SKOK na bank

SKOK na bank

Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość walczą na noże o sektor finansowy
Pracuję dla wielkiego, paskudnego, złego systemu bankowego i jedynym celem, jaki mi przyświeca, jest zarżnięcie SKOK-ów – tak ironicznie wypowiedział się niedawno w „Gazecie Bankowej" poseł PO Jakub Szulc. Zareagował w ten sposób na pytanie o swoje związki z sektorem bankowym. Szulc, wieloletni pracownik Banku BPH, Bank of America Polska i Polskiego Banku Rozwoju, jest bowiem autorem projektu nowej ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Projekt, który w kwietniu 2008 r. trafił do marszałka Sejmu, poddaje kasy kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i wprowadza wiele zmian utrudniających im konkurowanie z bankami. Bankom SKOK-i działają ostatnio na nerwy, bo już odebrały im 1,7 mln potencjalnych klientów i co roku zabierają kilkadziesiąt tysięcy następnych. W tle batalii banków ze SKOK-ami toczy się batalia jeszcze ważniejsza – między dwiema głównymi partiami. Politycy PO uważają SKOK-i za zaplecze finansowe PiS, a ograniczenie ich ekspansji – za sposób odcięcia politycznych konkurentów od pieniędzy. Politycy PiS uznają wielkie banki za zaplecze finansowe PO, a rywalizację SKOK-ów z nimi traktują jako krucjatę przeciwko tzw. salonowi. Atakowane dotychczas SKOK-i przystąpiły do ofensywy. Konkurencyjny, korzystniejszy dla nich projekt ustawy złożył już w Sejmie prezydent Lech Kaczyński.

Akuszerzy kas
Banki poniekąd same stworzyły dzisiejszą potęgę SKOK-ów. Przez lata ich strategia ograniczała się do wybierania z rynku tylko najbogatszych, najbardziej wiarygodnych klientów i oferowania im drogich usług. Widocznym skutkiem tego jest niedorozwój naszego sektora bankowego: w zależności od badań (Komisja Europejska albo Szkoła Główna Handlowa) konta bankowego nie ma 25-56 proc. Polaków; aktywa sektora bankowego w stosunku do PKB są u nas prawie dwukrotnie niższe niż na przykład na Słowacji. W takich warunkach na początku lat 90. powstał pierwszy oddział SKOK. Była to inicjatywa Komisji Krajowej „Solidarności", a pomysł wsparł ówczesny jej członek Lech Kaczyński. Związkowców do idei kas przekonał obecny ich prezes Grzegorz Bierecki, który pomysł przywiózł z USA (ponad 40 proc. Amerykanów należy do unii kredytowych, czyli odpowiedników SKOK-ów). SKOK-i w założeniu są instytucjami samopomocowymi, a każdy klient jest jednocześnie ich współwłaścicielem, wpłacając określoną kwotę na zakup udziału (ok. 25 zł). Jest ona zwracana, jeżeli klient przestanie być członkiem kasy.
– SKOK-i nie są objęte wieloma wymogami, które muszą spełniać banki, takimi jak choćby posiadanie odpowiednich rezerw finansowych. Jeszcze do niedawna nie płaciły podatków. W zamian za to SKOK-i są instytucjami non profit w tym sensie, że ich zysk nie podlega podziałowi między członków. Pierwotna idea zakładała, że oferta kas będzie skierowana wyłącznie do ich członków, co miało oznaczać małe, lokalne społeczności. Dlatego m.in. SKOK-i mogły udzielać tylko kilkuletnich pożyczek. Ale z biegiem czasu kolejne ograniczenia znoszono, zwłaszcza w poprzedniej kadencji Sejmu. W rezultacie sprzeniewierzono się celowi, dla którego powołano SKOK-i – uważa mecenas Jerzy Bańka, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych Związku Banków Polskich. Podobny, a nawet szerszy zakres usług oferują jednak amerykańskie unie kredytowe. Z tego powodu są one również zaciekle atakowane przez banki komercyjne.
Początkowo bankowcy nie przejmowali się kasami, bo zagospodarowywały one porzuconą przez nich niszę, czyli niezamożnych klientów. Nawet dziś przeciętny depozyt klienta SKOK-u jest ponad dwa razy mniejszy niż klienta banku. Bankowcy zmienili zdanie pięć lat temu, kiedy się okazało, że pod względem liczby oddziałów SKOK-i mogą się równać z największym bankiem w Polsce – PKO BP.

Wojna na odsetki
Bankowców rozjuszyło to, że SKOK-i udzielały coraz więcej pożyczek klientom o niskiej wiarygodności. Kilka lat temu należąca do banku HSBC firma Provident odkryła, że jest to w Polsce żyła złota, pobierając od osób, którym tradycyjne banki nie chciały pożyczyć pieniędzy, odsetki przekraczające nawet 100 proc. rocznie. Tymczasem oferujące o niebo lepsze warunki SKOK-i zaczęły odkrawać coraz większy kawałek tego tortu dla siebie.
