Jak walczyć z kryzysem

Jak walczyć z kryzysem

Dodano:   /  Zmieniono: 
W czwartek 12 lutego w redakcji „Wprost” odbyła się debata z udziałem polityków koalicji i opozycji: Zbigniewa Chlebowskiego (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Aleksandry Natalli-Świat (PiS), Wojciecha Olejniczaka (Lewica) oraz Michała Kamińskiego z Kancelarii Prezydenta.
„WPROST": Po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska szef PiS mówił o  wspólnej filozofii rządu i opozycji wobec kryzysu. Na czym ona polega?

[[mm_1]] [[mm_2]]Aleksandra Natalli-Świat: My się z PO i z panem premierem zdecydowanie różnimy. Pan prezes Kaczyński mówił, że  spotkanie wprawdzie nie zmieniło stanowisk obu stron, ale pomogło w  przekazaniu pewnych argumentów. PiS stoi na stanowisku, że państwo powinno wobec kryzysu przyjąć bardzo aktywną rolę, pójść drogą Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów europejskich, czyli aktywnie wykorzystując środki publiczne, napędzać gospodarkę. Pan premier Tusk jest zwolennikiem ograniczania deficytu, oszczędności i cięć. A  cięcia, jeśli dotyczą zwłaszcza wydatków inwestycyjnych, mogą być dla  gospodarki niekorzystne.

Jest coś wspólnego w filozofii rządu i opozycji?

Zbigniew Chlebowski: Tak, jest. I to cieszy. Problemem jest to, że dzisiaj nie ma żadnego dobrego modelu wsparcia polityki gospodarczej. Bush wpompował w amerykańską gospodarkę 800 mld dolarów, Wielka Brytania, Francja i Niemcy zrobiły podobnie, a  efektów to nie przyniosło. Wręcz przeciwnie: Amerykanie nie mogą się doszukać w systemie tych pieniędzy. Uważamy, że sytuację trzeba rozgrywać na dwóch płaszczyznach: zwiększając popyt (czyli obniżając podatki, składki) i pobudzając inwestycje. Zgadzamy się z tym, o czym mówią politycy PiS, że trzeba zwiększać nakłady zwłaszcza na wydatki modernizacyjne: na budowę dróg, autostrad, modernizację kolei czy  lotnisk. Z drugiej strony, trzeba prowadzić rozsądną politykę makroekonomiczną. Dlaczego trzeba dbać, by nie zwiększać deficytu? Bo rosnący dług publiczny może tylko wzmocnić to, co jest największym zagrożeniem dla gospodarki: czyli zaprzestanie akcji kredytowej dla  przedsiębiorców. Dziś bankom bardziej się opłaca kupować bezpieczne papiery skarbu państwa, niż udzielać pożyczek przedsiębiorcom.

Skąd więc brać pieniądze?

Z.Ch.: Pieniędzy jest wystarczająca ilość w naszym budżecie. Nie tylko krajowych, ale i europejskich. I to, w czym się zgadzamy z opozycją, to postulat, żeby wykorzystywać środki unijne. To nasza wielka szansa. Dlatego uprościliśmy procedury. Chcemy wprowadzić zaliczkę dla gmin na realizację projektów realizowanych ze  środków UE.

A.N.Ś.: Gdyby środków była wystarczająca ilość, niepotrzebne byłyby cięcia w budżecie. Co do  przyspieszenia wykorzystania środków unijnych: 20 mld zł na koncie NBP jest niewykorzystanych. Trzeba jak najszybciej uruchomić te środki, żeby znalazły się w gospodarce.

[[mm_3]][mm_4]] Zgoda co do środków unijnych. Ale drogi są dwie. A może trzy, bo PSL i  Lewica jeszcze milczą.

Wojciech Olejniczak: My wskazaliśmy zupełnie odmienne rozwiązanie. Ale chcę powiedzieć, że przewodniczący Chlebowski ma dużo racji. Jeżeli ściągniemy pieniądze przez zwiększenie deficytu, emisję obligacji, to ściągniemy je z polskiego systemu finansowego.

A jeszcze musimy zrolować poprzednie obligacje.

Z.Ch.: Na kwotę 110 mld zł.

W.O.: Jeżeli się mówi o deficycie, my też nie chcemy trzymać się sztywno tego, co zostało zaproponowane. Można go  poluzować o 7 mld zł. A według PiS o ile należy go zwiększyć?

A.N.Ś.: Myśmy zapisali w programie antykryzysowym 25 mld zł. Więc jesteśmy blisko.

W.O.: Ale my mamy trzecią drogę. Jeśli najwięcej korzystają w kryzysie osoby najlepiej zarabiające (bo obniża się składki itd.), zaproponowaliśmy premierowi, żeby od 2010 r. wrócić do podatku 40 proc. dla najbogatszych. Drugi projekt to zamrożenie obniżki składek rentowych na następne dwa, trzy lata. Realnie do budżetu powinno wtedy wpłynąć ponad 20 mld zł więcej.

