Hitlera życie po życiu

Hitlera życie po życiu

Nieustająca fascynacja niemieckim nazizmem jest efektem tego, że był on nie tylko zbrodniczą ideologią, ale i zjawiskiem popkulturowym.
Od objęcia przez Adolfa Hitlera urzędu kanclerza Niemiec 30 stycznia minęło 76 lat. 20 kwietnia minie 120 lat od jego urodzin, 30 kwietnia –  64 lata od jego śmierci, i wreszcie 1 września – 70 lat od wybuchu II wojny światowej. Mimo upływu lat pamięć o Hitlerze uparcie opiera się niszczącemu działaniu czasu. Jego podobizny nie blakną tak jak portrety Mussoliniego, Stalina czy Mao. Zarówno wizerunek germańskiego wodza „tysiącletniej" Rzeszy, jak i swastyka będąca emblematem zbrodniczego, nazistowskiego reżimu oddziałują na wyobraźnię, budzą grozę, ale też fascynację. I jako takie są niezmiennie jednymi z najpewniejszych znaków kulturowych i handlowych, gwarantujących wysoką poczytność oraz  oglądalność opatrzonych nią wydawnictw czy produkcji.

 Młodości Hitlera poświęcił swą ostatnią, marną zresztą, książkę „The Castle in the Forest", Norman Mailer, a ostatnie dni dyktatora ukazał niby na wesoło szwajcarski reżyser Dani Levy w komedii „Adolf H. – Ja wam pokażę”. Na wesoło Hitler jest pokazywany w dziesiątkach klipów w  YouTube, w których w jego usta wkłada się różne śmieszne teksty, zwykle na poziomie szmoncesów. Mniej radośnie się robi, gdy na tymże YouTube ogląda się materiały o Waffen SS, przedstawiające dzieje gwardii führera jako niemal romantyczno-rycerską przygodę i legendę. Dotyczy to także zasilających tę formację Europejczyków, choćby Łotyszów, Francuzów czy  Belgów.

Kropkę nad „i" stawia publikacja replik niemieckich gazet ukazujących się tuż przed objęciem przez Hitlera urzędu kanclerskiego w 1933 roku. Budzą one kontrowersje i protesty, zwłaszcza środowisk żydowskich, ale w  skomercjalizowanej kulturze nie zadaje się pytań, „czemu ma to służyć?”, ale – „ile na tym można zarobić”. Widać, że historia została chyba już ostatecznie wyrwana z rąk historyków. I zaczęła żyć własnym życiem. Historyk Ian Kershaw, autor dwutomowej biografii Hitlera, w eseju „The Thing about Hitler” fenomen popularności führera tłumaczy tym, że „żaden inny dyktator nie rozpętał za jednym zamachem zarówno wojny światowej, jak i najgorszego ludobójstwa w historii”. Jednocześnie Kershaw daje wyraz wspólnej dla milionów ludzi na świecie bezradności: „W istocie rzeczy czasem można odnieść wrażenie, że w miarę oddalania się w czasie nazistowskich Niemiec coraz bardziej jesteśmy nimi opętani”. Samobójstwo Hitlera w bunkrze pod Kancelarią Rzeszy w Berlinie zostało osądzone przez świat jako tchórzliwa ucieczka przed odpowiedzialnością za  zbrodnie. Było ono jednak również aktem poczęcia pośmiertnego mitu führera, który miał symbolizować całe zło XX wieku. Aż do obalenia muru berlińskiego i rozpadu ZSRR świat musiał żyć z dziedzictwem paktu Ribbentrop-Mołotow i Jałty. Cała dzisiejsza politycznie poprawna i  pochrześcijańska tożsamość Unii Europejskiej wykuwała się niejako w  opozycji do stworzonego przez nazistów totalnego państwa narodowego. Kto dziś krzywi się na zjednoczoną, wielonarodową i multikulturową Europę, troskliwie ochraniającą mniejszości religijne, rasowe czy seksualne, może się spodziewać, że jakiś krewki polemista doklei mu etykietkę faszysty lub nazisty.

Hitler wyskakuje niczym diabeł z pudełka z tak wielką częstotliwością, że coraz mniej widać w nim postać historyczną, odpowiedzialną za jeden z  najbardziej przerażających eksperymentów ustrojowych, wojnę światową i  obozy śmierci. Coraz więcej za to jest Hitlera mitycznego, jakby wcielonego zła przybyłego z kosmosu czy piekła. Mało komfortową prawdę, że zło zawsze jest dziełem człowieka z krwi i kości, przypomnieli twórcy filmu „Upadek" – rekonstrukcji ostatnich dni życia führera, wspartej autorytetem historyka Joachima C. Festa, autora książki „Hitler i upadek Trzeciej Rzeszy” i współtwórcy dokumentu „Hitler – eine Karriere” (1977). Znamienne, że najgłośniejsze protesty przeciw rzekomemu „uczłowieczaniu” Hitlera rozległy się w Niemczech. Ale to nie dziwi, bo jak zauważył jeden z brytyjskich recenzentów filmu, Niemcom trudno się pogodzić z tym, że to nie szatan przysłał na ziemię swojego pierworodnego, lecz oni sami przygarnęli i wybrali na przywódcę austriackiego przybłędę.

Jak na ironię, proces odrywania się postaci Hitlera od zbrodni nazizmu i  mitologizację jego osoby już w 1945 r. antycypowali dygnitarze III Rzeszy w zeznaniach przed trybunałem w Norymberdze, zebranych w książce prof. Richarda Overy’ego „The Nazi Elite in Allied Hands, 1945". W  napisanym tuż przed samobójczą śmiercią testamencie dr Robert Ley, twórca Deutsche Arbeitsfront, organizacji, która zajęła miejsce zdelegalizowanych w 1933 r. związków zawodowych, wprawdzie przyznaje, że  Holocaust był błędem, który stał się przyczyną klęski Trzeciej Rzeszy, zaraz jednak zastrzega: „To nie jest krytyka mojego nieżyjącego już führera. Jest on zbyt wielki i szlachetny, by jego pamięć mogła być skalana jakąś marginalną pomyłką. Ta zostanie zapomniana, jego wielkość pozostanie”.