SKOK-i poczuły się na tyle silne, że zaczęły otwarcie podbierać bankom zamożniejszych klientów. Ostatnio na ulicach pojawiły się billboardy reklamujące depozyty dające nawet 8 proc. rocznie. SKOK-i mogą zaoferować tak atrakcyjne warunki, ponieważ zyski, które banki muszą oddać w formie dywidendy swoim akcjonariuszom, kasy mogą oddać klientom w postaci korzystniejszego oprocentowania. Ostatnio ekspansja kas wyjątkowo daje się bankom we znaki, gdyż desperacko potrzebują one środków na szeroko prowadzoną akcję kredytową. A pieniądze klientów coraz szerszym strumieniem płyną do SKOK-ów (w 2007 r. wartość ich depozytów wzrosła o 17 proc.). Za otwarte wypowiedzenie wojny banki uznały powołanie przez SKOK-i własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych – TFI SKOK (na koniec 2007 r. miało ono 630 mln zł aktywów) oraz zapowiedź budowy sieci bankomatów SKOK24 z własnym centrum rozliczeniowym kart płatniczych (takie samowystarczalne sieci mają w Polsce tylko – BZ WBK i PKO BP). To oznacza, że kasy wchodzą w te segmenty rynku finansowego, w którym banki królowały dotychczas niepodzielnie.

Sejmowa wojna błyskawiczna
– Sprzyjam SKOK-om, bo to jest świetne polskie przedsięwzięcie. Polacy się zebrali i coś im się udało – stwierdził dwa lata temu Artur Zawisza, wówczas poseł PiS i przewodniczący komisji śledczej ds. banków. Politycy ówczesnej opozycji chcieli, aby komisja śledcza zajęła się również kasami – bezskutecznie. Poseł PO Sławomir Nitras oświadczył, że w Sejmie działa „druga grupa trzymająca władzę", i zarzucił posłom PiS prowadzenie nielegalnego lobbingu na rzecz SKOK-ów. Kasy, z którymi od początku było związanych wielu ludzi z otoczenia dzisiejszego PiS, istotnie wiele zawdzięczają partii braci Kaczyńskich. Na przykład pod koniec 2006 r. Sejm głosami posłów PiS pozwolił SKOK-om udzielać pożyczek na okres dłuższy niż pięć lat. Kasy natychmiast wprowadziły do oferty kredyty hipoteczne i zaczęły odbierać bankom cennych klientów.
Po ostatnich wyborach koło fortuny się odwróciło. – SKOK-i są istotną częścią sektora finansowego, dlatego wszelkie zmiany dotyczące ich regulacji prawnych mogą mieć wpływ także na sytuację rynkową banków. Nikt jednak nie konsultował z nami nowych projektów ustawy
o SKOK-ach – mówi mecenas Bańka z ZBP. Trudno jednak uwierzyć, aby lobbing tu nie zadziałał, tym bardziej że z sektorem bankowym jest związanych wielu ważnych sympatyków PO (by wspomnieć Andrzeja Olechowskiego czy prezesa Pekao SA Jana Krzysztofa Bieleckiego).
Zaledwie pięć dni po zaprzysiężeniu rządu PO--PSL, 20 listopada 2007 r., pojawiła się pierwsza informacja o projekcie ustawy dotyczącej SKOK-ów, przygotowanym przez posła PO Jakuba Szulca (jak stwierdził, zajął się sprawą, bo jako „jeden z nielicznych posłów orientuje się w finansach"). Szulc szczegóły tego projektu przedstawił w kwietniu 2008 r., tuż przed debiutem na giełdzie spółki Towarzystwo Finansowe SKOK, które planowało zebranie ponad 30 mln zł na inwestycje w budowę wspomnianej sieci bankomatów. Ponieważ poselski projekt PO m.in. nakazuje sprzedanie przez kierującą siecią kas Kasę Krajową SKOK wszystkich posiadanych przez nią firm, w tym TF SKOK, inwestorzy uznali, że papiery spółki są niepewne, i kupili ich zaledwie za 4,4 mln zł. Debiut skończył się więc fiaskiem. Szulc oświadczył, że zbieżność opublikowania przez niego projektu ustawy z debiutem TF SKOK to „kompletny przypadek".
To nie jedyna rzecz w „ustawie Szulca", która zastanawia. Oprócz dobrych pomysłów, jak poddanie SKOK-ów kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (w USA sprawuje ją powoływana przez prezydenta specjalna kadencyjna rada, wybierana w 90 proc. spośród działaczy unii kredytowych) czy zakaz prowadzenia przez nie innej działalności niż statutowa, wprowadza ona m.in. obowiązek oddania 80 proc. zysku wypracowanego przez kasy ich członkom. – Wpłynie to na obniżenie atracyjności oferty kas, zmniejszy ich wypłacalność i zwiększy ryzyko utraty pieniędzy dla osób, które zdeponowały w kasach swoje oszczędności – mówi prezes Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki. Według projektu, KK SKOK miałaby sprzedać posiadane firmy i udziały w nich w ciągu dwóch miesięcy. Według Biereckiego, ma to zmusić ją do pozbycia się majątku na niekorzystnych warunkach, bo w takim czasie znalezienie dobrego kupca będzie niemożliwe.