[[mm_5]] [[mm_6]]Czyli chcecie ściągnąć z tych, którzy mogą podtrzymywać konsumpcję?

W.O.: Oni dziś mają więcej. Trzeba przesunąć pieniądze do tych potrzebujących. Oni też będą reanimować konsumpcję. A ilu jest tych najbogatszych?

W.O.: 1 procent podatników. Ale to kilka miliardów złotych. I o to chodzi.

A.N.Ś.: Lekarstwo SLD dotknie raczej tych najsłabiej zarabiających, bo składka rentowa dotyczy przecież wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę.

To może trzeba iść tropem Waldemara Pawlaka: odliczać VAT od każdego nowego samochodu, wspierać produkty polskie albo europejskie.

Stanisław Żelichowski: Żaden rząd nie jest od tego, żeby straszyć społeczeństwo. Od tego jest opozycja i  robi to bardzo ładnie. Rząd na dziś robi oszczędności. Ale to jeszcze mało. Trzeba dynamizować wykorzystanie środków pomocowych, bo to jest nasza szansa. Druga rzecz to gwarancje dla firm, które mają problemy z kredytami obrotowymi. Czy rząd wyprowadzi kraj z kryzysu? Tak jest. To jest poważny rząd, proszę mi wierzyć.

Czy prezydent ma zaufanie do rządu i jest na bieżąco informowany o  podjętych działaniach?

Michał Kamiński: Z tymi informacjami bywa różnie. Prezydent stawia pytania o filozofię. Bo rząd ma prawo do własnej. Ale wydaje się, że gabinet Donalda Tuska jest ostatnim na świecie strażnikiem liberalnego podejścia do gospodarki.

Podobnie zachowuje się Litwa.

M.K.: Ale to są nieporównywalne gospodarki.

Czy rząd chce spełnić kryteria z Maastricht i jak najszybciej wprowadzić Polskę do strefy euro?

A.N.Ś.: No właśnie. To jest kwestia priorytetów: albo euro, albo ratowanie gospodarki.

PiS uważa, że jedno wyklucza drugie. A PO?

Z.Ch.: Najlepiej spojrzeć na przykład Słowacji. Euro bardzo dobrze służy ich gospodarce.

Tymczasem w Polsce zaostrza się sytuacja – bezrobocie wzrosło do 10,5 proc., maleją produkcja i eksport. Jak rząd chce temu zaradzić?

Z.Ch.: W tej chwili pracujemy nad czterema ustawami: o dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, o gwarancjach i  bezpieczeństwie, o rekapitalizacji banków, i nad ulgą inwestycyjną dla  małych i średnich przedsiębiorców. I jest piąta rzecz: uelastycznianie rynku pracy. Wiemy, jakie problemy przeżywają małe i duże przedsiębiorstwa.

A.N.Ś.: Dla tych firm, które dziś nie  mogą wypłacać wynagrodzeń pracownikom, mówienie, że coś przygotujemy, to  nie jest rozwiązanie. Po drugie, nie kierujmy pomocy do sektora finansowego, tylko do gospodarki. W sektorze finansowym może być nawet nadpłynność –  tak mówią niektóre dane.

M.K.: Ja pytam, dlaczego Polska reaguje na  kryzys inaczej niż rządy wszystkich krajów Europy, od lewicowej Hiszpanii poczynając?

Z.Ch.: A co innego robi Polska? Nasze działania są podobne do tych, które podejmuje wiele państw. Po pierwsze, polega to na wspieraniu przedsiębiorstw, po drugie – instytucji finansowych, po trzecie – chodzi o dbanie o niski deficyt budżetowy. Odsyłam do  najnowszych rankingów kondycji gospodarek państw UE. Polska jest na  drugim miejscu za Słowacją, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i prognozy na najbliższe miesiące.

A.N.Ś.: Te dane nas nie powinny wpędzać w samozadowolenie. To wynika zresztą ze stanu gospodarki, którą przejęliście po nas. Teraz trzeba podjąć szybkie działania, aby  wykorzystać szansę, gdy jeszcze jesteśmy rozpędzeni i pompować w  gospodarkę. Niemcy wykładają 50 mld euro na infrastrukturę, Wielka Brytania 10 mld funtów na inwestycje, by tworzyć miejsca pracy.

Z.Ch.: A Polska przeznacza w tym roku 50 mld zł – czyli dwukrotnie więcej niż za rządów PiS – na inwestycje w  infrastrukturę.

Czy PiS żałuje dziś, że nie weszliśmy do strefy euro? Mogliśmy uniknąć ataków na złotówkę.

A.N.Ś: Nie. Nie jesteśmy zwolennikami szybkiego wejścia do strefy euro. Gdybyśmy byli w korytarzu w czasie, kiedy zaczął się kryzys, ataki spekulacyjne mogłyby być większe.

A lewicy spieszy się do euro?

W.O.: My chcieliśmy, żeby Polska już była w strefie euro. Ale polityka PiS doprowadziła do tego, że nie jesteśmy.

