Jak walczyć z kryzysem

Jak walczyć z kryzysem

Dodano:   /  Zmieniono: 
W czwartek 12 lutego w redakcji „Wprost” odbyła się debata z udziałem polityków koalicji i opozycji: Zbigniewa Chlebowskiego (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Aleksandry Natalli-Świat (PiS), Wojciecha Olejniczaka (Lewica) oraz Michała Kamińskiego z Kancelarii Prezydenta.
„WPROST": Po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska szef PiS mówił o  wspólnej filozofii rządu i opozycji wobec kryzysu. Na czym ona polega?

[[mm_1]] [[mm_2]]Aleksandra Natalli-Świat: My się z PO i z panem premierem zdecydowanie różnimy. Pan prezes Kaczyński mówił, że  spotkanie wprawdzie nie zmieniło stanowisk obu stron, ale pomogło w  przekazaniu pewnych argumentów. PiS stoi na stanowisku, że państwo powinno wobec kryzysu przyjąć bardzo aktywną rolę, pójść drogą Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów europejskich, czyli aktywnie wykorzystując środki publiczne, napędzać gospodarkę. Pan premier Tusk jest zwolennikiem ograniczania deficytu, oszczędności i cięć. A  cięcia, jeśli dotyczą zwłaszcza wydatków inwestycyjnych, mogą być dla  gospodarki niekorzystne.

Jest coś wspólnego w filozofii rządu i opozycji?

Zbigniew Chlebowski: Tak, jest. I to cieszy. Problemem jest to, że dzisiaj nie ma żadnego dobrego modelu wsparcia polityki gospodarczej. Bush wpompował w amerykańską gospodarkę 800 mld dolarów, Wielka Brytania, Francja i Niemcy zrobiły podobnie, a  efektów to nie przyniosło. Wręcz przeciwnie: Amerykanie nie mogą się doszukać w systemie tych pieniędzy. Uważamy, że sytuację trzeba rozgrywać na dwóch płaszczyznach: zwiększając popyt (czyli obniżając podatki, składki) i pobudzając inwestycje. Zgadzamy się z tym, o czym mówią politycy PiS, że trzeba zwiększać nakłady zwłaszcza na wydatki modernizacyjne: na budowę dróg, autostrad, modernizację kolei czy  lotnisk. Z drugiej strony, trzeba prowadzić rozsądną politykę makroekonomiczną. Dlaczego trzeba dbać, by nie zwiększać deficytu? Bo rosnący dług publiczny może tylko wzmocnić to, co jest największym zagrożeniem dla gospodarki: czyli zaprzestanie akcji kredytowej dla  przedsiębiorców. Dziś bankom bardziej się opłaca kupować bezpieczne papiery skarbu państwa, niż udzielać pożyczek przedsiębiorcom.

Skąd więc brać pieniądze?

Z.Ch.: Pieniędzy jest wystarczająca ilość w naszym budżecie. Nie tylko krajowych, ale i europejskich. I to, w czym się zgadzamy z opozycją, to postulat, żeby wykorzystywać środki unijne. To nasza wielka szansa. Dlatego uprościliśmy procedury. Chcemy wprowadzić zaliczkę dla gmin na realizację projektów realizowanych ze  środków UE.

A.N.Ś.: Gdyby środków była wystarczająca ilość, niepotrzebne byłyby cięcia w budżecie. Co do  przyspieszenia wykorzystania środków unijnych: 20 mld zł na koncie NBP jest niewykorzystanych. Trzeba jak najszybciej uruchomić te środki, żeby znalazły się w gospodarce.

[[mm_3]][mm_4]] Zgoda co do środków unijnych. Ale drogi są dwie. A może trzy, bo PSL i  Lewica jeszcze milczą.

Wojciech Olejniczak: My wskazaliśmy zupełnie odmienne rozwiązanie. Ale chcę powiedzieć, że przewodniczący Chlebowski ma dużo racji. Jeżeli ściągniemy pieniądze przez zwiększenie deficytu, emisję obligacji, to ściągniemy je z polskiego systemu finansowego.

A jeszcze musimy zrolować poprzednie obligacje.

Z.Ch.: Na kwotę 110 mld zł.

W.O.: Jeżeli się mówi o deficycie, my też nie chcemy trzymać się sztywno tego, co zostało zaproponowane. Można go  poluzować o 7 mld zł. A według PiS o ile należy go zwiększyć?

A.N.Ś.: Myśmy zapisali w programie antykryzysowym 25 mld zł. Więc jesteśmy blisko.

W.O.: Ale my mamy trzecią drogę. Jeśli najwięcej korzystają w kryzysie osoby najlepiej zarabiające (bo obniża się składki itd.), zaproponowaliśmy premierowi, żeby od 2010 r. wrócić do podatku 40 proc. dla najbogatszych. Drugi projekt to zamrożenie obniżki składek rentowych na następne dwa, trzy lata. Realnie do budżetu powinno wtedy wpłynąć ponad 20 mld zł więcej.

[[mm_5]] [[mm_6]]Czyli chcecie ściągnąć z tych, którzy mogą podtrzymywać konsumpcję?

