OFEnsywa lepkich rąk

OFEnsywa lepkich rąk

Rząd chce dokonać największej grabieży w najnowszej historii Polski
Ta sprawa zasługuje na miano największej grabieży mienia Polaków po 1989 r. Ma się ona dokonać w ramach legislacyjnej „ofensywy październikowej" rządu Donalda Tuska. Według projektu ustawy rozstrzygającej o przyszłości systemu emerytalnego, który trafił do Sejmu, Polacy, którzy od początku życia zawodowego wpłacali składki do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), ostatecznie utracą kontrolę nad tymi pieniędzmi. Decyzje przesądzające o zabraniu obywatelom i przymusowym oddaniu instytucjom finansowym prawie 140 mld zł (docelowo ponad pół biliona złotych) powinny być przedmiotem szerokiej debaty publicznej, a nawet referendum. Tymczasem proces legislacyjny jest prowadzony w wąskim gronie ekspertów sejmowych,
na których ostro naciskają lobbyści z OFE. Zmiana reguł w trakcie gry
Reforma systemu emerytalnego przeprowadzona w 1999 r. przez rząd AWS-UW podzieliła system emerytalny na trzy filary: obligatoryjny państwowy (ZUS), obligatoryjny quasi-prywatny (OFE) i dobrowolny (III filar). Jej wdrożenie oznaczało zmuszenie milionów Polaków do dzielenia się ich pensjami z instytucjami finansowymi, które przejęły część składki idącej wcześniej w całości do ZUS. Cytując autorów reformy, zmiany te były wprowadzane, „aby nie dopuścić do sytuacji, w której osoby nieodpowiedzialne w okresie starości nie będą miały środków do życia i przejdą na utrzymanie podatników".
By zmniejszyć opór społeczny, rząd Jerzego Buzka złożył dwie obietnice: pieniądze efektywnie pomnożone przez specjalistów będziemy mogli odebrać w momencie przejścia na emeryturę, a w wypadku naszej śmierci staną się one własnością spadkobierców. Jeśli nie zdecydujemy się na wypłatę całości środków z OFE, będziemy mogli wykupić za nie dodatkową emeryturę z gwarantowanym okresem wypłaty. Będziemy też mogli zdecydować się na tzw. emeryturę małżeńską. Zgodnie z dzisiejszym rządowym projektem ustawy o emeryturach kapitałowych, te zasady zostaną obalone. I to w chwili, gdy składki do OFE płaci 12 mln osób i fundusze zgromadziły już 140 mld zł.

PO DRUGIEJ STRONIE
Kolejne rządy nie potrafiły dokończyć rozpoczętej w 1999 r. reformy i rozstrzygnąć, w jaki sposób będziemy mogli odebrać nasze składki od OFE w chwili przejścia na emeryturę. Gabinet Tuska nie mógł już schować głowy w piasek, bo w 2009 r. na emeryturę przejdzie pierwsza grupa osób objętych II filarem (dotyczy to od 600 do 2600 kobiet, które ukończyły 60. rok życia). Dlatego prace są prowadzone w pośpiechu i pod dużą presją.
Rządowy projekt co do zasady jest zgodny z założeniami projektu przygotowanego w lutym 2007 r. dla Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przez prof. Marka Górę oraz Ewę Lewicką-Banaszak, głównych twórców reformy z 1999 r. Co symptomatyczne, w minionych latach zmieniła się strona, w której imieniu występują twórcy reformy. Ewa Lewicka-Banaszak, wiceminister pracy i pełnomocnik ds. reformy zabezpieczenia społecznego w rządzie Jerzego Buzka, występuje dziś w Sejmie jako prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Według projektu rządowego, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zarządzają dziś OFE, będą mogły tworzyć też nowe fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK), zarządzające naszymi składkami, gdy już przejdziemy na emeryturę. Za faktyczną wypłatę emerytur będzie zaś odpowiadał państwowy ZUS. System zagwarantuje przy tym taki sam brak konkurencji między FDEK jak obecnie między OFE. Podmioty te będą kolejnymi, które odciągną pokaźne prowizje za przechowywanie naszych składek, a w dodatku w określonych sytuacjach będziemy na ich rzecz tracili całość kapitału zgromadzonego w trakcie kariery zawodowej.

Pod palmą za 81 zł
Projekt rządu przewiduje wprowadzenie „okresowej emerytury kapitałowej" dla osób, które ukończyły 60. rok życia i zgromadziły minimalne środki na kontach w OFE (de facto dla kobiet, które w tym wieku przechodzą na emeryturę) oraz wprowadzenie „dożywotniej emerytury kapitałowej" dla tych członków II filaru, którzy ukończyli 65. rok życia. Minimalna dożywotnia emerytura kapitałowa ma być równa lub większa od połowy dodatku pielęgnacyjnego. Dziś w najbardziej pesymistycznym wariancie wynosiłaby zatem zaledwie 81,08 zł miesięcznie (od 1 marca 2008 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 163,15 zł).