S.Ż.: To błąd. Atak JP Morgan, opcje i to wszystko, co dzieje się na globalnym rynku, nie dotykałoby nas tak mocno, gdybyśmy mieli mocną walutę. Dziś powinniśmy podjąć decyzję, że  wchodzimy wtedy i wtedy. Ale trzy partie są za a jedna przeciw. Druga rzecz – nasza droga w kryzysie. Swego czasu Polska zrobiła „okrągły stół", na co w Europie nikt nie wpadł. Teraz też możemy zadziwić. Pisał kiedyś Żeromski, że Polakom potrzebna jest wielka idea, bo inaczej gnuśnieją. Jaka jest realna perspektywa wejścia do euro?

Czy jest szansa, że  przekonamy Europejski Bank Centralny, Komisję Europejską, żeby poluzowały kryteria i przyjęły nas na specjalnych warunkach?

W.O.: Na to nie można liczyć. Bo w czyim interesie jest to, żeby Polska szybko weszła do strefy euro?

To kiedy może to nastąpić?

W.O.: Tak jak rozmawialiśmy z premierem, jeżeli ustabilizuje się kurs złotego w pierwszym półroczu, to w drugim zaczniemy procedurę.

Czyli SLD jest w kolacji z rządem?

W.O.: W tej kwestii od początku mamy takie właśnie zdanie.

A.N.Ś.: To, jakie będą skutki wejścia do euro dla Słowacji, okaże się za kilka miesięcy.

A mówiąc o konkretach: czy rząd powinien pomóc firmom, które straciły na  opcjach walutowych?

Z.Ch.: To trudna sprawa, bo to były dobrowolne umowy między firmami a bankami. To, co chce zrobić rząd, to  znaleźć sposób, by udowodnić, że były to umowy, które narażały przedsiębiorstwa na straty.

Kwestionowanie tych umów może doprowadzić nas do Strasburga. Przecież można pożyczyć pieniądze w banku, a można i na wysoki procent na  przykład w Providencie.

Z.Ch.: Ja widziałem te umowy. W Citibanku na przykład załącznikiem była prognoza dotycząca rynku walutowego, która mówiła, że w lutym 2009 r. euro będzie kosztować 3,35 zł. To była prognoza z sierpnia. Nie wierzę, że Citibank nie wiedział wtedy, że  sytuacja gospodarcza się pogarsza.

S.Ż.: Ze wszelkich danych wynika, że  te umowy wobec jednej z dyrektyw unijnych, której my niestety nie  wdrożyliśmy, mogą być nieważne z mocy prawa. Trzeba firmom jak najszybciej dostarczyć pomoc prawną.

W.O.: Dla mnie ważniejsze jest to, że  wielu Polaków wpadło w kłopoty związane z kredytem we frankach. Każdy myślał, że zarobi, a niestety stracił.

Jeszcze nie stracił.

W.O.: Waldemar Pawlak zapowiedział pomoc dla tych firm. Jesteśmy za tym, żeby premiera Pawlaka z zapowiedzi rozliczyć.

A.N.Ś.:Nie chodzi o to, czy pomóc tym firmom, tylko o to, jakie to ma skutki dla gospodarki. My chcemy najpierw się dowiedzieć, jaka jest skala tego problemu.

MK: W tej sprawie nie ma wielkich różnic. To jest problem na spokojniejsze czasy: jakie skutki dla gospodarki rodzi taka, a nie inna struktura banków działających w Polsce.Więcej możesz przeczytać w 8/2009 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2009 (1363)