Kasa pobożnych
Posłom PO najbardziej zależy na tej części ustawy, która pozbawi władzy nad całym systemem Kasę Krajową SKOK, którą kontroluje Grzegorz Bierecki (75,01 proc. udziałów w niej ma Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, której prezesem jest Bierecki). Rządzący nieprzerwanie kasami od ich powstania Bierecki jest, zdaniem PO, strażnikiem interesów PiS. Chodzi więc o odcięcie rywali od źródła finansowania.
SKOK-i nie przelewają pieniędzy na konta PiS. Powiązania są bardziej dyskretne. Na przykład politycy PiS znajdowali pracę w spółkach powiązanych z kasami, gdy trafiali na polityczny aut (na przykład w połowie lat 90. w biurze pełnomocnika zarządu Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych pracował Przemysław Gosiewski).
Kasy łożą spore kwoty na instytucje, firmy i media związane z Kościołem. Firma Media SKOK, ewidentnie powołana do stworzenia przeciwwagi dla „Polityki", „Gazety Wyborczej" i innych mediów bijących w kasy jak w bęben, obdziela reklamami „Gościa Niedzielnego”, „Niedzielę”, Telewizję Trwam. – Chcemy podkreślić nasze polskie, solidarnościowe i katolickie korzenie, współpracując z mediami katolickimi, które były do tej pory niezauważane i traktowane z sarkazmem – stwierdził Romuald Orzeł, prezes Media SKOK (przy okazji również redaktor naczelny „Gazety Bankowej”).
Prezes Bierecki usiłuje pozyskać Kościół jako sojusznika przed nadchodzącą bitwą o ostateczny los kas. „SKOK to taki pobożny bank" – stwierdził niedawno szef KK SKOK, podkreślając, że tworzenie banków oferujących „godziwe oprocentowanie" zalecił sobór trydencki w 1535 r. i takie instytucje cieszą się poparciem Kościoła. Około 10 proc. oddziałów SKOK to kasy przyparafialne albo w inny sposób powiązane z Kościołem (na przykład SKOK Rodzin Katolickich w Białymstoku). Na Jasnej Górze ostatnio odbyła się konferencja „Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów”, nad którą honorowy patronat objął m.in. Bierecki i o. Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry. Przedstawiono tam projekt tzw. funduszu etycznego, który inwestowałby tylko w akcje spółek w swojej działalności kierujących się etyką katolicką.

Cisza przed burzą
Czy prezes KK SKOK obroni siebie i przywileje kas? PO sama nie ma większości w Sejmie, ale władze SKOK zraziły do siebie również drugiego koalicjanta – PSL. Ludowcy tradycyjnie popierają silne na prowincji banki spółdzielcze, z którymi wiążą ich różne interesy.
W czerwcu 2007 r. Artur Zawisza mówił o pomyśle ustawy, na mocy której banki spółdzielcze mogłyby się przekształcić w SKOK-i. Ale udziałowcy banków spółdzielczych zrozumieli, że ich własność przeszłaby w ten sposób z ich rąk w ręce każdego klienta członka kasy. Uznali też, że SKOK-i są dla nich większym wrogiem niż aliantem, gdyż otwierają swoje oddziały na wsi i w małych miasteczkach, odbierając im klientów.
W tej sytuacji ich sojusznikiem przeciwko SKOK-om stały się duże banki. Jeden z przedstawicieli instytucji zrzeszającej banki spółdzielcze interweniował u posłów, aby nie dopuścić do przyznania SKOK-om licencji bankowej (bank miał rzekomo służyć kasom do wewnętrznych rozliczeń).
SKOK-i liczą na poparcie prezydenta, który mógłby zawetować niekorzystną dla nich ustawę. Na razie sam zgłosił konkurencyjny projekt ustawy, który de facto pozostawia władzę nad kasami w rękach Kasy Krajowej oraz m.in. przyznaje SKOK-om tytuł egzekucyjny, podobny do tego, który mają banki; daje im prawo udzielania kredytów na 30 lat, świadczenia usług podmiotom zbiorowym, takim jak związki zawodowe, fundacje i kościoły. Gdyby projekt wszedł w życie, kasy faktycznie prowadziłyby bank, który nie nazywałby się bankiem i nie miałby licencji bankowej. Z racji układu sił w parlamencie projekt prezydencki nie ma szans, ale też koalicja PO-PSL nie zdoła sama odrzucić możliwego weta prezydenta do projektu poselskiego. Przyszłość SKOK-ów może zależeć od tego, jak zagłosują posłowie SLD, a ci raczej nie przepuszczą okazji, aby pognębić utożsamiane z PiS kasy (zresztą w towarzysko-biznesowym otoczeniu SLD nigdy nie brakowało osób związanych z bankami, by wspomnieć Marka Belkę czy Cezarego Stypułkowskiego).

