Mogę być admirałem albo marynarzem

Mogę być admirałem albo marynarzem

Rozmowa z Janem Rokitą, byłym liderem PO, obecnie komentatorem politycznym
„Wprost": W polityce na początku jest słowo czy czyn?
Jan Rokita: Nie istnieje jakaś twarda reguła. Dobrą polityką może być słowo, które porywa ludzi do szlachetnych czynów. Ale również – szczególnie w sytuacji nieprzewidzianej – działanie, którego sens i cele zostają potem dobrze objaśnione. Dobra polityka dopuszcza elastyczność w następstwie czynu i słowa, ale wyklucza samo słowo bez czynu i czyn bez słowa. Czyn bez słowa jest apolityczny, niezrozumiały dla ludzi, a zatem nie tworzy wspólnoty. A jeśli polityką staje się samo słowo, to jest ono tylko propagandą. – Pan od słowa i czynu przechodzi do samego słowa, od polityki do publicystyki. Co się za tym kryje?
– Precyzyjniej trzeba powiedzieć, że moja droga przebiegała od syntezy słowa i czynu, przez rok postu od jednego i drugiego, aż do powrotu do czystego słowa. I jak każda nowa sytuacja w życiu rodzi to we mnie uczucia ambiwalentne. Z jednej strony, jestem szczęśliwy, bowiem wyzwolenie się z języka partyjnych konieczności jest nieprawdopodobnym aktem wolności. I daje ogromną radość z tego, że w końcu można mówić to, co się myśli. Ja już nic nie muszę mówić, a przecież przez całe dwadzieścia lat pracy politycznej były rzeczy, o których mówić nie mogłem, i takie, które mówić musiałem. W polityce przyjąłem żelazną zasadę: nie kłamać. Ale to, co mówiłem, było zawsze czymś pośrednim między moimi głębokimi poglądami a przynależnością i lojalnością polityczną. Jednak nie ma co ukrywać, że istnieją także braki tego stanu. Głównym jest deficyt możliwości realnego działania. A ja jestem świadom, że choć dzisiejsza polityka rozgrywa się coraz bardziej w sferze słów, to nie da się zmieniać świata bez czynu. I tego mi brakuje.

– W polskiej polityce czynów jest jak na lekarstwo.
– Od dłuższego czasu w Polsce czynów jest strasznie mało. Mam wrażenie, że politycy, niezależnie od przynależności partyjnej, przyjęli – nie deklarując tego publicznie – program politycznego pasywizmu.

– Od kiedy?
– Ostatnim aktywnym politykiem rządzącym był Leszek Miller. Jego upadek wyznacza koniec aktywizmu politycznego. Marek Belka w zasadzie politycznie nie istniał, a potem PiS dokonało zdumiewającej operacji przekształcenia polityki w czyste słowo.

– Pana zdaniem, IV RP to były tylko słowa?
– Tak. Jej budowanie było zabiegiem czysto werbalnym, co nie znaczy, że nieistniejącym. Słowa działają w umysłach, przekształcają świadomość, mogą wywoływać rewolucje. Rządy PiS zaś były najbardziej ideokratycznymi rządami, jakie się Polsce zdarzyły po 1989 r. Mam na myśli ich bierność w sferze polityki realnej oraz niesłychaną pomysłowość i nadaktywność w produkcji idei i sloganów.

– Walka z korupcją, polityka historyczna, lustracja – to też działania werbalne?
– Weźmy przykład lustracji: kilka lat sporów o nią i debat to klasyczny przykład chocholego tańca. Kiedy tylko zrobiono pół kroku do przodu, to natychmiast cofano się o krok, a kiedy wreszcie udało się pójść dwa kroki naprzód, to i tak chwilę potem stawiono trzy kroki do tyłu. I ta gra o sumie zero trwała cały czas, ale towarzyszył jej hałaśliwy, niemal rewolucyjny zgiełk słowny. Ale żeby być dobrze zrozumianym: gdy mówię, że w naszej polityce prym wiedzie słowo, a nie czyn, to nie twierdzę, że ludzie rządzący Polską nic nie robią. Oni są aktywni, wykonują mnóstwo czynności, ale w ich myśleniu głęboko tkwi przekonanie, że najważniejsze przemiany dokonują się w sferze ducha czy świadomości społecznej, a nie rzeczywistości materialnej. Świat realny nie jest chyba prawdziwą pasją naszych polityków.

– Co musieliby zrobić Kaczyńscy, żeby można mówić o czynach, a nie o słowach?
– Powinni byli podjąć ambitny projekt realnych przeobrażeń państwa: od konstytucji zaczynając, przez szkołę, gospodarkę, administrację, budżet, armię. Krótko te działania można byłoby nazwać likwidacją systemu postkomunistycznego, co odpowiadałoby ideowym poglądom braci Kaczyńskich. Ale istotne było to, by za słowami szły czyny. A nie poszły, co nie jest chyba już dzisiaj przedmiotem sporu.

