Bankierzy i bankieterzy

Bankierzy i bankieterzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zyski największych prywatnych polskich banków są najniższe od 1995 r.!
_ Zyski największych prywatnych polskich banków są najniższe od 1995 r.! Co piąty kredyt, którego udzieliły, jest zagrożony. Po trzech kwartałach 2002 r. zysk netto banków giełdowych był o 40 proc. mniejszy od uzyskanego w takim samym okresie 2001 r. Katastrofalną sytuację sektora potwierdzają uzyskane przez nas nieoficjalne wyniki banków za cały ubiegły rok.
Powodem tej sytuacji jest w części stagnacja gospodarcza w Polsce i kryzys na świecie, ale znaczną część winy za kryzys ponoszą zarządzający bankami, którzy nie dostrzegli w porę niebezpieczeństwa. Restrukturyzacje banków, poza nielicznymi wyjątkami, rozpoczęto za późno. Nic więc dziwnego, że teraz zaczynają spadać głowy szefów. W 2002 r. pracę stracili Władysław Gołębiewski z Raiffeisen Bank Polska, Henryka Pieronkiewicz z PKO BP, Andrzej Walkiewicz z Lukas Banku i Jean-Marie De Baerdemaeker z Fortis Banku. W czerwcu 2003 r. odejdzie ze stanowiska prezes Banku Handlowego Cezary Stypułkowski. Chwieją się stołki pod Wojciechem Kostrzewą (BRE Bank), Stanisławem Pacukiem (Kredyt Bank), Bogusławem Kottem (BIG Bank Gdański), Józefem Wancerem (BPH PBK) i Marianem Czakańskim (ING BSK). Spodziewane dymisje to z reguły wyraz nieufności zagranicznych udziałowców wobec wyżej wymienionych.

W kolejce na szafot
"Pogłoski o naszej śmierci są mocno przesadzone" - powtarzają od lat prezesi Kostrzewa, Kott i Pacuk, przyzwyczajeni do pojawiających się w prasie co jakiś czas informacji o ich rychłych dymisjach. Teraz jednak strategiczny inwestor w BIG BG (8 stycznia tego roku zmienił nazwę na Bank Millennium), portugalski Banco Commercial Portugues (BCP), jest bardzo niezadowolony z wyników finansowych polskiej części swojego imperium. Trudno mu się dziwić. BIG Bank Gdański w 2001 r. stracił 823,3 mln zł (w raporcie wykazał zysk w wysokości 44,7 mln zł dzięki zmniejszeniu kapitału; takie działanie było jednak niezgodne z zasadą rachunkowości). Najbardziej prawdopodobnym terminem odejścia Kotta jest połowa 2003 r., kiedy kończy się kadencja obecnego zarządu.
Niezadowolony z wyników finansowych jest także strategiczny inwestor Kredyt Banku, belgijski KBC. Kadencja prezesa Stanisława Pacuka upływa jednak dopiero w 2006 r. Z powodu znacznych strat, jakie wykazał po III kwartale Kredyt Bank, nasiliły się pogłoski, że prezes nie doczeka końca kadencji.
Z kolei wysoka strata BRE Banku spowodowała powrót spekulacji o odejściu Wojciecha Kostrzewy. Znany z ryzykownych transakcji na ryn-
ku kapitałowym zarządzający BRE Bankiem miał w 2002 r. wyjątkowego pecha. Nie wyszła mu żadna większa transakcja. Pierwszy raz w historii bank zakończył rok stratą. Commerzbank, który jest właścicielem 50 proc. akcji BRE, ma - zdaniem naszych informatorów - odwołać prezesa Kostrzewę w przyszłym roku.
Informacje o dymisji Mariana Czakańskiego i Józefa Wancera pojawiają się w prasie od niedawna. Tym razem nie chodzi jednak o wyniki ich banków, lecz o politykę zagranicznych udziałowców. Następcą prezesa BPH PBK ma być Cezary Stypułkowski, do czerwca 2003 r. zajmujący stanowisko prezesa Banku Handlowego. Jak dowiedział się nieoficjalnie "Wprost", zmiana podyktowana jest przygotowywaniem fuzji BPH PBK z BRE Bankiem.
W 2003 r. należy się spodziewać drugiej fali konsolidacji w sektorze finansowym. Oprócz BPH PBK może ona objąć Deutsche Bank w Polsce, który ma bardzo mały udział w rynku. W 2003 r. zakończy się fuzja Nordea Banku z LG Petro Bankiem. Na sprzedaż zostaną prawdopodobnie wystawione BIG Bank Gdański i Kredyt Bank.