Przystanek Luksemburg
W połowie maja 2008 r. Kasa Krajowa SKOK założyła w Luksemburgu spółkę SKOK Holding i przeniosła do niej udziały większości firm powiązanych z kasą: Media SKOK, Asekuracja, SKOK Family Tours i firmę informatyczną H&S. – To ze względu na korzyści podatkowe i po to, aby uporządkować strukturę zarządzania w ramach grupy – tłumaczy Bierecki. Część ekspertów uważa, że prawdziwym powodem przeprowadzki jest to, że w Luksemburgu można łatwiej i szybciej niż w Polsce przeprowadzić wszelkie zmiany własnościowe i Bierecki zabezpiecza się w ten sposób na wypadek, gdyby parlament przegłosował projekt nakazujący szybkie pozbycie się przez SKOK-i udziałów w spółkach zależnych.
Zmiany w systemie SKOK-ów zwiększające bezpieczeństwo pieniędzy klientów na pewno są wskazane. Ale przegłosowanie ustawy, która wygląda, jakby napisali ją konkurenci kas z banków, nie przysłuży się ani polskiej gospodarce, ani portfelom Polaków. – Nikt dziś nie sprzeciwia się poddaniu SKOK-ów większemu nadzorowi. Ale rozwiązania proponowane przez PO zmierzają do utrudnienia działalności kas. Nie można na nie nakładać obowiązków zbliżonych do bankowych, a zarazem usiłować ograniczyć pole ich konkurencji z bankami. SKOK-i są potrzebnym uzupełnieniem oferty finansowej dla klientów, o których banki zwykle nie dbały – uważa Aleksandra Natalii-Świat, posłanka PiS, wiceszefowa Komisji Finansów Publicznych.


Imperium SKOK-ów

Na koniec MARCA 2008 r. SKOK-i miały 1,7 mln klientów (prawie 6 mln gospodarstw domowych korzystało z ich usług) – o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Aktywa kas wzrosły o 27,5 proc., do 7,8 mld zł. Udzieliły one pożyczek o wartości aż o 30 proc. większej niż rok wcześniej. To wzrost podobny jak w sektorze banków. Banki uzyskały ten wynik, głównie zwiększając liczbę udzielanych kredytów hipotecznych, a SKOK-i – krótkoterminowych kredytów konsumpcyjnych. Depozyty kas wzrosły o 17 proc. Wśród stu największych instytucji finansowych w Polsce (według wielkości przychodów) są cztery kasy (SKOK im. Franciszka Stefczyka, Południowo-Zachodnia SKOK, SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz SKOK Piast), a także Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Największy SKOK im. Stefczyka miał w 2007 r. 379,4 mln zł przychodów i 12,4 mln zł zysku netto. To więcej niż Dominet Bank i prawie tyle, ile wypracował polski oddział Deutsche Banku.


Okładka tygodnika WPROST: 23/2008
Więcej możesz przeczytać w 23/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 7
 • [Quba   IP
  No cóż to nie skoki kryzys wywołały więc dlaczego dobierają się do zyskującym na popularności uniom kredytowym? Należę od pewnego czasu do skoku Chmielewskiego przeszedłem z banku bo miałem dość problemów nie mam ostatnio nawet brałem pożyczkę na remont silnika w samochodzie gładko poszło a raty sensownie rozłożone i problemów nie ma.
  • atfree@gmail.com   IP
   SKOK Holding Sarl, 121 avenue de la Faiencerie, L-1511 Luksemburg - aktualny adres.
   Ów Holding podjął starania w celu zakupu banku, tym razem nie w Polsce, gdzie ze względu na marną reputację ani kupno ani otrzymanie licencji nie udało się. Bank jest niemiecki, choć jego właścicielem jest amerykańska spółka. Cena banku o aktywch ok 12 mln euro wynosi ok 9,5 mln euro, ale może być znacznie niższa, bo kondycja banku jest marna.
   Właśnie na to idą wyprowadzone ze skoków pieniądze.
   W skład Holdingu wchodzą:
   Towarzystwo ubezpieczeń na życie SKOK
   Asekuracja
   Kasa Krajowa
   Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych SKOK
   Zarządzającymi wymienionymi w KRS są :
   Grzegorze, Bierecki i Buczkowski.

   Szczegóły www.atfreeforum.com/wolnykopernik
   • ktoś   IP
    Autorze - CHYBA NIE WIESZ ALBO NIE CHCESZ WIEDZIEĆ CO PISZESZ I ROBISZ LUDZIOM WODĘ Z MÓZGU
    • deBunk   IP
     POtwór bankowości próbuje pożreć resztki normalności.Bandyckimi metodami od propagandy dla /użytecznych/idiotów w TVN aż po ustawy przypominające ukazy carskie lub ustawy Reichstagu po 1933,sektor bankowy całkowicie zdegradowany do miana koncesjonowanego złodziejstwa,mający czelność po wywołaniu światowej zapaści wyciągać łapę po nasze podatników pieniądze,zamierza zniszczyć to ,co ludzie od tysięcy lat tworzyli dla swego dobra czyli wspólnoty zarządzane przez siebie ,a nie przez aroganckich i bezczelnych cwaniaków mających zerowe kwalifikacje moralne ale za to wspieranych przez molochy koncesjonowanego złodziejstwa i działających w parlamencie i okolicach na korzyść ekstremalnie wrogich polskiemu społeczeństwu obcym kapitałom.
