelników 9 mar 2008, 22:00 Kłamstwo płacowe Autorzy artykułu „Kłamstwo płacowe" (nr 7), czerpiąc informacje  z wielu źródeł, podają zarobki lekarzy, a czytelnicy porównują je ze swoimi pensjami za 160 godz. miesięcznie. To nie o to chodzi. Trzeba... 3
 • Ziobro za Kaczyńskiego 9 mar 2008, 22:00 Kto byłby najlepszym prezesem Prawa i Sprawiedliwości? 8
 • Skaner 9 mar 2008, 22:00 8
 • Czabański stawia Tuska przed Trybunałem Stanu 9 mar 2008, 22:00 Media 9
 • Pytania niepolityczne: Pielęgnuję męską stronę mocy 9 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Wałęsą, posłem PO, jednym z dwóch mężczyzn w Parlamentarnej Grupie Kobiet 10
 • Dossier 9 mar 2008, 22:00 „Z panią nie rozmawiam, bo z głupkami się nie rozmawia"Wojciech Cejrowski do Joanny Senyszyn w programie „Warto rozmawiać" w TVP 2„To wy przerżnęliście wybory, a nie ja. Mój kumpel w tej chwili jest premierem, a... 10
 • Gadżety zamiast autografów 9 mar 2008, 22:00 Kolekcjonerzy 11
 • Ludzie 9 mar 2008, 22:00 Kino FedorowiczaJerzy Fedorowicz, krakowski aktor i poseł PO, poprowadzi w Sejmie spotkania filmowe. Posłowe zobaczą najnowsze polskie filmy i spotkają się z ich twórcami. Na pierwszy ogień ma pójść „Katyń" Andrzej Wajdy.... 11
 • Queen w stoczni 9 mar 2008, 22:00 Koncert 11
 • Pazura merlot 9 mar 2008, 22:00 Wino 11
 • Bruksela wymusi zniesienie wiz do USA? 9 mar 2008, 22:00 Komisja Europejska 11
 • Raport Polskiego Radia i „Wprost” 9 mar 2008, 22:00 Euro 2012 11
 • Telewizja olimpijska 9 mar 2008, 22:00 TVP 14
 • Edith Piaf i zamach na WCT 9 mar 2008, 22:00 Oscary 14
 • PiS bojkotuje Superstację 9 mar 2008, 22:00 Media 14
 • Sawka czatuje 9 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 9 mar 2008, 22:00 Beton na uniwersytecieNa naszych uczelniach znajduje się wielu młodych i zdolnych naukowców. W miarę upływu czasu wkraczają oni jednak na jedną z dwóch „dróg rozwoju": 1. nabierają nawyków starych profesorów/doktorów, co... 15
 • Playback 9 mar 2008, 22:00 Wojciech Olejniczak, Aleksander Kwaśniewski i Jan Lityński 15
 • Wprost przeciwnie - Nowy wydział prasy 9 mar 2008, 22:00 Przyjdzie czas, że poniżający zostaną poniżeni.I to w dwójnasób 16
 • Fotoplastykon 9 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 9 mar 2008, 22:00 Platfusy wystraszone krytyką zmian w ustawie medialnej rakiem wycofały się z niektórych propozycji. A w zamian obiecały, że zniosą emerytom i rencistom abonament, który zresztą płacą wyłącznie emeryci i renciści. Byłby to... 18
 • Z życia opozycji 9 mar 2008, 22:00 Bronisław Geremek znowu nie chce się lustrować i robi z tego hecę na pół Europy. Młodszym czytelnikom przypominamy, kto zacz ów Geremek, bo na pewno tego nie wiedzą. To jedyny w Polsce bardzo mądry Profesor pisany przez duże... 19
 • Rząd cieni 9 mar 2008, 22:00 Rozdzielenie kompetencji prezydenta i premiera, likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów, zmiana ordynacji – to sztandarowe hasła Platformy Obywatelskiej. Szumnie wygłaszano je, uzasadniając potrzebę zmiany konstytucji. Tyle że... 20
 • Partia wszystkich Polaków 9 mar 2008, 22:00 Brak zdania to podstawowa strategia PO 24
 • Iluzjoniści polityki 9 mar 2008, 22:00 Jarosław i Lech Kaczyńscy oraz Donald Tusk najczęściej korzystają z technik manipulacji – uważają Polacy 26
 • Polska bez szeryfa 9 mar 2008, 22:00 Jeśli w polskiej policji nic się nie zmieni, zaleje nas fala przestępczości 30
 • Postać tygodnia - Politolog ze służb 9 mar 2008, 22:00 Andrzej Barcikowski 32
 • Syndrom przeinformowania 9 mar 2008, 22:00 Stanisław Lem twierdził, że człowiek ma taką samą informacyjną przepustowość jak 100 tysięcy lat temu. 34