 • POCZTA15 lut 2009, 22:00Ziobro kontra klika sprawiedliwości W liście prof. Lecha Antonowicza (nr 4) odnoszącym się do artykułu „Ziobro kontra klika sprawiedliwości" zawarto nieprawdziwą informację i przemilczano kilka istotnych faktów wynikających z zachowania...4
 • Na stronie - Święci hipokryci15 lut 2009, 22:00Polskę czeka fala beatyfikacji i kanonizacji na milionową skalę. I kto da radę to technicznie przeprowadzić? A wszystko dlatego, że standardy moralne wywindowały się w naszym kraju na niebotyczne wysokości. Nagle się okazuje, że Andrzej Czuma,...5
 • Dlaczego koalicja pokochała opozycję15 lut 2009, 22:00Miłość w czasach kryzysu – tak najkrócej można określić to, co się będzie działo w polskiej polityce. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński będą się do siebie uśmiechać i umizgiwać, a prezydent i rząd zaczną przypominać stare dobre małżeństwo....6
 • Skaner15 lut 2009, 22:0012
 • Ministrowie Tuska w pożyczonych autach15 lut 2009, 22:00Siedem limuzyn BMW 735 pożyczyła kancelaria premiera od Biura Ochrony Rządu. Stare lancie psuły się tak często, że nie nadawały się do wożenia ministrów. Kancelaria nie zdecydowała się jednak na kupno nowych aut.12
 • Trójka rekordowa15 lut 2009, 22:00Media13
 • Dziennikarze dzieciom15 lut 2009, 22:00Filantropia13
 • Szybciej do euro15 lut 2009, 22:00Złoty w opałach13
 • LICZNIK ANTYKRYZYSOWY (1)15 lut 2009, 22:00Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Od dziś zaczynamy je archiwizować. I monitorować działania władzy.13
 • Dossier15 lut 2009, 22:00„Pakistan musi zdać sobie sprawę z tego, że jest nie do przyjęcia, by w rejonie pogranicza znajdowały się osoby bezkarnie mordujące niewinnych ludzi" Barack Obama, prezydent USA „System finansowy działa przeciwko ozdrowieniu...14
 • Pytania niepolityczne - Profesjonalny kibic15 lut 2009, 22:00Rozmowa z Arturem Gieradą, posłem PO, kiedyś kolekcjonerem piłkarskich szalików14
 • Konfrontacje15 lut 2009, 22:00Czy burmistrzowie, prezydenci i wójtowie powinni być wybierani maksymalnie na dwie kadencje?15
 • Wykrywacz kłamstw - Stefan Niesiołowski15 lut 2009, 22:00Stefan Niesiołowski (ur. 4 lutego 1944 r.), wicemarszałek Sejmu, polityk Platformy Obywatelskiej, członek Rady Krajowej PO. Opozycjonista, więzień polityczny PRL, założyciel ZChN. Profesor nauk biologicznych, jego specjalnością jest...15
 • Barometr15 lut 2009, 22:00Rząd ofiarny17
 • Plus ujemny - Rok świra15 lut 2009, 22:00„Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów pan minister skarbu wniósł, aby kary więzienia powyżej pięciu lat zamienić na karę śmierci, a to ze względu na różnicę w kosztach tych dwóch środków karnych. Pan minister sprawiedliwości wyraził...18
 • Wydarzenia - Polska15 lut 2009, 22:00Minister sprawiedliwości Andrzej Czuma nie poda się do dymisji w związku z doniesieniami prasowymi na temat jego dawnych długów Zapowiada także pozew przeciwko „Polityce", która o tej sprawie napisała. Minister spraw zagranicznych...20
 • Wydarzenia - Świat15 lut 2009, 22:00Zmarła 38-letnia Włoszka Eluana Englaro, od 17 lat znajdująca się w stanie wegetatywnym po wypadku samochodowym. Trzy dni wcześniej kobietę za zgodą Sądu Najwyższego Włoch i na prośbę jej ojca odłączono – mimo protestów Kościoła, organizacji...22
 • Przegląd prasy zagranicznej15 lut 2009, 22:00AMERYKA PRZEŁAMUJE LODY NiezawisimajaGotowość do dialogu Moskwa i Waszyngton mogą się porozumieć w sprawie tarczy antyrakietowej i strategicznych broni ofensywnych. Rosyjski wicepremier Iwanow oświadczył, że obawy Moskwy mogłyby złagodzić...24
 • Puls gospodarki15 lut 2009, 22:0026
 • Złamany Grosz 200815 lut 2009, 22:00 Nagrodę Złamanego Grosza za rok 2008 internauci przyznali posłance PO Hannie Zdanowskiej, autorce pomysłu wprowadzenia obowiązkowych testów psychologicznych dla osób chcących kupić wiatrówkę. To już ósma edycja konkursu „Wprost"...26
 • SMS15 lut 2009, 22:00Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków, chce zainwestować duże pieniądze w nową telefonię komórkową. Koszt budowy sieci o częstotliwości GSM 900 oceniany jest na mniej więcej miliard euro. 23,65 zł Tyle wyniosła pierwsza wypłacona...26