W.O.: Oni dziś mają więcej. Trzeba przesunąć pieniądze do tych potrzebujących. Oni też będą reanimować konsumpcję. A ilu jest tych najbogatszych?

W.O.: 1 procent podatników. Ale to kilka miliardów złotych. I o to chodzi.

A.N.Ś.: Lekarstwo SLD dotknie raczej tych najsłabiej zarabiających, bo składka rentowa dotyczy przecież wszystkich pracowników zatrudnionych na umowach o pracę.

To może trzeba iść tropem Waldemara Pawlaka: odliczać VAT od każdego nowego samochodu, wspierać produkty polskie albo europejskie.

Stanisław Żelichowski: Żaden rząd nie jest od tego, żeby straszyć społeczeństwo. Od tego jest opozycja i  robi to bardzo ładnie. Rząd na dziś robi oszczędności. Ale to jeszcze mało. Trzeba dynamizować wykorzystanie środków pomocowych, bo to jest nasza szansa. Druga rzecz to gwarancje dla firm, które mają problemy z kredytami obrotowymi. Czy rząd wyprowadzi kraj z kryzysu? Tak jest. To jest poważny rząd, proszę mi wierzyć.

Czy prezydent ma zaufanie do rządu i jest na bieżąco informowany o  podjętych działaniach?

Michał Kamiński: Z tymi informacjami bywa różnie. Prezydent stawia pytania o filozofię. Bo rząd ma prawo do własnej. Ale wydaje się, że gabinet Donalda Tuska jest ostatnim na świecie strażnikiem liberalnego podejścia do gospodarki.

Podobnie zachowuje się Litwa.

M.K.: Ale to są nieporównywalne gospodarki.

Czy rząd chce spełnić kryteria z Maastricht i jak najszybciej wprowadzić Polskę do strefy euro?

A.N.Ś.: No właśnie. To jest kwestia priorytetów: albo euro, albo ratowanie gospodarki.

PiS uważa, że jedno wyklucza drugie. A PO?

Z.Ch.: Najlepiej spojrzeć na przykład Słowacji. Euro bardzo dobrze służy ich gospodarce.

Tymczasem w Polsce zaostrza się sytuacja – bezrobocie wzrosło do 10,5 proc., maleją produkcja i eksport. Jak rząd chce temu zaradzić?

Z.Ch.: W tej chwili pracujemy nad czterema ustawami: o dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, o gwarancjach i  bezpieczeństwie, o rekapitalizacji banków, i nad ulgą inwestycyjną dla  małych i średnich przedsiębiorców. I jest piąta rzecz: uelastycznianie rynku pracy. Wiemy, jakie problemy przeżywają małe i duże przedsiębiorstwa.

A.N.Ś.: Dla tych firm, które dziś nie  mogą wypłacać wynagrodzeń pracownikom, mówienie, że coś przygotujemy, to  nie jest rozwiązanie. Po drugie, nie kierujmy pomocy do sektora finansowego, tylko do gospodarki. W sektorze finansowym może być nawet nadpłynność –  tak mówią niektóre dane.

M.K.: Ja pytam, dlaczego Polska reaguje na  kryzys inaczej niż rządy wszystkich krajów Europy, od lewicowej Hiszpanii poczynając?

Z.Ch.: A co innego robi Polska? Nasze działania są podobne do tych, które podejmuje wiele państw. Po pierwsze, polega to na wspieraniu przedsiębiorstw, po drugie – instytucji finansowych, po trzecie – chodzi o dbanie o niski deficyt budżetowy. Odsyłam do  najnowszych rankingów kondycji gospodarek państw UE. Polska jest na  drugim miejscu za Słowacją, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i prognozy na najbliższe miesiące.

A.N.Ś.: Te dane nas nie powinny wpędzać w samozadowolenie. To wynika zresztą ze stanu gospodarki, którą przejęliście po nas. Teraz trzeba podjąć szybkie działania, aby  wykorzystać szansę, gdy jeszcze jesteśmy rozpędzeni i pompować w  gospodarkę. Niemcy wykładają 50 mld euro na infrastrukturę, Wielka Brytania 10 mld funtów na inwestycje, by tworzyć miejsca pracy.

Z.Ch.: A Polska przeznacza w tym roku 50 mld zł – czyli dwukrotnie więcej niż za rządów PiS – na inwestycje w  infrastrukturę.

Czy PiS żałuje dziś, że nie weszliśmy do strefy euro? Mogliśmy uniknąć ataków na złotówkę.

A.N.Ś: Nie. Nie jesteśmy zwolennikami szybkiego wejścia do strefy euro. Gdybyśmy byli w korytarzu w czasie, kiedy zaczął się kryzys, ataki spekulacyjne mogłyby być większe.

A lewicy spieszy się do euro?

W.O.: My chcieliśmy, żeby Polska już była w strefie euro. Ale polityka PiS doprowadziła do tego, że nie jesteśmy.

