Atak na złotówkę

Atak na złotówkę

Atak na złotówkę Dlaczego doszło do załamania złotego? Co umożliwiło spekulacyjny atak na naszą walutę? To kryzys oraz bierność polskich polityków stworzyły spekulantom walutowym pole do popisu. W dodatku wciąż nad nami wisi groźba kolejnych uderzeń.
Zadłużenie Polaków mających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich tylko w pierwszym tygodniu lutego wzrosło o mniej więcej 15 mld zł. To  efekt skokowego spadku wartości złotego. Te dramatyczne obniżki wyhamowały, ale i tak od lipca 2008 r. koszt zakupu za złotówki najważniejszych dla nas walut – euro, dolara i franka – wzrósł o  kilkadziesiąt procent (odpowiednio o ponad 40 proc., 70 proc. i 50 proc.).

Złoty od początku 2009 r. należy do najsłabszych i najbardziej rozchwianych europejskich walut. To, co rok wcześniej wydawało się niemożliwe – euro po 4,5 zł, dolar po 3,5 zł, frank po ponad 3 zł i funt po ponad 5 zł – stało się ostatnio faktem. Dla zwykłych obywateli i firm oznacza to znacznie wyższe miesięczne raty kredytów zaciągniętych w  obcych walutach. Skutki dla domowych i firmowych budżetów są bardzo dotkliwe, bo nałożyły się na efekty globalnego kryzysu docierającego do  Polski: zatrzymanie wzrostu płac i zwiększenie bezrobocia – w wypadku osób prywatnych, brak zamówień i wzrost różnych kosztów stałych (na przykład cen energii) – w wypadku firm. Dlaczego płacimy tę wysoką cenę? Słyszymy, że polska gospodarka radzi sobie nieźle z kryzysem, a to powinno się przekładać na stabilność naszej waluty. To jednak nie jest do końca prawda. Co więcej, obecna sytuacja zachęca do spekulacyjnej gry na obniżkę wartości złotego, a okoliczności ku temu są bardzo sprzyjające.


Warunkiem koniecznym do ataku na walutę danego kraju jest istnienie pokaźnych aktywów finansowych, na których można zarobić. Im  większe sukcesy odnosi dany kraj i bardziej się bogaci, tym bardziej wystawia się na ryzyko takiego ataku. Polska gospodarka w ostatnim dwudziestoleciu urosła na tyle, by dołączyć do czołowej dwudziestki największych. Zaproszenie na obrady grupy G-20, skierowane ostatnio do  polskiego rządu przez rząd brytyjski, ma swoje uzasadnienie. Na koniec 2008 r. polskie firmy zgromadziły depozyty na sumę ponad 151 mld zł, a  NBP ma rezerwy walutowe rzędu 170 mld zł. To już są kwoty budzące apetyt międzynarodowych spekulantów. Oczywiście, w normalnej sytuacji rynkowej spekulanci są konieczni do zapewnienia płynności rynku i ciągłej wyceny aktywów – ktoś musi przecież ciągle sprzedawać i kupować, żeby cena odzwierciedlała popyt i podaż. Ale takie ataki walutowe jak niedawny nie  następują w normalnych sytuacjach, lecz częściowo sztucznie sprokurowanych.

Atak się powiedzie, jeśli jego inicjatorom uda się wywołać odruch stadny. Czyli przekonać większość inwestorów, aby wyzbywali się złotówek, co szybko osłabi naszą walutę. Pomocna spekulantom jest tu nasza narodowa przypadłość polegająca na usilnym kreowaniu tzw. autorytetów, w tym wypadku w  dziedzinie ekonomii. Problemem nie są same autorytety, ale to, że nie ma  wśród nich konkurencji, co utrudnia porównania i weryfikację ich prognoz.

Spekulanci – międzynarodowe fundusze czy banki inwestycyjne – zwykle samodzielnie nie dysponują wystarczającą siłą, czyli gotówką, aby móc istotnie wpłynąć na zmianę kursu waluty. Muszą zachęcić do naśladowania innych inwestorów, czyli wytworzyć efekt skali (fachowo określa się to  „konsensusem rynkowym"). Do tego wykorzystują mieszankę faktów i mitów. Do faktów o szczególnym znaczeniu należą niekorzystne zmiany głównych parametrów ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, deficyt handlowy, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, wielkość zadłużenia zagranicznego i pogarszająca się sytuacja na rynku finansowym (walutowym, giełdowym, papierów skarbowych). Taka sytuacja podważa zaufanie do gospodarki danego kraju i  osłabia jego walutę, prowadzi do przeceny akcji i obligacji.

Do tego trzeba dołożyć mity, które podkręcą nerwową atmosferę i skłonią do  panicznej wyprzedaży waluty danego kraju. Czasem w tym właśnie opacznie pomagają wspomniane autorytety. Następuje wysyp raportów, w których ekonomiści i analitycy licytują się na coraz gorsze prognozy, na  przykład, że tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2009 r. spadnie do 1,7 proc., a może do 1,5 proc. albo i do zera. A z tym mieliśmy w ostatnich miesiącach do czynienia. Makroekonomia to nie apteka i ważniejsze od  trafienia w konkretną liczbę jest to, by przewidzieć (na podstawie teorii ekonomii) logiczny ciąg zdarzeń. Ale autorzy takich prognoz zwykle bardzo lakonicznie i niechętnie prezentują swoje założenia, a  bardzo chętnie dzielą się wnioskami.

Praktyka wskazuje jednak, że  spekulantami są bardzo często także podmioty krajowe (firmy, banki, prywatni inwestorzy). Doskonałym przykładem był kryzys w 1998 r. w  Rosji, gdzie pomoc finansowa rządu i banku centralnego dla rosyjskich banków komercyjnych trafiała na rynek walutowy (za kredyty w rublach bankowcy i inwestorzy kupowali dolary). Rosja straciła wtedy kilkanaście miliardów dolarów z rezerw walutowych (wszystko, co miała) i ogłosiła niewypłacalność.

W wypadku Polski mamy dziś sprawę tzw. opcji walutowych, z których firmy korzystały lekkomyślnie, nie do końca rozumiejąc charakter tych instrumentów finansowych. Spekulowały na nich, licząc na nadzwyczajne zyski, a sytuację tę wykorzystali inwestorzy zagraniczni, którzy lepiej przewidzieli, co się może zdarzyć z kursem złotego.

Do uchronienia się przed atakiem na walutę niezbędna jest rozsądna polityka pieniężna. Obniżanie stóp procentowych zmniejsza koszt kredytów i teoretycznie może pomóc części firm i gospodarstw domowych (o ile dostaną te kredyty w bankach), ale może też dalej osłabiać złotego. To  zaś pogrążyłoby jeszcze bardziej osoby i firmy zadłużone w obcych walutach. Na koniec 2008 r. 69 proc. kredytów mieszkaniowych (warte 134 mld zł) i 40 proc. kredytów w ogóle (warte 149 mld zł), zaciągniętych przez gospodarstwa domowe, stanowiły kredyty walutowe. Dla firm – z  powodu opcji walutowych – osłabienie złotego jest podwójnie groźne. Za  chwilę ciężar długu może zacząć dusić podmioty gospodarcze.