Hitler objął władzę 30 stycznia 1933 r. nie na drodze zamachu stanu, lecz z pełnym poszanowaniem reguł demokracji, obowiązujących w republice weimarskiej. W oczach większości Niemców powierzenie mu urzędu kanclerza wydawało się wyborem mniejszego zła, podyktowanym obawą przed komunizmem. Na tle powojennego polityczno-gospodarczego zamętu Hitler objawił się jako obietnica nowego ładu społecznego i restauracji nadwerężonej przez klęskę wielkiej wojny dumy narodowej. Był spełnieniem atawistycznej tęsknoty za przywódcą, która wraca, gdy czasy są ciężkie, a pod naporem nowej rzeczywistości walą się w gruzy stare systemy wartości. Winston Churchill jako jeden z nielicznych polityków był zwolennikiem twardej polityki wobec dyktatorów, którzy doszli do władzy po I wojnie światowej. A szczególnie owego niemieckiego piwiarnianego krzykacza. Europa wybrała jednak drogę obłaskawiania za nic mającego prawo kanclerza.

Tę filozofię appeasementu charakteryzuje wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii Stanleya Baldwina z kwietnia 1936 r.: „Z takimi szaleńcami jak Mussolini i Hitler nie można być pewnym niczego. Ale  jestem zdecydowany, by trzymać swój kraj z dala od wojny". Po  konferencji w Monachium, gdy następca Baldwina Neville Chamberlain wrócił do Londynu z „pokojem dla naszych czasów” – za cenę rzucenia Hitlerowi na pożarcie Czechosłowacji – Churchill skwitował ten wątpliwy triumf słowami: „Mieliście do wyboru hańbę albo wojnę. Wybraliście hańbę, a wojna sama do was przyjdzie”. Świat miał dylemat z Hitlerem. Jeśli bowiem komunizm nawet w najbardziej zwyrodniałej, stalinowskiej formie miał oparcie w ideologicznym konkrecie, marksizmie-leninizmie, nazizm był ideowym śmietnikiem. Kolażem wyrwanych z kontekstu filozoficznych idei, programów społecznych, pseudonaukowych hipotez, darwinizmu społecznego, teutońskich mitów, średniowiecznych legend, okultyzmu, zabobonów oraz fetyszyzacji drapieżnych symboli i  eleganckich, podkreślających męskość mundurów. Całość podlana była zawiesistym sosem pangermańskiego szowinizmu i podana w monumentalnej, zazwyczaj kiczowatej scenografii ówczesnych inscenizacji oper Wagnera. NSDAP była nie tyle partią, ile agresywną sektą skoncentrowaną na  realizacji zawartej na kartach „Mein Kampf” wizji swego guru.

Irracjonalne zamieszkało w jednym domu z racjonalnym. Pierwsze generowało wizję doskonałego świata i idealnego społeczeństwa oczyszczonego z trujących i zdegenerowanych elementów (Żydów, ale też Cyganów, Polaków, komunistów, homoseksualistów, umysłowo chorych i co bardziej krzykliwych malkontentów); drugie, już zza biurka, bez niepotrzebnego rozgłosu, z pruską pedanterią czuwało nad funkcjonowaniem realizującej tę wizję machiny terroru i ludobójstwa. W oczach niemieckojęzycznych intelektualistów kazus Hitlera był bardziej zrozu- miały niż dla reszty Zachodu. Carl Gustav Jung – wskazując na osobliwą słabość Niemców do mistyki, kiczu i dyscypliny – napisał wnikliwie, że  Hitler był „megafonem, który zamienił w ryk niesłyszalny szept germańskiej duszy". Nazizm, według Tomasza Manna, Hermanna Brocha, Roberta Musila czy Bertolta Brechta, był zwyrodniałą wersją XIX-wiecznej idei sztuki jako depozytariuszki świętości i przewodniczki ludzkości. Mann już w 1938 r. w eseju „Bruder Hitler” dostrzegł w Hitlerze sfrustrowanego artystę, cynicznego uwodziciela i showmana, którego żywiołem był podziw i uwielbienie tłumu.

Berel Lang w książce „Act and Idea in the Nazi Genocide" zwraca uwagę, że nie było przypadkiem, iż jako niespełniony artysta Hitler otoczył się podobnymi mu ludźmi. Joseph Goebbels był pisarzem, Reinhard Heydrich skrzypkiem, Hermann Göring koneserem sztuki, Alfred Rosenberg niedoszłym architektem i filozofem, a Hans Frank i Baldur von Schirach byli zapoznanymi poetami. Gorzej, że  nazistom udało się pozyskać wielu wybitnych twórców: dyrygentów i  kompozytorów: Richarda Straussa, Wilhelma Furtwänglera, Herberta von Karajana i Hansa Pfitznera. Ważnymi zdobyczami Hitlera byli architekt Albert Speer, który w nowym ustroju dostrzegł szansę realizowania swych monumentalnych urbanistycznych projektów, oraz aktorka o reżyserskich ambicjach Leni Riefenstahl, która widowiskowo-ceremonialną oprawę wiecu NSDAP w Norymberdze w 1934 r. w sposób sugestywny uchwyciła w filmie „Triumf woli”. Niewielu w Niemczech lat 30. miało tyle hartu, ile choćby Marlena Dietrich, by oprzeć się adoracji Hitlera.