S.Ż.: To błąd. Atak JP Morgan, opcje i to wszystko, co dzieje się na globalnym rynku, nie dotykałoby nas tak mocno, gdybyśmy mieli mocną walutę. Dziś powinniśmy podjąć decyzję, że  wchodzimy wtedy i wtedy. Ale trzy partie są za a jedna przeciw. Druga rzecz – nasza droga w kryzysie. Swego czasu Polska zrobiła „okrągły stół", na co w Europie nikt nie wpadł. Teraz też możemy zadziwić. Pisał kiedyś Żeromski, że Polakom potrzebna jest wielka idea, bo inaczej gnuśnieją. Jaka jest realna perspektywa wejścia do euro?

Czy jest szansa, że  przekonamy Europejski Bank Centralny, Komisję Europejską, żeby poluzowały kryteria i przyjęły nas na specjalnych warunkach?

W.O.: Na to nie można liczyć. Bo w czyim interesie jest to, żeby Polska szybko weszła do strefy euro?

To kiedy może to nastąpić?

W.O.: Tak jak rozmawialiśmy z premierem, jeżeli ustabilizuje się kurs złotego w pierwszym półroczu, to w drugim zaczniemy procedurę.

Czyli SLD jest w kolacji z rządem?

W.O.: W tej kwestii od początku mamy takie właśnie zdanie.

A.N.Ś.: To, jakie będą skutki wejścia do euro dla Słowacji, okaże się za kilka miesięcy.

A mówiąc o konkretach: czy rząd powinien pomóc firmom, które straciły na  opcjach walutowych?

Z.Ch.: To trudna sprawa, bo to były dobrowolne umowy między firmami a bankami. To, co chce zrobić rząd, to  znaleźć sposób, by udowodnić, że były to umowy, które narażały przedsiębiorstwa na straty.

Kwestionowanie tych umów może doprowadzić nas do Strasburga. Przecież można pożyczyć pieniądze w banku, a można i na wysoki procent na  przykład w Providencie.

Z.Ch.: Ja widziałem te umowy. W Citibanku na przykład załącznikiem była prognoza dotycząca rynku walutowego, która mówiła, że w lutym 2009 r. euro będzie kosztować 3,35 zł. To była prognoza z sierpnia. Nie wierzę, że Citibank nie wiedział wtedy, że  sytuacja gospodarcza się pogarsza.

S.Ż.: Ze wszelkich danych wynika, że  te umowy wobec jednej z dyrektyw unijnych, której my niestety nie  wdrożyliśmy, mogą być nieważne z mocy prawa. Trzeba firmom jak najszybciej dostarczyć pomoc prawną.

W.O.: Dla mnie ważniejsze jest to, że  wielu Polaków wpadło w kłopoty związane z kredytem we frankach. Każdy myślał, że zarobi, a niestety stracił.

Jeszcze nie stracił.

W.O.: Waldemar Pawlak zapowiedział pomoc dla tych firm. Jesteśmy za tym, żeby premiera Pawlaka z zapowiedzi rozliczyć.

A.N.Ś.:Nie chodzi o to, czy pomóc tym firmom, tylko o to, jakie to ma skutki dla gospodarki. My chcemy najpierw się dowiedzieć, jaka jest skala tego problemu.

MK: W tej sprawie nie ma wielkich różnic. To jest problem na spokojniejsze czasy: jakie skutki dla gospodarki rodzi taka, a nie inna struktura banków działających w Polsce.Więcej możesz przeczytać w 8/2009 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2009 (1363)