Wysokość emerytury kapitałowej będzie zależna od przewidywanej długości życia w momencie przejścia na emeryturę – kwota składki będzie dzielona przez liczbę szacowanych pozostałych miesięcy życia. Co istotne, długość życia będzie wyliczona jako średnia dla obu płci. Oznacza to, że zarówno 65-letni mężczyzna, który statystycznie ma przed sobą 175 miesięcy życia, jak i kobieta w tym wieku (wg danych GUS mająca statystycznie jeszcze 227 miesięcy życia) będą otrzymywali emeryturę wyliczoną przez podzielenie zgromadzonej kwoty przez 202 miesiące. W rezultacie kobiety uzyskają wyższą emeryturę, niż wynikałoby to z ich oszczędności zgromadzonych w OFE, a mężczyźni – niższą.

Rząd cię wyżywi!
Rządowy projekt twórczo rozwija założenie, że obywatele nie tylko nie potrafią rozsądnie myśleć o przyszłości i oszczędzać na emeryturę, ale nawet odpowiedzialnie skorzystać z odłożonych na starość pieniędzy. Państwo musi więc ich ochronić przed nimi samymi. Dlatego przyszli emeryci nie będą mieć prawa do jednorazowej wypłaty zgromadzonych w OFE składek. Taki przypływ pieniędzy mógłby im przecież przewrócić w głowach. Będą mogli jedynie „wybrać", który FDEK zajmie się zarządzaniem ich kapitałem emerytalnym. Będzie to „wybór" jeszcze mniej korzystny niż feudalny przymus zapisywania się do OFE (gdzie oporni są losowani do funduszy, jeśli sami ich nie wybiorą). Skoro FDEK dostaną klientów „podanych na tacy", nie będą musiały specjalnie o nich zabiegać, a za zarządzanie ich pieniędzmi (czytaj: proste inwestowanie większości pieniędzy w obligacje, a reszty w indeks giełdowy) skasują jeszcze dużą prowizję (do 3,5 proc.). Dość przypomnieć, że przez lata OFE od każdych 100 zł przesyłanych na ich konta pobierały nawet do 10 zł prowizji. Nasza emerytura kapitałowa nie będzie też w żaden sposób waloryzowana. W tym kontekście fakt, że wybór oferty dożywotniej emerytury kapitałowej jest nieodwołalny i ma charakter dożywotni, jest bardziej bulwersujący.
W najbardziej rażący sposób łamie się obietnicę dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE. Nasi spadkobiercy dostaną je w całości tylko wtedy, gdy umrzemy przed przejściem na emeryturę. Jeśli zejdziemy z tego świata w pierwszych trzech latach od dnia przejścia na emeryturę i przekazania naszych składek z OFE do FDEK, nasi bliscy będą co miesiąc bezpowrotnie tracić 2,7 proc. pozostawionych przez nas składek. Jeśli jednak umrzemy po 37 miesiącach od przejścia na emeryturę albo później, nasi spadkobiercy nie dostaną nic. Pozostały kapitał zatrzyma FDEK. Najbardziej opłacalne będzie zatem wstrzymywanie się z przejściem na emeryturę i pracowanie do późnej starości, jeszcze długo po osiągnięciu wieku 65 lat. Satyryczne wezwanie z czasów PRL, by „wspierać partię słowem, czynem i umierać przed terminem", wraca w ponurych okolicznościach.

Prywatne zyski, publiczne straty
Przyjęte rozwiązania w szczególności dyskryminują rodziny wielodzietne, w których jedna z osób poświęca się wychowaniu dzieci, a druga pracuje zarobkowo. Fakt, że projekt nie przewiduje „emerytur małżeńskich" jako odrębnego świadczenia oznacza, że w razie śmierci współmałżonka formę zabezpieczenia będzie stanowić renta rodzinna finansowana z pieniędzy podatników (z permanentnie dotowanego z budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS). Zgromadzony przez współmałżonka kapitał nie będzie wykorzystany do sfinansowania tego rodzaju emerytury, a jego pieniądze pozostaną w dyspozycji prywatnych funduszy, a więc system kapitałowy zostanie uwolniony od tego typu ryzyka i zwolniony od związanych z nim kosztów.
Reforma nie przesądza, że obecny wiek emerytalny zostanie utrzymany. W analizie sejmowych ekspertów znalazł się komentarz, że „w przyszłości w wypadku wydłużenia wieku kobiet uprawniającego do uzyskania emerytury być może konieczna będzie odpowiednia zmiana kryterium wiekowego uprawniającego do okresowych emerytur kapitałowych". Oznacza to, że jeśli jakieś zmiany proponowanego systemu będą możliwe, to właśnie w kierunku wydłużania okresu pracy i skracania okresu pobierania emerytury. Będziemy dłużej pracować, więcej wpłacać do OFE, krócej pobierać emerytury, czyli więcej naszych pieniędzy pozostanie w FDEK po naszej śmierci.

Działkowcy od emerytur
Proponowane zmiany będą praktycznie nie do odkręcenia. Jedynymi decyzjami, jakie będą mogli ewentualnie podejmować politycy, będą te o dofinansowywaniu systemu mającego problemy pieniędzmi podatników. Właśnie obserwujemy to w wypadku banków w USA, Europie Zachodniej czy Rosji.