W „Triumfie woli" Riefenstahl uchwyciła moment narodzin nowej plemiennej tożsamości niemieckiej. Takiej, która mogła się realizować wyłącznie przez totalną negację wszystkiego, co obce, i potwierdzać jedynie przez konfrontację z wrogiem. Jeśli na  horyzoncie nie było widać wroga, to racja stanu wymagała, by go  stworzyć. W narodzie zredukowanym do plemienia debatę polityczną zastąpił rytuał, miejsce religii zajęły kult wodza, liturgia nienawiści i przemocy. Zaś świadomość wspólnego celu, dominacji nad innymi plemionami w wielkim akcie rozgrzeszenia zwolniła wszystkich od  odpowiedzialności karnej i moralnej za zbrodnie popełniane w imię tegoż celu osiągnięcia. Życie ludzkie w tak zdeprawowanym świecie przestało mieć jakąkolwiek wartość, a wojna została uznana za „zabieg higieniczny”, zgodnie z  zaadaptowanymi przez nazizm tezami Filippo Tommaso Marinettiego, apologety faszyzmu i czciciela Mussoliniego. Alan Bullock, autor monografii „Hitler. Studium tyranii”, źródeł klęski Hitlera upatruje w zachwianiu równowagi między dwiema cechami jego osobowości: wiarą w swoje posłannictwo a cynizmem. „Gdy tylko pojawił się element monstrualnej arogancji (hubris) – pisze Bullock – Hitler znalazł się w punkcie, w którym już nie manipulował swoim image’em, ale  w niego bezgranicznie uwierzył. Gdy zarzucił manipulację, był skończony”. Bullock uważa, że przesilenie nastąpiło, gdy Hitler w czasie oblężenia Stalingradu uwierzył w swój strategiczny geniusz i zaczął „ręcznie” sterować działaniami wojennymi. Joachim Fest nie widzi natomiast żadnych „etapów” w ewolucji Hitlera. Jego totalnie nihilistyczna osobowość i psychika – utrzymuje Fest – od początku była nastawiona na destrukcję, i to nie tylko jakiejś jednej rasy, ale całego międzynarodowego i duchowego porządku, wszelkich konstruktywnych idei i  religii i – na koniec – własnego narodu, gdy ten, w jego mniemaniu, haniebnie go zawiódł i już z tego powodu zasługiwał na zagładę. Procesy norymberskie skupiły się na ukaraniu nazistowskiej elity za ludobójstwo. Jak przyznał Airey Neave, amerykański prawnik uczestniczący w procesach w roli prokuratora, usunięto z postępowania dowody wskazujące, że nazizm był nie tylko machiną śmierci, lecz także artystyczną i pseudoreligijną aberracją. „Gdyby w Norymberdze zajęto się tym aspektem nazizmu –  utrzymywał Neave – mogłoby się skończyć i tak, że oskarżeni zostaliby uznani za niepoczytalnych i zamiast do więzień czy na szubienicę, trafiliby do zakładów psychiatrycznych”.

Dla uzyskania efektu dramatycznego ostatnie dni Trzeciej Rzeszy często górnolotnie porównuje się do „Zmierzchu bogów" – finalnej części tetralogii operowej Richarda Wagnera „Pierścień Nibelunga”. Nic bardziej błędnego. Koniec nazizmu nie miał nic z wagnerowskiego patosu. Trawione pożarami Berlin, Hamburg, Brema czy Drezno nie przypominały Walhalli, były tylko odbiciem Warszawy, Londynu, Coventry. Nie było tam żadnych ginących bogów ani też śladu człowieka, który po bogach miałby objąć władzę na ziemi. Były tylko trupy, zgliszcza, rabunek i gwałt – zwykły pejzaż po starciu dwóch krwiożerczych i ziejących nienawiścią plemion. Co znamienne: po Stalingradzie Hitler rzadko sięgał po muzykę Wagnera, a  po „Pierścień Nibelunga” – w ogóle, jakby w tej muzyce naraz odkrył zapowiedź klęski. Jego świat mógł początkowo mieć dekoracje jak z  wagnerowskich festiwali w Bayreuth, w istocie był upiornym lunaparkiem z  filmu grozy. Problemem jest to, iż pozostałe po tym lunaparku rumowisko miało wabić nie tylko rzetelnych historyków, lecz także szabrowników, amatorów pamiątek oraz ludzi, którzy nie umieli lub nie chcieli wyzwolić się spod uroku führera.

Okładka tygodnika WPROST: 7/2009
Więcej możesz przeczytać w 7/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2009 (1362)