 • POCZTA 15 lut 2009, 22:00 Ziobro kontra klika sprawiedliwości W liście prof. Lecha Antonowicza (nr 4) odnoszącym się do artykułu „Ziobro kontra klika sprawiedliwości" zawarto nieprawdziwą informację i przemilczano kilka istotnych faktów wynikających z... 4
 • Na stronie - Święci hipokryci 15 lut 2009, 22:00 Polskę czeka fala beatyfikacji i kanonizacji na milionową skalę. I kto da radę to technicznie przeprowadzić? A wszystko dlatego, że standardy moralne wywindowały się w naszym kraju na niebotyczne wysokości. Nagle się okazuje, że Andrzej Czuma, więzień polityczny w czasach, gdy... 5
 • Dlaczego koalicja pokochała opozycję 15 lut 2009, 22:00 Miłość w czasach kryzysu – tak najkrócej można określić to, co się będzie działo w polskiej polityce. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński będą się do siebie uśmiechać i umizgiwać, a prezydent i rząd zaczną przypominać stare dobre małżeństwo. Trochę zrzędliwe, trochę... 6
 • Skaner 15 lut 2009, 22:00 12
 • Ministrowie Tuska w pożyczonych autach 15 lut 2009, 22:00 Siedem limuzyn BMW 735 pożyczyła kancelaria premiera od Biura Ochrony Rządu. Stare lancie psuły się tak często, że nie nadawały się do wożenia ministrów. Kancelaria nie zdecydowała się jednak na kupno nowych aut. 12
 • Trójka rekordowa 15 lut 2009, 22:00 Media 13
 • Dziennikarze dzieciom 15 lut 2009, 22:00 Filantropia 13
 • Szybciej do euro 15 lut 2009, 22:00 Złoty w opałach 13
 • LICZNIK ANTYKRYZYSOWY (1) 15 lut 2009, 22:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Od dziś zaczynamy je archiwizować. I monitorować działania władzy. 13
 • Dossier 15 lut 2009, 22:00 „Pakistan musi zdać sobie sprawę z tego, że jest nie do przyjęcia, by w rejonie pogranicza znajdowały się osoby bezkarnie mordujące niewinnych ludzi" Barack Obama, prezydent USA „System finansowy działa przeciwko... 14
 • Pytania niepolityczne - Profesjonalny kibic 15 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Arturem Gieradą, posłem PO, kiedyś kolekcjonerem piłkarskich szalików 14
 • Konfrontacje 15 lut 2009, 22:00 Czy burmistrzowie, prezydenci i wójtowie powinni być wybierani maksymalnie na dwie kadencje? 15
 • Wykrywacz kłamstw - Stefan Niesiołowski 15 lut 2009, 22:00 Stefan Niesiołowski (ur. 4 lutego 1944 r.), wicemarszałek Sejmu, polityk Platformy Obywatelskiej, członek Rady Krajowej PO. Opozycjonista, więzień polityczny PRL, założyciel ZChN. Profesor nauk biologicznych, jego specjalnością jest... 15
 • Barometr 15 lut 2009, 22:00 Rząd ofiarny 17
 • Plus ujemny - Rok świra 15 lut 2009, 22:00 „Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów pan minister skarbu wniósł, aby kary więzienia powyżej pięciu lat zamienić na karę śmierci, a to ze względu na różnicę w kosztach tych dwóch środków karnych. Pan minister sprawiedliwości wyraził zgodę na ten wniosek. 18
 • Wydarzenia - Polska 15 lut 2009, 22:00 Minister sprawiedliwości Andrzej Czuma nie poda się do dymisji w związku z doniesieniami prasowymi na temat jego dawnych długów Zapowiada także pozew przeciwko „Polityce", która o tej sprawie napisała. Minister spraw... 20
 • Wydarzenia - Świat 15 lut 2009, 22:00 Zmarła 38-letnia Włoszka Eluana Englaro, od 17 lat znajdująca się w stanie wegetatywnym po wypadku samochodowym. Trzy dni wcześniej kobietę za zgodą Sądu Najwyższego Włoch i na prośbę jej ojca odłączono – mimo protestów... 22
 • Przegląd prasy zagranicznej 15 lut 2009, 22:00 AMERYKA PRZEŁAMUJE LODY NiezawisimajaGotowość do dialogu Moskwa i Waszyngton mogą się porozumieć w sprawie tarczy antyrakietowej i strategicznych broni ofensywnych. Rosyjski wicepremier Iwanow oświadczył, że obawy Moskwy mogłyby... 24
 • Puls gospodarki 15 lut 2009, 22:00 26
 • Złamany Grosz 2008 15 lut 2009, 22:00  Nagrodę Złamanego Grosza za rok 2008 internauci przyznali posłance PO Hannie Zdanowskiej, autorce pomysłu wprowadzenia obowiązkowych testów psychologicznych dla osób chcących kupić wiatrówkę. To już ósma edycja konkursu... 26
 • SMS 15 lut 2009, 22:00 Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków, chce zainwestować duże pieniądze w nową telefonię komórkową. Koszt budowy sieci o częstotliwości GSM 900 oceniany jest na mniej więcej miliard euro. 23,65 zł Tyle wyniosła pierwsza... 26