– Teraz jest chyba jeszcze gorzej, bo nawet słowa czy koncepty wyparowały z polskiej polityki.
– Pod koniec rządów PiS świadomość społeczna zmieniła się całkowicie. Znacząca część Polaków uwierzyła bowiem – częściowo na skutek nachalnej propagandy niektórych mediów, a częściowo z powodu rzeczywistych błędów i potknięć tamtego rządu – w to, że w życiu publicznym Polski są dziś dwa cele do osiągnięcia. Pierwszym z nich jest trwałe i definitywne odsunięcie Kaczyńskich, którzy przynoszą wstyd normalnemu Polakowi. Drugim jest „święty spokój", który ma być ostatecznym celem każdego społeczeństwa. I na tej fali wybory wygrała PO, a wyłoniona przez nią władza trzyma się tej doktryny.

– Czyli zamiast polityki miłości mamy politykę świętego spokoju?
– ... której celem jest niedopuszczenie Kaczyńskich do władzy. I mam wrażenie, że jeszcze dziś jest tak, że istnieje spójność między treścią społecznej nadziei i ofertą, jaką daje obecna władza.

– A może się to zmienić?
– Na razie nie ma w sferze publicznej silnych sygnałów, że to się może w krótkiej perspektywie zmienić. Pojawiają się ledwie jakieś pojedyncze jaskółeczki. Po pierwsze, początek zniecierpliwienia społecznego. Ludzie coraz częściej myślą tak: „Chcieliśmy świętego spokoju, ale- u licha – mimo to można by coś zrobić, bo w wielu kwestiach nie jest dobrze". I jak porozmawiać dzisiaj z obywatelem, który interesuje się trochę polityką, to zazwyczaj usłyszy się, że Kaczyński niech nie wraca, ale z Tuskiem też coś nie jest w porządku, „bo on, panie, nic nie robi!". A po drugie, niecierpliwość już dość zaawansowaną okazują publicyści i komentatorzy, którzy coraz częściej w swoich tekstach wołają o czyn.

– Opinia publiczna i publicyści to za mało. Widzi pan jakieś środowiska, które to zapotrzebowanie na czyn mogłyby podjąć?
– Obie główne partie, które tworzą polską politykę, są pozbawione spójnych, całościowych i umocowanych intelektualnie projektów przeobrażenia państwa i polityki. Mało tego. One nie tylko nie mają takiego projektu, ale konsekwentnie bronią się przed próbami jego sformułowania. Trzeba więc uczciwie powiedzieć, że dzisiaj ani PO, ani PiS nie mają realnego potencjału potrzebnego do sformułowania praktycznej wizji polityki ambitnej.

– I nie pojawi się ktoś trzeci?
– W Polsce nie istnieje w zasadzie polityczny segment społeczeństwa obywatelskiego. Mam na myśli think tanki, instytucje badawcze, fundacje, które miałyby spójne i ideowo podparte wizje polityczne. Te istniejące mają ledwie kompetencję do recenzowania, nie zawsze dość profesjonalnego, projektów tworzonych przez władzę. A więc szansa na to, by taki całościowy projekt polityczny powstał poza partiami, jest minimalna. Zresztą nie ma na razie potencjalnego zleceniodawcy takiej roboty. Ale nie wykluczałbym tego, że nośnikiem takiego planu może się stać nieoczekiwany kandydat na prezydenta.

– Ktoś taki jak obecny prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz?
– Powiedzmy: Dutkiewicz albo ktoś w jego typie. Dotychczas powszechne wybory prezydenckie w Polsce często kruszyły, a czasem rozsadzały wcześniejszy system rządzenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w każdym razie politykę polską destabilizują. Ktoś, kto spróbuje wejść między Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska w tych wyborach, musi mieć taki całościowy projekt przełamania pasywistycznego modelu dzisiejszej polityki.

– A może taką rolę kogoś narzucającego spójną wizję polityczną mógłby odegrać Lech Kaczyński, który ostatnio pokazał, że potrafi przedstawić spójną wizję polityki zagranicznej?
– I prezydent, i premier mają w rękach karty, aby taki projekt polityczny zbudować. Mają zaplecze, siłę polityczną, pieniądze, instytucje. Ale oni są głęboko przekonani, że takiej wizji budować nie należy.