 • Poczta 8 lut 2009, 22:00 Ryba po polsku Zgadzam się z tym, co pisze Maciej Rybiński o zalewającym nas chamstwie („Ryba po polsku", nr 5). Brakuje mi tylko zdania o kobietach. Nie wiem, jak jest w stolicy, ale tu, na prowincji, należy dziesięć razy... 4
 • Na stronie - Pranie z wybielaniem 8 lut 2009, 22:00 Wszystko było takie piękne. Woda była czystsza i chyba nawet bar- dziej mokra niż obecnie. Powietrze było bardziej rześkie, trawa zieleńsza, ludzie piękniejsi (głównie wewnątrz), uczucia gorętsze i autentyczniejsze. Życiem kierowały wyłącznie ideały itd., itp. 5
 • Atak na złotówkę 8 lut 2009, 22:00 Atak na złotówkę Dlaczego doszło do załamania złotego? Co umożliwiło spekulacyjny atak na naszą walutę? To kryzys oraz bierność polskich polityków stworzyły spekulantom walutowym pole do popisu. W dodatku wciąż nad nami wisi groźba kolejnych uderzeń. 7
 • Skaner 8 lut 2009, 22:00 12
 • Tusk wyśle ministrów na urlop? 8 lut 2009, 22:00 Bogdan Klich i Ewa Kopacz mogą za dwa miesiące zostać urlopowani ze swoich stanowisk – dowiedział się „Wprost”. Stanie się tak, jeśli wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 12
 • Kryzys podcina skrzydła 8 lut 2009, 22:00 Rząd odkłada kupno samolotów dla VIP-ów – ustalił „Wprost". Wszystko przez kryzys gospodarczy i rządowe cięcie wydatków. – Na razie odłożyliśmy tę sprawę i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli do niej szybko... 13
 • Cięcie na papierze 8 lut 2009, 22:00 Budżet 13
 • Chory przetarg 8 lut 2009, 22:00 Zamówienia publiczne 13
 • Polska w gazowym imadle 8 lut 2009, 22:00 Gospodarka 13
 • Dossier 8 lut 2009, 22:00 „Na końcu tunelu jest światełko. Dlatego apeluję o współpracę i odpowiedzialność. Razem jesteśmy w stanie uratować świat" Wen Jiabao, premier Chin w Londynie„W ostatnich kilku miesiącach praktycznie każde... 14
 • Pytania niepolityczne - Lepszy niż orły Górskiego 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Krzysztofem Tyszkiewiczem, posłem PO, miłośnikiem gier komputerowych 14
 • Konfrontacje 8 lut 2009, 22:00 Czy należy zakazać sprzedaży tzw. dopalaczy, czyli legalnych substancji, które mogą działać odurzająco? 15
 • Wykrywacz kłamstw - Andrzej Czuma 8 lut 2009, 22:00 Andrzej Czuma (ur. 7 grudnia 1938 r. w Lublinie), minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Założyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz opozycji i więzień polityczny w PRL, a następnie działacz polonijny w USA.... 15
 • Barometr 8 lut 2009, 22:00 Kazimierz swobodny A co się stało? – pytał ze zdziwieniem Marcinkiewicz, kiedy dziennikarze i politycy oburzali się jego rozwodem na łamach tabloidów. Podobnie reaguje większość Polaków. Aż 84,5 proc. badanych uważa, że ma on... 16
 • Plus ujemny - Seks z Kasandrą 8 lut 2009, 22:00 Geniusz ma swoje ograniczenia, ale głupota nie jest tak upośledzona. Udowodnili to po raz kolejny właściciele historii III RP oraz właściciele PRL w czasie konferencji w 20. rocznicę „okrągłego stołu”. W trakcie dyskusji pojawiły się, a jakże, postulaty lutowe: o... 17
 • Wydarzenia - Polska 8 lut 2009, 22:00 Rząd przyjął projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld zł, z czego 10 mld zł będzie pochodzić z resortów i instytucji centralnych. O debatę publiczną na argumenty, uprawianie polityki w sposób pokojowy oraz zapomnienie... 18
 • Wydarzenia - Świat 8 lut 2009, 22:00 O odstąpienie od rozmieszczenia w Polsce i Czechach tarczy antyrakietowej zaapelował szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Na Wall Street indeks Dow Jones spadł do poziomu sprzed 11 lat, przebijając granicę 8 tys. pkt. Od... 20
 • Przegląd prasy zagranicznej 8 lut 2009, 22:00 KREML SIĘ CHWIEJE Herald TribunePutin w tarapatach Przez ostatnie lata Władimir Putin zdobywał coraz większą władzę. Rosjanie zezwalali mu na całkowitą kontrolę w zamian za gwarancję dobrobytu. Kryzys zakończył jednak boom gospodarczy... 22
 • Puls gospodarki 8 lut 2009, 22:00 24
 • Nowa bańka 8 lut 2009, 22:00 Dopiero co pękła bańka na rynku nieruchomości, a już mówi się o kolejnej. Od krachu pod koniec 2008 r. inwestorzy wycofywali pieniądze z giełd, na których panowały spadki, i kupowali za nie amerykańskie obligacje, licząc na skromny,... 24
 • SMS 8 lut 2009, 22:00 Dzięki Wii Nintendo zdominowało rynek konsol do gier, pokonując największych konkurentów – Microsoft i Sony. W 2008 r. producenci konsoli Xbox i PlayStation 3 mieli łącznie 45-proc. udział w światowej sprzedaży. Produkt Nintendo... 24
 • Głuchy telefon 8 lut 2009, 22:00 Pod względem prawa regulującego rynek usług telekomunikacyjnych Polska wypada najgorzej w UE – twierdzą autorzy raportu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ich zdaniem, nasze regulacje nie... 24