 • Gwiazdy kiepskie w rachunkach 15 lut 2009, 22:00 Agencja public relations aktorów Rafała i Marcina Mroczków zbankrutowała. Założona w 2007 r. fi rma Mroczek House działała sprawnie dopóty, dopóki wspierała ją modelka Agnieszka Popielewicz. Gdy jej zabrakło, zabrakło też klientów.... 26
 • Eksperci czy urzędnicy 15 lut 2009, 22:00 Na wniosek rzecznika praw obywatelskich Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o losie przepisów, na których podstawie Komisja Nadzoru Finansowego jest wyłączona spod ustawy o służbie cywilnej. O skierowanie wniosku poprosiło rzecznika... 26
 • Zmiany na lepsze 15 lut 2009, 22:00 Liczba książek o sposobach manipulowania ludzkim zachowaniem wskazuje, że nikt nie znalazł w tej dziedzinie uniwersalnej metody. Ale po przeczytaniu „Sztuki wywierania wpływu" można odnieść wrażenie, że jej autorzy zbliżyli... 26
 • Zaciskanie pasa 15 lut 2009, 22:00 Premier Donald Tusk twierdzi, że rząd obciął wydatki budżetowe o 19,7 mld zł. Pasa najmocniej zacisną MSWiA, MON oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 27
 • Cytat 15 lut 2009, 22:00 "Jesteśmy w fazie rozluźniania polityki monetarnej i dalsze decyzje obniżania stóp procentowych są prawdopodobne"Sławomir Skrzypek, prezes NBP dla Polsat News 27
 • Pomocna ręka Buffetta 15 lut 2009, 22:00 Warren Buffett, amerykański multimiliarder ratuje firmy 27
 • Zapytaj WPROST - Rząd jest więźniem sondaży 15 lut 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska. 28
 • Kapral Piskorski 15 lut 2009, 22:00 Przed laty był uwielbiany, chwalony za polityczne talenty i wielką sprawność organizacyjną. Później popadł w niełaskę w macierzystej Platformie Obywatelskiej i został zesłany do Parlamentu Europejskiego. Potem z partii go wyrzucono. Dziś 41-letni Paweł Piskorski chce przejąć... 30
 • Młode wilki biznesu 15 lut 2009, 22:00 Dwudziestolatek w roli prezesa i właściciela firmy na świecie nikogo nie dziwi. Młodym przedsiębiorcom marzy się kariera taka jak Amerykanina Marka Zuckerberga, założyciela portalu społecznościowego Facebook. W 2008 r. w wieku 24 lat został najmłodszym miliarderem na świecie.... 32
 • Posłowie w areszcie 15 lut 2009, 22:00 Podczas gdy szefowie partii kłócą się o finansowanie ich formacji z pieniędzy publicznych, poza głównym nurtem parlamentarnych wojen toczą się małe bitwy. Coraz cięższe jest bowiem życie posłów. Przynajmniej w ich przekonaniu. Nie mogą na przykład odbywać wyjazdowych spotkań... 34
 • Jak walczyć z kryzysem 15 lut 2009, 22:00 W czwartek 12 lutego w redakcji „Wprost” odbyła się debata z udziałem polityków koalicji i opozycji: Zbigniewa Chlebowskiego (PO), Stanisława Żelichowskiego (PSL), Aleksandry Natalli-Świat (PiS), Wojciecha Olejniczaka (Lewica) oraz Michała Kamińskiego z Kancelarii... 36
 • Ryba po polsku - Kto nasłał milicję? 15 lut 2009, 22:00 Jesteśmy Europejczykami. Żyjemy w warunkach demokracji. Ale jest u nas ciągle jeszcze jakoś inaczej. Duch postkomunizmu, głównej roli służb specjalnych, intryg pałacowych, podgryzania wzajemnego i walki buldogów pod dywanem ciągle snuje się między kolumnami Sejmu i po... 38
 • Seks po polsku 15 lut 2009, 22:00 Polacy najczęściej w Europie uprawiają seks – sugerują najnowsze wyniki międzynarodowych badań. Jeszcze niedawno seksuolodzy narzekali, że w seksie jesteśmy zaściankiem Europy. Mało aktywni i mało pomysłowi w łóżku. Jednym słowem – zacofani. Otwarcie na świat i... 43
 • Niemiec na Kremlu 15 lut 2009, 22:00 „Ostrzegam was: zbyt dużo państwa w gospodarce sprawi, że to się naprawdę źle skończy”. Autorem tych słów nie jest żaden liberalny ekonomista ani przedsiębiorca. Wypowiedział je w Davos premier Rosji Władimir Putin. Ten sam człowiek, który zamykał w łagrach... 52
 • Bankrut Europa 15 lut 2009, 22:00 Budżety państw Unii Europejskiej są dziurawe. Według Komisji Europejskiej, łączny deficyt budżetowy państw unii sięgnie w 2009 r. 4,4 proc., a w 2010 r. prawie 5 proc., choć jeszcze w 2007 r. wynosił 0,9 proc. To cena zwiększania wydatków na walkę z kryzysem. Problemy z... 56
 • Wojny perłowe 15 lut 2009, 22:00 Sto pięćdziesiąt lat temu naszyjnik z pereł kosztował równowartość kilku milionów dolarów. Dziś za najprostszy wystarczy zapłacić kilkadziesiąt złotych. Bo ceny pereł tylko w ostatniej dekadzie spadły dziesięciokrotnie. A mogą być jeszcze niższe, ponieważ między hodowcami... 60