Ostatnie obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ani nie pomagały złotemu, ani nie doprowadziły do zwiększenia dostępności kredytów dla firm (a jest wątpliwe, by coraz bardziej zadłużeni przedsiębiorcy dostali nowe kredyty na lepszych warunkach). Pomogą jedynie rządowi w tańszym pozyskaniu finansowania deficytu budżetowego i  rolowaniu długu publicznego. Tylko czy warto zdusić konsumpcję rodzin i  inwestycje firm w zamian za kilka miliardów złotych „oszczędności" na  długu publicznym?

Wielka gra na osłabienie waluty się nie uda, jeśli kraj będzie sprawnie zarządzany, a władza i opozycja będą współpracować. Wtedy bowiem większość inwestorów nie uwierzy, że gospodarka tego kraju zmierza ku zapaści i należy się na gwałt pozbywać jego waluty z  portfeli. Jeśli wszyscy inwestorzy, w tym spekulanci, są przekonani, że  rząd nie jest w stanie porozumieć się z opozycją w jakiejkolwiek sprawie, to jest oczywiste, że żaden sensowny program ratunkowy dla  gospodarki nie powstanie. Niestety, pod tym względem Polska wręcz kusi spekulantów walutowych. Każda błędna decyzja rządu czy banku centralnego ma znacznie większą wagę podczas kryzysu niż w okresie prosperity. Podczas kryzysu nie ma decyzji najlepszych, jest tylko wybór między większym i mniejszym złem. Jeśli politycy to wy- korzystują i „grają kryzysem", aby pognębić przeciwników, tylko uwiarygadniają czarne scenariusze, którymi spekulanci karmią rynek, sposobiąc się do ataku.

Polska gospodarka weszła w światowy kryzys z jednymi z najlepszych fundamentów ekonomicznych. W 2008 r. spełniliśmy wszystkie kryteria z  Maastricht wymagane do przyjęcia euro. Polacy to stosunkowo młody naród – w Unii Europejskiej zajmujemy pod tym względem drugie miejsce (za Bułgarami). Ma to niebagatelne znaczenie ekonomiczne, gdyż młodzi są większymi optymistami i są bardziej skłonni do konsumpcji podtrzymującej wzrost gospodarczy. Polskie rodziny i firmy są mniej zadłużone niż w  krajach rozwiniętych, a banki są w dużo lepszej sytuacji niż  amerykańskie i zachodnioeuropejskie. To nasze aktywa. Ale pasywa są liczne.

Największą naszą słabością jest dziś konflikt PO z PiS, przypominający wyczerpującą wojnę peloponeską między Atenami i Spartą. Sam w sobie osłabia państwo i daje okazję spekulantom, by tę słabość wyolbrzymić. Prowadzi też do zastoju w kwestii reform fundamentalnych dla gospodarki. Ich brak ją osłabia, co w czasie kryzysu jest tym wyraźniejsze. We  wszystkich rankingach jakości prawa czy swobody gospodarczej Polska plasuje się od lat na pozycji kraju afrykańskiego. Jedne z najwyższych obciążeń podatkowych i parapodatkowych na świecie, które ma Polska, wynikają z rozrośniętych, kosztownych i nieefektywnych instytucji oraz  zbyt licznych zadań państwa, w tym socjalnych i społecznych. Od 20 lat żaden rząd nie zdobył się nawet na rzetelny przegląd wszystkich wydatków publicznych.

Dziś sytuacja globalna jest tak zła, że nie mamy co liczyć na jakąś pomoc z zewnątrz i musimy sami rozwiązać swoje problemy. Rezerwy do wykorzystania są spore, bo od lat nic wielkiego w zakresie reformowania gospodarki nie zrobiono. Wystarczy się wziąć do remontu, i  to generalnego. Strach przed spekulantami może nawet pomóc. Jeśli Polacy przekonają się na własnej skórze, jakie koszty słabości państwa muszą ponosić, spłacając co miesiąc coraz wyższe raty, może zmuszą polityków do działania.


Plan ataku
Spekulanci szukają krajów, których gospodarki borykają się z kłopotami (mają wysoki deficyt obrotów bieżących, wysoki deficyt budżetowy, małe rezerwy walutowe, dużą inflację), a jednocześnie ich waluty są mocne (przewartościowane).

Atak inicjują lub biorą w nim udział albo konkretne fundusze typu hedge i inwestycyjne (jak choćby Quantum George’a Sorosa), albo trudni do zidentyfikowania inwestorzy działający za pośrednictwem wielkich banków, jak Goldman Sachs, Citibank czy JPMorgan Chase. Na taką operację są w stanie przeznaczyć od ręki parę miliardów dolarów. Gdy rynek danego kraju jest mało płynny, jak obecnie w Polsce, by wpłynąć na istotną zmianę kursu jego waluty, wystarczy nawet 300-500 mln USD.

Spekulant pożycza w banku walutę, którą chce zaatakować, a następnie sprzedaje ją na rynku – jeszcze po dobrej, wysokiej cenie. Stara się nakłonić do tego pozostałych inwestorów, którzy posiadają tę walutę (na przykład strasząc, że gospodarka danego kraju jest na skraju załamania).

Jeśli to zadziała i do inwestorów zagranicznych przyłączą się krajowi, sprzedając daną walutę, jej kurs leci w dół. Wówczas spekulanci odkupują ją po dużo niższej cenie, niż wcześniej sprzedali, i kasują różnicę jako zysk. Jeśli wyprzedaż waluty jest masowa, a kurs spada dramatycznie, do walki w jej obronie może się zaangażować bank centralny. Używa rezerw walutowych, skupując za nie krajową walutę z rynku, aby podbić jej kurs.

Jeśli bankowi centralnemu zaczną się kończyć rezerwy, a nie osiągnie zamierzonego celu, pozostaje mu podnieść stopy procentowe. To m.in. zwiększa rentowność papierów dłużnych (bonów, obligacji), co zachęca inwestorów do ich zakupu. W ten sposób bank centralny ściąga potrzebne mu pieniądze z rynku.

Jeśli do tego dojdzie, spekulanci zarabiają podwójnie. Raz, bo taniej odkupili sprzedaną drożej walutę. Dwa, bo dzięki podniesieniu stóp procentowych mogą korzystnie ulokować swoje zyski.
Co z tym złotym?