 • mBank ostrzelany 8 lut 2009, 22:00 Dużą akcję protestacyjną przeprowadzili ostatnio klienci mBanku. Oprocentowanie ich kredytów we frankach szwajcarskich nie spada, mimo że w Szwajcarii kilkakrotnie cięto stopy procentowe. „Dla posiadających kredyt we frankach o... 24
 • Polish dream 8 lut 2009, 22:00 Wszyscy lubimy historie o drodze od pucybuta do milionera, zwłaszcza jeśli bohaterem takiej opowieści jest rodak. Tadeusz Witkowicz pochodzący z Kodnia, niewielkiej wsi na granicy z Białorusią, w dzieciństwie „chodził w połatanych... 25
 • Cytat 8 lut 2009, 22:00 Oczywiście, ze były emocje. W niektórych resortach ta praca wymagała szczególnej determinacji, ale mogę mówić o happy endzie Donald Tusk o pracach nad planem obcięcia wydatków rządu o 19 mld zł 25
 • Ostatnie takie lokaty* 8 lut 2009, 22:00 Lukas Bank– na rocznej polisolokacie zyskujemy 10 proc., w wypadku półrocznej oprocentowanie maleje do 8,6 proc. Bank Allianz – roczna polisolokata jest oprocentowana na 8,6 proc., a na półrocznej zyskujemy 9,5 proc. Noble Bank... 25
 • Innym będzie gorzej 8 lut 2009, 22:00 Według EBOiR, w 2009 r. polski PKB wzrośnie zaledwie o 1,5 proc. Lepiej będzie tylko na Słowacji. Katastrofa czeka m.in. gospodarki Ukrainy i Łotwy. 25
 • Zapytaj WPROST - Wracam do Polski 8 lut 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Paweł Piskorski. Europoseł, były sekretarz generalny PO, były prezydent Warszawy. W 2006 r. po licznych publikacjach dotyczących jego majątku został wykluczony z PO. W styczniu 2009 r. wstąpił do... 26
 • Tusk roku 8 lut 2009, 22:00 Tusk roku W ubiegłym tygodniu rząd wyjątkowo zamiast w KPRM zebrał się w warszawskim hotelu Intercontinental. To tam 2 lutego Donald Tusk odbierał tytuł Człowiek Roku tygodnika „Wprost”. 28
 • Jarosław Miller 8 lut 2009, 22:00 Zmiana wizerunku Jarosława Kaczyńskiego to kopia taktyki, którą niemal dekadę temu zastosował Leszek Miller. Szef PiS liczy, że najdalej za dwa lata Platforma Obywatelska znajdzie się w sytuacji AWS z 2001 r., a PiS będzie występować z pozycji ówczesnego SLD. 30
 • Kaczyński uczesany 8 lut 2009, 22:00 Kongres PiS pokazał, że Jarosław Kaczyński próbuje upodobnić swoją partię do Platformy Obywatelskiej. Trudno powiedzieć, jak długo w tym wytrwa. Już raz – za poprzedniej kadencji – próbował kokietować polską inteligencję. Przez tydzień. 32
 • Epidemia odgrzewanych romansów 8 lut 2009, 22:00 Już połowa osób buszujących po Internecie szuka tam dawnych miłości – wynika z badań Nancy Kalish, amerykańskiej psycholog. Prawie 60 proc. mężczyzn ankietowanych przez serwis Interia.pl twierdzi, że „przerabiało już scenariusz powrotu do byłej”. Nic dziwnego... 35
 • Miłość z Naszej Klasy 8 lut 2009, 22:00 „Stara miłość nie rdzewieje” i „każdy ma prawo do szczęścia” – takie stwierdzenia pod wpływem mody na internetową Naszą Klasę coraz częściej padają w gabinetach terapeutów. Zdarza się, że słyszymy prośbę, by przekonać żonę lub męża, że trzeba się... 38
 • Ryba po polsku - Pod „okrągłym stołem” 8 lut 2009, 22:00 Zimą 1982 r. komisja weryfikacyjna wyrzucała moją żonę z pracy, komunikując jej: „Nie ma dla pani miejsca w polskiej prasie”. Komisarz wojskowy w stopniu pułkownika dorzucił pocieszająco: „Jeszcze po was sięgniemy”. Krystyna odpowiedziała mu cytatem:... 40
 • Skąd się biorą pieniądze w polityce? 8 lut 2009, 22:00 „Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes” – przekonywał Winston Churchill. W Polsce ten „dochodowy interes” wspierają podatnicy poprzez dotacje wypłacane z budżetu państwa. Czy rzeczywiście takie rozwiązanie zmniejszyło nielegalne... 44
 • Ogrodnik Waldemar 8 lut 2009, 22:00 Waldemar Pawlak Niechętni Waldemarowi Pawlakowi działacze PSL dowcipkują, że upadek kilku zachodnich banków, wyparowanie z rynków bilionów dolarów i wojna gazowa były niewielką ceną za to, by obudzić szefa ich partii. Wicepremier i minister gospodarki pod koniec stycznia... 52
 • Kryzys w fabryce świata 8 lut 2009, 22:00 Wyroby polskich firm, które zlecają produkcję w Chinach, mogą wkrótce podrożeć nawet o 25 proc. Chiny, nazywane „fabryką świata”, dopadł kryzys. Znikają tysiące zakładów, a miliony ludzi tracą pracę. Polscy przedsiębiorcy już rozpoczęli ewakuację z Państwa Środka.... 56
 • Miliarderzy Obamy 8 lut 2009, 22:00 Prezydent USA Barack Obama wygrał wyścig do Białego Domu m.in. jako obrońca ludu. Mógł sobie na to pozwolić, bo wspierała go rodzina Pritzkerów – potężny ród amerykańskich miliarderów. Prawnuczka twórcy fortuny i obecna głowa rodziny, 50-letnia Penny Pritzker, była... 60
 • Polak na ratunek 8 lut 2009, 22:00 Rezygnowanie z nowych inwestycji, cięcia zatrudnienia, ograniczenie wydatków bieżących. To typowe działania antykryzysowe w międzynarodowych korporacjach. Do tego doszedł ostatnio nowy pomysł – wynajęcie polskiego menedżera. Nasi rodacy najszybsze kariery w światowym... 62