– Prezydent również?
– W polityce zagranicznej ostatnio można odnieść wrażenie, że o ile prezydent i lewica przyjęli spójne i sprzeczne z sobą założenia geopolityczne, o tyle rząd bardziej płynie na fali zdarzeń. Ale ja ciągle mam poczucie, że zarówno prezydent, jak i premier są przekonani, że zwycięstwo rodzi się z samych operacji propagandowych. Prawdziwą politykę zdają się obaj uważać nie za szansę, ale za zagrożenie dla własnego zwycięstwa. Jeden z bliskich współpracowników prezydenta przy okazji tarczy i wojny na Kaukazie powiedział wprost, że prezydent gotowy jest zaryzykować przyszłą kadencję, byle tylko prowadzić prawdziwą politykę. Taka ocena pozwala jasno rekonstruować optykę otoczenia prezydenta.

– Skąd się bierze przekonanie, że ambitna polityka jest zagrożeniem?
– To gorzki efekt doświadczenia lat 2005-2008, które pozbawiło ich złudzeń co do tego, że dysponują wolą, mocą i charakterem do poprowadzenia Polski na nowy brzeg. Jestem przekonany, że tak Donald Tusk, jak i Lech Kaczyński są po tych latach pełni nadziei i energii, gdy myślą o dalszym zdobywaniu władzy, i zgorzkniali, gdy przychodzi im się zastanawiać nad własnym potencjałem i zdolnością naprawiania kraju. To są przecież inteligentni ludzie.

– Oni nie są do tego zdolni, Polacy nie są gotowi czy sytuacja nie sprzyja?
– Oni nie są zdolni, bo jestem głęboko przekonany, że projekt ambitnej polityki mógłby się wybić na zwycięstwo. Ale coraz rzadziej przychodzi mi na myśl, że mógłby to być projekt Tuska lub Kaczyńskiego. Warto jednak pamiętać, że geometrycznym obrazem procesu politycznego jest sinusoida. Wszystko już było i wszystko wraca na nowo. Ambitna polityka też.

– A gdyby miał pan sformułować taki projekt polityki ambitnej, jak by on wyglądał?
– Trzeba zacząć od ustawy zasadniczej. Obecny system rządów, obecne prawo wyborcze, obecny wymiar sprawiedliwości – będzie coraz bardziej opóźniać dalszy rozwój Polski. I dlatego trzeba je zmienić.

– Ale to narusza interesy pewnych środowisk, nazwijmy je układami, które już kilkakrotnie pokazywały, jak reagują na próby nawet mówienia o ograniczeniu ich wpływów.
– Święte słowa. Istnieje problem przezwyciężenia korporacjonizmu i egoizmu grupowego. To jest jedna z tych idei, które winny leżeć u podstaw zmiany konstytucji i wymiaru sprawiedliwości. Ale nie mniej ważne jest – dla polityki ambitnej – wprowadzenie wyższych standardów polityki. Dalej – przekształcenie wielu zaniedbanych od dawna instytucji: egzekutywy, budżetu, administracji publicznej, uniwersytetów. Kluczowe jest choćby przyhamowanie coraz gwałtowniejszego spadku jakości szkoły. Nie sposób nie sformułować odpowiedzi na pytania o deficyt energetyczny oraz demograficzny. Potrzeba nowego konsensu w kwestii suwerenności i asertywności Polski w Europie. Dziś próby prowadzenia asertywnej, własnej polityki zagranicznej stają wobec zarzutu awanturnictwa – właśnie dlatego, że nie została sformułowana spójna myśl, która stałaby za taką polityką. To wszystko trzeba harmonijnie rozłożyć w czasie, nadać temu jakiś mądry porządek.

– To spróbujmy to zrobić. Jakie cele powinna realizować polska polityka zagraniczna?
– Stoimy przed dwoma wyzwaniami odnoszącymi się do naszego interesu narodowego. Po pierwsze, rzeczywistej i głębokiej integracji Europy. Tylko ona może bowiem spowodować, że Europa nie będzie znów za chwilę niemiecko-francuskim koncertem mocarstw. Głęboka integracja może sprawić, że egoistyczny dyktat potęg europejskich nie będzie obowiązującą linią całej Unii Europejskiej, którą Polska będzie mogła tylko albo jałowo oprotestowywać, albo potulnie przyjąć. Po drugie, konieczności przyhamowania współpracy Europy i Rosji. Takie współdziałanie będzie zagrażać polskim interesom co najmniej tak długo, jak długo Rosja pozostanie krajem politycznie trudno obliczalnym. W obu kwestiach trzeba w Polsce mądrze budować konsens i spokojnie drążyć. Na to nakłada się życiowa konieczność zdefiniowania obszarów imigracji do Polski, bez której sobie już nie poradzimy.