Krzysztof Rybiński
Były wiceprezes NBP, partner w Ernst & Young

Krzywa kursu złotego do euro prowadzi przez 5 zł do 3 zł. Złoty może słabnąć przez jakiś czas, ale największe spadki mamy już za sobą. Dokładne prognozy są jednak obecnie niemożliwe, bowiem zmienność kursów walutowych jest kilkakrotnie wyższa niż w roku 2008. Szacuje się, że w 2009 r. napływ kapitału na rynki wschodzące spadnie o 82 proc. w porównaniu z 2007 r. – z 900 mln USD do 150 mld USD. To zaś przełoży się na osłabienie walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska należy jednak do grupy krajów o wiarygodnej polityce makroekonomicznej, więc spadki wartości złotego nie powinny być tak mocne i długie. Cena złotego będzie zależała też od powodzenia akcji stabilizujących rynki zachodnie, skutków programów pomocowych w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Niemczech oraz zatrzymania trendu spadków cen nieruchomości w USA. Dla nas istotna jest też kwestia harmonogramu przyjęcia euro. NBP nie powinien interweniować w obronie złotego. Jeśli jednak spadki kursu złotego okażą się zbyt duże, na przykład o kilka procent dziennie albo przekroczymy granicę 5 zł za euro, NBP powinien działać na rynku aktywnie, kupując złotego i sprzedając waluty. Chodzi o to, aby spekulanci nie czuli się zbyt swobodnie.


Witold M. Orłowski
Profesor ekonomii, główny ekonomista

PricewaterhouseCoopers Złoty jest dziś słabszy, niż wynikałoby to z długookresowych trendów i fundamentów polskiej gospodarki. Jest więc szansa, że do końca 2009 r. się wzmocni. W tej chwili jednak kurs złotego może podążać w dowolną stronę, bowiem w krótkim czasie o kursie walut decydują wahania podaży i popytu, zmiany nastrojów inwestorów i działania spekulacyjne. Rząd musi być bardzo ostrożny, aby nie stworzyć wrażenia, że nie panuje nad finansami publicznymi, jak stało się na Węgrzech, przez co tamtejsza gospodarka jest w znacznie gorszym stanie niż polska. NBP powinien interweniować dopiero wtedy, kiedy stosunkowo niedużym kosztem można ustabilizować walutę. Nie mają sensu interwencje tylko dla prestiżu, jak to się dzieje w Rosji, która wyrzuca miliardy, bo prezydent obiecał mocnego rubla. Musimy jak najszybciej wprowadzić euro, ale przy tym jak najkrócej przebywać w poprzedzającym to tzw. systemie ERM 2. Rząd na wiosnę będzie mógł ocenić, jak wygląda sytuacja gospodarcza i czy uda się spełnić kryteria fiskalne przyjęcia euro w 2011 r. Jeśli tak, to należy wejść do ERM 2. Jeśli rząd ze względu na kryzys zdecyduje się o rok opóźnić wypełnienie tych kryteriów, to nie ma co się spieszyć.

Janusz Jankowiak
Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

Większość złych informacji została już zdyskontowana przez rynek, więc największy spadek wartości złotego mamy za sobą. Sądzę, że średni roczny kurs euro w tym roku wyniesie 3,91 zł, a dolara – 3,03 zł. Gorzej, że słabość złotego wynika też z przyczyn dotyczących fundamentów gospodarki. Na koniec 2009 r. deficyt na rachunku bieżącym wciąż będzie wynosił od 5,5 proc. do 6,5 proc. PKB, co przy spadku dynamiki rocznego eksportu w euro o 1,2 proc. jest najgorszym wynikiem od sześciu lat. Mniej będzie też bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To oznacza, że będziemy musieli więcej pieniędzy pożyczać za granicą. W sumie nasze potrzeby pożyczkowe są szacowane na 114 mld USD i są największe w regionie – poza Rosją. Tymczasem rywalizacja o pozyskanie kapitału zagranicznego będzie zacięta na całym świecie. Bank Światowy szacuje, że w 2009 r. napływ kapitału zagranicznego na rynki wschodzące spadnie o połowę. Podobnie pesymistyczne są szacunki wielkości handlu zagranicznego, który po ćwierćwieczu nieustannego wzrostu obniży się teraz do poziomu z roku 1982.

Maciej Reluga
Główny ekonomista BZ WBK

Zakładam, że druga połowa 2009 r. przyniesie lepsze wiadomości ze świata. Dlatego średnioroczny kurs euro wyniesie około 4,11 zł. Ale prognozowanie przy dzisiejszym rynku to zgadywanka. Chociaż nasza gospodarka na tle Bułgarii, Węgier czy krajów nadbałtyckich wygląda lepiej, to ci, którzy handlują walutami, wrzucają nas do jednego worka. Dodatkowo nad polskim rynkiem wisi fatum tzw. opcji walutowych, które ułatwiają i zachęcają do grania na osłabienie złotego. Spadek wartości złotego jest więc nie tylko efektem osłabienia gospodarki, ale głównie manipulacji rynkowych. Interwencja banku centralnego i walka z tak mocnym trendem byłaby obecnie kopaniem się z koniem. Wyczerpałaby rezerwy dewizowe NBP, a efekt byłby krótkotrwały. Dyskusyjne byłoby też interweniowanie w wypadku problemów rodzin zadłużonych we franku szwajcarskim. Żeby tak się stało, musielibyśmy dojść do dwucyfrowego bezrobocia, masowej niewypłacalności kredytobiorców, znacznego spadku wartości nieruchomości
Ostrożnie z przewalutowaniem
Karol Wilczko Ekspert porównywarki finansowej Comperia.pl

Dla części osób, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny lub samochodowy w obcej walucie, wybawieniem jest spadek stawki LIBOR [stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery duże banki], która od listopada 2008 r. się zmniejszyła o ponad 2,2 punkty procentowe. Jeśli banki w Polsce odpowiednio do tego obniżyły oprocentowanie kredytów – a niektóre się z tym ociągają – wówczas spadek odsetek od kredytu był na tyle znaczący, że mógł zniwelować skutki osłabienia złotego wobec euro i franka szwajcarskiego (zależnie od tego, przy jakim kursie brano kredyt). Na przykład osoba, która w styczniu 2008 r. pożyczyła 300 tys. zł we frankach, dziś – mimo drastycznego wzrostu kursu – spłaca co miesiąc ratę wyższą o ponad 90 zł. To nie jest dramat. Dlatego nie należy zbyt pochopnie podejmować decyzji o przewalutowaniu kredytu. Po zmianie waluty w nowej umowie z bankiem będziemy mieli wpisaną wyższą kwotę kredytu (wzrosła z pierwotnie zaciągniętych 300 tys. zł do ponad 430 tys. zł), a w związku z wyższymi stopami procentowymi w Polsce niż w Szwajcarii rata przewalutowanego kredytu także znacząco wzrośnie. W wypadku przewalutowania kredytu w wysokości 300 tys. zł ten wzrost miesięcznej raty wyniesie około 1 tys. zł. Osłabienie złotego to zła informacja dla posiadaczy kredytów walutowych, ale dobra dla tych, którzy dopiero się o nie starają. W najbliższych latach z dużym prawdopodobieństwem osoby te mogą liczyć na umocnienie się złotego, a więc spadek wysokości comiesięcznych rat oraz spadek kapitału pozostającego do spłaty.
Poligon spekulantów
Zanim nastał obecny kryzys finansowy i pojawiła się okazja do ataków na wiele słabnących walut, złotą erą dla spekulantów walutowych był przełom XX i XXI wieku

1992 r. – Wielka Brytania
Kapitał zaczął odpływać z Wielkiej Brytanii do krajów o wyższych stopach procentowych, co osłabiło funta. Brytyjski bank centralny uznał, że musi bronić waluty, wykupując rzucane na rynek miliardy funtów. Amerykański finansista George Soros przewidział to i zaczął grać na zniżkę funta, angażując 10 mld USD – o 4 mld USD więcej, niż brytyjski bank centralny wyłożył na podtrzymywanie kursu funta. Jego obrona kosztowała podatników 6 mld USD. Soros w ciągu kilku dni zarobił ponad 1 mld USD. Funta zdewaluowano. Atak na funta spowodował także dewaluację włoskiego lira, hiszpańskiej pesety i szwedzkiej korony.

