PZPR "Solidarność"

PZPR "Solidarność"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niestety, przeciętny polski polityk jest niedouczony i nie rozumie, jak wielkie znaczenie mają dla kraju niskie i proste podatki. Słyszał co nieco o potrzebie przyciągania zagranicznych inwestorów, lecz nie pojmuje, że utrzymując wysokie podatki, skłaniamy ich do wyprowadzania zysków z kraju.
To znaczące obniżenie podatków, a nie unijne dotacje - jak sugerują liczni polscy politycy - są przyczyną sukcesów Irlandii. Teraz socjalistyczne rządy europejskich partnerów tego kraju usiłują wykorzystać unijne struktury do narzucenia mu wyższego opodatkowania. Irlandzką drogą chce iść Hiszpania. Nie ma prawnych przeszkód dla przygotowywanej przez władze tego kraju całkowitej likwidacji podatku dochodowego od firm - orzekli eksperci rządu Jose Marii Aznara. Polska mogłaby zrobić to samo i znacznie poprawić swoje szanse w unii. Członkostwo w unii nie przeszkodzi Polsce - jeśli tylko znajdzie się polityczna wola - wprowadzić niskiego podatku liniowego, który wszędzie skutkuje szybkim tempem wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, nie przeszkodzi też realizować chorych pomysłów PSL czy Samoobrony, którym roją się piąte i szóste progi podatkowe oraz urzędowe ograniczanie zarobków najbogatszych. Jeśli wyborcy dadzą przyzwolenie, by w taki sposób założyć gospodarce pętlę na szyję, Bruksela nas nie uratuje.

Niedouczeni politycy
Niestety, przeciętny polski polityk jest niedouczony i nie rozumie, jak wielkie znaczenie mają dla kraju niskie i proste podatki. Słyszał co nieco o potrzebie przyciągania zagranicznych inwestorów, lecz nie pojmuje, że utrzymując wysokie podatki, skłaniamy ich do wyprowadzania zysków z kraju. De facto to polskie przepisy podatkowe zmuszają ich do drenowania gospodarki zamiast jej wzmacniania. Przeciętny polski polityk chętnie powtarza frazesy, że "w obecnej sytuacji nie ma przestrzeni do obniżania podatków", że będzie sobie można na to pozwolić dopiero wtedy, gdy zwiększy się tempo wzrostu. Nie zauważa tym samym, że według takiej logiki, aby wejść do wody, trzeba się najpierw nauczyć pływać. Kluczowe dla kraju wydają mu się fundusze strukturalne. Widzi w nich jednak nie tyle środki na inwestycje, ile przede wszystkim sposób zapewnienia pokoju społecznego, chroniącego bliżej nie sprecyzowane reformy, które dokonają się same z siebie i podniosą nasz poziom cywilizacyjny bez dodatkowych starań. To Grecja potraktowała europejskie pieniądze jako środki na utrzymanie wysokiej konsumpcji. Ale też Grecja uchodzi za modelowy przykład zmarnowania szans po akcesji.

Wybory bez wyboru
Jednym z głównych ograniczeń wzrostu gospodarczego w krajach postkomunistycznych jest korupcja. Nie łapownictwo, które zdarza się na całym świecie, lecz korupcja - powszechna, systemowa. Jej skutkiem jest to, iż pod pozorami demokracji liberalnej funkcjonuje system na poły feudalny, na poły mafijny. Nie warto się pocieszać, że nasz kraj wygląda nieco lepiej niż byłe republiki sowieckie - wystarczy sięgnąć po raporty Transparency International, by zdać sobie sprawę z zagrożenia.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zawłaszczenie państwa przez partie. Zawdzięczamy to proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Ogranicza ona prawa wyborcy do możliwości wskazania jednej z list, przygotowywanych przez partyjne centrale. Tym samym głosowanie staje się rodzajem plebiscytu, badającego popularność szyldów, haseł i znanych z telewizji liderów. Natomiast działacze polityczni, zamiast od swoich wyborców, są uzależnieni od mniej lub bardziej nieformalnych ośrodków decyzyjnych, które zwykle zajmują się także organizowaniem partyjnych finansów.