Nowo powstałe FDEK będą jak gigantyczny Polski Związek Działkowców – niejasny twór obracający majątkiem, który nie będzie już ani nasz, ani prywatny, ani publiczny. Jeśli kolejny rząd będzie miał inne zdanie niż obecny w sprawie kształtu systemu emerytalnego, przymusu opłacania składek, dziedziczenia środków czy możliwości uzyskiwania jednorazowych wypłat zgromadzonego kapitału, to okaże się, że rząd PO-PSL zawiązał prawniczy węzeł gordyjski i każda zmiana niekorzystna dla prywatnych funduszy okaże się niekonstytucyjna. Zostanie wymurowany fundament funkcjonowania grupy lobbingowej potężniejszej niż państwo polskie. OFE i FDEK będą zarządzały aktywami o wartości dwukrotnie większej niż budżet Polski, dysponując corocznie setkami milionów złotych na zakup usług prawników czy ekonomistów kształtujących system celu uzyskania korzystnych dla nich zmian.
Jeśli rząd podtrzyma obecną koncepcję reformy, a jej konsekwencje – począwszy od wysokości emerytur wypłacanych z OFE – dotrą do przyszłych emerytów, może nastąpić wybuch społeczny o skali trudnej do przewidzenia. Za dokończenie reformy emerytalnej z 1999 r. w proponowanym stylu partie rządzące mogą zapłacić co najmniej cenę porównywalną z tą zapłaconą przez AWS i UW, które zniknęły w mrokach historii.
Eksperci Instytutu Jagiellońskiego przygotowali kalkulator pozwalający na wyliczenie, jaką kwotą pieniędzy z OFE każdy z nas dysponowałby w momencie przejścia na emeryturę, a jaka – zgodnie z projektem rządowym – zostanie przejęta przez FDEK. Kalkulator znajduje się w serwisie poświęconym monitoringowi władzy publicznej www.gover.pl


Jak stracić 300 tysięcy złotych
Jan Kowalski rozpoczął pracę w wieku 23 lat i będzie pracował do osiągnięcia wieku 65 lat. W sumie przepracuje 43 lata. Jego zarobki to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które obecnie wynosi 3152,36 zł brutto, czyli 2288,35 zł " na rękę". Zakładamy, że przez całą karierę będzie zarabiał własnie taką kwotę. Nawet jeśli będzie ona rosła, to niewiele bardziej niż inflacja. Rocznie do OFE z jego pensji odprowadzonych zostanie 2761,47 zł składek (7,3 proc. od każdej pensji brutto). Zakładamy, że OFE będzie pomnażał kapitał Kowalskiego średnio tylko o 5 proc. rocznie. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę przeplatające się okresy dobrej i złej (jak obecnie) koniunktury w gospodarce oraz uwzględnić wysokie prowizje pobierane przez OFE za zarządzanie naszymi pieniędzmi. Gdyby Kowalski, przechodząc na emeryturę mógł jednorazowo wypłacić z OFE swoje pieniądze, otrzymałby 395 942,05 zł. Ale to nie będzie możliwe. Zgodnie z rządowym projektem, emerytura kapitałowa z II filaru wyniesie w wypadku Kowalskiego 1960,11 zł miesięcznie. Jeśli zmarłby on dokładnie po 37 miesiącach od przejścia na emeryturę, to zdązyłby wybrać do tego czasu z OFE 72 524,04 zł. Reszta czyli 323 418,01 zł, nie podlegałaby dziedziczeniu i przepadłaby na rzecz funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych. Im póxniej Kowalski umrze, tym większą część pieniędzy odzyska. Aby odzuskać całą sumę, musiałby jednak dożyć wieku 82 lat.
Ewa Lewicka-Banaszak
Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, wiceminister pracy i pełnomocnik ds. reformy zabezpieczenia społecznego w rządzie AWS.

To że wdrażałam reformę emerytalną, nie koliduje z moją obecną aktywnością zawodową. Poglądów nie zmieniłam. Wystarczy przeczytać projekt ustawy o zakładach emerytalnych z 1998 r., który rząd Jerzego Buzka skierował do Sejmu. Nie było w nim mowy o możliwości wycofywania środków z OFE w postaci jednorazowej wypłaty czy o dziedziczeniu emerytur. Nie jestem też autorką obecnie proponowanej ustawy. IGTE, którą reprezentuję, jedynie ją opiniuje. I ocenia ten projekt pozytywnie. Rząd miał uzasadnione powody, aby zrezygnować z planowanej niegdyś emerytury małżeńskiej. Wyliczył, że będzie ona znacznie niższa niż emerytura indywidualna, pobierana przez te same dwie osoby. Zmodyfikował też sposób obliczania rent rodzinnych, które zastapią - i to korzystnie - emerytury małżeńskie. Proponowana regulacja pozostaje w zgodzie z założeniami reformy z 1999 r.