– Jest pan przekonany, że przez głęboką integrację można doprowadzić do tego, że Niemcy i Francja przestaną być tak jednoznacznie prorosyjskie?
– Tak. Bruksela będzie zawsze mniej filomoskiewska niż Paryż i Berlin. Co nie znaczy, że nasze cele są łatwe. Przeciwnie – muszą być ambitne. Pamiętam Juliusza Mieroszewskiego, który tłumaczył, że rozbitek machający na brzegu bezludnej wyspy białą chusteczką nie jest romantycznym marzycielem, ale prowadzi jedyną dostępną mu realistyczną politykę. Wie pan, rzecz tylko w tym, by mieć jasno wytyczoną państwową agendę i nie dać się z niej łatwo zepchnąć. W przeciwnym razie wracamy do chocholego tańca: krok w tę, a potem dwa w odwrotną stronę.

– Co by się musiało stać, żeby Jan Rokita wrócił do polityki?
– Jestem już bardzo dorosłym człowiekiem, dobiegam pięćdziesiątki i straciłem zainteresowanie dla polityki rozumianej jako przygoda. Nie bawi mnie już, choć dziesięć lat temu pewnie by bawiło, dołożenie komuś, wygranie sporu, wygłoszenie mowy, zdobycie stanowiska. Dzisiaj zatem odmawiam powrotu do takiej polityki, szczególnie obserwując jej jakość. Gdy pomyślę, że mógłbym być jednym z uczestników debat w TVN 24, to mi ciarki lodowate po plecach przechodzą. Ale jeśli pojawi się możliwość pchnięcia Polski naprzód, jeśli sformułowana zostanie wizja takiej zmiany, to zawsze będę gotów zaciągnąć się na pokład. Równie dobrze jako admirał bądź jako zwykły marynarz.


Okładka tygodnika WPROST: 38/2008
Więcej możesz przeczytać w 38/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • szatma@comcast.net IP
  Wreszcie slowa prawdy z ust \"bylego\" polityka. Chcialbym przypomniec tylko, ze w wyborach Polacy kieruja sie - niestety- kielbasa wyborcza a nie zdrowym rozsadkiem. A Rzad zajmie sie np. brakiem energii elektrycznej - wtedy, jak zaczna sie masowe i regularne wylaczenia pradu - i to niewazne jaka partia rzadzi. Moze czas powolac nowa partie np. Partie Przedsiebiorcow - bez programu politycznego - z kolei - ale z programem gospodarczym?
  • Krzysztof Kubacki IP
   Wywiad pokazuje że Jan Rokita nie jest politykiem na tyle silnym by jeszcze odegrać ważną rolę w polskiej polityce. Pokazuje że jest koniunkturalistą który liczy na podłączenie się do projektu politycznego w momencie gdy uzna to za opłacalne. Nie wierzę że nie dostrzegł próby przeprowadzenia w Polsce pewnych zmian przez braci Kaczyńskich. Uważa że działanie braci Kaczyńskich było zabiegiem \"czysto werbalnym\", za słowami które działały tylko w świadomości nie szły czyny. Jan Rokita bardzo dobrze dostrzegł w latach 2005-2007 że pewne zmiany następują, dziś ciężko te zmiany ocenić dlatego że nie udało się ich przeprowadzić. Na podstawie oporu i buntu niektórych uprzywilejowanych, o skostniałej strukturze środowisk można ocenić że część zmian postępowała w dobrym kierunku. Jan Rokita je dostrzegł mimo to wraz z Donaldem Tuskiem prowadził politykę zaporową nie przyłączył się chociażby do wybranych elementów polityki mogącej coś zmienić na lepsze. Wykorzystywał wyżej wspomniany opór i bunt dążąc za wszelką cenę do władzy. Gdyby nie osobiste ambicje Donalda Tuska byłby dziś w Platformie Obywatelskiej i uczestnikiem polityki którą dziś krytykuje, \"Polityki świętego spokoju której celem jest niedopuszczenie Kaczyńskich do władzy\".

   Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2008 (1343)