Ordynacja proporcjonalna, będąca skutkiem i przyczyną toczącego Polskę nowotworu partyjniactwa, nie została nam narzucona przez Brukselę. Zrobili to polscy politycy, by chronić swoje kastowe interesy. W krajach unii panuje pod tym względem zróżnicowanie i ponad wszelką wątpliwość żadne polskie decyzje w tej materii nie będą kwestionowane przez ośrodki, na rzecz których jakoby wyrzekamy się niepodległości. Rujnująca dla kraju ordynacja jest w interesie tzw. klasy politycznej, która wyrodziła się w III RP w zawodowych właścicieli Polski. Pilnie strzegą oni swoich zdobyczy, a przy tym są wzbogacani coraz gorszym materiałem ludzkim, w rodzaju AWS-owskiego TKM czy ludzi Samoobrony.
Jednym z warunków uzdrowienia państwa jest stoczenie zwycięskiej batalii o zastąpienie obecnej ordynacji większościowymi wyborami w okręgach jednomandatowych. Członkostwo w unii nic nam w tej sprawie nie pomoże ani nie zaszkodzi.

Małe jest ważne
Drobna przedsiębiorczość jest w normalnym państwie tym, czym lasy i zarośla w ekosystemie. Obszary, na których bezmyślnie, dla zwiększenia produktywnych areałów nadmiernie przerzedzono roślinność, nawiedzane są na przemian przez niszczące susze i powodzie. Gospodarka PRL i innych krajów socjalistycznych, nastawiona na tworzenie gigantycznych kombinatów, zachowywała się podobnie.
Nie raz i nie dwa lewicowi politycy wykpiwali wiarę w przedsiębiorczość obywateli jako rzekomą liberalną utopię - przecież nie wszyscy obywatele mogą być przedsiębiorcami. Owszem, nie wszyscy chcą zakładać własne firmy, ale wszyscy, nawet fizyczni niewykwalifikowani, mogą dzięki takim firmom znaleźć zatrudnienie. Małe firmy nie wymagają żadnych starań, rosną same. Wystarczy im tylko nie przeszkadzać.
Tymczasem kolejne zmiany rządzących Polską polityków uparcie chcą drobnych przedsiębiorców wykończyć. Podczas gdy władze potężnej gospodarczo Ameryki wprowadzają niemal rok po roku kolejne ułatwienia zachęcające obywateli do zakładania własnych firm, Polska urządza ludziom przedsiębiorczym kolejne szkoły przetrwania. Nie jest to tylko kwestia wysokości podatków. Przeciwko małej firmie działa także bizantyjski sposób pobierania podatków, niejasność przepisów, arogancja urzędników, którzy na swoim terenie mają prawo dowolnie interpretować przepisy, a zarazem zachęcani są przez Ministerstwo Finansów, by zdzierać i odsyłać do budżetu jak najwięcej bez oglądania się na konsekwencje. Gnębi polskiego przedsiębiorcę mnogość rozmaitych inspekcji i kontroli. Wymagane są coraz to nowe zezwolenia, trzeba ciągle wypełniać płachty papieru dla różnych urzędów i przechowywać pokwitowania, które wspomniane urzędy beztrosko gubią. Przedsiębiorca pędzony od biurka do biurka, przy każdym z nich traktowany jest jak złodziej, któremu tylko przez niedopatrzenie jeszcze niczego nie udowodniono.

Nowa huta
Skandaliczny stan rzeczy trwa i pogłębia się, mimo iż każda kolejna zmiana rządzących nie szczędzi gołosłownych pochwał i zachęt dla przedsiębiorczości. Wielki biznes jest politykom potrzebny jako sponsor. Przemysłowych molochów boją się ruszać, by nie burzyć spokoju społecznego. Ktoś przecież musi dźwigać ciężar rozdętej do absurdu biurokracji. Zresztą zarówno wychowankowie PZPR, jak i "Solidarności" tkwią głęboko w peerelowskim przekonaniu, że potęgę kraju tworzą huty, kopalnie i stocznie. Żadnemu nie chce się zajrzeć do amerykańskiego rocznika statystycznego, gdzie jest napisane, że najpotężniejsza gospodarka świata zawdzięcza małym firmom 60 proc. PKB.
Sposób traktowania przez państwo małych i średnich firm to kolejna zasadnicza dla naszej przyszłości kwestia, w której członkostwo w unii nic nam nie narzuca oraz z niczego nie zwalnia. Takich spraw jest więcej. Powinny się one stać polem działania dla prawdziwej prawicy, dla opozycji przygotowującej się, by poprowadzić Polskę drogą rozwoju. Z jałowych dysput, czy można było wynegocjować wyższe kwoty mleczne i dłuższe okresy przejściowe, nic nie wynika.