     W tym miejscu wypada przypomnieć,że w wyśmiewanych przez lemingów,yuppieszonów,itp. zamierzchłych czasach nie było banków / i lemingów / z prostej przyczyny,kto działał na szkodę ogółu,otrzymywał cios maczugą w łeb i po kłopocie.
     • Mark   IP
      W dobie kryzysu wywołanego przez banki z NIEOGRANICZONEJ chciwości - wnioski nasuwają się same. Wszystko co niezależne, oddolne, nie opanowane przez korporacje i sprzedajnych polityków - jest do zniszczenia pod natrętnie wpajaną społeczeństwu wizją jakiegoś PiSu. Propaganda iście w Gebelsowskim stylu. POLACY proszę o odrobinę refleksji i samodzielnego myślenia a nie TVNowską czy Gzaetową PAPKę zideologizowanej propagandy.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 23/2008 (1328)

      • Na stronie - Miłość francuska 1 cze 2008, 22:00 Robimy dobrze tym, z którymi i tak już się kochamy, a reszta niech się dy... 3
      • Szpital Gronkiewicz-Waltz 1 cze 2008, 22:00 Warszawa 8
      • Skaner 1 cze 2008, 22:00 8
      • Krauze najbardziej atakowany 1 cze 2008, 22:00 Biznes 9
      • Fahrenheit 9/11 bis 1 cze 2008, 22:00 Film 9
      • Ofiary Słońca Peru 1 cze 2008, 22:00 Sport 9
      • Gbur Berlusconi 1 cze 2008, 22:00 Włochy 9
      • Dossier 1 cze 2008, 22:00 „Będzie dobrze, Rydzyk modli się za mnie"Janusz Palikot w Sejmie do dziennikarzy, przed decyzją o ewentualnym zawieszeniu go w prawach członka Platformy Obywatelskiej „Ludzie bez poczucia humoru, jak Jacek Żakowski czy Tomasz... 10
      • Pytania niepolityczne - Byłem pierwszy do bicia 1 cze 2008, 22:00 Rozmowa z Andrzejem Halickim, posłem PO, kibicem Legii Warszawa i hodowcą dogów niemieckich 10
      • Ludzie 1 cze 2008, 22:00 Kazik wraca na żywo Kazik Staszewski zebrał wszystkie swoje felietony w książce „Niepiosenki". Poza promocją książki w księgarniach wokalistę czeka też nowe wyzwanie. Po czterech latach od zawieszenia działalności kapeli... 11
      • Bez majtek, czyli na komandosa 1 cze 2008, 22:00 Obyczaje 11
      • Polaka portret własny 1 cze 2008, 22:00 Sztuka 12
      • Stop przemocy nieletnich 1 cze 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
      • Zdesperowany Brown 1 cze 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
      • Zapytaj wprost - Rafał Ziemkiewicz 1 cze 2008, 22:00 Politykom mówię nie! 14
      • Plus ujemny - Ruch w odruch 1 cze 2008, 22:00 W kraju, w którym książka staje się niebezpieczna, niebezpiecznie jest myśleć 15
      • Poczta 1 cze 2008, 22:00 Sędziowie ponad prawemTomasz P. Terlikowski w artykule „Sędziowie ponad prawem" (nr 20) stawia tezę, że sędziowie zagrażają społeczeństwu otwartemu jako „niepodlegająca kontroli ani weryfikacji kasta platońskich... 16
      • Playback 1 cze 2008, 22:00 .Premier RP Donald Tusk i prezydent Francji Nicolas SarkozyFot. Z. Kaczmarek/Agencja Mazur 16
      • Wprost przeciwnie - Prywatna sprawa 1 cze 2008, 22:00 Polska dyplomacja umizgów wobec Unii Europejskiej i Rosji odbywa się w żołnierskim stylu i języku 17
      • Z życia koalicji 1 cze 2008, 22:00 Co się stanie, jak człowiek wygugluje „kłamca"? Wyszukiwarka odsyła do strony… Donalda Tuska. Albo atak hakerów, albo daleko posunięta samokrytyka.Cuda! Cuda! Cuda! Jesienią nastąpi dawno wyglądany cud w służbie... 18
      • Z życia opozycji 1 cze 2008, 22:00 Katarzyna Piekarska miała twardy orzech. Do zgryzienia go miała. Biła się bowiem z myślami. O tym, kto wygrał – ona czy myśli – doniesiemy za tydzień.Pani Kasia wahała się bowiem, czy nie wystartować przypadkiem na... 19
      • Polski gen sukcesiku 1 cze 2008, 22:00 Polacy boją się walczyć o najwyższe trofea - także w piłce nożnej 20
      • Gwiazdy i gwiazdki Leo 1 cze 2008, 22:00 Artur BorucNajwiększa gwiazda reprezentacji. Gwiazda, która potrafi się jednak zagapić pod bramką i popełnić banalny błąd. Gwiazda, która często ma problemy z nadwagą, ale która umie kreować swój wizerunek. Dobre i to.Łukasz... 24