   • Na stronie - Oda do bałwanów 14 wrz 2008, 22:00 Problem polega na tym, że bałwany zwykle nie są świadome swego bałwaństwa 3
   • Seks grupowy z Angelą Merkel 14 wrz 2008, 22:00 Gerhard Schröder trzyma rękę na wzgórku łonowym swej następczyni. Kanclerz Angela Merkel dzierży w dłoni penisa byłego premiera Bawarii Edmunda Stoibera. Z kolei Stoiber ugniata genitalia szefa liberałów Guida Westerwellego. A minister... 6
   • Skaner 14 wrz 2008, 22:00 6
   • Mateusz dla Kaczora i Lao Che 14 wrz 2008, 22:00 Nie laureatka wszystkiego Kasia Nosowska i nie debiut roku, czyli „Czesław Śpiewa", ale płocki zespół rockowy Lao Che został laureatem Mateusza, muzycznej nagrody radiowej Trójki, przyznawanej ku czci jednego z jej twórców,... 7
   • Papież w piekle 14 wrz 2008, 22:00 „Za 20 lat papież będzie tam, gdzie jego miejsce – w piekle! I będzie dręczony przez wielkie zboczone diabły. Bardzo aktywne diabły. Nie pasywne" – powiedziała włoska satyryk Sabina Guzzanti podczas swojego... 7
   • Einstein na ręku 14 wrz 2008, 22:00 Teorie Alberta Einsteina zmieniły sposób postrzegania przez nas czasu, jednak sam fizyk preferował symbol solidności – szwajcarski zegarek marki Longines z 14-karatowego złota. Teraz właścicielem czasomierza może się stać każdy,... 7
   • Spowiedź agentów Stasi 14 wrz 2008, 22:00 Jeden z agentów przyznał się do donoszenia na własną siostrę, inny do szpiegowania swoich studentów. Te i inne sekrety ujawniło sześciu agentów tajnej niemieckiej policji Stasi. Efektem jest książka „Zdrada nie umiera nigdy"... 7
   • Dossier 14 wrz 2008, 22:00 „Można zapakować zdechłą rybę w gazetę, a i tak będzie śmierdzieć. Można świnię umalować szminką, ale wciąż będzie świnią" Barack Obama o duecie McCain – Palin podczas wiecu w Wirginii„Chciałbym zobaczyć... 8
   • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Jak gram, to się nie zaciągam 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Mirosławem Drzewieckim, ministrem sportu, mistrzem Europy parlamentarzystów w golfa 8
   • Ludzie 14 wrz 2008, 22:00 Cruise kontra ShrekTom Cruise chce dołączyć do obsady czwartej części filmu o przygodach ogra Shreka. Jego córka jest fanem popularnych animacji i aktor uważa, że będzie jej miło usłyszeć w nich głos ojca. Cruise będzie... 8
   • Luksusowy odwyk 14 wrz 2008, 22:00 David Duchovny trafił do kliniki odwykowej z powodu seksoholizmu. Znajomi aktora ujawnili jednak, że w rzeczywistości problem tkwi w uzależnieniu aktora od filmów pornograficznych. Odwyki gwiazd stały się tak częste, że co chwila... 9
   • Teoria spisku 14 wrz 2008, 22:00 Konflikt w Gruzji wywołali amerykańscy doradcy prezydenta Saakaszwilego, bo chcieli spowodować w ten sposób wzrost poparcia dla Johna McCaina, republikańskiego kandydata na prezydenta USA. Podobnych teorii spiskowych było w historii bez... 10
   • Wzorzec Balcerowicza 14 wrz 2008, 22:00 Niemal o połowę więcej zwolenników niż przeciwników ma wśród przedsiębiorców i menedżerów projekt budżetu przygotowany przez rząd Donalda Tuska. Jednak tylko co dwudziesty ankietowany uważa, że obecny budżet jest najlepszym w... 10
   • Meksykanin w Nowym Jorku 14 wrz 2008, 22:00 Meksykanin Carlos Slim, jeden z najbogatszych ludzi świata, kupił 6,4 proc. akcji New York Times Company, wydawcy gazet „New York Times", „International Herald Tribune” i „Boston Globe”. Nie oznacza to jednak,... 10
   • Najhojniejsze gwiazdy Ameryki 14 wrz 2008, 22:00 Oprah Winfrey 50,2 mln USDcel: nauka, ochrona zdrowia, ochrona prawna dla kobiet i dzieciHerb Alpert 13 mln USDcel: edukacja muzycznaBarbra Streisand 11 mln USDcel: ochrona środowiska, ochrona praw obywatelskich, walka z AIDSPaul Newman 10 mln... 12
   • Zapytaj Wprost - Będę pisał 14 wrz 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika "Wprost" odpowiada Andrzej Urbański. Polityk, dziennikarz, od ponad roku jest prezesem TVP. Na początku lat 90. był członkiem rady politycznej Porozumienia Centrum. W latach 2002-2005 był zastępcą prezydenta Warszawy Lecha... 14