Więcej możesz przeczytać w 4/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2003 (1052)

 • Wprost od cztelników 26 sty 2003 Listy czytelników 3
 • Piersi w pracy 26 sty 2003 Leon Zawodowiec pojawił się w Polsce po świętach, choć działał od lata ubiegłego roku. 3
 • Peryskop 26 sty 2003 Podatkowa szarża Kołodki Po czerwcowym referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej Grzegorz Kołodko rozpocznie reformę finansów publicznych. Cięcia obejmą przede wszystkim KRUS i wydatki na renty. W Polsce na tysiąc... 6
 • Dossier 26 sty 2003 JÓZEF OLEKSY, poseł SLD "Nic nie jest po równo. Po równo to już było" PAP DONALD TUSK, wicemarszałek Sejmu, poseł PO "Afery mają to do siebie, szczególnie afery na styku biznes - polityka, że... 7
 • Z życia koalicji 26 sty 2003 Ostatnio co rusz się dowiadujemy, że jesteśmy rubryką plotkarską (no jasne, w końcu to my pierwsi wyssaliśmy z palca te brednie o Rywinie). Ale dobra, niech tam będzie. Rozumiemy, że pewnie dlatego tego samego dnia zadzwoniło do nas... 8
 • Z życia opozycji 26 sty 2003 Bez wątpienia obciach miesiąca. Chłopaki z Platformy Obywatelskiej olały sejmowe głosowanie w sprawie liczebności komisji śledczej, która zbada aferę Rywina. W efekcie większość w tej komisji ma koalicja. Skąd się wzięła tak... 9
 • Odrzucenie veta 26 sty 2003 Felieton Marka Majewskiego 10
 • Playback 26 sty 2003 10
 • Pełzająca rekonstrukcja 26 sty 2003 Mariusz Łapiński nie jest ostatnim odwołanym ministrem rządu Leszka Millera. 10
 • Fotoplastykon 26 sty 2003 12
 • Poczta 26 sty 2003 Listy od czytelników 14
 • Kadry 26 sty 2003 15
 • Farsa Rywina 26 sty 2003 Afera Rywina skończy się niczym. Albo symboliczną karą, na przykład grzywną. Stanie się zapewne największą farsą sądową III RP 16
 • Ściśle jawne 26 sty 2003 Spotkanie z TOMASZEM NAŁĘCZEM, przewodniczącym sejmowej komisji śledczej, wicemarszałkiem Sejmu RP 21
 • Wirus Łapińskiego 26 sty 2003 Chorzy, którzy wymagają opieki medycznej, uzyskają ją i będą uzyskiwali" - powiedział Mariusz Łapiński, odwołany w ostatni piątek minister zdrowia, podczas konferencji prasowej 9 stycznia. 22
 • PZPR "Solidarność" 26 sty 2003 Niestety, przeciętny polski polityk jest niedouczony i nie rozumie, jak wielkie znaczenie mają dla kraju niskie i proste podatki. Słyszał co nieco o potrzebie przyciągania zagranicznych inwestorów, lecz nie pojmuje, że utrzymując wysokie podatki, skłaniamy ich do wyprowadzania... 26
 • Kolorowe bąbelki 26 sty 2003 Polacy nie nadają się do Europy - orzekła kilka lat temu światła część awangardy narodu, zgromadzona wokół tzw. autorytetów moralnych. Nie nadają się, bo Europa nie wytrzyma przeszczepu z parafiańskiego, zacofanego i ksenofobicznego Polaka. 28
 • Sekcja śmierci 26 sty 2003 Generał Kiszczak kontra prokurator Witkowski. Riposta 30
 • Warszawska paranoja 26 sty 2003 Wszystko, co działo się w Warszawie po 1945 r., było zaczynaniem od zera. Chwalenie się tym, co zrobiono, ma sens, zwłaszcza wobec cudzoziemców. Nowe pokolenia lekceważą jednak przeszłość. Mało ich obchodzi cud odbudowy - chcą żyć w normalnym mieście. Ale Warszawa nie jest... 32
 • Wyrodni ojcowie 26 sty 2003 Hitem politycznym tygodnia było rozpoczęcie obrad przez komisję śledczą powołaną przez Sejm w celu wyjaśnienia tzw. sprawy Rywina. 33