_ Czarny rok
Sześć spośród piętnastu notowanych na giełdzie banków wykazało w trzech pierwszych kwartałach 2002 r. stratę. Słabe wyniki to przede wszystkim efekt wysokich rezerw tworzonych na tzw. złe kredyty. Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorców. Ponadto spadły stopy procentowe, a co za tym idzie, dochody z marży odsetkowych. Trzecim czynnikiem obniżającym wyniki banków była zmiana zasad księgowania. Teraz mają one obowiązek uwzględniania w sprawozdaniach finansowych zysków i strat jednostek zależnych i powiązanych. Ten wymóg sprawił, że większość banków musiała obniżyć swoje wyniki (firmy, w których mają udziały, wykazały straty). Wyjątkiem był BIG BG, który dzięki obowiązkowi konsolidacji mógł na swoje konto zapisać
10 proc. zysku PZU SA (stąd relatywnie wysoki wynik banku w 2002 r.). Dobre wyniki w 2002 r. bank zawdzięcza także sprzedaży funduszu emerytalnego Ego. - Bez tych dwóch transakcji bank zakończyłby rok 2002 zyskiem netto w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych - wyjaśnia Jakub Korczak, analityk CAIB Securities. Dlatego BIG BG, mimo że w zestawieniach wyników finansowych znajduje się w czołówce, nie mo-
że zaliczyć 2002 r. do udanych. - Ostatni rok był jednym z najgorszym w historii polskich banków - uważa Robert Sobieraj, analityk Biura Maklerskiego Banku Handlowego.

Grzech zaniechania
Słabość polskich banków obnażyło bankructwo Stoczni Szczecińskiej. Właśnie z tego powodu gorsze wyniki zanotowały Pekao SA, PKO BP, BIG BG, BRE Bank, BPH PBK i ING Bank Śląski, które utopiły w stoczni półtora miliarda złotych. Nie powiodły się ambitne plany BRE, nietrafione okazały się inwestycje w Elektrim, Optimus i Szeptel.
Restrukturyzacje we właściwym czasie przeprowadziły tylko BZ WBK i Pekao SA. Według analityków, one najlepiej przygotowały się do stagnacji. - Dobry rok 2001 uśpił czujność większości banków - mówi Grzegorz Zawada, analityk Erste Banku. - Ratowały się, podnosząc opłaty za usługi - przyznaje Janusz Jankowiak, główny ekonomista BRE Banku. W odpowiedzi klienci zagłosowali nogami. W 2002 r. Polacy wycofali z rachunków bankowych 8,3 mld zł - wynika ze wstępnych szacunków NBP.