 • Efekt Grobelnego 9 mar 2008, 22:00 Wyrok skazujący prezydenta Poznania to sygnał dla samorządowców, że najlepiej nic nie robić 38
 • Trójka bez sternika 9 mar 2008, 22:00 42
 • Recesja psychologiczna 9 mar 2008, 22:00 Druga fala finansowego tsunami ominie Polskę 42
 • Rzeczpospolita nijaka 9 mar 2008, 22:00 Profesor Geremek powinien zrezygnować z mandatu 42
 • Prawie jak w Polsce 9 mar 2008, 22:00 Po Niemczech rozchodzi się smrodliwy zapach prawicowo-lwicowego sojuszu 42
 • Ryba po polsku - Słowo na Środę 9 mar 2008, 22:00 Pluralizm nastąpi wtedy, kiedy wszystkie gazety będą jak „Wyborcza”, a wszyscy publicyści jak Środa 45
 • Cudzoziemska liga kelnerów 9 mar 2008, 22:00 Im gorsi obcokrajowcy w naszych ligach, tym większe sukcesy polskich reprezentantów 46
 • Giełda 9 mar 2008, 22:00 46
 • Imperium Porsche 9 mar 2008, 22:00 Porsche zamierza przejąć Volkswagena. Dziś producent luksusowych aut sportowych ma 31 proc. udziałów sześćdziesięciokrotnie większego od siebie Volkswagena. Za kolejne 20 proc. akcji, konieczne do przejęcia kontroli nad koncernem z... 48
 • Ostry Cielemęcki 9 mar 2008, 22:00 Mirosław Cielemęcki, szef działu Biznes – Ludzie – Pieniądze tygodnika „Wprost", został laureatem Ostrego Pióra 2007. To już dziesiąte wyróżnienie Business Centre Club dla dziennikarza naszego tygodnika w... 48
 • Zdrowi chorzy 9 mar 2008, 22:00 Prawie co dziesiąty skontrolowany przez ZUS pracownik przebywających w 2007 r. na zwolnieniu lekarskim był zdolny do pracy. Ci, którzy słusznie otrzymali zwolnienie lekarskie, nie zawsze prawidłowo je wykorzystywali. Z powodu... 48
 • Mała potęga 9 mar 2008, 22:00 W rankingu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy uwzględniającym 14 największych gospodarek Unii Europejskiej Polska znalazła się o jedną pozycję wyżej niż przed rokiem. To zasługa przede wszystkim wzrostu gospodarczego, najwyższego... 48
 • Doktor Google 9 mar 2008, 22:00 Google uruchamia serwis Google Heath, który ma być wkrótce najważniejszą bazą danych dotyczących zdrowia. Nowy serwis giganta z Mountain View umożliwi archiwizowanie informacji o przebytych chorobach, alergiach, przepisanych lekarstwach,... 48
 • Najsilniejsza waluta Europy 9 mar 2008, 22:00 Czy za dolara będziemy płacić tylko złotówkę? 50
 • Imperium króla Zygmunta 9 mar 2008, 22:00 Zygmunt Solorz-Żak stał się najpotężniejszym polskim biznesmenem 56
 • Pakiet dla Szejnfelda 9 mar 2008, 22:00 W Polsce nie ma instrumentów chroniących przedsiębiorców w starciach z organami podatkowymi 60
 • Geniusz z bombaju 9 mar 2008, 22:00 2 mld złotych zainwestuje w Polsce miliarder z Indii 62
 • Know - How 9 mar 2008, 22:00   64
 • Mistrz nurkowania 9 mar 2008, 22:00 Pingwin cesarski na jednym oddechu potrafi zanurkować na głębokość 565 m. To ponad trzy razy głębiej niż człowiek. Organizm ptaka po długim przebywaniu pod wodą jest niemal całkowicie pozbawiony tlenu – stężenie tego... 64
 • Klaps od Erosa 9 mar 2008, 22:00 Dzieci bite przez rodziców mają problemy seksualne w dorosłym życiu. Częściej niż inni zmuszają partnerów do erotycznych zbliżeń, uprawiają seks bez zabezpieczeń i mają skłonności masochistyczne – twierdzi prof. Murray Straus... 64
 • Seksowne owłosienie 9 mar 2008, 22:00 Owłosieni mężczyźni są bardziej seksowni niż starannie ogoleni i z gładkim torsem. Tak uznały Europejki uczestniczące w sondażu przeprowadzonym przez firmę Innofact. Liczy się nie tylko owłosiona klatka piersiowa, ale także nogi,... 64
 • Szef kosmita 9 mar 2008, 22:00 Tyran, egoista, perfekcjonista, a do tego nikogo nie rozumie i równie trudno z nim się porozumieć jak z osobą autystyczną. Taką opinię o swoim szefie ma wielu pracowników, którzy na myśl o nim dostają rozstroju żołądka. Jakie jest... 64