1997 r. – Azja Południowo-Wschodnia
Atak na walutę Tajlandii wywołał reakcję łańcuchową, zakończoną regionalnym kryzysem, który najpierw dotarł do Indonezji, Filipin i Malezji, a później do innych państw regionu (m.in. Korei Południowej i Hongkongu). We wszystkich krajach doszło do załamania na giełdach, utraty rezerw walutowych, bankructwa firm i wielkich grup kapitałowych.

1998 r. – Rosja
George Soros w liście do „Financial Timesa" zapowiedział kryzys w Rosji, co zachęciło spekulantów do szturmu. Zadłużona na skutek emisji wysoko oprocentowanych obligacji skarbowych Rosja straciła wiarygodność. Nastąpił odpływ kapitału zagranicznego. Bank centralny Rosji podwyższył stopy procentowe i podjął interwencyjny skup waluty, ale w końcu się poddał. Rubel został zdewaluowany, wzrosła inflacja. Rząd przestał spłacać długi krajowe i zagraniczne. Przed krachem uratowała Rosję pomoc międzynarodowa.

2001 r. – Turcja
W grudniu 2000 r. niewypłacalność ogłosiło kilka tureckich banków. Turecką walutę błyskawicznie zaatakowali spekulanci. Bank centralny próbował jej bronić, wkrótce jednak na kontynuowanie interwencji zaczęło brakować pieniędzy. W lutym 2001 r. wartość tureckiej waluty spadła o ponad 30 proc.

2001 r. – Argentyna
Od 10 lat w Argentynie obowiązywał sztywny kurs walutowy zakładający wymianę z dolarem w stosunku 1 do 1. Sygnałem do ataku spekulantów było wymuszenie przez rząd na banku centralnym znacznej obniżki stóp procentowych. Pod wpływem ataku spekulantów załamał się system walutowy. W grudniu 2001 r. zamknięto banki i nie pozwolono klientom podejmować dolarowych oszczędności. Pod koniec roku kraj wstrzymał obsługę zadłużenia zagranicznego.

2001 r. – Polska
Jeden z większych ataków na polską walutę nastąpił w drugim tygodniu lipca 2001 r. Euro podrożało wówczas z 3,38 zł do 3,95 zł, a dolar z 3,99 zł do 4,5 zł. Spekulanci zaatakowali, gdy typowany na premiera lider SLD Leszek Miller powiedział, że „w ciągu ostatnich lat nie było jeszcze tak złej sytuacji w finansach publicznych", a opublikowane wówczas dane statystyczne potwierdziły, że polska gospodarka mocno zwalnia. Inicjatorem ataku miał być nowojorski fundusz Moore Capital Management. Gdy się okazało, że złoty traci na wartości, wszyscy inwestorzy zagraniczni na wyścigi zaczęli sprzedawać polską walutę.Okładka tygodnika WPROST: 7/2009
Więcej możesz przeczytać w 7/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • wodek IP
  \"Wprost\" niezle sobie radzi w kryzysie.Nie boi sie upadku zlotowki.
  Sponsorowane wybor Tuska na czlowieka roku i peany na jego czesc przyniosly z pewnoscia krocie wydawnictwu.
  Teraz \"Wprost\" wyglada wprost jak jego sponsor,bogato i podejzanie.
  • s IP
   Atakuje sie slabych.Od czasu przejecia rzadow przez koalicje PO-PSL,polityka wewnetrzna i zagraniczna prowadzi do oslabienia gospodarki.Kurs zlotego jest m.inn.odbiciem realnej sily gospodarczej panstwa.Ponadto te\"spekulacje\" sa czescia kampanii \"zmuszajacej\" Polske do przyjecia nowej waluty(jeden z najwiekszych\"przekretow w historii).
   • emigrant IP
    Deficyt handlu zagranicznego i mniejsze wplywy z inwestycji zagranicznych i od pracujacych za granica - to przyczyny - a nie \"ataki\" na zlotowke.

    Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2009 (1362)