_ Pociąg w tunelu
- Przebudzenie nastąpi dopiero w 2004 r. - twierdzi Robert Nejman, wiceprezes CAIB TFI. - Rok 2003 będzie znacznie lepszy niż 2002. Na poprawę wyni-
ków wpłyną restrukturyzacja i ożywienie gospodarcze - pociesza Krzysztof Rybiński, główny analityk BPH PBK.
- Przedpole zostało oczyszczone, restrukturyzacja rozpoczęta. Jeżeli gospodarka ruszy, bankom będzie się powodziło lepiej - dodaje Robert Brzoza, analityk Domu Maklerskiego PKO BP.
Czy rzeczywiście? "Światełko w tunelu to zwykle reflektory nadjeżdżającego pociągu" - głosi jedno z praw Murphy'ego. Banki pogrążył nie tylko kryzys gospodarczy i nieudolność niektórych szefów. Polski banko-mat ma głębsze podłoże. Kryzys pogłębiło m.in. przedwcze-
sne wprowadzenie podatku od odsetek. W latach 2001-
-2002 z tego powodu 20 mld zł odpłynęło do funduszy inwestycyjnych, obligacji, za granicę lub... do skarpet. To jednak dopiero początek. W Polsce aż 80 proc. oszczędności gospodarstw domowych powierzono bankom, w krajach Unii Europejskiej - najwyżej 30 proc. Trudno więc oczekiwać, by oszczędności w bankach rosły. Pieniądze, nawet jeżeli się pojawią, trafią przede wszystkim do funduszy inwestycyjnych (z uwagi na wyższe zyski i brak podatku).
Aktywa banków w państwach piętnastki stanowią 200 proc. PKB, w Polsce jedynie 68 proc. Jeżeli dodamy, że wartość naszego PKB jest stosunkowo niska, stanie się jasne, że rok 2002 nie był ostatnim trudnym rokiem dla polskich banków. Dla wielu oznacza on początek końca. Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprezes EBOiR, była prezes NBP, uważa, że w najbliższych latach z rynku usług finansowych zniknie 70 proc. polskich banków. Analitycy są zgodni, że na placu boju pozostanie najwyżej pięć dużych instytucji, zarządzanych nie przez "bankieterów" (którzy potrafią się jedynie publicznie pokazywać), lecz przez bankierów (czyli fachowców).

Czas dla cierpliwych

Bogusław Kott
prezes BIG Banku Gdańskiego (Banku Millenium)
Rok 2002 był czasem prawdziwej próby charakterów dla autorów strategii banków i próby cierpliwości dla ich akcjonariuszy. W sumie był okresem przejściowym - po fali połączeń banki komercyjne skupiły się na zdefiniowaniu swojej nowej roli na rynku, obserwując jednocześnie ruchy konkurentów, w tym szczególnie zapowiedziane programy prywatyzacji banków państwowych i hipotetyczne zmiany na rynkach europejskich. Nowe rozdanie nadal przed nami.
Czas dla nowoczesnych
MARIA WIŚNIEWSKA
prezes Pekao SA
Szybki spadek inflacji i redukcja stóp procentowych, a także opodatkowanie dochodów z lokat bankowych przyspieszyły proces zmiany preferencji oszczędzających, którzy coraz częściej zamiast lokat wybierają inne instrumenty finansowe. Takie zjawisko wcześniej zaobserwowano w gospodarkach wyżej rozwiniętych i należy je traktować jako naturalne. Dobrze radzą sobie banki, które zdążyły się przygotować do trudniejszych czasów. W trudnych warunkach zeszłego roku za sukces należy uznać utrzymanie dodatnich wyników finansowych.

 

Czas dla ostrożnych
JACEK KSEŃ
prezes Banku Zachodniego WBK
Nie stawiamy na szybkie, spektakularne sukcesy, ale na systematyczne poprawianie jakości usług. Temu służy m.in. wprowadzenie jednego z najnowocześniejszych systemów informatycznych, a także ostrożna polityka kredytowa, która w 2001 r. uchroniła nas przed inwestowaniem w nieracjonalne przedsięwzięcia gospodarcze, wreszcie restrykcyjna polityka kontroli kosztów. W znacznym stopniu przyczyniła się ona do tego, że mieliśmy największą stopę zwrotu z akcji na giełdzie.

 

Czas nowych liderów
WOJCIECH KOSTRZEWA
prezes BRE Banku
Trudny dla gospodarki rok 2002 pokazał, jak bardzo działalność banków jest związana z sytuacją w innych branżach. Obniżyła się wartość portfela kredytowego, wartość depozytów klientów prywatnych spadła o 5 proc. Na skutek zmian w systemie podatkowym i ze względu na spadające nominalne stopy procentowe Polacy szukają alternatywnych form oszczędzania. W ostatnich 18 miesiącach wartość funduszy inwestycyjnych wzrosła niemal o 15 mld zł. Banki będą musiały dokonać restrukturyzacji i konsolidacji. Niektóre będą szukać niszy rynkowych, by poprawić swoje wyniki finansowe. W wyniku tych przemian może niebawem powstać nowa, silniejsza czołówka sektora bankowego.