 • Udar po drzemce 9 mar 2008, 22:00 Regularne, niezamierzone drzemki w ciągu dnia mogą być wczesnym symptomem udaru mózgu. Szczególnie u ludzi starszych. Uczeni z Columbia University w Nowym Jorku dowiedli, że u takich osób ryzyko wystąpienia udaru może być aż... 64
 • Kto głupieje od jedzenia 9 mar 2008, 22:00 Żywność zmodyfikowana genetycznie jest bezpieczna dla ludzi 66
 • Medyczna dziecinada 9 mar 2008, 22:00 Polska pediatria jest jedną z najgorszych w Europie 74
 • Plemniki armatnie 9 mar 2008, 22:00 Samce kopulujące z niewierną samicą rywalizują z sobą w jej drogach rodnych 78
 • Gry marcowe 9 mar 2008, 22:00 Czy w marcu 1968 r. polscy intelektualiści zachowali się solidarnie z ofiarami 80
 • Porzuceni obywatele 9 mar 2008, 22:00 Jeśli wojewodowie będą przywracać obywatelstwo emigrantom z 1968 roku, problem się tylko skomplikuje 82
 • Górna półka - Putin bez znieczulenia 9 mar 2008, 22:00 W marcu 2000 r. na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo doszło do tragicznego wypadku. Wkrótce po starcie Jak-40, na pokładzie którego znajdowało się dziewięć osób, spadł na ziemię. Oficjalną przyczyną wypadku był błąd obsługi... 84
 • Bez granic 9 mar 2008, 22:00   86
 • Polityka surowcowa 9 mar 2008, 22:00 KsiążkaW jaki sposób Kreml wykorzystuje rosyjski potencjał surowcowy w stosunkach z sąsiadami? Jakimi metodami Moskwa, wykorzystując uzależnienie energetyczne krajów postradzieckich, dąży do zwiększenia swoich wpływów politycznych i... 86
 • Zakaz umierania 9 mar 2008, 22:00 Francuska miejscowość Sarpourenx jest chyba jedyną na świecie, gdzie obowiązuje zakaz umierania. Burmistrz Gérard Lalanne ogłosił, że każdy, kto nie wykupił tu miejsca na cmentarzu, ma zakaz umierania. Za złamanie zakazu grożą kary.... 86
 • Pętla kredytowa 9 mar 2008, 22:00 Konsumenci na całym świecie popadają w coraz większe długi. Według raportu sporządzonego przez magazyn „Foreign Policy", najbardziej zadłużają się mieszkańcy USA. Przeciętny Amerykanin w ciągu roku z powodu zakupów za... 86
 • Sztuka specjalna 9 mar 2008, 22:00 Rosyjskie służby specjalne chcą pokazać obywatelom przyjazne oblicze. W tym celu Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), spadkobierczyni sowieckiej KGB, po raz kolejny rozpisała konkurs na najlepszy utwór artystyczny poświęcony swojej... 86
 • Cytat tygodnia 9 mar 2008, 22:00 „Możecie mi wierzyć, że nie ma nic seksowniejszego niż kobieta, przed którą każdego ranka stajesz na baczność".Amerykański aktor Jack Nicholson, udzielając poparcia Hillary Clinton, kandydatce do demokratycznej nominacji... 86
 • Brukselski egzamin Tuska 9 mar 2008, 22:00 Podczas obrad Rady Europejskiej nie będzie już kurtuazji dla nowego polskiego premiera 88
 • Prorok Obama 9 mar 2008, 22:00 Syn Kenijczyka i Amerykanki ma pojednać czerwoną Amerykę z niebieską 92
 • Obcasy Berlusconiego 9 mar 2008, 22:00 Miał trafić do więzienia, a najprawdopodobniej znowu zostanie premierem 94
 • Widoczny ślad 9 mar 2008, 22:00 Historia polskich Żydów jest jedynym takim zjawiskiem na świecie. To historia długa, bogata, ale i dramatyczna. Dlatego nie dziwi pomysł stworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich. Narodził się on zresztą przed ponad 20 laty.Byłem... 96
 • Pasaż 9 mar 2008, 22:00 98
 • Damska rzecz 9 mar 2008, 22:00 Co mężczyźni lubią najbardziej? Laptop Toughbook CF-30 marki Panasonic, grę komputerową „Call of Duty 4", węgiel do grilla BBQ Brick, Audi R8 i… Annę Przybylską. Wiemy to dzięki plebiscytowi „Męska rzecz"... 98