Robert Gwiazdwoski
Prezydent Centrum im. Adama Smitha, były szef rady nadzorczej ZUS

Ponad 60 proc. naszych składek, które powędrowały do OFE, wróciło do ZUS. My wpłacalismy składki, ZUS przekazywał je do OFE, te kupowały obligacje skarbu państwa, a skarb państwa z uzyskanych śródków dotował ZUS. Teraz skarb państwa musi wykupić te obligacje od OFE, aby te miały co przekazać tworzonym w przyszłości FDEK, aby te miały co przesłać do ZUS, który wypłaci emerytury. Tyle że do tego państwo będzie potrzebowało pieniędzy, więc podniesie nam podatki. Polska reforma emerytalna od początku szła w złym kierunku. Projekt rządowy potwierdza, że to nie jest żaden system kapitałowy. Miały być ziudywidualozowane emerytury. Dziś wraca się do idei solidaryzmu międzypłciowego. Najpierw ZUS zapłacił za system informatyczny, aby powstały indywidualne konta, teraz zapłaci za kolejny, aby wyrównać świadczenia dla kobiet i mężczyzn. ZUS zresztą będzie nadal wykonywał większośćpracy. FDEK będą się zajmowały głównie pobieraniem 3,5 proc. prowizji za zarządzanie, czyli kupowanie obligacji skarbu państwa.


Okładka tygodnika WPROST: 42/2008
Więcej możesz przeczytać w 42/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 11
 • głos   IP
  jestem przerażona,przecież może dochodzić do morderstw np.ktoś 2 lata po przejściu na emeryturę dostanie udaru będzie leżał jak zwierzątko,ale jednak jakoś żył z ciągłym ryzykiem powikłań,gdy minie rok-ktoś pomyśli-co to za życie?przecież te pieniądze są potrzebne w rodzinie i..........horror,nie róbcie tego starym ludziom,to oni wypracowali te pieniądze.
  • SLR   IP
   Jak to gówno przejdzie to ja się wypisuje z tego kołchozu. Na tej ustawie stracę ponad 500 tyś jak tak można ludzi okradać!!!
   • szatma@comcast.net   IP
    Ile w tych OFE cieplych i dobrze platnych posadek czeka na politykow - jesli powinie sie im noga. Trzeba ludzi zrozumiec - beda zarzadzac pieniedzni Polakow i musza na tym zarobic, a ze przecietny obywatel straci - tylko jego wina, mogl wybrac bardziej uczciwych ludzi.
    • tymm   IP
     Szanowny Panie Dyrektorze Generalny! Na ozłocenie chętnie się zgodzę - zwłaszcza przy takiej dekoniunkturze. A więc, proszę bardzo. Nikt, nigdy nie obiecywał możliwości jednorazowego wycofania zgromadzonego kapitału, bo przy powszechnym, obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym to jest po prostu NIEMOŻLIWE! Pan tego albo nie wie, albo udaje, że nie wie, żeby konstrukcja całego tekstu się nie rozpadła. Sugeruję więcej silnej woli, bo mówić nieprawdę to grzech, a na drugą nóżkę samokształcenie - po pewnym czasie pozwoli Panu bez pudła odróżnić fundusze emerytalne od inwestycyjnych. A jeśli chodzi o PR, to ostrożnie, bo sam Pan, Panie Dyrektorze Generalny Jagielloński w czarnym PR-rze bierze udział. Z własnej woli albo przez gapiostwo.
     • tymm   IP
      Ludzie, spokojnie!!! Panu Wiplerowi węgiel kamienny z kamieniem węgielnym się miesza, bo się na tym bidula nie zna. Żeby tekst był bardziej dramatyczny, to do kompletu jeszcze zmyśla. Nie dajcie sobie robić wody z mózgu! I bez tego jest wystarczająco wesoło.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 42/2008 (1347)

      • Na stronie - Pętaki rządzą 12 paź 2008, 22:00 Takiej masy plastiku w rządach i parlamentach nie było nigdy 3
      • Dorn zastąpi Kaczyńskiego? 12 paź 2008, 22:00 Sondaż 6
      • Skaner 12 paź 2008, 22:00 6
      • Pirat McCain 12 paź 2008, 22:00 USA 6
      • Europejski nielot 12 paź 2008, 22:00 Lotnictwo 6
      • Zerwij łańcuchy! 12 paź 2008, 22:00 Zwierzęta 6
      • Polski sukces 12 paź 2008, 22:00 Parlament Europejski 6
      • Dossier 12 paź 2008, 22:00 „Zorientowałem się, kiedy zaczęły towarzyszyć mi panie młodsze od mojej córki"Roger Moore o tym, kiedy zauważył, że jest za stary, by grać Jamesa Bonda„Próba przełożenia na konkrety podatkowych propozycji senatora... 8
      • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Byłem postrachem imprezy 12 paź 2008, 22:00 Rozmowa z Cezarym Grabarczykiem, ministrem infrastruktury, sternikiem z patentem i miłośnikiem filmów o piratach 8