Więcej możesz przeczytać w 4/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2003 (1052)

 • Wprost od cztelników 26 sty 2003 Listy czytelników 3
 • Piersi w pracy 26 sty 2003 Leon Zawodowiec pojawił się w Polsce po świętach, choć działał od lata ubiegłego roku. 3
 • Peryskop 26 sty 2003 Podatkowa szarża Kołodki Po czerwcowym referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej Grzegorz Kołodko rozpocznie reformę finansów publicznych. Cięcia obejmą przede wszystkim KRUS i wydatki na renty. W Polsce na tysiąc... 6
 • Dossier 26 sty 2003 JÓZEF OLEKSY, poseł SLD "Nic nie jest po równo. Po równo to już było" PAP DONALD TUSK, wicemarszałek Sejmu, poseł PO "Afery mają to do siebie, szczególnie afery na styku biznes - polityka, że... 7
 • Z życia koalicji 26 sty 2003 Ostatnio co rusz się dowiadujemy, że jesteśmy rubryką plotkarską (no jasne, w końcu to my pierwsi wyssaliśmy z palca te brednie o Rywinie). Ale dobra, niech tam będzie. Rozumiemy, że pewnie dlatego tego samego dnia zadzwoniło do nas... 8
 • Z życia opozycji 26 sty 2003 Bez wątpienia obciach miesiąca. Chłopaki z Platformy Obywatelskiej olały sejmowe głosowanie w sprawie liczebności komisji śledczej, która zbada aferę Rywina. W efekcie większość w tej komisji ma koalicja. Skąd się wzięła tak... 9
 • Odrzucenie veta 26 sty 2003 Felieton Marka Majewskiego 10
 • Playback 26 sty 2003 10
 • Pełzająca rekonstrukcja 26 sty 2003 Mariusz Łapiński nie jest ostatnim odwołanym ministrem rządu Leszka Millera. 10
 • Fotoplastykon 26 sty 2003 12
 • Poczta 26 sty 2003 Listy od czytelników 14
 • Kadry 26 sty 2003 15
 • Farsa Rywina 26 sty 2003 Afera Rywina skończy się niczym. Albo symboliczną karą, na przykład grzywną. Stanie się zapewne największą farsą sądową III RP 16
 • Ściśle jawne 26 sty 2003 Spotkanie z TOMASZEM NAŁĘCZEM, przewodniczącym sejmowej komisji śledczej, wicemarszałkiem Sejmu RP 21
 • Wirus Łapińskiego 26 sty 2003 Chorzy, którzy wymagają opieki medycznej, uzyskają ją i będą uzyskiwali" - powiedział Mariusz Łapiński, odwołany w ostatni piątek minister zdrowia, podczas konferencji prasowej 9 stycznia. 22
 • PZPR "Solidarność" 26 sty 2003 Niestety, przeciętny polski polityk jest niedouczony i nie rozumie, jak wielkie znaczenie mają dla kraju niskie i proste podatki. Słyszał co nieco o potrzebie przyciągania zagranicznych inwestorów, lecz nie pojmuje, że utrzymując wysokie podatki, skłaniamy ich do wyprowadzania... 26
 • Kolorowe bąbelki 26 sty 2003 Polacy nie nadają się do Europy - orzekła kilka lat temu światła część awangardy narodu, zgromadzona wokół tzw. autorytetów moralnych. Nie nadają się, bo Europa nie wytrzyma przeszczepu z parafiańskiego, zacofanego i ksenofobicznego Polaka. 28
 • Sekcja śmierci 26 sty 2003 Generał Kiszczak kontra prokurator Witkowski. Riposta 30
 • Warszawska paranoja 26 sty 2003 Wszystko, co działo się w Warszawie po 1945 r., było zaczynaniem od zera. Chwalenie się tym, co zrobiono, ma sens, zwłaszcza wobec cudzoziemców. Nowe pokolenia lekceważą jednak przeszłość. Mało ich obchodzi cud odbudowy - chcą żyć w normalnym mieście. Ale Warszawa nie jest... 32
 • Wyrodni ojcowie 26 sty 2003 Hitem politycznym tygodnia było rozpoczęcie obrad przez komisję śledczą powołaną przez Sejm w celu wyjaśnienia tzw. sprawy Rywina. 33