 • Kołodko pisze do Tuska 15 lut 2009, 22:00 Piszę do pana, bo mi żal. Żal niewytworzonego dochodu, przez co polskie rodziny zostały pozbawione szansy na osiągnięcie relatywnie wyższego poziomu życia, a naszym przedsiębiorcom ograniczono możliwości dalszej ekspansji. Żal topniejącego wsparcia dla wielkiego wysiłku... 62
 • Opcje strachu 15 lut 2009, 22:00 Banki wpuściły do polskiej gospodarki wirusa, który nas wykańcza – skarżą się tysiące polskich przedsiębiorców. Zawierali oni z bankami umowy opcji walutowych, które miały ich zabezpieczyć przed skutkami wzmacniania się złotówki. Ale złotówka poleciała w dół i firmy są... 64
 • Głos z Ameryki - Republikanie jak demokraci 15 lut 2009, 22:00 Republikanie w Izbie Reprezentantów zgodnie głosowali przeciwko przedstawionemu przez administrację prezydenta Baracka Obamy pakietowi bodźców gospodarczych. Ale po tym przebłysku przytomności republikańskich kongresmenów wszystko wróciło do normy. Czy też raczej... 67
 • Kichanie na grypę 15 lut 2009, 22:00 Przeciw grypie szczepi się zaledwie 5-9 proc. Polaków. Nie ma chętnych do przyjęcia nawet tych szczepionek, które część samorządów oferuje za darmo. Dzieje się tak, chociaż powikłania pogrypowe mogą uszkodzić serce, a nawet doprowadzić do śmierci. Wątpliwości dotyczące wpływu... 69
 • W sidłach kochanki 15 lut 2009, 22:00 Kiedyś kochanki zadowalały się rolą „tej trzeciej”, niektóre wstydziły się swojego statusu. Teraz jest inaczej. Czują się partnerkami mężczyzn i mają wymagania. Jeśli mężczyzna przestaje je zaspokajać, wysyłają go do seksuologa, a nawet przychodzą z nim do... 71
 • Wirusy umysłu 15 lut 2009, 22:00 Zachowania ludzi rozprzestrzeniają się jak wirusy. Kryzys gospodarczy jest tego świetnym przykładem. Aż 61 proc. Polaków planuje cięcia w codziennych wydatkach, prawie 40 proc. zamierza zrezygnować w tym roku z wakacji, a 65 proc. obawia się kłopotów fi - nansowych. Dzieje się... 72
 • Urodzone ofiary 15 lut 2009, 22:00 Przestępcy rzadko atakują przypadkowo, pod wpływem impulsu. Na ogół starannie wybierają ofiary. „Wiele osób kusi przestępcę, wręcz prosi się o to, by je zaatakować” – pisał w 1948 r. Hans von Hentig w książce „The Criminal and His Victim”. 74
 • Krzaki ewolucji 15 lut 2009, 22:00 Jeszcze 50 lat temu ewolucję człowieka wyobrażano sobie jako drabinę. Nasz prapraprzodek miał się wspinać po jej szczeblach, pokonując kolejne etapy rozwoju. I każdy z nich był mniej „małpi” niż poprzedni. Odkrycia ostatnich dekad dowodzą jednak czegoś przeciwnego... 76
 • Kumpel robot 15 lut 2009, 22:00 Roboty domowe, takie jak Robomower czy Scooba, do niedawna samodzielnie jedynie kosiły trawę i odkurzały mieszkanie. Teraz nadchodzi era humanoidalnych maszyn pełniących funkcję opiekunki. Rozpoznają domowników, rozumieją ludzką mowę, orientują się w przestrzeni. 78
 • KNOW-HOW 15 lut 2009, 22:00   80
 • Książka - Romans z sieci 15 lut 2009, 22:00  Cyberprzestrzeń oferuje więcej możliwości niż świat rzeczywisty. Dlatego coraz więcej osób poszukuje partnera w Internecie. Piszą o tym autorzy „Wszystko o romansie w sieci". W Internecie łatwiej nawiązać kontakt,... 80
 • Cuchnące oszustwo 15 lut 2009, 22:00 Kwiaty wydzielają woń odchodów lub gnijącego mięsa, by zwabić owady żywiące się rozkładającymi się substancjami – uważano do niedawna. Naukowcy z Uniwersytetu Hajfy twierdzą, że te rośliny próbują przyciągnąć zapylające... 80
 • Spacer na oko 15 lut 2009, 22:00 Krótkowzroczność u dzieci może być wynikiem zbyt małej ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu. I nie ma znaczenia, czy czas spędzany w pomieszczeniach poświęcają na czytanie czy uprawianie sportu (na przykład w sali... 80
 • Mapa CO2 15 lut 2009, 22:00 Wystrzelony przez NASA Orbiting Carbon Observatory (OCO) jest pierwszym satelitą, który dostarczy szczegółowych danych na temat cywilizacyjnych i naturalnych źródeł dwutlenku węgla, a także magazynów tego związku, czyli miejsc, w... 80
 • Człowiek i gadżet 15 lut 2009, 22:00 Gryzoń komputerowy Kawałek drewna pokryty bejcą i polakierowany – tak wyglądała pierwsza mysz komputerowa, którą dr Douglas Engelbart zaprezentował 9 grudnia 1968 r. podczas Fall Joint Computer Conference w San Francisco. Dziś, jak... 81
 • Izraelski pat 15 lut 2009, 22:00 Po zamknięciu urn wyborczych w 1996 r. wszyscy wiedzieli, że wygrał Szymon Peres. Tego samego dnia późnym wieczorem Beniamin Netanjahu, przywódca Likudu, przez telefon dziękował swoim ludziom za poparcie i pomoc. Jeden z jego rozmówców, wnuk cadyka z Góry Kalwarii, pocieszał... 82