      • Ludzie 12 paź 2008, 22:00 Maleńczuk prostytutką Maciej Maleńczuk użyczy głosu postaci prostytutki w ekranizacji komiksu „Jeż Jerzy". Oprócz Maleńczuka film będą dubbingować m.in. Borys Szyc, Maria Peszek i Michał Koterski. Film trafi do kin w 2010 r.... 8
      • Charytatywny striptiz 12 paź 2008, 22:00 Obyczaje 8
      • Ahtisaari z Kosowa 12 paź 2008, 22:00 Nobel 10
      • Wedel jak Polska 12 paź 2008, 22:00 Marketing 10
      • Wykrywacz kłamstw 12 paź 2008, 22:00 „Stan wojenny był pod koniec 1981 r. jedyną formą powstrzymania rozpadu gospodarki"Wojciech Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 r. w Kurowie)– podczas procesu organizatorów stanu wojennego 5 października 2008 r. Absolwent szkoły... 10
      • Gładki fachowiec 12 paź 2008, 22:00 Polityka i biznes 12
      • Politycy pod lupą 12 paź 2008, 22:00 Internet 12
      • Zapytaj Wprost - PZPN znokautował rząd 12 paź 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Ryszard Czarnecki. 13
      • Poczta 12 paź 2008, 22:00 EUROBOLSZEWICYZ satysfakcją przeczytałem felieton Mirosława Cielemęckiego „Eurobolszewicy" (nr 37), a propozycję formułowania myśli takich faktów, jak uważam za niezwykle trafną. To prawda, że Zachód zupełnie nie rozumie... 14
      • Playback 12 paź 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk 14
      • Wprost przeciwnie - Rewolucja grudniowa 12 paź 2008, 22:00 Partii prezydenta Juszczenki wychodzi wyłącznie wywoływanie permanentnych kryzysów 15
      • Z życia koalicji 12 paź 2008, 22:00 TO SIĘ NAZYWA KLĘCHA! Czyli wielka klęska. Tyle było prężenia muskułów, twardych deklaracji i mocnych słów. A jak przyszło co do czego, to wystarczyło tupnięcie nogą Blattera z Platinim i minister Drzewiecki podkulił ogonek. Na... 16
      • Z życia opozycji 12 paź 2008, 22:00 WAŻĄ SIĘ LOSY GOSIEWSKIEGO, który ma polecieć ze stanowiska szefa klubu PiS. Ponoć dlatego, że jest mało klubowy. Przesada. Do wiejskich klubokawiarni pasowałby jak ulał.ZACZĘŁO SIĘ OD TEGO, ŻE NA GOSIA wściekł się Mały Kaczor,... 17
      • Kto przepłynie 12 paź 2008, 22:00 Brukselska orkiestra jeszcze gra, ale atmosfera w unii przypomina ostatnie chwile na "Titanicu" 18
      • Czarownicy kasy 12 paź 2008, 22:00 Urzędowy optymizm polskiego rządu oraz tabunu ekonomistów i analityków zaklina rzeczywistość 22
      • Pływanie na golasa 12 paź 2008, 22:00 Następną władzę w Polsce wybierze nie elektorat PO i PiS, lecz kryzys 24
      • Drzewko Szczęścia 12 paź 2008, 22:00 Mirosław Drzewiecki jest tylko żołnierzem wykonującym polecenia wicepremiera Grzegorza Schetyny 26
      • Pary władzy 12 paź 2008, 22:00 Radosław Sikorski i Anne Applebaum to najbardziej wpływowa para w Polsce 30
      • Zemsta Saddama 12 paź 2008, 22:00 Trzech uczestników akcji wywiezienia agentów CIA z Iraku zginęło w tajemniczych okolicznościach – każdy 25 października 36
      • Postać tygodnia - Michał Listkiewicz 12 paź 2008, 22:00 Genialny kamerdyner 38
      • Wprost z blogu 12 paź 2008, 22:00 PolitykaWyrób czekoladopodobnyKrzysztof K. Karnkowski www.budyn78.salon24.plJeżeli ktoś z prawicowego elektoratu wierzył, że platforma zamierza faktycznie pozbawić emerytalnych przywilejów byłych funkcjonariuszy SB, powinien pozbyć się... 39
      • Trójka bez sternika 12 paź 2008, 22:00 40
      • Komisja hipokrytów 12 paź 2008, 22:00 Gigantyczna pomoc rządów państw unii dla banków może ocalić polskie stocznieO TYM, ŻE POLSKIE STOCZNIE – poza Stocznią Gdańsk – nie przetrwają, mówi się w Brukseli od kilku tygodni. Jednocześnie brukselscy urzędnicy... 40
      • Szpital na peryferiach 12 paź 2008, 22:00 Niebezpieczne jest wyłączenie służby zdrowia z rachunku ekonomicznego PREZYDENT LECH KACZYŃSKI domaga się referendum w sprawie prywatyzacji szpitali, strasząc obywateli, że jeśli takowa nastąpi, staną się „źródłem zysku".... 40
      • Idioci pod Waterloo 12 paź 2008, 22:00 Waterloo Listkiewicza to pewna już utrata władzy i być może Euro 2012 W PIŁCE NOŻNEJ tylko jedna rzecz jest pewna. Że po każdym meczu nadchodzi rewanż. Opisana przez „Wprost" przed tygodniem bitwa pod Austerlitz (bezwzględny... 40