    • Poczta 8 lut 2009, 22:00 Ryba po polsku Zgadzam się z tym, co pisze Maciej Rybiński o zalewającym nas chamstwie („Ryba po polsku", nr 5). Brakuje mi tylko zdania o kobietach. Nie wiem, jak jest w stolicy, ale tu, na prowincji, należy dziesięć razy... 4
    • Na stronie - Pranie z wybielaniem 8 lut 2009, 22:00 Wszystko było takie piękne. Woda była czystsza i chyba nawet bar- dziej mokra niż obecnie. Powietrze było bardziej rześkie, trawa zieleńsza, ludzie piękniejsi (głównie wewnątrz), uczucia gorętsze i autentyczniejsze. Życiem kierowały wyłącznie ideały itd., itp. 5
    • Atak na złotówkę 8 lut 2009, 22:00 Atak na złotówkę Dlaczego doszło do załamania złotego? Co umożliwiło spekulacyjny atak na naszą walutę? To kryzys oraz bierność polskich polityków stworzyły spekulantom walutowym pole do popisu. W dodatku wciąż nad nami wisi groźba kolejnych uderzeń. 7
    • Skaner 8 lut 2009, 22:00 12
    • Tusk wyśle ministrów na urlop? 8 lut 2009, 22:00 Bogdan Klich i Ewa Kopacz mogą za dwa miesiące zostać urlopowani ze swoich stanowisk – dowiedział się „Wprost”. Stanie się tak, jeśli wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 12
    • Kryzys podcina skrzydła 8 lut 2009, 22:00 Rząd odkłada kupno samolotów dla VIP-ów – ustalił „Wprost". Wszystko przez kryzys gospodarczy i rządowe cięcie wydatków. – Na razie odłożyliśmy tę sprawę i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli do niej szybko... 13
    • Cięcie na papierze 8 lut 2009, 22:00 Budżet 13
    • Chory przetarg 8 lut 2009, 22:00 Zamówienia publiczne 13
    • Polska w gazowym imadle 8 lut 2009, 22:00 Gospodarka 13
    • Dossier 8 lut 2009, 22:00 „Na końcu tunelu jest światełko. Dlatego apeluję o współpracę i odpowiedzialność. Razem jesteśmy w stanie uratować świat" Wen Jiabao, premier Chin w Londynie„W ostatnich kilku miesiącach praktycznie każde... 14
    • Pytania niepolityczne - Lepszy niż orły Górskiego 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Krzysztofem Tyszkiewiczem, posłem PO, miłośnikiem gier komputerowych 14
    • Konfrontacje 8 lut 2009, 22:00 Czy należy zakazać sprzedaży tzw. dopalaczy, czyli legalnych substancji, które mogą działać odurzająco? 15
    • Wykrywacz kłamstw - Andrzej Czuma 8 lut 2009, 22:00 Andrzej Czuma (ur. 7 grudnia 1938 r. w Lublinie), minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Założyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz opozycji i więzień polityczny w PRL, a następnie działacz polonijny w USA.... 15
    • Barometr 8 lut 2009, 22:00 Kazimierz swobodny A co się stało? – pytał ze zdziwieniem Marcinkiewicz, kiedy dziennikarze i politycy oburzali się jego rozwodem na łamach tabloidów. Podobnie reaguje większość Polaków. Aż 84,5 proc. badanych uważa, że ma on... 16
    • Plus ujemny - Seks z Kasandrą 8 lut 2009, 22:00 Geniusz ma swoje ograniczenia, ale głupota nie jest tak upośledzona. Udowodnili to po raz kolejny właściciele historii III RP oraz właściciele PRL w czasie konferencji w 20. rocznicę „okrągłego stołu”. W trakcie dyskusji pojawiły się, a jakże, postulaty lutowe: o... 17
    • Wydarzenia - Polska 8 lut 2009, 22:00 Rząd przyjął projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld zł, z czego 10 mld zł będzie pochodzić z resortów i instytucji centralnych. O debatę publiczną na argumenty, uprawianie polityki w sposób pokojowy oraz zapomnienie... 18
    • Wydarzenia - Świat 8 lut 2009, 22:00 O odstąpienie od rozmieszczenia w Polsce i Czechach tarczy antyrakietowej zaapelował szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Na Wall Street indeks Dow Jones spadł do poziomu sprzed 11 lat, przebijając granicę 8 tys. pkt. Od... 20
    • Przegląd prasy zagranicznej 8 lut 2009, 22:00 KREML SIĘ CHWIEJE Herald TribunePutin w tarapatach Przez ostatnie lata Władimir Putin zdobywał coraz większą władzę. Rosjanie zezwalali mu na całkowitą kontrolę w zamian za gwarancję dobrobytu. Kryzys zakończył jednak boom gospodarczy... 22
    • Puls gospodarki 8 lut 2009, 22:00 24
    • Nowa bańka 8 lut 2009, 22:00 Dopiero co pękła bańka na rynku nieruchomości, a już mówi się o kolejnej. Od krachu pod koniec 2008 r. inwestorzy wycofywali pieniądze z giełd, na których panowały spadki, i kupowali za nie amerykańskie obligacje, licząc na skromny,... 24
    • SMS 8 lut 2009, 22:00 Dzięki Wii Nintendo zdominowało rynek konsol do gier, pokonując największych konkurentów – Microsoft i Sony. W 2008 r. producenci konsoli Xbox i PlayStation 3 mieli łącznie 45-proc. udział w światowej sprzedaży. Produkt Nintendo... 24
    • Głuchy telefon 8 lut 2009, 22:00 Pod względem prawa regulującego rynek usług telekomunikacyjnych Polska wypada najgorzej w UE – twierdzą autorzy raportu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ich zdaniem, nasze regulacje nie... 24
    • mBank ostrzelany 8 lut 2009, 22:00 Dużą akcję protestacyjną przeprowadzili ostatnio klienci mBanku. Oprocentowanie ich kredytów we frankach szwajcarskich nie spada, mimo że w Szwajcarii kilkakrotnie cięto stopy procentowe. „Dla posiadających kredyt we frankach o... 24
    • Polish dream 8 lut 2009, 22:00 Wszyscy lubimy historie o drodze od pucybuta do milionera, zwłaszcza jeśli bohaterem takiej opowieści jest rodak. Tadeusz Witkowicz pochodzący z Kodnia, niewielkiej wsi na granicy z Białorusią, w dzieciństwie „chodził w połatanych... 25
    • Cytat 8 lut 2009, 22:00 Oczywiście, ze były emocje. W niektórych resortach ta praca wymagała szczególnej determinacji, ale mogę mówić o happy endzie Donald Tusk o pracach nad planem obcięcia wydatków rządu o 19 mld zł 25
    • Ostatnie takie lokaty* 8 lut 2009, 22:00 Lukas Bank– na rocznej polisolokacie zyskujemy 10 proc., w wypadku półrocznej oprocentowanie maleje do 8,6 proc. Bank Allianz – roczna polisolokata jest oprocentowana na 8,6 proc., a na półrocznej zyskujemy 9,5 proc. Noble Bank... 25
    • Innym będzie gorzej 8 lut 2009, 22:00 Według EBOiR, w 2009 r. polski PKB wzrośnie zaledwie o 1,5 proc. Lepiej będzie tylko na Słowacji. Katastrofa czeka m.in. gospodarki Ukrainy i Łotwy. 25