 • Niemoc Pakistanu 15 lut 2009, 22:00 Polska zarzuciła Pakistanowi brak zaangażowania w walce z terroryzmem. Powodem było to, że talibowie w okrutny sposób zamordowali 7 lutego polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Pakistan istotnie był powiązany z ugrupowaniami prowadzącymi świętą wojnę. Teraz jednak autentycznie... 86
 • Czarne owce znanych rodziców 15 lut 2009, 22:00 Skandale obyczajowe, alkohol, narkotyki, ciemne interesy i nagłe zgony. Życiorysy potomków polityków i dziedziców słynnych rodów mogłyby posłużyć napisaniu niejednego scenariusza filmowego. 88
 • DOOKOŁA ŚWIATA 15 lut 2009, 22:00   92
 • Latynoski Kaddafi 15 lut 2009, 22:00 Przywódca Libii Muammar Kaddafi ma głowę pełną pomysłów. Dyktator, który sprawuje w tym roku rotacyjne przewodnictwo w Unii Afrykańskiej, zaproponował poszerzenie jej składu o Haiti, Dominikanę i Jamajkę oraz utworzenie Stanów... 92
 • Cytat tygodnia 15 lut 2009, 22:00 „Polityka niewiele się różni od branży, w której pracuję" - Stormy Daniels, amerykańska gwiazda fi lmów pornografi cznych, która rozważa ubieganie się o fotel senatora w Luizjanie   92
 • Śmierć Busha 15 lut 2009, 22:00 George W. Bush został uśmiercony za życia. Medialna śmierć byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych była efektem fatalnej pomyłki południowoafrykańskiej stacji telewizyjnej ETV News. W ubiegłym tygodniu w czasie nadawanego w telewizji... 92
 • Książka - "Odette i inne historie miłosne" 15 lut 2009, 22:00 „Zazwyczaj to fi lmy powstają dzięki literaturze, w tym wypadku jest odwrotnie" – napisał Eric- -Emmanuel Schmitt w posłowiu do swojego najnowszego zbioru opowiadań. Tytułowa „Odette Zwyczajna" jest literacką... 92
 • Europa i reszta - Ordnung muss sein 15 lut 2009, 22:00 Każdy Polak czy inny cudzoziemiec, który znalazł się w Niemczech, bardzo szybko został skonfrontowany z zamiłowaniem obywateli tego kraju do porządku. Ordnung muss sein – porządek musi być, ta zasada rządzi narodem od wieków i jest uważana za najwyższą cnotę. 93
 • Generał Zo 15 lut 2009, 22:00 Nigdy nie napisała wspomnień. Była jedyną kobietą w elitarnym, kilkusetosobowym klubie cichociemnych. Jedyną kurierką i emisariuszką władz Polski Podziemnej do rządu polskiego w Londynie. W latach wojny i po niej ponad sto razy wyruszała z misjami kurierskimi na terytorium... 94
 • Oscara dostanie „Slumdog” 15 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Janem A.P. Kaczmarkiem, polskim kompozytorem mieszkającym w Hollywood, który w 2005 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”. 98
 • Dobrzy terroryści 15 lut 2009, 22:00 Terroryści, i to nawet islamscy, coraz częściej stają się literackimi bohaterami pozytywnymi. Ich nienawiść do cywilizacji Zachodu jest bowiem podzielana przez wielu wybitnych pisarzy. Także noblistów. 102
 • Obciach bez obciachu 15 lut 2009, 22:00 Czy w mediach mamy do czynienia z eskalacją złego smaku? I dlaczego teraz? Tłumaczenie, że jest to spowodowane brutalną walką o widza i – co za tym idzie – o wpływy reklamowe, nie przekonuje. Ostra walka między prywatnymi mediami trwa od dobrych kilkunastu lat. Na... 104
 • RECENZJE 15 lut 2009, 22:00 106
 • Film 15 lut 2009, 22:00 „Włatcy móch", porównywani do kultowej kreskówki dla dorosłych „South Park", doczekali się wersji kinowej. Co prawda serial pokazywany w telewizji TV 4 zgromadził niecały milion widzów, ale nielegalnie zamieszczone w... 106
 • Płyta "Easy Come, easy go" 15 lut 2009, 22:00 Śpiewanie coverów jest modne. Rod Stewart od kilku lat nie nagrywa nic innego – wydaje tylko kolejne płyty z amerykańskimi standardami i odnosi sukcesy. Marianne Faithfull poszła w jego ślady. Na płycie „Easy Come, Easy Go"... 106
 • WPROST NA WEEKEND 15 lut 2009, 22:00 KONCERTY Lao Che Według portalu Infomuzyka.pl, to najlepszy polski zespół 2008 r. Koncerty mają wypromować najnowszy album „Gospel". Ekipa największą popularność zdobyła po debiutanckich „Gusłach" i... 108
 • Koniak cenniejszy niż złoto 15 lut 2009, 22:00 Opakowanie ważniejsze od szlachetnego trunku? Na pewno równie ważne. Kiedy kiperom podsunięto przeciętne trunki w ekskluzywnych butelkach, uznali je za wyborne. Dlatego producenci prześcigają się w pomysłach na luksusowe edycje. 112