      • Gruba kreska niesprawiedliwości 1 cze 2008, 22:00 Osiemnaście lat po upadku dyktatury staje się jasne, że próba prawnego rozliczenia PRL kończy się niepowodzeniem 26
      • Kazio nałogowiec 1 cze 2008, 22:00 W otoczeniu byłego premiera nie znalazł się nikt, kto na czas powiedziałby mu, jak żałosne jest jego emploi Piotrusia Pana 30
      • Tusku, nie musisz! 1 cze 2008, 22:00 Dlaczego Donald Tusk nie zostanie prezydentem 32
      • Dzieci mafii 1 cze 2008, 22:00 Dzieci gangsterów są takimi samymi ofiarami mafii jak zwykli ludzie 36
      • Postać tygodnia - Japończyk Tuska 1 cze 2008, 22:00 Michał Kulesza 38
      • Wprost z blogu 1 cze 2008, 22:00 PolitykaBezczynny rządAndrzej Nowak www.polskainietylko.salon24.plMijają kolejne miesiące od dnia, w którym PO przejęła władzę. Dziś można już powiedzieć, że są to miesiące zmarnowane. Ekipa Tuska doskonale opanowała natomiast... 39
      • Trójka bez sternika 1 cze 2008, 22:00 40
      • Niemcy w rządzie Tuska 1 cze 2008, 22:00 Statut niemiecko-polskiej fundacji opracowali Niemcy dla Niemców 40
      • Szewcy i nafciarze 1 cze 2008, 22:00 Tusk może wyrzucić Rostowskiego, ale nie może wyrzucić Komisji Europejskiej 40
      • Państwo prawa dżungli 1 cze 2008, 22:00 Tylko silnym Rzeczpospolita oddaje to, co jest im winna 40
      • Ryba po polsku - Kwity zamiast okowity 1 cze 2008, 22:00 Na ludzkie uczucia od bliźnich można w dzisiejszych czasach liczyć tylko wtedy, gdy się było kapusiem 42
      • Giełda 1 cze 2008, 22:00 44
      • Przetrącona rura bałtycka 1 cze 2008, 22:00  Czy państwa Europy Zachodniej zmienią sposób postrzegania gazociągu północnego? Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przytłaczającą większością głosów przyjęła raport, który wzywa do powstrzymania inwestycji, jeśli nie... 44
      • Telefiction? 1 cze 2008, 22:00  O prawie jedną trzecią mniej będziemy za dwa lata płacić za rozmowy prowadzone z telefonów komórkowych. Tak prognozuje szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska. Nawet co siódmy Polak ma być klientem jednego z... 44
      • Biblioteka gracza 1 cze 2008, 22:00  GamersUniverse.com, pierwszy w Polsce serwis z grami komputerowymi na żądanie, uruchamia grecka spółka Gamers EES. Za 18 zł gracz otrzyma miesięczny dostęp do 205 pozycji, a za 36 zł – do 550. Po opłaceniu usługi wystarczy,... 44
      • Rosyjskie eldorado 1 cze 2008, 22:00 Ograniczenie w UE podatku VAT na paliwa zaproponował prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Tak chce zrównoważyć wysokie ceny ropy – 130 USD za baryłkę. Inny pomysł ma Komisja Europejska. Stworzyła poradnik, jak zużywać mniej paliwa,... 45
      • Motocykl dla ludu 1 cze 2008, 22:00  Volkswagen planuje wejść na rynek motocykli. Pierwszy jednoślad w historii firmy koncern z Wolfsburga opracowuje wspólnie z austriacką firmą KTM. Głównym konkurentem Volkswagena będzie zapewne BMW, które produkuje motocykle już od... 45
      • AmRest zje Sfinksa? 1 cze 2008, 22:00  AmRest chce przejąć Sfinksa, właściciela restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło. – Myślę, że to jest naturalny ruch dla naszej spółki – mówi Wojciech Mroczyński, dyrektor operacyjny AmRest. Jego firma już dziś jest... 45
      • SKOK na bank 1 cze 2008, 22:00 Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość walczą na noże o sektor finansowy 46
      • Utopia z Genewy 1 cze 2008, 22:00 Lewacy chcą nam zafundować globalną centralę rodzielającą patenty na leki 52
      • Taniochód 1 cze 2008, 22:00 Tanie jest dobre, bo… jest tanie. Tę maksymę, wylansowaną przez wytwórców winopodobnych napitków, w przemyśle motoryzacyjnym mogliby zastosować tylko szaleńcy. Nawet jeśli niezamożny klient marzy o samochodzie za grosze, to... 54
      • Know - How 1 cze 2008, 22:00   58
      • Papuga północna 1 cze 2008, 22:00  Zaledwie 10 mln lat po wyginięciu dinozaurów, czyli 55 mln lat temu, współczesną Norwegię i Danię zamieszkiwały papugi! Skamieniałe szczątki ptaka należącego do gatunku Mopsitta tanta znaleziono na duńskiej wyspie Mors. W... 58