 • Gwiazdy kiepskie w rachunkach15 lut 2009, 22:00Agencja public relations aktorów Rafała i Marcina Mroczków zbankrutowała. Założona w 2007 r. fi rma Mroczek House działała sprawnie dopóty, dopóki wspierała ją modelka Agnieszka Popielewicz. Gdy jej zabrakło, zabrakło też klientów. Mroczkowie nie...26
 • Eksperci czy urzędnicy15 lut 2009, 22:00Na wniosek rzecznika praw obywatelskich Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o losie przepisów, na których podstawie Komisja Nadzoru Finansowego jest wyłączona spod ustawy o służbie cywilnej. O skierowanie wniosku poprosiło rzecznika Stowarzyszenie...26
 • Zmiany na lepsze15 lut 2009, 22:00Liczba książek o sposobach manipulowania ludzkim zachowaniem wskazuje, że nikt nie znalazł w tej dziedzinie uniwersalnej metody. Ale po przeczytaniu „Sztuki wywierania wpływu" można odnieść wrażenie, że jej autorzy zbliżyli się do tego...26
 • Zaciskanie pasa15 lut 2009, 22:00Premier Donald Tusk twierdzi, że rząd obciął wydatki budżetowe o 19,7 mld zł. Pasa najmocniej zacisną MSWiA, MON oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.27
 • Cytat15 lut 2009, 22:00"Jesteśmy w fazie rozluźniania polityki monetarnej i dalsze decyzje obniżania stóp procentowych są prawdopodobne"Sławomir Skrzypek, prezes NBP dla Polsat News27
 • Pomocna ręka Buffetta15 lut 2009, 22:00Warren Buffett, amerykański multimiliarder ratuje firmy27
 • Zapytaj WPROST - Rząd jest więźniem sondaży15 lut 2009, 22:00Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska.28
 • Kapral Piskorski15 lut 2009, 22:00Przed laty był uwielbiany, chwalony za polityczne talenty i wielką sprawność organizacyjną. Później popadł w niełaskę w macierzystej Platformie Obywatelskiej i został zesłany do Parlamentu Europejskiego. Potem z partii go wyrzucono. Dziś 41-letni...30
 • Młode wilki biznesu15 lut 2009, 22:00Dwudziestolatek w roli prezesa i właściciela firmy na świecie nikogo nie dziwi. Młodym przedsiębiorcom marzy się kariera taka jak Amerykanina Marka Zuckerberga, założyciela portalu społecznościowego Facebook. W 2008 r. w wieku 24 lat został...32
 • Posłowie w areszcie15 lut 2009, 22:00Podczas gdy szefowie partii kłócą się o finansowanie ich formacji z pieniędzy publicznych, poza głównym nurtem parlamentarnych wojen toczą się małe bitwy. Coraz cięższe jest bowiem życie posłów. Przynajmniej w ich przekonaniu. Nie mogą na przykład...34
 • Jak walczyć z kryzysem15 lut 2009, 22:00W czwartek 12 lutego w redakcji „Wprost” odbyła się debata z udziałem polityków koalicji i opozycji: Zbigniewa Chlebowskiego (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Aleksandry Natalli-Świat (PiS), Wojciecha Olejniczaka (Lewica) oraz...36
 • Ryba po polsku - Kto nasłał milicję?15 lut 2009, 22:00Jesteśmy Europejczykami. Żyjemy w warunkach demokracji. Ale jest u nas ciągle jeszcze jakoś inaczej. Duch postkomunizmu, głównej roli służb specjalnych, intryg pałacowych, podgryzania wzajemnego i walki buldogów pod dywanem ciągle snuje się między...38
 • Seks po polsku15 lut 2009, 22:00Polacy najczęściej w Europie uprawiają seks – sugerują najnowsze wyniki międzynarodowych badań. Jeszcze niedawno seksuolodzy narzekali, że w seksie jesteśmy zaściankiem Europy. Mało aktywni i mało pomysłowi w łóżku. Jednym słowem –...43
 • Niemiec na Kremlu15 lut 2009, 22:00„Ostrzegam was: zbyt dużo państwa w gospodarce sprawi, że to się naprawdę źle skończy”. Autorem tych słów nie jest żaden liberalny ekonomista ani przedsiębiorca. Wypowiedział je w Davos premier Rosji Władimir Putin. Ten sam człowiek,...52
 • Bankrut Europa15 lut 2009, 22:00Budżety państw Unii Europejskiej są dziurawe. Według Komisji Europejskiej, łączny deficyt budżetowy państw unii sięgnie w 2009 r. 4,4 proc., a w 2010 r. prawie 5 proc., choć jeszcze w 2007 r. wynosił 0,9 proc. To cena zwiększania wydatków na walkę...56
 • Wojny perłowe15 lut 2009, 22:00Sto pięćdziesiąt lat temu naszyjnik z pereł kosztował równowartość kilku milionów dolarów. Dziś za najprostszy wystarczy zapłacić kilkadziesiąt złotych. Bo ceny pereł tylko w ostatniej dekadzie spadły dziesięciokrotnie. A mogą być jeszcze niższe,...60