 • Medytacje pod celą 15 lut 2009, 22:00 Nie ma tam telewizora, telefonu komórkowego ani Internetu. Są tylko niewygodna prycza w małym pokoju i całodzienne medytacje. Coraz więcej Polaków wybiera pobyt w klasztornej celi zamiast urlopu w słonecznym kurorcie. 114
 • CZARNA SERIA 15 lut 2009, 22:00 Kto widzi to czarno, jest w błędzie. Czerń w opakowaniach kosmetyków, a nawet w nazwach perfum to barwa raczej zmysłowa niż smutna. 116
 • Łódź awangardowa 15 lut 2009, 22:00 Sławę i chwałę Łódź przeżywała nie tylko w czasach Reymonta i świetności Filmówki. W II Rzeczypospolitej była stolicą sztuki awangardowej na światowym poziomie. Teraz miasto ma ambicje (i spore szanse) na to, by do tej tradycji powrócić. 118
 • Gorączka karnawałowej nocy 15 lut 2009, 22:00 Tomasz Grzywaczewski Tuż przed Środą Popielcową (w tym roku 25 lutego) Europa zmienia się w wesołe miasteczko – pełne festiwali, parad i beztroskiego szaleństwa. Wszystkie te imprezy mają jedną wadę: odbywają się prawie w tym samym czasie. Co wybrać? 120
 • Młodszy brat monstrum 15 lut 2009, 22:00 Najnowszy SUV Audi ma cechy stereotypowego Niemca. Jest uporządkowany, zdyscyplinowany, a spośród wszystkich cnót najbardziej upodobał sobie praktyczność. Innymi słowy: Ordnung muss sein! 124
 • Wyścig muzeów 15 lut 2009, 22:00 Koncerny motoryzacyjne ścigają się nie tylko o to, kto zaprojektuje lepsze auto czy zwiększy sprzedaż. Obchody stulecia niektórych marek dały wielkim firmom okazję do rywalizacji o to, kto wybuduje wspanialsze muzeum. Warto zboczyć z trasy, by je odwiedzić, przejeżdżając na... 126
 • Kamikadze na nartach 15 lut 2009, 22:00 Trzeba mieć stalowe nerwy, by zjeżdżać na najtrudniejszej na świecie trasie Streif w austriackim Kitzbühel. Dotyczy to nawet takiego wyczynowca jak Szwajcar Didier Défago, zwycięzca zawodów w tegorocznym Pucharze Świata. 128
 • WPROST Z SIECI 15 lut 2009, 22:00 130
 • Wybierz Złotą Stronę Roku „Wprost" 15 lut 2009, 22:00 Zostań sędzią online i zawyrokuj, która strona internetowa w 2008 r. była warta uwagi. Ruszyła czwarta edycja konkursu na Złotą Stronę Roku „Wprost". Do tego prestiżowego tytułu pretenduje 12 kandydatek – laureatek... 130
 • Blogbox - Czy oszczędzanie to dobry pomysł na kryzys? 15 lut 2009, 22:00 W obliczu kryzysu gospodarczego rząd postanowił oszczędzać. Pytanie, czy same oszczędności – zebranie tych gó-ra kilkudziesięciu miliardów złotych – to dobry pomysł na kryzys, czy raczej tylko medialna gra ? (...) W sferze... 130
 • Człowiek w sieci 15 lut 2009, 22:00 Cezary Grabarczyk – minister z szansą wejścia do historii 130
 • Intercafé 15 lut 2009, 22:00 Sławomir Nitras Poseł Platformy Obywatelskiej Jaki portal odwiedza pan najczęściej? Najczęściej wchodzę na Onet.pl. Czego ostatnio szukał pan w Internecie? Trudno powiedzieć – w zasadzie szukam czegoś bez przerwy. Głównie... 130
 • Antysalon 15 lut 2009, 22:00 Plaga Boruca Polski bramkarz, grający w Szkocji, ofi cjalnie otworzył tydzień przemocy. W poniedziałek pojawiła się informacja, że Artur Boruc pobił Aidena McGeady'ego, kolegę z drużyny Celtic Glasgow. Napaść musiał zaplanować, skoro... 132
 • Playback 15 lut 2009, 22:00 Jerzy Szmajdziński i Joanna Senyszyn, posłowie SLDFot. A. Jagielak 134
 • Skibą w mur - Buty i rzuty 15 lut 2009, 22:00 Moda na rzucanie butami w polityków zaczęła się od irackiego dziennikarza. Podczas konferencji prasowej George’a Busha i premiera Iraku rzucił on w prezydenta USA najpierw jednym butem, a za chwilę drugim. Buty, co prawda, nie trafiły w cel, ale trafiły do serc... 135
 • Z ŻYCIA KOALICJI 15 lut 2009, 22:00 Kto z państwa pożyczyłby forsę ministrowi Czumie? Tak się pytamy, bo – jak wiadomo – nasz dziarski minister ma szczególny talent do pożyczania kasy, który zupełnie nie idzie w parze z umiejętnością jej oddawania. I tak się... 136
 • Z ŻYCIA OPOZYCJI 15 lut 2009, 22:00 Gruchnęła tragiczna wieść, że w ramach oszczędności zmniejszane będą płace dziennikarzy Superwiochy. Niesamowite! To oni tam w ogóle dostają jakieś pieniądze? Toż równie dobrze można by płacić przydrożnym kamieniom. Jarosław... 137
 • Nie tylko dla kobiet - Poczułam wstyd, że jestem Niemką 15 lut 2009, 22:00 W samolocie Lufthansy odczułam dotkliwie, co oznacza niemiecka buta. Mój i mojego męża powrót z Wenecji przerodził się w pełen absurdu spektakl rodem z Mrożka. 138