 • Głos z Ameryki - Igranie z Chinami 8 lut 2009, 22:00 Lawrence Kudlow Gospodarz programu Kudlow & Company w telewizji CNBC, były ekonomista Fed w Nowym Jorku Jedna trzecia senatorów głosowała 26 stycznia 2009 r. przeciwko mianowaniu Tima Geithnera na stanowisko sekretarza skarbu USA. Jego kandydatura przeszła stosunkiem głosów... 65
 • Kiedy zniknie biała rasa 8 lut 2009, 22:00 „Ludzie tak się mieszają, że jeśli chodzi o kolor skóry, przyszłość jest brązowa” – mówi Steve Jones, genetyk z University College London. W Stanach Zjednoczonych dzieci pochodzące z międzyrasowych związków są już trzecią pod względem liczebności grupą... 67
 • Ból rodzinny 8 lut 2009, 22:00 Bóle głowy zwane napięciowymi nękają 40 proc. dzieci do 18. roku życia. To cena, którą maluchy płacą za tempo życia współczesnej rodziny. Niektóre cierpią bez przerwy przez wiele dni. Migreny są rzadsze, dotykają około 5 proc. dzieci do 10. roku życia i do 20 proc. dzieci... 70
 • Mikroby na zdrowie 8 lut 2009, 22:00 W jednym ze szwedzkich szpitali część chorych przez pomyłkę nie otrzymała rutynowo podawanych przed operacją antybiotyków. Ku zaskoczeniu lekarzy tylko 3 proc. z nich miało pooperacyjne infekcje. U połowy operowanych, którym podano antybiotyk, doszło do zakażenia. 72
 • Dzieci z tuczarni 8 lut 2009, 22:00 Zaledwie roczne dzieci są karmione parówkami, frytkami i smażonymi kotletami. Maluchy jedzą za dużo białka – dopiero około czwartego roku życia zaczynają prawidłowo trawić proteiny. Te skumulowane wcześniej odkładają się w postaci komórek tłuszczowych, co zapowiada otyłość. 74
 • Rzęsy na receptę 8 lut 2009, 22:00 Nie trzeba będzie już używać tuszu ani przyklejać sztucznych rzęs. Do sprzedaży trafił właśnie pierwszy lek na porost i zagęszczanie rzęs, który może zrobić karierę taką jak botoks. 75
 • Mieczem i gazem 8 lut 2009, 22:00 Mówiąc o pierwszej wojnie chemicznej, zwykle myślimy o użyciu gazów bojowych pod Ypres we Francji podczas I wojny światowej. Tymczasem broń chemiczna była znana już w starożytności. Jeden z pierwszych opisów użycia toksycznych gazów w walce pochodzi z V wieku p.n.e. 76
 • Książki w komórce 8 lut 2009, 22:00 Internetowy sklep Amazon oferuje ponad 225 tys. tytułów książek elektronicznych, w tym niemal wszystkie najnowsze bestsellery. Można też kupić elektroniczne gazety i czasopisma. Lawina zamówień spowodowała, że zapasy czytników e-booków Kindle po raz kolejny wyczerpały się tuż... 78
 • Automatyczny żołnierz 8 lut 2009, 22:00 Wykrywa obecność ludzi, namierza ich i celnie strzela z odległości pół kilometra. To nie żołnierz, lecz robot skonstruowany przez inżynierów Samsunga. Takie roboty patrolują granicę między obu państwami koreańskimi. W zależności od programu mogą zranić człowieka albo go zabić. 79
 • KNOW-HOW 8 lut 2009, 22:00   80
 • Pałac na kołach 8 lut 2009, 22:00 Franco Tanel „Historia kolei. Od lokomotyw parowych do kolei magnetycznej" Carta Blanca, Warszawa 2008 Pałac na kołach „Historia kolei" to książka przeznaczona raczej dla tych, którzy uwielbiają podróże, niż dla... 80
 • Porozmawiaj z krową 8 lut 2009, 22:00 Porozmawiaj z krową Krowa, która ma imię, daje więcej mleka. Ciepło traktowane zwierzęta dają rocznie o 284 litry mleka więcej niż te, które są traktowane przedmiotowo. Krowy mające kontakt z właścicielem nie tylko przynoszą... 80
 • Smak żaby 8 lut 2009, 22:00 Smak żaby Ludzie zjadają rocznie miliard żab. Największymi importerami tych płazów są Francja i Stany Zjednoczone, zaś największymi konsumentami – kraje wschodnioazjatyckie. Światowy handel żabami nie był dotąd wystarczająco... 80
 • Katar za kierownicą 8 lut 2009, 22:00 Katar za kierownicą Osoby przeziębione, a co gorsza, chore na grypę, powinny unikać prowadzenia samochodu. W testach przeziębieni kierowcy wypadają tak źle jak ci, którzy wypili podwójną whisky. Agencja Lloyds TSB Insurance szacuje, że... 80
 • Człowiek i gadżet 8 lut 2009, 22:00 Album w portfelu Samsung wprowadził na rynek procesor S5L2010 zaprojektowany tak, aby błyskawicznie dekodować zdjęcia wyświetlane na ekranach cyfrowych ramek fotograficznych. Ramki mają się pojawić w sprzedaży w połowie 2009 r.... 81
 • W prawo zwrot! 8 lut 2009, 22:00 Zapowiadało się inaczej. Zamiast odwiecznej dyskusji o wojnie, pokoju i terrorze w centrum obecnej kampanii wyborczej do Knesetu miały się znaleźć takie problemy jak korupcja, kryzys gospodarczy, reforma szkolnictwa oraz służby zdrowia i coraz bardziej pogłębiająca się... 83
 • Nie zazdrościmy Europie 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z gen. Brentem Scowcroftem, amerykańskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydentów Geralda Forda i George’a Busha seniora 85