 • Kołodko pisze do Tuska15 lut 2009, 22:00Piszę do pana, bo mi żal. Żal niewytworzonego dochodu, przez co polskie rodziny zostały pozbawione szansy na osiągnięcie relatywnie wyższego poziomu życia, a naszym przedsiębiorcom ograniczono możliwości dalszej ekspansji. Żal topniejącego...62
 • Opcje strachu15 lut 2009, 22:00Banki wpuściły do polskiej gospodarki wirusa, który nas wykańcza – skarżą się tysiące polskich przedsiębiorców. Zawierali oni z bankami umowy opcji walutowych, które miały ich zabezpieczyć przed skutkami wzmacniania się złotówki. Ale...64
 • Głos z Ameryki - Republikanie jak demokraci15 lut 2009, 22:00Republikanie w Izbie Reprezentantów zgodnie głosowali przeciwko przedstawionemu przez administrację prezydenta Baracka Obamy pakietowi bodźców gospodarczych. Ale po tym przebłysku przytomności republikańskich kongresmenów wszystko wróciło do...67
 • Kichanie na grypę15 lut 2009, 22:00Przeciw grypie szczepi się zaledwie 5-9 proc. Polaków. Nie ma chętnych do przyjęcia nawet tych szczepionek, które część samorządów oferuje za darmo. Dzieje się tak, chociaż powikłania pogrypowe mogą uszkodzić serce, a nawet doprowadzić do śmierci....69
 • W sidłach kochanki15 lut 2009, 22:00Kiedyś kochanki zadowalały się rolą „tej trzeciej”, niektóre wstydziły się swojego statusu. Teraz jest inaczej. Czują się partnerkami mężczyzn i mają wymagania. Jeśli mężczyzna przestaje je zaspokajać, wysyłają go do seksuologa, a...71
 • Wirusy umysłu15 lut 2009, 22:00Zachowania ludzi rozprzestrzeniają się jak wirusy. Kryzys gospodarczy jest tego świetnym przykładem. Aż 61 proc. Polaków planuje cięcia w codziennych wydatkach, prawie 40 proc. zamierza zrezygnować w tym roku z wakacji, a 65 proc. obawia się...72
 • Urodzone ofiary15 lut 2009, 22:00Przestępcy rzadko atakują przypadkowo, pod wpływem impulsu. Na ogół starannie wybierają ofiary. „Wiele osób kusi przestępcę, wręcz prosi się o to, by je zaatakować” – pisał w 1948 r. Hans von Hentig w książce „The Criminal...74
 • Krzaki ewolucji15 lut 2009, 22:00Jeszcze 50 lat temu ewolucję człowieka wyobrażano sobie jako drabinę. Nasz prapraprzodek miał się wspinać po jej szczeblach, pokonując kolejne etapy rozwoju. I każdy z nich był mniej „małpi” niż poprzedni. Odkrycia ostatnich dekad...76
 • Kumpel robot15 lut 2009, 22:00Roboty domowe, takie jak Robomower czy Scooba, do niedawna samodzielnie jedynie kosiły trawę i odkurzały mieszkanie. Teraz nadchodzi era humanoidalnych maszyn pełniących funkcję opiekunki. Rozpoznają domowników, rozumieją ludzką mowę, orientują...78
 • KNOW-HOW15 lut 2009, 22:00 80
 • Książka - Romans z sieci15 lut 2009, 22:00 Cyberprzestrzeń oferuje więcej możliwości niż świat rzeczywisty. Dlatego coraz więcej osób poszukuje partnera w Internecie. Piszą o tym autorzy „Wszystko o romansie w sieci". W Internecie łatwiej nawiązać kontakt, nawet panowie są...80
 • Cuchnące oszustwo15 lut 2009, 22:00Kwiaty wydzielają woń odchodów lub gnijącego mięsa, by zwabić owady żywiące się rozkładającymi się substancjami – uważano do niedawna. Naukowcy z Uniwersytetu Hajfy twierdzą, że te rośliny próbują przyciągnąć zapylające owady, ale także...80
 • Spacer na oko15 lut 2009, 22:00Krótkowzroczność u dzieci może być wynikiem zbyt małej ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu. I nie ma znaczenia, czy czas spędzany w pomieszczeniach poświęcają na czytanie czy uprawianie sportu (na przykład w sali gimnastycznej). Nawet...80
 • Mapa CO215 lut 2009, 22:00Wystrzelony przez NASA Orbiting Carbon Observatory (OCO) jest pierwszym satelitą, który dostarczy szczegółowych danych na temat cywilizacyjnych i naturalnych źródeł dwutlenku węgla, a także magazynów tego związku, czyli miejsc, w których rośliny i...80
 • Człowiek i gadżet15 lut 2009, 22:00Gryzoń komputerowy Kawałek drewna pokryty bejcą i polakierowany – tak wyglądała pierwsza mysz komputerowa, którą dr Douglas Engelbart zaprezentował 9 grudnia 1968 r. podczas Fall Joint Computer Conference w San Francisco. Dziś, jak ocenia...81
 • Izraelski pat15 lut 2009, 22:00Po zamknięciu urn wyborczych w 1996 r. wszyscy wiedzieli, że wygrał Szymon Peres. Tego samego dnia późnym wieczorem Beniamin Netanjahu, przywódca Likudu, przez telefon dziękował swoim ludziom za poparcie i pomoc. Jeden z jego rozmówców, wnuk...82