      • Mózg jak wino 1 cze 2008, 22:00 W natłoku informacji lepiej sobie radzą osoby dojrzałe niż młodzi. Najnowsze badania opublikowane w „Progress in Brain Research" dowodzą, że z wiekiem działanie mózgu pogarsza się jedynie u osób cierpiących na choroby... 58
      • Szczepionka przed pandemią 1 cze 2008, 22:00  Powstała pierwsza na świecie szczepionka przeciwko ptasiej grypie. Jest to tzw. szczepionka prepandemiczna, przeznaczona do użycia głównie przed wybuchem pandemii. Uruchamia ona odporność organizmu na kilka genotypów wirusa H5N1,... 59
      • Ospały jak obojnak 1 cze 2008, 22:00  Co łączy wszystkie obojnaki świata? Mała ruchliwość – twierdzi dr Sarah Eppley z Portland State University, która porównała strategie rozrodcze i mobilność 122 klas wielokomórkowych organizmów. Zwierzęta mające... 59
      • Pracować i nie zwariować 1 cze 2008, 22:00  „Zapewne zajrzeliście tu, żeby się przekonać, że to fajna książka? Fajna" – pisze Miłosz Brzeziński we wstępie do książki „Pracować i nie zwariować". Faktycznie, to fajna książka i warto do niej... 59
      • Pułapka zdrowia 1 cze 2008, 22:00 Ludzie otyli nie powinni się ograniczać w jedzeniu, a palaczy powinno się zachęcać, żeby palili jeszcze więcej! 60
      • Piasek nad Polską 1 cze 2008, 22:00 Największym zagrożeniem dla igrzysk w Pekinie mogą być burze piaskowe 64
      • Guzy na sercu Chopina 1 cze 2008, 22:00 Czy badania DNA wyjaśnią prawdziwe przyczyny śmierci największych Polaków? 66
      • Dyrygent umysłu 1 cze 2008, 22:00 Czym jest ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi? Na pewno nie jest to jedynie przykrywka dla złego wychowania lub konfliktowego charakteru. To poważna dolegliwość, niestety wciąż bagatelizowana i źle... 70
      • Niegrzeczne dziewczynki 1 cze 2008, 22:00 Rozmowa z Michaelem Reiffem, profesorem University of Minnesota School of Medicine, ekspertem w dziedzinie zaburzeń rozwojowych dzieci 74
      • Górna półka - Ucieczka z czarnej dziury 1 cze 2008, 22:00 Okres PRL wpada w szkolnej edukacji w czarną dziurę. Nauczyciele z braku czasu w napiętym programie, a może dla świętego spokoju, na ogół nie docierają na lekcjach historii w te rejony, zatrzymując się bezpiecznie na końcu II wojny... 77
      • Niewygodna prawda 1 cze 2008, 22:00 Historia zwykle składa się z przemilczeń 78
      • Dworacy autorytetu 1 cze 2008, 22:00 III Rzeczypospolita od swojego kulawego początku przy „okrągłym stole" stała się karykaturą II RP. Jej pierwszy prezydent równie, mimo swych usilnych starań, niewiele miał wspólnego z  Józefem Piłsudskim. Przy tym obu... 81
      • Bez granic 1 cze 2008, 22:00 82
      • 28 maja, Japonia 1 cze 2008, 22:00 USS Kitty Hawk, najstarszy czynny okręt amerykańskiej marynarki wojennej, wypływa w swój ostatni rejs. Lotniskowiec, który służył flocie wojennej USA przez prawie pół wieku, będzie złomowany w Stanach. 82
      • Wieża mniej krzywa 1 cze 2008, 22:00  Słynna krzywa wieża w Pizie po raz pierwszy od 800 lat przestała się przechylać. To efekt zakończonych w ubiegłym tygodniu, a trwających ponad 10 lat prac konserwatorskich, które pochłonęły prawie 30 mln euro. Do zabezpieczenia... 82
      • Rozmowy kontrolowane 1 cze 2008, 22:00  W Niemczech wybuchła afera podsłuchowa, którą prasa określiła mianem „operacja Rheingold". Jak ujawnili dziennikarze „Der Spiegel", Deutsche Telekom, największa niemiecka firma telekomunikacyjna, w latach... 82
      • Globalna cela śmierci 1 cze 2008, 22:00 Ponad 1200 wyroków śmierci wykonano w 2007 r. w 24 krajach świata – wynika z dorocznego raportu opublikowanego przez Amnesty International, organizację zajmującą się obroną praw człowieka. Liczba wykonanych egzekucji jest mniejsza o... 83
      • Cytat tygodnia 1 cze 2008, 22:00  „Kościół ewangelicki zaakceptował kapłaństwo kobiet. Pogodził się z tym, że nawet rozwiedzione kobiety mogą zostać biskupami. Dzięki temu Kościół ewangelicki idzie z duchem czasu i nie traci znaczenia we współczesnym... 83