      • Ryba po polsku - Koncesja na debit 12 paź 2008, 22:00 Projekt prawa prasowego lansowany przez SDP jest dziełem imponującym drobiazgowością i bezsensem 41
      • Giełda 12 paź 2008, 22:00 42
      • Pusta kasa Schwarzeneggera 12 paź 2008, 22:00 W budżecie Kalifornii pojawiła się dziura wielkości 7 mld USD. Gubernator Arnold Schwarzenegger zamierzał jak zwykle pod koniec roku pożyczyć pieniądze od banków i spłacić potem długi z wpływów podatkowych w 2009 r. Z powodu krachu... 42
      • Telerydzyk 12 paź 2008, 22:00 Własna uczelnia, radio, telewizja i gazeta nie wystarczają ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Teraz społeczność Radia Maryja będzie miała telefonie komórkowa – na wzór amerykańskiej Catholic Mobile. Porozumienie o współpracy przy... 42
      • Ostre hamowanie 12 paź 2008, 22:00 Kryzys finansowy szybko wpłynął na rynek motoryzacyjny – również w Europie. Salony samochodowe zaczynają świecić pustkami, bo klienci – niepewni przyszłości – odkładają większe wydatki. Potężne tąpniecie... 42
      • Austriacka figa 12 paź 2008, 22:00 Polskiemu hydraulikowi Austriacy mówią stanowcze „nein". Rząd w Wiedniu nie chce otworzyć rynku pracy dla pracowników z nowych państw unii i wystąpi do Brukseli o przedłużenie okresu zamknięcia swojego rynku pracy do 2011 r.... 42
      • 2X2=4 - Ten okropny pieniądz 12 paź 2008, 22:00 Amerykańskie banki zakpiły z reguł gospodarki pieniężno-kredytowej 51
      • OFEnsywa lepkich rąk 12 paź 2008, 22:00 Rząd chce dokonać największej grabieży w najnowszej historii Polski 52
      • Faktyczny prezydent 12 paź 2008, 22:00 W swoim domu w Barrington w stanie Illinois hoduje pająki, jadowite węże, aligatory, szopy i latające wiewiórki. Większość z szacowanego na 700 mln USD majątku zapisał w spadku różnym organizacjom ochrony środowiska. Wraz z żoną i... 56
      • Pociąg do złudzeń 12 paź 2008, 22:00 Aż 300-350 kilometrów na godzinę mamy pędzić w 2020 r. polskim superszybkim pociągiem. Ma on kursować na „linii Y", łączącej Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Rewolucję zapowiedział minister infrastruktury Cezary... 60
      • Know-How 12 paź 2008, 22:00 64
      • Zwierzę dla malucha 12 paź 2008, 22:00 Amerykańscy pediatrzy twierdzą, że dzieci poniżej piątego roku życia nie powinny mieć w domu egzotycznych zwierząt. A do takich zaliczają chomiki, świnki morskie, jaszczurki i żółwie. Te gatunki przenoszą groźne bakterie. 11 proc.... 64
      • Wanna Archimedesa 12 paź 2008, 22:00 Archimedes nie przypadkiem doznał olśnienia właśnie w wannie. Osobie rozwiązującej trudny problem nie może się przydarzyć nic lepszego niż choćby chwilowe oderwanie się od pracy – dowiedli psycholodzy z Northwestern University w... 64
      • Żona Bacha 12 paź 2008, 22:00 Nie sam mistrz, lecz żona Johanna Sebastiana Bacha mogła napisać niektóre z jego dzieł. Anna Magdalena Bach jest niesłusznie przedstawiana jako kobieta, która jedynie rodziła mężowi dzieci i przepisywała jego manuskrypty –... 64
      • Strespiryna 12 paź 2008, 22:00 Ludzie zażywają aspirynę, by zbić gorączkę. Natomiast drzewa w sytuacji zagrożenia wydzielają salicylan metylu – związek przypominający aspirynę. To reakcja obronna m.in. orzecha włoskiego na suszę. Salicylan metylu zwiększa... 64
      • Matematyka dla idiotów 12 paź 2008, 22:00 Od wielu lat matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Tymczasem bez liczb i wzorów nie jeździlibyśmy samochodami, nie znalibyśmy telefonów komórkowych. Nie byłoby DVD, MP3 ani GPS. Matematyka to sposób myślenia... 64
      • Pocałunek raka 12 paź 2008, 22:00 Czy seks oralny może doprowadzić do rozwoju raka jamy ustnej? Jeszcze w latach 70. XX wieku mało wiarygodne wydawały się wyniki badań wskazujące, że rak może być przenoszony drogą płciową. Prof. Harald zur Hausen, tegoroczny laureat... 66
      • Elżbieta i Antoni Europejscy 12 paź 2008, 22:00 Część V 71