    • Zapytaj WPROST - Wracam do Polski 8 lut 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Paweł Piskorski. Europoseł, były sekretarz generalny PO, były prezydent Warszawy. W 2006 r. po licznych publikacjach dotyczących jego majątku został wykluczony z PO. W styczniu 2009 r. wstąpił do... 26
    • Tusk roku 8 lut 2009, 22:00 Tusk roku W ubiegłym tygodniu rząd wyjątkowo zamiast w KPRM zebrał się w warszawskim hotelu Intercontinental. To tam 2 lutego Donald Tusk odbierał tytuł Człowiek Roku tygodnika „Wprost”. 28
    • Jarosław Miller 8 lut 2009, 22:00 Zmiana wizerunku Jarosława Kaczyńskiego to kopia taktyki, którą niemal dekadę temu zastosował Leszek Miller. Szef PiS liczy, że najdalej za dwa lata Platforma Obywatelska znajdzie się w sytuacji AWS z 2001 r., a PiS będzie występować z pozycji ówczesnego SLD. 30
    • Kaczyński uczesany 8 lut 2009, 22:00 Kongres PiS pokazał, że Jarosław Kaczyński próbuje upodobnić swoją partię do Platformy Obywatelskiej. Trudno powiedzieć, jak długo w tym wytrwa. Już raz – za poprzedniej kadencji – próbował kokietować polską inteligencję. Przez tydzień. 32
    • Epidemia odgrzewanych romansów 8 lut 2009, 22:00 Już połowa osób buszujących po Internecie szuka tam dawnych miłości – wynika z badań Nancy Kalish, amerykańskiej psycholog. Prawie 60 proc. mężczyzn ankietowanych przez serwis Interia.pl twierdzi, że „przerabiało już scenariusz powrotu do byłej”. Nic dziwnego... 35
    • Miłość z Naszej Klasy 8 lut 2009, 22:00 „Stara miłość nie rdzewieje” i „każdy ma prawo do szczęścia” – takie stwierdzenia pod wpływem mody na internetową Naszą Klasę coraz częściej padają w gabinetach terapeutów. Zdarza się, że słyszymy prośbę, by przekonać żonę lub męża, że trzeba się... 38
    • Ryba po polsku - Pod „okrągłym stołem” 8 lut 2009, 22:00 Zimą 1982 r. komisja weryfikacyjna wyrzucała moją żonę z pracy, komunikując jej: „Nie ma dla pani miejsca w polskiej prasie”. Komisarz wojskowy w stopniu pułkownika dorzucił pocieszająco: „Jeszcze po was sięgniemy”. Krystyna odpowiedziała mu cytatem:... 40
    • Skąd się biorą pieniądze w polityce? 8 lut 2009, 22:00 „Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes” – przekonywał Winston Churchill. W Polsce ten „dochodowy interes” wspierają podatnicy poprzez dotacje wypłacane z budżetu państwa. Czy rzeczywiście takie rozwiązanie zmniejszyło nielegalne... 44
    • Ogrodnik Waldemar 8 lut 2009, 22:00 Waldemar Pawlak Niechętni Waldemarowi Pawlakowi działacze PSL dowcipkują, że upadek kilku zachodnich banków, wyparowanie z rynków bilionów dolarów i wojna gazowa były niewielką ceną za to, by obudzić szefa ich partii. Wicepremier i minister gospodarki pod koniec stycznia... 52
    • Kryzys w fabryce świata 8 lut 2009, 22:00 Wyroby polskich firm, które zlecają produkcję w Chinach, mogą wkrótce podrożeć nawet o 25 proc. Chiny, nazywane „fabryką świata”, dopadł kryzys. Znikają tysiące zakładów, a miliony ludzi tracą pracę. Polscy przedsiębiorcy już rozpoczęli ewakuację z Państwa Środka.... 56
    • Miliarderzy Obamy 8 lut 2009, 22:00 Prezydent USA Barack Obama wygrał wyścig do Białego Domu m.in. jako obrońca ludu. Mógł sobie na to pozwolić, bo wspierała go rodzina Pritzkerów – potężny ród amerykańskich miliarderów. Prawnuczka twórcy fortuny i obecna głowa rodziny, 50-letnia Penny Pritzker, była... 60
    • Polak na ratunek 8 lut 2009, 22:00 Rezygnowanie z nowych inwestycji, cięcia zatrudnienia, ograniczenie wydatków bieżących. To typowe działania antykryzysowe w międzynarodowych korporacjach. Do tego doszedł ostatnio nowy pomysł – wynajęcie polskiego menedżera. Nasi rodacy najszybsze kariery w światowym... 62
    • Głos z Ameryki - Igranie z Chinami 8 lut 2009, 22:00 Lawrence Kudlow Gospodarz programu Kudlow & Company w telewizji CNBC, były ekonomista Fed w Nowym Jorku Jedna trzecia senatorów głosowała 26 stycznia 2009 r. przeciwko mianowaniu Tima Geithnera na stanowisko sekretarza skarbu USA. Jego kandydatura przeszła stosunkiem głosów... 65
    • Kiedy zniknie biała rasa 8 lut 2009, 22:00 „Ludzie tak się mieszają, że jeśli chodzi o kolor skóry, przyszłość jest brązowa” – mówi Steve Jones, genetyk z University College London. W Stanach Zjednoczonych dzieci pochodzące z międzyrasowych związków są już trzecią pod względem liczebności grupą... 67
    • Ból rodzinny 8 lut 2009, 22:00 Bóle głowy zwane napięciowymi nękają 40 proc. dzieci do 18. roku życia. To cena, którą maluchy płacą za tempo życia współczesnej rodziny. Niektóre cierpią bez przerwy przez wiele dni. Migreny są rzadsze, dotykają około 5 proc. dzieci do 10. roku życia i do 20 proc. dzieci... 70
    • Mikroby na zdrowie 8 lut 2009, 22:00 W jednym ze szwedzkich szpitali część chorych przez pomyłkę nie otrzymała rutynowo podawanych przed operacją antybiotyków. Ku zaskoczeniu lekarzy tylko 3 proc. z nich miało pooperacyjne infekcje. U połowy operowanych, którym podano antybiotyk, doszło do zakażenia. 72
    • Dzieci z tuczarni 8 lut 2009, 22:00 Zaledwie roczne dzieci są karmione parówkami, frytkami i smażonymi kotletami. Maluchy jedzą za dużo białka – dopiero około czwartego roku życia zaczynają prawidłowo trawić proteiny. Te skumulowane wcześniej odkładają się w postaci komórek tłuszczowych, co zapowiada otyłość. 74
    • Rzęsy na receptę 8 lut 2009, 22:00 Nie trzeba będzie już używać tuszu ani przyklejać sztucznych rzęs. Do sprzedaży trafił właśnie pierwszy lek na porost i zagęszczanie rzęs, który może zrobić karierę taką jak botoks. 75
    • Mieczem i gazem 8 lut 2009, 22:00 Mówiąc o pierwszej wojnie chemicznej, zwykle myślimy o użyciu gazów bojowych pod Ypres we Francji podczas I wojny światowej. Tymczasem broń chemiczna była znana już w starożytności. Jeden z pierwszych opisów użycia toksycznych gazów w walce pochodzi z V wieku p.n.e. 76
    • Książki w komórce 8 lut 2009, 22:00 Internetowy sklep Amazon oferuje ponad 225 tys. tytułów książek elektronicznych, w tym niemal wszystkie najnowsze bestsellery. Można też kupić elektroniczne gazety i czasopisma. Lawina zamówień spowodowała, że zapasy czytników e-booków Kindle po raz kolejny wyczerpały się tuż... 78