   • Poczta 14 wrz 2008, 22:00 Partnerstwo dla pokoju 16
   • Playback 14 wrz 2008, 22:00 Minister Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski 16
   • Wprost Przeciwnie - Dyplomacja naiwnych 14 wrz 2008, 22:00 Polska polityka wobec Rosji jest niezborna i tchórzliwa 17
   • Z życia koalicji 14 wrz 2008, 22:00 Trudno nie zauważyć, że Jarosław Kaczyński stał się celem brutalnych ataków gabinetu Donalda Tuska. Nie dość, że ostatnio grożono mu Trybunałem Stanu, to teraz jeszcze uzyskanie prawa jazdy ma być trudniejsze niż dotychczas. Co... 18
   • Z życia opozycji 14 wrz 2008, 22:00 Pasjonujący serial wybierania nowego przewodniczącego borówek trwa. Ekscytuje się tym cały świat i połowa Moniek, a CNN, BBC i Al-Dżazira porzuciły kampanię amerykańską i relacjonują wszystko na żywca. A my, specjalnie dla państwa,... 19
   • Mogę być admirałem albo marynarzem 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Janem Rokitą, byłym liderem PO, obecnie komentatorem politycznym 26
   • Koalicja impotentów 14 wrz 2008, 22:00 Powodem niespotykanie spokojnej koalicji PO-PSL jest to, że jej o nic nie chodzi 30
   • Karateka Kiszczaka 14 wrz 2008, 22:00 Czy były oficer stołecznej policji był członkiem oddziału mordującego opozycjonistów? 32
   • Postać tygodnia - Aleksander Grad 14 wrz 2008, 22:00 Car Małopolski 36
   • Wprost z Blogu 14 wrz 2008, 22:00 SportKról powrócił na tronJacek Żytnicki www.nawysokoscimurawy.blox.plPrzez cały sezon na drodze po trzynasty wielkoszlemowy triumf w karierze stawała mu hiszpańska ściana w osobie Rafaela Nadala. W Pekinie walki o olimpijski medal... 37
   • Trójka bez sternika 14 wrz 2008, 22:00 38
   • Czcze gadanie 14 wrz 2008, 22:00 Bruksela pogodzi się z faktem, że Rosja umacnia swoją obecność militarną w zbuntowanych gruzińskich republikach.Ostre słowa potępienia kierowane pod adresem Kremla przez unijnych liderów są wyłącznie czczą gadaniną. Bruksela, mimo... 38
   • Gwałt zbiorowy 14 wrz 2008, 22:00 Ujawnienie wizerunków córki i żony "potwora z Podlasia" jest kolejnym gwałtem na kobietach. Cała Polska żyła „potworem z Podlasia", który przez lata gwałcił swoją córkę. Mężczyznę okrzyknięto „polskim... 38
   • Układ z Krynicy 14 wrz 2008, 22:00 W Krynicy minister Aleksander Grad zapowiedział całkowitą prywatyzację sektora chemicznego. Premier Jarosław Kaczyński deklarował, że jego rząd jest bliski stworzenia „komputerowego modelu układu". Pewnie dlatego, że misja... 38
   • Ryba po polsku - Totalna anihilacja 14 wrz 2008, 22:00 Żal ściska czarną dziurę, gdy się pomyśli, czego byśmy uniknęli, gdyby wszechświat zapadł się w niebyt 47
   • Giełda 14 wrz 2008, 22:00 Młodzi i hojniMłodzi milionerzy przeznaczają na cele charytatywne więcej pieniędzy niż ich starsi koledzy. Firma doradcza Northern Trust zbadała osoby od 28. do 42. roku życia dysponujące majątkiem większym niż milion dolarów.... 48
   • Poznajcie państwa Europejskich! 14 wrz 2008, 22:00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 49
   • Europejski wyścig 14 wrz 2008, 22:00 Na projekty dotyczące budowy i remontu dróg w latach 2004-2007 z funduszy unijnych przeznaczono 9494,5 mln zł 50
   • Wodny świat 14 wrz 2008, 22:00 Jeśli chodzi o projekty dotyczące infrastruktury środowiskowej w fazie realizacji znajduje się 329 projektów o wartości 16 824,6 mln zł 52
   • Sukces miasta 14 wrz 2008, 22:00 W latach 2004-2007 z funduszy unijnych zostało odrestaurowanych 14 obiektów historycznych o łącznej powierzchni ok. 7244 mkw. 54
   • 2 X 2 = 4 - Kosztowne kolebki 14 wrz 2008, 22:00 Polska szkoła źle uczy podstaw ekonomii 57
   • Auto pierwszej starości 14 wrz 2008, 22:00 Dlaczego politycy chcą zniszczyć rynek używanych samochodów 58
   • Atak klanów 14 wrz 2008, 22:00 Niemieckie rodziny biznesowe znów podbijają świat 64
   • Kłamstwo emerytalne 14 wrz 2008, 22:00 Za siedem lat armia ubogich emerytów zacznie zdobywać Polskę 66