      • Strachy Europy 1 cze 2008, 22:00 Antyimigrancka obsesja przykrywa głębsze unijne niepokoje 84
      • Deewangelizacja po czesku 1 cze 2008, 22:00 Czescy politycy buntują się przeciw wypłaceniu Kościołowi miliardowych odszkodowań 88
      • Francuski uwodziciel 1 cze 2008, 22:00 Relacje między Polską i Francją zostały podniesione na poziom współpracy strategicznej. Towarzyszyła temu prawdziwie królewska oprawa wizyty francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego w Warszawie. Fanfary, defilady, wielkie... 90
      • Czekista kontra czekista 1 cze 2008, 22:00 Wojna klanów Putina i Miedwiediewa wydaje się nieunikniona 92
      • Pasaż 1 cze 2008, 22:00 96
      • Niezbędnik kibica 1 cze 2008, 22:00 Oficjalnym polskim hymnem Euro 2008 jest piosenka „Futbol". Maryla Rodowicz śpiewała jej oryginalną wersję podczas otwarcia mistrzostw świata w 1974 r. w Niemczech. I choć teraz utwór wykonują Kayah, Piotr Cugowski, Sebastian... 96
      • Ebifon 1 cze 2008, 22:00 Fani Ebiego Smolarka powinni czym prędzej ustawić się w kolejce – po telefony Samsung J700 z limitowanej edycji (zaledwie 1000 sztuk), których twarzą jest czołowy strzelec polskiej reprezentacji. W komórce znajdziemy „piłkarski... 96
      • Okulary biało-czerwonych 1 cze 2008, 22:00 Wrocławska firma Fabryka produkująca gadżety reklamowe i upominki ze szkła chce zrobić furorę, wypuszczając okulary kibica. Na ich szkłach widać polską flagę z godłem. Okulary mają filtr przeciwsłoneczny 400 UV. 96
      • Futbol od kołyski 1 cze 2008, 22:00  Kto powiedział, że niemowlak nie może być kibicem? Firma Nuk wyszła z założenia, że miłość do piłki nożnej trzeba pielęgnować już od kołyski, i przygotowała przydatny do tego zestaw. Najmłodsi kibice mają do dyspozycji... 96
      • Euro GPS 1 cze 2008, 22:00 TomTom, producent urządzeń nawigacyjnych, przygotował na Euro 2008 sporo atrakcji. Po kupieniu GO 720, jednego z najpopularniejszych GPS--ów firmy, ze strony internetowej tomtom-soccer. com można ściągnąć Champion Pack, czyli... 96
      • Pamięć o mistrzostwach 1 cze 2008, 22:00 Kingston Technology, producent kart pamięci, doszedł do wniosku, że kibicom należy się specjalny pendrive. Z okazji zbliżających się mistrzostw w piłce nożnej Euro 2008 promuje więc Data Traveler Vienna - przenośną pamięć z filmem... 96
      • Piłka na suficie 1 cze 2008, 22:00 "Możesz być pewny... Jeśli to Westinghouse" - tak od 50 lat brzmi hasło amerykańskiej firmy Westinghouse produkującej oświetlenie. Faktycznie producent daje pewność, że nawet sufitowy wentylator może odzwierciedlać nasze... 96
      • Laser 1 cze 2008, 22:00 Wydarzenia Koncerty gwiazdSzarża lekkiej brygadyJesteśmy już po Metallice, PJ Harvey i Sinéad O’Connor. Przed nami już w tym tygodniu m.in. Bob Dylan, Cypress Hill, Cavalera Conspiracy i Jonathan Davis z Korna. I tak do końca wakacji... 100
      • Dyskoteka idei 1 cze 2008, 22:00 Sparing na idee i książki między lewicą i prawicą najlepiej byłoby określić mianem brazylijskiej capoeiry. To walka, w której na równi z techniką i siłą liczy się taneczność i wdzięk. Na ring, zdominowany przez przedstawicieli... 102
      • Reżyser mimo woli 1 cze 2008, 22:00 Sydney Pollack (1934-2008) 108
      • Wencel gordyjski - Dorn Kichot na gosiołku 1 cze 2008, 22:00 Kurduple, skurwysyny, durnie – to poetyckie określenia, które zagościły ostatnio w języku politycznym 110
      • Ueorgan Ludu 1 cze 2008, 22:00 Obcasy, koniaki.. i w krzaki! * Zamiast dwóch nagich mieczy - dwie Miecie 112
      • Krótko po wolsku - Barwy Warki 1 cze 2008, 22:00 Tak długo „Gazeta Wyborcza" poszukiwała dowodów na istnienie antysemityzmu w Polsce, aż wreszcie słowo stało się ciałem. W słynnej ze swego browaru Warce grupa chuliganów napadła niedawno na ortodoksyjnego Żyda. Zdarzenie... 112
      • Skibą w mur - Dokopanie porównawcze 1 cze 2008, 22:00 O ile Marcinkiewicza można nazwać Dodą polityki, o tyle Dodę Marcinkiewiczem estrady już nie za bardzo 114

      ZKDP - Nakład kontrolowany