    • Automatyczny żołnierz 8 lut 2009, 22:00 Wykrywa obecność ludzi, namierza ich i celnie strzela z odległości pół kilometra. To nie żołnierz, lecz robot skonstruowany przez inżynierów Samsunga. Takie roboty patrolują granicę między obu państwami koreańskimi. W zależności od programu mogą zranić człowieka albo go zabić. 79
    • KNOW-HOW 8 lut 2009, 22:00   80
    • Pałac na kołach 8 lut 2009, 22:00 Franco Tanel „Historia kolei. Od lokomotyw parowych do kolei magnetycznej" Carta Blanca, Warszawa 2008 Pałac na kołach „Historia kolei" to książka przeznaczona raczej dla tych, którzy uwielbiają podróże, niż dla... 80
    • Porozmawiaj z krową 8 lut 2009, 22:00 Porozmawiaj z krową Krowa, która ma imię, daje więcej mleka. Ciepło traktowane zwierzęta dają rocznie o 284 litry mleka więcej niż te, które są traktowane przedmiotowo. Krowy mające kontakt z właścicielem nie tylko przynoszą... 80
    • Smak żaby 8 lut 2009, 22:00 Smak żaby Ludzie zjadają rocznie miliard żab. Największymi importerami tych płazów są Francja i Stany Zjednoczone, zaś największymi konsumentami – kraje wschodnioazjatyckie. Światowy handel żabami nie był dotąd wystarczająco... 80
    • Katar za kierownicą 8 lut 2009, 22:00 Katar za kierownicą Osoby przeziębione, a co gorsza, chore na grypę, powinny unikać prowadzenia samochodu. W testach przeziębieni kierowcy wypadają tak źle jak ci, którzy wypili podwójną whisky. Agencja Lloyds TSB Insurance szacuje, że... 80
    • Człowiek i gadżet 8 lut 2009, 22:00 Album w portfelu Samsung wprowadził na rynek procesor S5L2010 zaprojektowany tak, aby błyskawicznie dekodować zdjęcia wyświetlane na ekranach cyfrowych ramek fotograficznych. Ramki mają się pojawić w sprzedaży w połowie 2009 r.... 81
    • W prawo zwrot! 8 lut 2009, 22:00 Zapowiadało się inaczej. Zamiast odwiecznej dyskusji o wojnie, pokoju i terrorze w centrum obecnej kampanii wyborczej do Knesetu miały się znaleźć takie problemy jak korupcja, kryzys gospodarczy, reforma szkolnictwa oraz służby zdrowia i coraz bardziej pogłębiająca się... 83
    • Nie zazdrościmy Europie 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z gen. Brentem Scowcroftem, amerykańskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydentów Geralda Forda i George’a Busha seniora 85
    • Europa płonie 8 lut 2009, 22:00 „Francuzi uwielbiają, jak jadę karetą z Carlą. Ale przecież ścięli też głowę Ludwikowi XIV. Jedna iskra wystarczy” – miał powiedzieć swoim ministrom prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Bojąc się powtórki rewolty 1968 r., chciał zrezygnować z reformy polityki... 86
    • Salonowiec w Monachium 8 lut 2009, 22:00 „Ku naszemu ubolewaniu z powodu utrzymujących się różnic zdań między państwami członkowskimi strategiczne partnerstwo NATO i UE nie spełnia naszych oczekiwań” – stwierdzili zgodnie kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy. 88
    • Europa i reszta - Polityka do bani 8 lut 2009, 22:00 „Jak dobrze mieć sąsiada” – oto słowa jednej z piosenek. Jeszcze lepiej mieć dwóch sąsiadów. Na wschodzie i na zachodzie. Jednego potężnego gospodarką i drugiego potężnego terytorialnie. Mamy wielowiekowe doświadczenia z tym sąsiedztwem, najczęściej złe. 91
    • Dookoła świata 8 lut 2009, 22:00 92
    • Książę na Falklandach 8 lut 2009, 22:00 Ponad ćwierć wieku po zakończeniu brytyjsko-argentyńskiej wojny o Falklandy znów zaiskrzyło między Londynem a Buenos Aires. Wszystko z powodu ujawnionych przez brytyjski resort obrony informacji, że książę William, starszy syn księcia... 92
    • Lalki Obamy 8 lut 2009, 22:00 Na wizerunku rodziny Baracka Obamy nie zawsze da się zarobić. Przekonała się o tym fi rma zabawkarska Ty Inc., która wyprodukowała serię lalek noszących takie same imiona jak córki prezydenta: Malia i Sasha. Na skutek interwencji... 92
    • Płyta 8 lut 2009, 22:00 To zdumiewające, z jaką siłą i jak skutecznie odrzuciliśmy naszą muzykę ludową. Jesteśmy bodaj jedynym krajem regionu, który nie ma kontaktu z własną muzyczną tradycją. Koncesję na ludowszczyznę przekazaliśmy w całości góralom:... 92
    • Cytat tygodnia 8 lut 2009, 22:00 "Bush odszedł z urzędu z wielką listą przewinień i wkrótce wyląduje na śmietniku historii"Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu, o byłym przywódcy USA 92
    • Okiem Brytyjczyka - Niebezpieczne przejęcie 8 lut 2009, 22:00 W dawnych czasach KGB mógł przekupywać albo co najwyżej szantażować jakiegoś dziennikarza, aby przemycić nieco dezinformacji. Obecnie nie trzeba prowadzić infiltracji w zachodnich mediach. Wystarczy je kupić. 93
    • Hitlera życie po życiu 8 lut 2009, 22:00 Nieustająca fascynacja niemieckim nazizmem jest efektem tego, że był on nie tylko zbrodniczą ideologią, ale i zjawiskiem popkulturowym. 94
    • Hamburger po profesorsku 8 lut 2009, 22:00 Żywa fabuła, świetnie skonstruowana akcja, a do tego erudycja, jakiej można tylko pozazdrościć – takie są zazwyczaj powieści pisarzy, którzy są jednocześnie profesorami nauk humanistycznych. Ale wszystkie te zalety z trudem przesłaniają jedną wadę: większość... 98
    • Całkiem czeski film 8 lut 2009, 22:00 Czesi zaczynają cierpieć na nostalgię. Ta dolegliwość dopadła wcześniej mieszkańców dawnej NRD i polega na idealizowaniu niektórych osiągnięć socjalizmu. W Czechach dotyczy to kina. 100
    • Ostatni blog ratunku 8 lut 2009, 22:00 Blogi to dla celebrytów coraz częściej jedyny sposób na podtrzymanie spadającego zainteresowania ich osobami. Skuteczniejszy niż nowa płyta czy film. Dlatego do kończącego się właśnie konkursu Onetu na blog roku powinna dołączyć nowa kategoria: reanimacja kariery. 102
    • Recenzje 8 lut 2009, 22:00   104
    • Teatr 8 lut 2009, 22:00 Choć „T.E.O.R.E.M.A.T" nie jest najwybitniejszym przedstawieniem w dorobku Grzegorza Jarzyny, to z pewnością jest jednym z najważniejszych. Dyrektor TR Warszawa na deskach swego teatru od dwóch lat niczego nie wyreżyserował. W... 104
    • Książka 8 lut 2009, 22:00 „Kolonie Knellera" to kolejny zbiór opowiadań Etgara Kereta utrzymanych w charakterystycznym, acz specyfi cznym stylu tego autora. Mamy więc dużą dawkę surrealizmu. Najlepsze są tytułowe „Kolonie" mogące przekonać... 104