 • Niemoc Pakistanu15 lut 2009, 22:00Polska zarzuciła Pakistanowi brak zaangażowania w walce z terroryzmem. Powodem było to, że talibowie w okrutny sposób zamordowali 7 lutego polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Pakistan istotnie był powiązany z ugrupowaniami prowadzącymi świętą...86
 • Czarne owce znanych rodziców15 lut 2009, 22:00Skandale obyczajowe, alkohol, narkotyki, ciemne interesy i nagłe zgony. Życiorysy potomków polityków i dziedziców słynnych rodów mogłyby posłużyć napisaniu niejednego scenariusza filmowego.88
 • DOOKOŁA ŚWIATA15 lut 2009, 22:00 92
 • Latynoski Kaddafi15 lut 2009, 22:00Przywódca Libii Muammar Kaddafi ma głowę pełną pomysłów. Dyktator, który sprawuje w tym roku rotacyjne przewodnictwo w Unii Afrykańskiej, zaproponował poszerzenie jej składu o Haiti, Dominikanę i Jamajkę oraz utworzenie Stanów Zjednoczonych...92
 • Cytat tygodnia15 lut 2009, 22:00„Polityka niewiele się różni od branży, w której pracuję" - Stormy Daniels, amerykańska gwiazda fi lmów pornografi cznych, która rozważa ubieganie się o fotel senatora w Luizjanie  92
 • Śmierć Busha15 lut 2009, 22:00George W. Bush został uśmiercony za życia. Medialna śmierć byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych była efektem fatalnej pomyłki południowoafrykańskiej stacji telewizyjnej ETV News. W ubiegłym tygodniu w czasie nadawanego w telewizji serwisu...92
 • Książka - "Odette i inne historie miłosne"15 lut 2009, 22:00„Zazwyczaj to fi lmy powstają dzięki literaturze, w tym wypadku jest odwrotnie" – napisał Eric- -Emmanuel Schmitt w posłowiu do swojego najnowszego zbioru opowiadań. Tytułowa „Odette Zwyczajna" jest literacką adaptacją...92
 • Europa i reszta - Ordnung muss sein15 lut 2009, 22:00Każdy Polak czy inny cudzoziemiec, który znalazł się w Niemczech, bardzo szybko został skonfrontowany z zamiłowaniem obywateli tego kraju do porządku. Ordnung muss sein – porządek musi być, ta zasada rządzi narodem od wieków i jest uważana...93
 • Generał Zo15 lut 2009, 22:00Nigdy nie napisała wspomnień. Była jedyną kobietą w elitarnym, kilkusetosobowym klubie cichociemnych. Jedyną kurierką i emisariuszką władz Polski Podziemnej do rządu polskiego w Londynie. W latach wojny i po niej ponad sto razy wyruszała z misjami...94
 • Oscara dostanie „Slumdog”15 lut 2009, 22:00Rozmowa z Janem A.P. Kaczmarkiem, polskim kompozytorem mieszkającym w Hollywood, który w 2005 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”.98
 • Dobrzy terroryści15 lut 2009, 22:00Terroryści, i to nawet islamscy, coraz częściej stają się literackimi bohaterami pozytywnymi. Ich nienawiść do cywilizacji Zachodu jest bowiem podzielana przez wielu wybitnych pisarzy. Także noblistów.102
 • Obciach bez obciachu15 lut 2009, 22:00Czy w mediach mamy do czynienia z eskalacją złego smaku? I dlaczego teraz? Tłumaczenie, że jest to spowodowane brutalną walką o widza i – co za tym idzie – o wpływy reklamowe, nie przekonuje. Ostra walka między prywatnymi mediami trwa...104
 • RECENZJE15 lut 2009, 22:00106
 • Film15 lut 2009, 22:00„Włatcy móch", porównywani do kultowej kreskówki dla dorosłych „South Park", doczekali się wersji kinowej. Co prawda serial pokazywany w telewizji TV 4 zgromadził niecały milion widzów, ale nielegalnie zamieszczone w...106
 • Płyta "Easy Come, easy go"15 lut 2009, 22:00Śpiewanie coverów jest modne. Rod Stewart od kilku lat nie nagrywa nic innego – wydaje tylko kolejne płyty z amerykańskimi standardami i odnosi sukcesy. Marianne Faithfull poszła w jego ślady. Na płycie „Easy Come, Easy Go"...106
 • WPROST NA WEEKEND15 lut 2009, 22:00KONCERTY Lao Che Według portalu Infomuzyka.pl, to najlepszy polski zespół 2008 r. Koncerty mają wypromować najnowszy album „Gospel". Ekipa największą popularność zdobyła po debiutanckich „Gusłach" i „Powstaniu...108
 • Koniak cenniejszy niż złoto15 lut 2009, 22:00Opakowanie ważniejsze od szlachetnego trunku? Na pewno równie ważne. Kiedy kiperom podsunięto przeciętne trunki w ekskluzywnych butelkach, uznali je za wyborne. Dlatego producenci prześcigają się w pomysłach na luksusowe edycje.112