 • Giełda i wektory 26 sty 2003 Hossa Świat Tytoń zaszkodził Sąd Najwyższy USA zatwierdził najwyższą w historii karę za zmowę monopolową. UST Inc., producent tytoniu do żucia, musi zapłacić 1,05 mld USD (to więcej niż roczne przychody firmy) za wykorzystywanie... 34
 • Bankierzy i bankieterzy 26 sty 2003 Zyski największych prywatnych polskich banków są najniższe od 1995 r.! 36
 • Kołodko w kieszeni 26 sty 2003 Co pewien czas władza ogłasza zamiar obniżki podatków, "jak tylko sytuacja się poprawi". Są to obietnice podobne do tych, które składa pijak mówiący, że przestanie pić, "jak tylko wyleczy kaca". Prawda jest taka: za rządów obecnej koalicji podatki wzrosną. 42
 • Instynkt PSA 26 sty 2003 Dlaczego Toyota i Peugeot Citroën przejechały nam koło nosa 44
 • Hossa przed burzą 26 sty 2003 W doskonale skrojonej tweedowej marynarce, wypolerowanych butach i z wiszącą na szyi lornetką teatralną z lat 30. Abu Zaki - co sam podkreśla - jest najszykowniejszym gościem giełdy w Bagdadzie. 46
 • Wziąć IV władzę głodem 26 sty 2003 Zakaz reklamy legalnych produktów godzi w interesy konsumentów i wpycha media w objęcia polityków 48
 • Pochwała głupoty 26 sty 2003 Głupota jest zjawiskiem powszechnym i traktowanie pieniędzy jako manny z nieba zdarza się wszędzie 50
 • Supersam 26 sty 2003 Kuchenka dla milionera Firma La Cornue, rolls-royce wśród producentów kuchenek gazowych, wprowadziła na rynek model Babcia 1936, zrobiony z inoxu (stal nierdzewna). I choć urządzenie kosztuje tyle, ile samochód dobrej... 52
 • Sponsoring czyni mistrza - debata internetowa "Wprost" 26 sty 2003 Jedynie część sportowców potrafi zapewnić sobie środki finansowe umożliwiające profesjonalne uprawianie ich dyscyplin. 52
 • Matriarchat biznesu 26 sty 2003 Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy 54
 • Oralne molestowanie 26 sty 2003 "Polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stodoły" -  politycy słownie molestujący słuchaczy wygrywają z pytiami i złośliwcami. Konkurs Srebrne Usta "Trójki" i "Wprost" 58
 • Mecz o życie 26 sty 2003 Udaj, syn Saddama Husajna i prezydent Irackiego Komitetu Olimpijskiego (IKO), stworzył nową konkurencję sportową - torturowanie, zamykanie do więzień i mordowanie irackich sportowców. 61
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - dyskretny urok antrykotu 26 sty 2003 Piotrusiu! Czy miewasz czasem ochotę na mięciutki, soczysty, jeszcze różowawy w środku antrykot, rostbef czy też rozbratel? Ja tak, tylko że straszna z tym bieda. 62
 • Jęk seniora 26 sty 2003 Ministerstwo Zdrowia hołduje zasadzie: im mniej obywateli, tym zdrowszy budżet 63
 • Holding Małysz 26 sty 2003 Kilka tysięcy osób żyje z Adama Małysza 64
 • Nie pękamy 26 sty 2003 Spotkanie z JERZYM OWSIAKIEM, twórcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 65
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej 26 sty 2003 W gościnie Kirgizów http://acid.ch.pw.edu.pl/~morawski/ "Często przydarzało mi się spać na wsi w domu typowej kirgiskiej rodziny. Zawsze ugaszczano mnie posiłkiem, taki tu panuje zwyczaj. Jeśli gość zawita pod strzechę lub do... 66
 • Ekran osobisty - co leży na wieży? 26 sty 2003 Kino komercyjne najlepiej zarabia na megaprodukcjach. Dominacja rzemieślników nad artystami stała się faktem 67
 • Bolszewik Hitler 26 sty 2003 Führer III Rzeszy był gorliwym uczniem Marksa i Engelsa 68
 • Know-how 26 sty 2003 Worek śmierci Plastikowy worek zakładany na głowę połączony przewodem z niewielkim aparatem zawierającym dwutlenek węgla - tak wygląda Exit Bag, "maszyna śmierci", którą dr Philip Nitschke z Australii zaprezentował w... 71