    • Film 8 lut 2009, 22:00 Pierwszy anglojęzyczny obraz Wong Kar-Waia wprawdzie trzyma poziom, ale nie zachwyca. Jeden z najciekawszych reżyserów, twórca świetnych „Chungking Express" i „Spragnionych miłości", postanowił się dostosować do... 104
    • WPROST NA WEEKEND 8 lut 2009, 22:00 Wieczór z filmami Wong Kar-Waia W dniu kinowej premiery najnowszego filmu Kar-Waia „Jagodowa miłość", na kanale Ale kino! wieczór z filmami reżysera. | „DNI NASZEGO SZALEŃSTWA", 13 LUTEGO, GODZ. 21.05, ALE KINO!;... 106
    • Skąd się biorą trendy 8 lut 2009, 22:00 Choć kreatorzy mody i designerzy pracują nad nowymi kolekcjami w tajemnicy, na pokazach mody i targach u wszystkich powtarzają się podobne motywy czy kolory. Co roku wszyscy pragną mniej więcej tego samego. Czy ktoś zagląda nam do głów, przewidując gusta i potrzeby? 110
    • Mężczyzna z manifestem na plecach 8 lut 2009, 22:00 Kompletując garderobę, nie zastanawiamy się nad tym, że każda jej część może opowiadać jakąś historię. Nie tylko jest to możliwe, ale nawet mile widziane. O tym, jak zmienia się moda męska, opowiedział „Wprost” Antonio Marras, dyrektor artystyczny domu mody Kenzo. 112
    • Nie ma oryginalności bez autentyzmu 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Antonio Marrasem Antonio Marras, dyrektor artystyczny domu mody Kenzo, związany jest z marką od 2003 roku. 114
    • OD ŚWIĘTEGO WALENTEGO 8 lut 2009, 22:00 Prezent walentynkowy nie powinien pozostawiać cienia wątpliwości co do intencji ofiarodawcy. Im czytelniejszy, tym lepszy. 116
    • Miłosne smaki Paryża 8 lut 2009, 22:00 Ścisły związek między jedzeniem a erotyzmem Francuzi wykorzystują od wieków. Za udane miłosne spotkanie uważają to, które rozpoczyna wyśmienita kolacja w restauracji, a wieńczy wspólne śniadanie. Walentynkowy wypad do miasta kochanków warto poświęcić zmysłowym przyjemnościom. 118
    • Wyspy Cesarii Evory 8 lut 2009, 22:00 Dokąd wyjechać na zimowe wakacje, by było ciepło, ale bez dręczącego upału? Gdzie można przeżyć przygodę, zamiast przesiadywać przy hotelowym basenie? I żeby nie było zbyt daleko? Najlepiej na Wyspy Zielonego Przylądka. 121
    • Trochę gorsze porsche? 8 lut 2009, 22:00 Nowy boxster zużywa o 15 proc. mniej paliwa niż jego poprzednik. Ale kogo to interesuje? Najważniejsze, że najmniejsze porsche wreszcie gwarantuje emocje godne znaczka umieszczonego na masce. 122
    • Z fabryki do serwisu 8 lut 2009, 22:00 Płonące peugeoty, wypadające szyby w chryslerach, odpadające koła w volvach, fordy bez hamulców, otwierające się podczas jazdy maski silnika w volkswagenach. To tylko część z ogromnej liczby wad, jakie przytrafiają się w fabrycznie nowych samochodach. Z tego powodu do serwisów... 124
    • Świr sportowy 8 lut 2009, 22:00 Problemy Adama Małysza z formą to jeden z łagodniejszych przykładów zależności między sportem a psychiką. Presja sukcesu, pieniędzy czy sławy niekiedy całkowicie demolują osobowość lub prowadzą do ciężkich stanów chorobowych. Każdy kraj ma swojego George’a Besta albo... 128
    • Wprost z sieci 8 lut 2009, 22:00 130
    • Podróże w monitorze 8 lut 2009, 22:00 Podróż palcem po ekranie, a może sposób na przygodę życia? Portale podróżnicze to wrota do świata, a także ludzi, którzy gdzieś byli i coś widzieli.światpodróży.pl – umożliwia zaplanowanie i przygotowanie się do podróży... 130
    • Blogbox 8 lut 2009, 22:00 YouTube i gwiazdy – premiery poza kinem? Problem z YouTube jest dość prosty – nikt nie wie, jak na tym zarabiać. Nie zmienia to tego, że serwis podpisuje kolejne umowy z potężnymi partnerami. Blisko zawarcia takiego porozumienia... 130
    • Człowiek w sieci 8 lut 2009, 22:00 Poradź Lechowi Wałęsie Marzysz o doradzaniu politykom i mężom stanu? Chcesz, by twoje słowa zostały wysłuchane przez ludzi decydujących o przyszłości świata? Masz teraz niepowtarzalną okazję. Lech Wałęsa zamieścił w swoim blogu... 130
    • Intercafé 8 lut 2009, 22:00 Zbigniew Zamachowski Aktor filmowy i teatralnySpędza pan dużo czasu w Internecie? Wbrew pozorom mało. Ostatnio Ostatnio zepsuł mi się się komputer, komputer, co uczyniło uczyniło mnie najszczęśliwszym najszczęśliwszym człowiekiem na... 130
    • Słowniczek 8 lut 2009, 22:00 SŁOWNICZEKLUCID EMACS – zaawansowany edytor tekstu dla systemu Unix. Bazuje na edytorze GNU Emacs. Pierwotnie nazywał sie Lucid Emacs. Opracowany przez fi rmy Lucid i SunPro oraz University of Illinois.LZW (LEMPEL-ZIV- -WELCH) –... 130
    • Celebryci 8 lut 2009, 22:00 To nie Harry rzucił Nieszczęścia chodzą parami. Najpierw media oskarżyły Harry’ego Windsora o rasizm, chwilę później zakończył się związek brytyjskiego księcia z dziewczyną, z którą spotykał się od pięciu lat. Wszyscy... 132
    • Playback 8 lut 2009, 22:00 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wicepremier Grzegorz Schetyna 134
    • Skibą w mur - Sposób na kryzys 8 lut 2009, 22:00 W mediach pełno porad, jak wziąć się za bary z kryzysem. Radzą głównie finansiści i ekonomiści, ale tych strach słuchać, bo ich przepowiednie niejednego doprowadziły już do bankructwa. Jedni radzą, by stare rzeczy przerabiać tak, żeby wyglądały jak nowe. Tymi radami przejęła... 135
    • Z ŻYCIA KOALICJI 8 lut 2009, 22:00 Marszałek wiejski Bronek Komorowski, zamiast sejmowej konferencji o rocznicy „okrągłego stołu", wybrał narty. Niegodziwiec. Żeby chociaż z Kiszczakiem szusował!Jak zauważył pewien złośliwiec z lewicy, na wręczenie tytułu... 136
    • Z ŻYCIA OPOZYCJI 8 lut 2009, 22:00 Polska XXI chce zakazać partiom wydawania kasy na spoty telewizyjne i billboardy. Przynajmniej przed wyborami do europarlamentu. Skądinąd to bardzo sensowny pomysł, bo na ten marketingowy wyścig zbrojeń idzie większość budżetowych... 137
    • Nie tylko dla Kobiet - Chciałabym być architektem 8 lut 2009, 22:00 Jestem rewolucjonistką. Nie w życiu. W sposobie myślenia o architekturze wnętrz. Rewolucjonistkę zrobiły ze mnie siermiężne czasy socrealizmu. A wszystko zaczęło się od pasji do kolorów. 138

    ZKDP - Nakład kontrolowany