 • Medytacje pod celą15 lut 2009, 22:00Nie ma tam telewizora, telefonu komórkowego ani Internetu. Są tylko niewygodna prycza w małym pokoju i całodzienne medytacje. Coraz więcej Polaków wybiera pobyt w klasztornej celi zamiast urlopu w słonecznym kurorcie.114
 • CZARNA SERIA15 lut 2009, 22:00Kto widzi to czarno, jest w błędzie. Czerń w opakowaniach kosmetyków, a nawet w nazwach perfum to barwa raczej zmysłowa niż smutna.116
 • Łódź awangardowa15 lut 2009, 22:00Sławę i chwałę Łódź przeżywała nie tylko w czasach Reymonta i świetności Filmówki. W II Rzeczypospolitej była stolicą sztuki awangardowej na światowym poziomie. Teraz miasto ma ambicje (i spore szanse) na to, by do tej tradycji powrócić.118
 • Gorączka karnawałowej nocy15 lut 2009, 22:00Tomasz Grzywaczewski Tuż przed Środą Popielcową (w tym roku 25 lutego) Europa zmienia się w wesołe miasteczko – pełne festiwali, parad i beztroskiego szaleństwa. Wszystkie te imprezy mają jedną wadę: odbywają się prawie w tym samym czasie....120
 • Młodszy brat monstrum15 lut 2009, 22:00Najnowszy SUV Audi ma cechy stereotypowego Niemca. Jest uporządkowany, zdyscyplinowany, a spośród wszystkich cnót najbardziej upodobał sobie praktyczność. Innymi słowy: Ordnung muss sein!124
 • Wyścig muzeów15 lut 2009, 22:00Koncerny motoryzacyjne ścigają się nie tylko o to, kto zaprojektuje lepsze auto czy zwiększy sprzedaż. Obchody stulecia niektórych marek dały wielkim firmom okazję do rywalizacji o to, kto wybuduje wspanialsze muzeum. Warto zboczyć z trasy, by je...126
 • Kamikadze na nartach15 lut 2009, 22:00Trzeba mieć stalowe nerwy, by zjeżdżać na najtrudniejszej na świecie trasie Streif w austriackim Kitzbühel. Dotyczy to nawet takiego wyczynowca jak Szwajcar Didier Défago, zwycięzca zawodów w tegorocznym Pucharze Świata.128
 • WPROST Z SIECI15 lut 2009, 22:00130
 • Wybierz Złotą Stronę Roku „Wprost"15 lut 2009, 22:00Zostań sędzią online i zawyrokuj, która strona internetowa w 2008 r. była warta uwagi. Ruszyła czwarta edycja konkursu na Złotą Stronę Roku „Wprost". Do tego prestiżowego tytułu pretenduje 12 kandydatek – laureatek najlepszych...130
 • Blogbox - Czy oszczędzanie to dobry pomysł na kryzys?15 lut 2009, 22:00W obliczu kryzysu gospodarczego rząd postanowił oszczędzać. Pytanie, czy same oszczędności – zebranie tych gó-ra kilkudziesięciu miliardów złotych – to dobry pomysł na kryzys, czy raczej tylko medialna gra ? (...) W sferze budżetów...130
 • Człowiek w sieci15 lut 2009, 22:00Cezary Grabarczyk – minister z szansą wejścia do historii130
 • Intercafé15 lut 2009, 22:00Sławomir Nitras Poseł Platformy Obywatelskiej Jaki portal odwiedza pan najczęściej? Najczęściej wchodzę na Onet.pl. Czego ostatnio szukał pan w Internecie? Trudno powiedzieć – w zasadzie szukam czegoś bez przerwy. Głównie interesują mnie...130
 • Antysalon15 lut 2009, 22:00Plaga Boruca Polski bramkarz, grający w Szkocji, ofi cjalnie otworzył tydzień przemocy. W poniedziałek pojawiła się informacja, że Artur Boruc pobił Aidena McGeady'ego, kolegę z drużyny Celtic Glasgow. Napaść musiał zaplanować, skoro podszedł do...132
 • Playback15 lut 2009, 22:00Jerzy Szmajdziński i Joanna Senyszyn, posłowie SLDFot. A. Jagielak134
 • Skibą w mur - Buty i rzuty15 lut 2009, 22:00Moda na rzucanie butami w polityków zaczęła się od irackiego dziennikarza. Podczas konferencji prasowej George’a Busha i premiera Iraku rzucił on w prezydenta USA najpierw jednym butem, a za chwilę drugim. Buty, co prawda, nie trafiły w cel,...135
 • Z ŻYCIA KOALICJI15 lut 2009, 22:00Kto z państwa pożyczyłby forsę ministrowi Czumie? Tak się pytamy, bo – jak wiadomo – nasz dziarski minister ma szczególny talent do pożyczania kasy, który zupełnie nie idzie w parze z umiejętnością jej oddawania. I tak się z tym...136
 • Z ŻYCIA OPOZYCJI15 lut 2009, 22:00Gruchnęła tragiczna wieść, że w ramach oszczędności zmniejszane będą płace dziennikarzy Superwiochy. Niesamowite! To oni tam w ogóle dostają jakieś pieniądze? Toż równie dobrze można by płacić przydrożnym kamieniom. Jarosław Kaczyński ostatnio...137
 • Nie tylko dla kobiet - Poczułam wstyd, że jestem Niemką15 lut 2009, 22:00W samolocie Lufthansy odczułam dotkliwie, co oznacza niemiecka buta. Mój i mojego męża powrót z Wenecji przerodził się w pełen absurdu spektakl rodem z Mrożka.138