   • Lady Prada 14 wrz 2008, 22:00 Czy Miuccia Prada uratuje rodzinne imperium? 68
   • Know-How 14 wrz 2008, 22:00   72
   • Marihuana na bakterię 14 wrz 2008, 22:00 Substancje zawarte w marihuanie mogą zwalczać bakterie oporne na antybiotyki. Co więcej, stosowane jako leki nie będą powodowały uzależnień – twierdzi włosko-brytyjski zespół badaczy. Te same związki mogą się stać alternatywą... 72
   • Gosposia Kopernika 14 wrz 2008, 22:00 Była ładna, dobrze wykształcona i poważnie zainteresowana astronomią. Taka opinię miała Anna Schelling, kochanka Kopernika. O córce Holendra, który osiadł w Gdańsku, mówiono, że miała magnetyczną osobowość. W XVI wieku wielu... 72
   • Zawał w puszce 14 wrz 2008, 22:00 Zaledwie jedna puszka red bulla może znacząco zwiększyć ryzyko zawału serca lub udaru mózgu, nawet wśród młodych ludzi – ostrzegają naukowcy z Królewskiego Szpitala w Adelajdzie. Red bull, który działa podobnie jak filiżanka... 72
   • Amerykanin na Syberii 14 wrz 2008, 22:00 Dotychczas uważano, że mamuty włochate, które przewędrowały z Azji do Ameryki Północnej, nie znaczyły wiele w ewolucji tego gatunku, zamieszkując nowy kontynent, zanim zostały wybite przez innych azjatyckich migrantów – ludzi... 72
   • Eliksir młodości 14 wrz 2008, 22:00 Można odmłodzić skórę, ale na efekt trzeba czekać 24 tygodnie 74
   • Dar rąk 14 wrz 2008, 22:00 Obie całe ręce przez szesnaście godzin przeszczepiał czterdziestoosobowy zespół 80
   • Marycha na łące 14 wrz 2008, 22:00 Rośliny potrafią manipulować owadami 84
   • Zupa wszechświata 14 wrz 2008, 22:00 Eksperymenty z materią w genewskim CERN nie doprowadzą do zniszczenia naszej planety 86
   • Hieny niepodległości 14 wrz 2008, 22:00 Inwazja ZSRR z 17 września 1939 roku spotkała się wśród polskich komunistów z entuzjastycznym przyjęciem 90
   • Górna półka - Ruch Czumy 14 wrz 2008, 22:00 Zdarzyło się to w czasach, kiedy Wałęsa pracował jeszcze w POM-ie w Łochocinie, a Kuroń i Modzelewski odsiadywali wyrok za list otwarty do członków PZPR, w którym postulowali zastąpienie dyktatury Gomułki rządami rad robotniczych. W... 93
   • Bez granic 14 wrz 2008, 22:00   94
   • Chińska fala 14 wrz 2008, 22:00 Chińczycy stanowią największą grupę imigrantów napływających do bogatych krajów zachodnich. Jak wynika z raportu OECD, organizacji skupiającej najbardziej rozwinięte państwa świata, do krajów członkowskich organizacji napływa... 94
   • Chutorowa Republika Rad 14 wrz 2008, 22:00 Dwa gospodarstwa rolne dokonały secesji od „burżuazyjnej Estonii, którą rządzą NATO i Amerykanie", i postanowiły ogłosić niepodległość – doniosła „Niezawisimaja Gazieta". Chcą się sprzymierzyć z Rosją i... 94
   • Oblicza terroryzmu 14 wrz 2008, 22:00 Gdzie leży źródło ekstremizmu prowadzącego do ataków terrorystycznych? Jakie regulacje prawne wymierzone w terroryzm wypracowała społeczność międzynarodowa? Czy świat jest gotowy do zwalczania terroryzmu? To główne tematy poruszane w... 94
   • Upiory przeszłości 14 wrz 2008, 22:00 Rząd premiera Zapatero przystąpił do realizacji Ustawy o pamięci historycznej, będącej próbą rozrachunku z czasami generała Franco. Wykonawcą tej trudnej „operacji" jest sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego Baltasar... 94
   • Kijowskie wojny na górze 14 wrz 2008, 22:00 Z każdym kolejnym politycznym zawirowaniem Ukraina zbliża się do statusu rosyjskiej kolonii 96
   • Żonglerka na linie 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Piotrem Tymą, prezesem Związku Ukraińców w Polsce 99
   • Rzym, Krym, Sudetenland 14 wrz 2008, 22:00 Jeśli Rosjan tak zachwyca wizja odrodzenia imperium, niech owoce tego procesu konsumują na "plażach" Morza Białego, a nie na Cyprze czy Riwierze 100
   • Oblężenie Kijowa 14 wrz 2008, 22:00 Europa nie może stracić Ukrainy 102
   • Papierowa dyplomacja 14 wrz 2008, 22:00 Odrzucając traktat z Lizbony, prezydent RP uczyni więcej dla dobra Europy niż odrzucając go 104