 • Giełda i wektory 26 sty 2003 Hossa Świat Tytoń zaszkodził Sąd Najwyższy USA zatwierdził najwyższą w historii karę za zmowę monopolową. UST Inc., producent tytoniu do żucia, musi zapłacić 1,05 mld USD (to więcej niż roczne przychody firmy) za wykorzystywanie... 34
 • Bankierzy i bankieterzy 26 sty 2003 Zyski największych prywatnych polskich banków są najniższe od 1995 r.! 36
 • Kołodko w kieszeni 26 sty 2003 Co pewien czas władza ogłasza zamiar obniżki podatków, "jak tylko sytuacja się poprawi". Są to obietnice podobne do tych, które składa pijak mówiący, że przestanie pić, "jak tylko wyleczy kaca". Prawda jest taka: za rządów obecnej koalicji podatki wzrosną. 42
 • Instynkt PSA 26 sty 2003 Dlaczego Toyota i Peugeot Citroën przejechały nam koło nosa 44
 • Hossa przed burzą 26 sty 2003 W doskonale skrojonej tweedowej marynarce, wypolerowanych butach i z wiszącą na szyi lornetką teatralną z lat 30. Abu Zaki - co sam podkreśla - jest najszykowniejszym gościem giełdy w Bagdadzie. 46
 • Wziąć IV władzę głodem 26 sty 2003 Zakaz reklamy legalnych produktów godzi w interesy konsumentów i wpycha media w objęcia polityków 48
 • Pochwała głupoty 26 sty 2003 Głupota jest zjawiskiem powszechnym i traktowanie pieniędzy jako manny z nieba zdarza się wszędzie 50
 • Supersam 26 sty 2003 Kuchenka dla milionera Firma La Cornue, rolls-royce wśród producentów kuchenek gazowych, wprowadziła na rynek model Babcia 1936, zrobiony z inoxu (stal nierdzewna). I choć urządzenie kosztuje tyle, ile samochód dobrej... 52
 • Sponsoring czyni mistrza - debata internetowa "Wprost" 26 sty 2003 Jedynie część sportowców potrafi zapewnić sobie środki finansowe umożliwiające profesjonalne uprawianie ich dyscyplin. 52
 • Matriarchat biznesu 26 sty 2003 Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy 54
 • Oralne molestowanie 26 sty 2003 "Polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stodoły" -  politycy słownie molestujący słuchaczy wygrywają z pytiami i złośliwcami. Konkurs Srebrne Usta "Trójki" i "Wprost" 58
 • Mecz o życie 26 sty 2003 Udaj, syn Saddama Husajna i prezydent Irackiego Komitetu Olimpijskiego (IKO), stworzył nową konkurencję sportową - torturowanie, zamykanie do więzień i mordowanie irackich sportowców. 61
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - dyskretny urok antrykotu 26 sty 2003 Piotrusiu! Czy miewasz czasem ochotę na mięciutki, soczysty, jeszcze różowawy w środku antrykot, rostbef czy też rozbratel? Ja tak, tylko że straszna z tym bieda. 62
 • Jęk seniora 26 sty 2003 Ministerstwo Zdrowia hołduje zasadzie: im mniej obywateli, tym zdrowszy budżet 63
 • Holding Małysz 26 sty 2003 Kilka tysięcy osób żyje z Adama Małysza 64
 • Nie pękamy 26 sty 2003 Spotkanie z JERZYM OWSIAKIEM, twórcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 65
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej 26 sty 2003 W gościnie Kirgizów http://acid.ch.pw.edu.pl/~morawski/ "Często przydarzało mi się spać na wsi w domu typowej kirgiskiej rodziny. Zawsze ugaszczano mnie posiłkiem, taki tu panuje zwyczaj. Jeśli gość zawita pod strzechę lub do... 66