      • Integracja społeczna 12 paź 2008, 22:00 Do 2013 r. Komisja Europejska, państwa członkowskie UE i sektor prywatny zainwestują ponad 1 mld euro w badania i innowacje mające na celu poprawę sytuacji społecznej osób starszych 72
      • Opieka medyczna 12 paź 2008, 22:00 Środki finansowe z funduszy strukturalnych przeznaczone bezpośrednio dla sektora ochrony zdrowia na lata 2007-2013 sięgają 1,5 mld euro 74
      • Podnoszenie kwalifikacji 12 paź 2008, 22:00 Spośród projektów dotyczących zasobów ludzkich i rynku pracy 38,2 proc. odnosi się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego 76
      • Detektyw w komórce 12 paź 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Martinem Chalfiem z Columbia University w Nowym Jorku, tegorocznym laureatem Nagrody Nobla z chemii 80
      • Rysopis dewianta 12 paź 2008, 22:00 Czy istnieje „osobowość dewianta seksualnego"? W literaturze specjalistycznej opisano ponad 200 dewiacji. Część z nich jest powszechnie znana, m.in. pedofilia, ekshibicjonizm, fetyszyzm, masochizm i tzw. ocieractwo. Są również... 82
      • Gal zdobywca 12 paź 2008, 22:00 Podbój Europy przez Celtów był możliwy dzięki niezwykłemu wyszkoleniu celtyckich wojowników, budzących strach nawet w szeregach doskonale uzbrojonych Rzymian. Rzymski historyk Polibiusz pisał o wojownikach celtyckich zwanych Gesatami,... 84
      • Kolor seksapilu 12 paź 2008, 22:00 Mitem jest przekonanie, że mężczyźni wolą blondynki 86
      • Prawo do bezprawia 12 paź 2008, 22:00 Zgodziłem się na objęcie tego stanowiska z wielkimi oporami i tylko dlatego, że wiedziałem o waszym poparciu i że to wasza decyzja. Gdyby było inaczej, nigdy bym się nie zdecydował" – tak w październiku 1981 r. gen. Jaruzelski... 90
      • Górna półka - Towarzysze z Paryża 12 paź 2008, 22:00 Trudno w to uwierzyć, ale zaledwie 30 lat temu przeprowadzono najbardziej odrażający eksperyment z inżynierii społecznej w historii ludzkości. 94
      • Bez granic 12 paź 2008, 22:00   96
      • Żarłoczny dyplomata 12 paź 2008, 22:00 Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, wywołał spore zamieszanie z powodu swoich kłopotów z angielską wymową. W udzielonym po angielsku wywiadzie dla izraelskiego dziennika „Haarec" szef francuskiej dyplomacji... 96
      • Putin na macie 12 paź 2008, 22:00 „Trenuj dżudo z Władimirem Putinem" – to tytuł najnowszego instruktażowego DVD do nauki wschodniej sztuki walki, które w ubiegłym tygodniu miało premierę w Sankt Petersburgu, rodzinnym mieście premiera Rosji. Na filmie... 96
      • Cytat tygodnia 12 paź 2008, 22:00 „Prezydent Miedwiediew w Internecie czuje się tak swobodnie jak Władimir Putin w cerkwi"Siergiej Markow, deputowany partii Jedna Rosja, tłumacząc, dlaczego prowadzi własny wideoblog   96
      • Kontrola nieboszczyków 12 paź 2008, 22:00 Rząd Wielkiej Brytanii chce powstrzymać plagę kradzieży tożsamości nieżyjących osób. Przyjęte właśnie zmiany w przepisach przewidują, że wskazane instytucje co tydzień będą otrzymywać zaszyfrowaną, zaktualizowaną listę... 96
      • Škodą na Brukselę 12 paź 2008, 22:00 Czesi, którzy w styczniu 2009 r. obejmą półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej, postanowili wykorzystać tę okazję do promocji własnego przemysłu motoryzacyjnego. W okresie przewodnictwa Pragi w unii czeski koncern Škoda Auto... 96
      • Dwie Ameryki 12 paź 2008, 22:00 Obama i McCain odzwierciedlają podział Stanów Zjednoczonych na dwie różniące się ideologicznie, niemal równe części 98
      • Pojedynek żon 12 paź 2008, 22:00 Obie są wykształcone, aktywne zawodowo, niezależne finansowo. Obie eleganckie (choć w różnym stylu), dodają splendoru kampanii swoich mężów. Obie pozują dla magazynów mody, występują w telewizyjnych talk-shows. A jednocześnie... 102
      • Jądro jasności 12 paź 2008, 22:00 Jeśli nic niezwykłego się nie wydarzy, kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Barack Obama. Niczego nie zmienią oskarżenia o jego kontakty z lewackimi terrorystami czy islamskimi duchownymi. Republikanie są u władzy od ponad... 106