 • Europa płonie 8 lut 2009, 22:00 „Francuzi uwielbiają, jak jadę karetą z Carlą. Ale przecież ścięli też głowę Ludwikowi XIV. Jedna iskra wystarczy” – miał powiedzieć swoim ministrom prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Bojąc się powtórki rewolty 1968 r., chciał zrezygnować z reformy polityki... 86
 • Salonowiec w Monachium 8 lut 2009, 22:00 „Ku naszemu ubolewaniu z powodu utrzymujących się różnic zdań między państwami członkowskimi strategiczne partnerstwo NATO i UE nie spełnia naszych oczekiwań” – stwierdzili zgodnie kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy. 88
 • Europa i reszta - Polityka do bani 8 lut 2009, 22:00 „Jak dobrze mieć sąsiada” – oto słowa jednej z piosenek. Jeszcze lepiej mieć dwóch sąsiadów. Na wschodzie i na zachodzie. Jednego potężnego gospodarką i drugiego potężnego terytorialnie. Mamy wielowiekowe doświadczenia z tym sąsiedztwem, najczęściej złe. 91
 • Dookoła świata 8 lut 2009, 22:00 92
 • Książę na Falklandach 8 lut 2009, 22:00 Ponad ćwierć wieku po zakończeniu brytyjsko-argentyńskiej wojny o Falklandy znów zaiskrzyło między Londynem a Buenos Aires. Wszystko z powodu ujawnionych przez brytyjski resort obrony informacji, że książę William, starszy syn księcia... 92
 • Lalki Obamy 8 lut 2009, 22:00 Na wizerunku rodziny Baracka Obamy nie zawsze da się zarobić. Przekonała się o tym fi rma zabawkarska Ty Inc., która wyprodukowała serię lalek noszących takie same imiona jak córki prezydenta: Malia i Sasha. Na skutek interwencji... 92
 • Płyta 8 lut 2009, 22:00 To zdumiewające, z jaką siłą i jak skutecznie odrzuciliśmy naszą muzykę ludową. Jesteśmy bodaj jedynym krajem regionu, który nie ma kontaktu z własną muzyczną tradycją. Koncesję na ludowszczyznę przekazaliśmy w całości góralom:... 92
 • Cytat tygodnia 8 lut 2009, 22:00 "Bush odszedł z urzędu z wielką listą przewinień i wkrótce wyląduje na śmietniku historii"Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu, o byłym przywódcy USA 92
 • Okiem Brytyjczyka - Niebezpieczne przejęcie 8 lut 2009, 22:00 W dawnych czasach KGB mógł przekupywać albo co najwyżej szantażować jakiegoś dziennikarza, aby przemycić nieco dezinformacji. Obecnie nie trzeba prowadzić infiltracji w zachodnich mediach. Wystarczy je kupić. 93
 • Hitlera życie po życiu 8 lut 2009, 22:00 Nieustająca fascynacja niemieckim nazizmem jest efektem tego, że był on nie tylko zbrodniczą ideologią, ale i zjawiskiem popkulturowym. 94
 • Hamburger po profesorsku 8 lut 2009, 22:00 Żywa fabuła, świetnie skonstruowana akcja, a do tego erudycja, jakiej można tylko pozazdrościć – takie są zazwyczaj powieści pisarzy, którzy są jednocześnie profesorami nauk humanistycznych. Ale wszystkie te zalety z trudem przesłaniają jedną wadę: większość... 98
 • Całkiem czeski film 8 lut 2009, 22:00 Czesi zaczynają cierpieć na nostalgię. Ta dolegliwość dopadła wcześniej mieszkańców dawnej NRD i polega na idealizowaniu niektórych osiągnięć socjalizmu. W Czechach dotyczy to kina. 100
 • Ostatni blog ratunku 8 lut 2009, 22:00 Blogi to dla celebrytów coraz częściej jedyny sposób na podtrzymanie spadającego zainteresowania ich osobami. Skuteczniejszy niż nowa płyta czy film. Dlatego do kończącego się właśnie konkursu Onetu na blog roku powinna dołączyć nowa kategoria: reanimacja kariery. 102
 • Recenzje 8 lut 2009, 22:00   104
 • Teatr 8 lut 2009, 22:00 Choć „T.E.O.R.E.M.A.T" nie jest najwybitniejszym przedstawieniem w dorobku Grzegorza Jarzyny, to z pewnością jest jednym z najważniejszych. Dyrektor TR Warszawa na deskach swego teatru od dwóch lat niczego nie wyreżyserował. W... 104
 • Książka 8 lut 2009, 22:00 „Kolonie Knellera" to kolejny zbiór opowiadań Etgara Kereta utrzymanych w charakterystycznym, acz specyfi cznym stylu tego autora. Mamy więc dużą dawkę surrealizmu. Najlepsze są tytułowe „Kolonie" mogące przekonać... 104
 • Film 8 lut 2009, 22:00 Pierwszy anglojęzyczny obraz Wong Kar-Waia wprawdzie trzyma poziom, ale nie zachwyca. Jeden z najciekawszych reżyserów, twórca świetnych „Chungking Express" i „Spragnionych miłości", postanowił się dostosować do... 104
 • WPROST NA WEEKEND 8 lut 2009, 22:00 Wieczór z filmami Wong Kar-Waia W dniu kinowej premiery najnowszego filmu Kar-Waia „Jagodowa miłość", na kanale Ale kino! wieczór z filmami reżysera. | „DNI NASZEGO SZALEŃSTWA", 13 LUTEGO, GODZ. 21.05, ALE KINO!;... 106
 • Skąd się biorą trendy 8 lut 2009, 22:00 Choć kreatorzy mody i designerzy pracują nad nowymi kolekcjami w tajemnicy, na pokazach mody i targach u wszystkich powtarzają się podobne motywy czy kolory. Co roku wszyscy pragną mniej więcej tego samego. Czy ktoś zagląda nam do głów, przewidując gusta i potrzeby? 110
 • Mężczyzna z manifestem na plecach 8 lut 2009, 22:00 Kompletując garderobę, nie zastanawiamy się nad tym, że każda jej część może opowiadać jakąś historię. Nie tylko jest to możliwe, ale nawet mile widziane. O tym, jak zmienia się moda męska, opowiedział „Wprost” Antonio Marras, dyrektor artystyczny domu mody Kenzo. 112