 • Rewolucja seksualna pracoholików 26 sty 2003 Ponad 80 proc. kobiet i mężczyzn flirtuje lub flirtowało ze swymi współpracownikami - ujawniły przeprowadzone wśród 10 tys. osób najnowsze badania ankietowe "Playboya". Aż dwie trzecie czynnych zawodowo kobiet i co drugi mężczyzna przynajmniej raz uprawiali seks z osobą... 72
 • Nasz praszczur 26 sty 2003 Rozmowa z prof. ERIKIEM LANDEREM, matematykiem, ekonomistą i genetykiem z Massachusetts 78
 • Bez granic 26 sty 2003 Sycylia bliżej Włoch Nad Cieśniną Mesyńską powstanie najdłuższy wiszący most świata. Będzie miał 3,6 km długości, a jego filary będą wyższe niż paryska wieża Eiffla. Most połączy Sycylię ze stałym lądem. Budowa ma się... 82
 • Nowe getto Żydów 26 sty 2003 Trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić! 84
 • Atomowe szaleństwo 26 sty 2003 Rozmowa z MADELEINE ALBRIGHT, byłą sekretarz stanu USA 88
 • Zachód ajatollahów 26 sty 2003 Mimo że od zakończenia woj-ny Iranu z Irakiem (1980-1988) minęło 14 lat, kalekich ludzi na ulicach Teheranu czy Isfahanu wciąż widać niemal na każdym kroku. 90
 • Łóżko Niemiec 26 sty 2003 Berlin za otwartymi drzwiami sypialni kanclerza 93
 • Cytat dyplomatyczny 26 sty 2003 Po trzynastoletnim urzędowaniu Vaclava Havla na praskim Hradzie trudno mówić o zaskoczeniu, a nawet o smutku. 95
 • Menu 26 sty 2003 Polska Następcy Mętraka "Wkurzony młodzian włoskiego pochodzenia Fredo (Joe Pesci) zwołuje grupę kolegów rekrutujących się z mniejszości rasowych w celu wyjaśnienia problemów z Saru-Manem, kontrolującym sąsiednią... 96
 • Zabić krytyków 26 sty 2003 W Polsce nie ma krytyki, lecz usłużne wazeliniarstwo 100
 • Kino Tomasza Raczka 26 sty 2003 Dziewczyna z Alabamy Reżyseria: Andy Tennant W rolach głównych: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Candice Bergen. USA 2002 Hollywoodzka, bajkowa klisza o dziewczynie z małego miasteczka, która jedzie do Nowego Jorku, by zrobić tam... 103
 • Śmierć w dyskotece 26 sty 2003 W królestwie muzyki pop, zdominowanym przez twórców sezonowej tandety, klan Gibbów (Barry, Robin i niedawno zmarły Maurice) od początku stanowił arystokrację. 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 26 sty 2003 Recenzje płyt 105
 • Cała kasa nieboszczyka 26 sty 2003 Rodziny i agenci artystów wyciągają z szuflad wszystko, co można sprzedać 106
 • Lew i grupa 26 sty 2003 Siedzimy sobie przed telewizorami, relaksujemy się na kanapach, popijamy orzeźwiające płyny, a w nieprzeniknionej kubaturze własnej rezydencji hamletyzuje (mówić czy milczeć - oto jest pytanie) bohater naszych czasów. Ściśle... 108
 • System idiotele - Żeby ćwiartka była ćwiartką 26 sty 2003 Jak pięknie by mogło być, gdyby nie weto! Jakiż byłby wpływ ustawy o biopaliwach na trzeźwość społeczeństwa! Bo tak... 4,5 proc. czystego alkoholu w paliwie... 108
 • Organ Ludu 26 sty 2003 Kaszanka dla wszystkich! TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 4 (17) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 20 stycznia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Pod kierunkiem I sekretarza E. Millera Sukcesy służby zdrowia Ogromny sukces... 109
 • Zadyma w Sopocie 26 sty 2003 Lew Rywin otrzymał tytuł Zwierzę Roku jako "naiwny drapieżnik, który liczył na wyciągnięcie szmalu z 'Gazety Wyborczej'" 110