 • Kobiece Zen 9 mar 2008, 22:00 Zen Stone firmy Creative to najlepiej sprzedający się odtwarzacz mp3 w Europie – kupiło go już milion osób. Teraz ta liczba pewnie się powiększy, bo Zen Stone i jego bardziej zaawansowany brat Zen Stone Plus mają wbudowane... 98
 • Perły na wieszaku 9 mar 2008, 22:00 Louise Christ zaprojektował dla kobiet wieszak oraz drzewko na biżuterię. Wieszak mocuje się na ścianie, a drzewko można postawić np. na toaletce. Każdy z przedmiotów to dwa w jednym – dzięki nim unikniemy splątania sznurów... 98
 • Rozkosz z olbrzymem 9 mar 2008, 22:00  To nieprawda, że kobiety lubią tylko to, co małe. Lexus LS600h, najlepsza premiera roku 2007, jest duży, ale to idealne auto dla pań, zapewniające im wszelkiego rodzaju rozkosze. Z tyłu zaaranżowano salon spa – kanapa rozkłada... 98
 • Pogaduchy do poduchy 9 mar 2008, 22:00 Kobiety uwielbiają „wisieć na telefonie". A gdyby tak ułatwić im życie i zamiast wiszenia zaoferować… leżenie? Na taki właśnie pomysł wpadła firma Urban Tool, która wyprodukowała perCushion, czyli... 98
 • Laser 9 mar 2008, 22:00   102
 • Sylwetka tygodnia: Joaquin Phoenix 9 mar 2008, 22:00 KtoAktor dwukrotnie nominowany do Oscara – za rolę cesarza Komodusa w „Gladiatorze" i Johnny’ego Casha, amerykańskiej ikony muzyki, w „Spacerze po linie"; 34 lata, kawalerZnaki szczególneCharyzmatyczne... 102
 • Trójka na piątkę – Bez związku i w związku 9 mar 2008, 22:00 „Dlaczego inteligentni mężczyźni żenią się z inteligentnymi kobietami" Christine B. Whelan, RebisWykształcone i dobrze zarabiające kobiety mają większe szanse wyjść za mąż niż ich mniej przebojowe koleżanki. Dotychczas... 102
 • TERMOMETR KULTURALNY 9 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTruman – reanimacjaMichał Siegoczyński wziął się do poprawiania klasyki – „Śniadania u Tiffany'ego". Genialnejprozy Trumana Capote’a jest u niego jednak jak na lekarstwo. Została tylko... 102
 • Czeski dowcip 9 mar 2008, 22:00 MrózNieoczekiwana kariera Ivana Mládka i jego Banjo Bandu jest uroczym zjawiskiem naszej kultury masowej ostatnich miesięcy. Uroczym, bo oddolnym, zrobionym bez udziału albo nawet wbrew, pożal się Boże, szołbiznesowi. Oto bowiem... 102
 • Cave w ekstraklasie 9 mar 2008, 22:00 WrzeGdy kilka lat temu Nick Cave zreorganizował akompaniujący mu zespół The Bad Seeds, nie było pewności, jak po tym zabiegu wypadnie w konfrontacji z legendą jego poprzedniego wcielenia. Album „Nocturama" (2003) nie nastrajał... 102
 • Kłamstwo kulturalne 9 mar 2008, 22:00 Najczęściej do teatru i kina chodzą mieszkańcy wsi – wynika z badań 104
 • Pieczyste z pana Włodka 9 mar 2008, 22:00 Uprawiają wyzuty z uczuć seks, a swych bohaterów smażą na grillu 108
 • Każdy ma swego Holoubka 9 mar 2008, 22:00 Gustaw Holoubek (1923 – 2008) 110
 • Wencel gordyjski - Dzień Bruneta 9 mar 2008, 22:00 Mężczyzna zdejmuje krawat i wręcza go kobiecie, kobieta zdejmuje całą resztę i zakłada krawat 112
 • Krótko po wolsku - Seks dla majsterkowiczów 9 mar 2008, 22:00 Różne formy przybiera ostatnio nostalgia za krajem. Pewnego polskiego budowlańca przyłapano w londyńskim szpitalu na tym, jak uprawiał seks z karłowatym odkurzaczem. Jeśli idzie o sprzęt gospodarstwa domowego, miłość bywa ślepa i sam... 113
 • Ueorgan Ludu 9 mar 2008, 22:00 Nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie małych członków * Tatarzy z Podlasia żądają niepodległości * Doda - antidotum na stadionowe chuligaństwo 113
 • Skibą w mur - Czeski film 9 mar 2008, 22:00 W Polsce za łysym Mládkiem ekipy telewizyjne latały jak za Mickiem Jaggerem z Rolling Stonesów 114

ZKDP - Nakład kontrolowany