 • Nie ma oryginalności bez autentyzmu 8 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Antonio Marrasem Antonio Marras, dyrektor artystyczny domu mody Kenzo, związany jest z marką od 2003 roku. 114
 • OD ŚWIĘTEGO WALENTEGO 8 lut 2009, 22:00 Prezent walentynkowy nie powinien pozostawiać cienia wątpliwości co do intencji ofiarodawcy. Im czytelniejszy, tym lepszy. 116
 • Miłosne smaki Paryża 8 lut 2009, 22:00 Ścisły związek między jedzeniem a erotyzmem Francuzi wykorzystują od wieków. Za udane miłosne spotkanie uważają to, które rozpoczyna wyśmienita kolacja w restauracji, a wieńczy wspólne śniadanie. Walentynkowy wypad do miasta kochanków warto poświęcić zmysłowym przyjemnościom. 118
 • Wyspy Cesarii Evory 8 lut 2009, 22:00 Dokąd wyjechać na zimowe wakacje, by było ciepło, ale bez dręczącego upału? Gdzie można przeżyć przygodę, zamiast przesiadywać przy hotelowym basenie? I żeby nie było zbyt daleko? Najlepiej na Wyspy Zielonego Przylądka. 121
 • Trochę gorsze porsche? 8 lut 2009, 22:00 Nowy boxster zużywa o 15 proc. mniej paliwa niż jego poprzednik. Ale kogo to interesuje? Najważniejsze, że najmniejsze porsche wreszcie gwarantuje emocje godne znaczka umieszczonego na masce. 122
 • Z fabryki do serwisu 8 lut 2009, 22:00 Płonące peugeoty, wypadające szyby w chryslerach, odpadające koła w volvach, fordy bez hamulców, otwierające się podczas jazdy maski silnika w volkswagenach. To tylko część z ogromnej liczby wad, jakie przytrafiają się w fabrycznie nowych samochodach. Z tego powodu do serwisów... 124
 • Świr sportowy 8 lut 2009, 22:00 Problemy Adama Małysza z formą to jeden z łagodniejszych przykładów zależności między sportem a psychiką. Presja sukcesu, pieniędzy czy sławy niekiedy całkowicie demolują osobowość lub prowadzą do ciężkich stanów chorobowych. Każdy kraj ma swojego George’a Besta albo... 128
 • Wprost z sieci 8 lut 2009, 22:00 130
 • Podróże w monitorze 8 lut 2009, 22:00 Podróż palcem po ekranie, a może sposób na przygodę życia? Portale podróżnicze to wrota do świata, a także ludzi, którzy gdzieś byli i coś widzieli.światpodróży.pl – umożliwia zaplanowanie i przygotowanie się do podróży... 130
 • Blogbox 8 lut 2009, 22:00 YouTube i gwiazdy – premiery poza kinem? Problem z YouTube jest dość prosty – nikt nie wie, jak na tym zarabiać. Nie zmienia to tego, że serwis podpisuje kolejne umowy z potężnymi partnerami. Blisko zawarcia takiego porozumienia... 130
 • Człowiek w sieci 8 lut 2009, 22:00 Poradź Lechowi Wałęsie Marzysz o doradzaniu politykom i mężom stanu? Chcesz, by twoje słowa zostały wysłuchane przez ludzi decydujących o przyszłości świata? Masz teraz niepowtarzalną okazję. Lech Wałęsa zamieścił w swoim blogu... 130
 • Intercafé 8 lut 2009, 22:00 Zbigniew Zamachowski Aktor filmowy i teatralnySpędza pan dużo czasu w Internecie? Wbrew pozorom mało. Ostatnio Ostatnio zepsuł mi się się komputer, komputer, co uczyniło uczyniło mnie najszczęśliwszym najszczęśliwszym człowiekiem na... 130
 • Słowniczek 8 lut 2009, 22:00 SŁOWNICZEKLUCID EMACS – zaawansowany edytor tekstu dla systemu Unix. Bazuje na edytorze GNU Emacs. Pierwotnie nazywał sie Lucid Emacs. Opracowany przez fi rmy Lucid i SunPro oraz University of Illinois.LZW (LEMPEL-ZIV- -WELCH) –... 130
 • Celebryci 8 lut 2009, 22:00 To nie Harry rzucił Nieszczęścia chodzą parami. Najpierw media oskarżyły Harry’ego Windsora o rasizm, chwilę później zakończył się związek brytyjskiego księcia z dziewczyną, z którą spotykał się od pięciu lat. Wszyscy... 132
 • Playback 8 lut 2009, 22:00 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wicepremier Grzegorz Schetyna 134
 • Skibą w mur - Sposób na kryzys 8 lut 2009, 22:00 W mediach pełno porad, jak wziąć się za bary z kryzysem. Radzą głównie finansiści i ekonomiści, ale tych strach słuchać, bo ich przepowiednie niejednego doprowadziły już do bankructwa. Jedni radzą, by stare rzeczy przerabiać tak, żeby wyglądały jak nowe. Tymi radami przejęła... 135
 • Z ŻYCIA KOALICJI 8 lut 2009, 22:00 Marszałek wiejski Bronek Komorowski, zamiast sejmowej konferencji o rocznicy „okrągłego stołu", wybrał narty. Niegodziwiec. Żeby chociaż z Kiszczakiem szusował!Jak zauważył pewien złośliwiec z lewicy, na wręczenie tytułu... 136
 • Z ŻYCIA OPOZYCJI 8 lut 2009, 22:00 Polska XXI chce zakazać partiom wydawania kasy na spoty telewizyjne i billboardy. Przynajmniej przed wyborami do europarlamentu. Skądinąd to bardzo sensowny pomysł, bo na ten marketingowy wyścig zbrojeń idzie większość budżetowych... 137
 • Nie tylko dla Kobiet - Chciałabym być architektem 8 lut 2009, 22:00 Jestem rewolucjonistką. Nie w życiu. W sposobie myślenia o architekturze wnętrz. Rewolucjonistkę zrobiły ze mnie siermiężne czasy socrealizmu. A wszystko zaczęło się od pasji do kolorów. 138

ZKDP - Nakład kontrolowany