      • Przyjaciel wszystkich 12 paź 2008, 22:00 Rosjanie chcieli wejść do Tbilisi i obalić naszego prezydenta Saakaszwilego. Berlusconi ich zatrzymał, rozmawiając przez pięć godzin z Bushem i Putinem – mówi piłkarz Kaka Kaładze, obrońca Milanu i gruzińskiej reprezentacji... 108
      • Najlepszy płatnik 12 paź 2008, 22:00 To superfacet. Każdemu pomoże i zawsze można na niego liczyć – mówi o Jensie Stoltenbergu, lewicowym premierze Norwegii, Bob Geldof. Gwiazdor rocka od lat jest zaangażowany w akcje charytatywne na rzecz najbiedniejszych regionów... 112
      • Przegrana szansa 12 paź 2008, 22:00 Czy Czesi, którzy przed wojną dysponowali jedną z najsilniejszych armii świata, powinni byli odrzucić traktat z Monachium i przeciwstawić się nazistowskiej agresji? Czy w okolicznościach zaistniałych na rok przed wybuchem... 114
      • Pasaż 12 paź 2008, 22:00 116
      • Po prostu gotuj! 12 paź 2008, 22:00 Polskie celebrities świetnie gotują. Najlepiej – gdy dobiegają kresu popularności. Wtedy przychodzi czas na program kulinarny lub książkę kucharską. Bo przecież w dobie Jamiego Olivera na pewno przydadzą nam się porady od takich... 116
      • Cytrynowy Lennon 12 paź 2008, 22:00  Firma Cha Cha w hołdzie legendzie muzyki zaprojektowała kultowy wyciskacz do cytryn John Lemon. Oczywiście wyposażono go w okulary „lennonki" (lemonki?). Do nabycia na stronie zoomzoom.pl. 116
      • Durszlak z gumy 12 paź 2008, 22:00 Boje Estermann, projektant duńskiej firmy Normann Copenhagen, ewidentnie miał problem z przechowywaniem durszlaka. Dlatego zrobił durszlak z… gumy, który można złożyć na płasko, by zajmował mniej miejsca. 116
      • Samurajski miecz 12 paź 2008, 22:00 Wszystko, czego potrzeba do krojenia, to jeden dobry nóż szefa kuchni – uważa Anthony Bourdain, znany amerykański kucharz. Jednak dla kucharzy amatorów kolekcjonowanie noży jest źródłem niemal zmysłowej rozkoszy. Yanagi Sashimi... 116
      • Szwedzki stół z Ikei 12 paź 2008, 22:00 Tradycyjna, rustykalna, ultranowoczesna czy ekstrawagancka – Ikea przekonuje, że z jej meblami kuchnię można urządzić w każdym stylu. Szwedzka firma udostępnia swoje meble w coraz nowszych wersjach kolorystycznych. Jedną z... 116
      • Mistrzowskie patelnie 12 paź 2008, 22:00 Firma Skeppshult chwali się, że jej naczynia uwielbiają szefowie kuchni na całym świecie. Wykonanych z żeliwa patelni i rondli można używać na płytach indukcyjnych, szklanych, ceramicznych, halogenowych, elektrycznych i gazowych. Do ich... 116
      • Wencel gordyjski - Homo wiadomo 12 paź 2008, 22:00 Maria Konopnicka była lesbijką, która dla  niepoznaki urodziła ośmioro dzieci 131
      • Laser 12 paź 2008, 22:00 Indianin w Paryżu 132
      • Ucieczka z lewicowego gułagu 12 paź 2008, 22:00 Namiętne flirty z najbardziej odrażającymi zbrodniczymi reżimami XX wieku stały się znakiem rozpoznawczym zachodniej lewicy. Zjawisko to trafnie już na początku 1941 r., w najczarniejszym okresie bitwy o Anglię, gdy Stalin był wciąż... 134
      • POPjudaizm 12 paź 2008, 22:00 Większości osób schwytanych w sieci polskiej mody na żydowskość judaizm jako religia w zasadzie nie interesuje 138
      • Muzyka do windy 12 paź 2008, 22:00 Gdyby ktoś z zagranicy chciał kupić u nas na pamiątkę polską płytę, ze zdumieniem odkryłby bardzo popularnego w Polsce artystę o imieniu „Rozni" i nazwisku „Wykonawcy". To oczywiście parafraza żartu o... 140
      • Lolitki Disneya 12 paź 2008, 22:00 Dlaczego kilkuletnie dziewczynki są przerabiane na dorosłe kobiety 142
      • Krótko po wolsku - Wielkie łowy 12 paź 2008, 22:00 Polowanie na pumopodobne stworzenie nie przyniosło rezultatu. Fachowcy stwierdzili, że w pościg za potworem wysłano zbyt wielu ścigających – starczyłby jeden dobry tropiciel śladów i po kłopocie. Możliwe. Chociaż rodzi się... 144
      • UEorgan Ludu 12 paź 2008, 22:00 XI przykazanie: nie zostawisz żony bez orgazmu * Czy Listkiewicz wyśle komisarza do rządu? * Przedsiębiorczość się opłaca, choć wiąże się z ryzykiem 144
      • Skibą w mur - Na litość boską! 12 paź 2008, 22:00 Podobno Edgar Gosiewski w wolnych chwilach grywa w rosyjską ruletkę z Joachimem Brudzińskim 146

      ZKDP - Nakład kontrolowany