   • Armia Sarah Palin 14 wrz 2008, 22:00 40 milionów amerykańskich ewangelikałów zdecyduje o zwycięstwie Johna McCaina 106
   • Galopujący na lwie 14 wrz 2008, 22:00 Czy nowy prezydent Pakistanu poprowadzi muzułmański świat do demokracji? 108
   • Faszyzm bez faszyzmu 14 wrz 2008, 22:00 Berlusconi przywraca nad Tybrem zagubione poczucie bezpieczeństwa 110
   • Pasaż 14 wrz 2008, 22:00 112
   • Wszystko dla zwierząt 14 wrz 2008, 22:00 700 mln zł wydają rocznie Polacy na karmę dla psów i kotów. Amerykanie w 2008 r. przeznaczą na wszystkie potrzeby swoich pupili 90 mld zł. Czy te wydatki uszczęśliwiają zwierzęta? Tak, jeśli założymy, że psy lubią nosić wdzianka,... 112
   • Hollywoodzki (psi) uśmiech 14 wrz 2008, 22:00 Mycie zębów oznacza dla psów po prostu smaczną przekąskę. Na przykład taką jak Greenies. Przysmak ma kształt szczoteczki do zębów (ludzkiej) i usuwa płytkę oraz kamień nazębny aż do linii dziąseł. Dzięki Greenies pies ma zęby... 112
   • Dla psa i pana 14 wrz 2008, 22:00  Psia miska ma być źródłem przyjemności i dla zwierzaka, i dla jego pana – tak uważa projektant Jon Wesley Rahman. Ponieważ żadne z dostępnych karmideł nie pasowało do wystroju jego domu, sam zaczął projektować miski i... 112
   • Karmnik od designera 14 wrz 2008, 22:00 Dokarmianie ptaków niedługo przestanie się kojarzyć z drewnianymi budkami wykonanymi na pracach ręcznych. Na rynku jest coraz więcej designerskich karmników. Firma Blomus proponuje elegancki stalowy karmnik, który sprawdzi się i zimą, i... 112
   • Koty bez zmarszczek 14 wrz 2008, 22:00 Firma Waltham, producent kociego jedzenia z wyższej półki Royal Canin, przekonuje, że choć koty są mięsożerne, do pełni szczęścia potrzebują składników pochodzenia roślinnego. Trzy nowe karmy Pure Feline sprawią, że kot zyska... 112
   • Przyjaciel i obrońca 14 wrz 2008, 22:00 Michael Young, znany projektant sztuki użytkowej, uważa, że w designie przydaje się odrobina luzu. Projektuje dla dorosłych kolorowe, małe mebelki, które wyglądają jak wyjęte z pokoju dziecięcego. A dla maleńkich piesków budki z... 112
   • Laser 14 wrz 2008, 22:00 116
   • Dożynki płytowe 14 wrz 2008, 22:00 Metallica jest ulubionym zagranicznym zespołem Polaków, zaraz po grupie Feel – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród internautów. Zamówienia na pierwszą od pięciu lat nową płytę kwartetu osiągnęły 20 tys. egzemplarzy, co już... 116
   • Koncertowa jesień 14 wrz 2008, 22:00 Po najgorętszym lecie w historii polskiego rynku koncertowego szykuje się wcale nie chłodniejsza, tyle że przeważnie już nie plenerowa jesień. Korzystny kurs złotówki sprawi zapewne, że zagraniczni artyści o polski rynek koncertowy... 116
   • Taniec z gwiazdkami 14 wrz 2008, 22:00 Tej jesieni dyrektorzy programowi polskich stacji telewizyjnych zachowują się tak, jakby inspirował ich Pudelek.pl. Serwują nam głównie programy, których jedyną atrakcją jest udział znanych z tego portalu plotkarskiego celebrities. 118
   • Wiktoria na Wembley 14 wrz 2008, 22:00 Podczas koncertu polskich gwiazd w Londynie po raz pierwszy potraktowano rodaków jak ludzi, a nie jak towar 122
   • Lekarz dusz 14 wrz 2008, 22:00 Wierzono, że cadyk Elimelech czyni cuda, uzdrawia nieuleczalnie chorych, potrafi się porozumiewać ze zwierzętami 126
   • Wencel Gordyjski - Niepoliczalność 14 wrz 2008, 22:00 Misja Donalda Tuska z wprowadzeniem do Polski euro skończy się mordobiciem 128
   • UEorgan Ludu 14 wrz 2008, 22:00 dziura nie gorsza * Polska - San Marino 4:0 * Bojkot Eurowizji w Moskwie uratuje nasz kraj przed katastrofą * Protest w stringach pod redakcją Ueorganu Ludu 129
   • Krótko po wolsku - Piłeś, nie tańcz! 14 wrz 2008, 22:00 Wiadomo, że to, co jest przyjemne, bywa szkodliwe, a to, co szkodliwe, jest zabronione. 129
   • Skibą w mur - Nieżywa gotówka 14 wrz 2008, 22:00 Posiadanie karty lub wielu kart stało się tandetnym synonimem zamożności 130

   ZKDP - Nakład kontrolowany