 • Ekran osobisty - co leży na wieży? 26 sty 2003 Kino komercyjne najlepiej zarabia na megaprodukcjach. Dominacja rzemieślników nad artystami stała się faktem 67
 • Bolszewik Hitler 26 sty 2003 Führer III Rzeszy był gorliwym uczniem Marksa i Engelsa 68
 • Know-how 26 sty 2003 Worek śmierci Plastikowy worek zakładany na głowę połączony przewodem z niewielkim aparatem zawierającym dwutlenek węgla - tak wygląda Exit Bag, "maszyna śmierci", którą dr Philip Nitschke z Australii zaprezentował w... 71
 • Rewolucja seksualna pracoholików 26 sty 2003 Ponad 80 proc. kobiet i mężczyzn flirtuje lub flirtowało ze swymi współpracownikami - ujawniły przeprowadzone wśród 10 tys. osób najnowsze badania ankietowe "Playboya". Aż dwie trzecie czynnych zawodowo kobiet i co drugi mężczyzna przynajmniej raz uprawiali seks z osobą... 72
 • Nasz praszczur 26 sty 2003 Rozmowa z prof. ERIKIEM LANDEREM, matematykiem, ekonomistą i genetykiem z Massachusetts 78
 • Bez granic 26 sty 2003 Sycylia bliżej Włoch Nad Cieśniną Mesyńską powstanie najdłuższy wiszący most świata. Będzie miał 3,6 km długości, a jego filary będą wyższe niż paryska wieża Eiffla. Most połączy Sycylię ze stałym lądem. Budowa ma się... 82
 • Nowe getto Żydów 26 sty 2003 Trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić! 84
 • Atomowe szaleństwo 26 sty 2003 Rozmowa z MADELEINE ALBRIGHT, byłą sekretarz stanu USA 88
 • Zachód ajatollahów 26 sty 2003 Mimo że od zakończenia woj-ny Iranu z Irakiem (1980-1988) minęło 14 lat, kalekich ludzi na ulicach Teheranu czy Isfahanu wciąż widać niemal na każdym kroku. 90
 • Łóżko Niemiec 26 sty 2003 Berlin za otwartymi drzwiami sypialni kanclerza 93
 • Cytat dyplomatyczny 26 sty 2003 Po trzynastoletnim urzędowaniu Vaclava Havla na praskim Hradzie trudno mówić o zaskoczeniu, a nawet o smutku. 95
 • Menu 26 sty 2003 Polska Następcy Mętraka "Wkurzony młodzian włoskiego pochodzenia Fredo (Joe Pesci) zwołuje grupę kolegów rekrutujących się z mniejszości rasowych w celu wyjaśnienia problemów z Saru-Manem, kontrolującym sąsiednią... 96
 • Zabić krytyków 26 sty 2003 W Polsce nie ma krytyki, lecz usłużne wazeliniarstwo 100
 • Kino Tomasza Raczka 26 sty 2003 Dziewczyna z Alabamy Reżyseria: Andy Tennant W rolach głównych: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Candice Bergen. USA 2002 Hollywoodzka, bajkowa klisza o dziewczynie z małego miasteczka, która jedzie do Nowego Jorku, by zrobić tam... 103
 • Śmierć w dyskotece 26 sty 2003 W królestwie muzyki pop, zdominowanym przez twórców sezonowej tandety, klan Gibbów (Barry, Robin i niedawno zmarły Maurice) od początku stanowił arystokrację. 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 26 sty 2003 Recenzje płyt 105
 • Cała kasa nieboszczyka 26 sty 2003 Rodziny i agenci artystów wyciągają z szuflad wszystko, co można sprzedać 106
 • Lew i grupa 26 sty 2003 Siedzimy sobie przed telewizorami, relaksujemy się na kanapach, popijamy orzeźwiające płyny, a w nieprzeniknionej kubaturze własnej rezydencji hamletyzuje (mówić czy milczeć - oto jest pytanie) bohater naszych czasów. Ściśle... 108
 • System idiotele - Żeby ćwiartka była ćwiartką 26 sty 2003 Jak pięknie by mogło być, gdyby nie weto! Jakiż byłby wpływ ustawy o biopaliwach na trzeźwość społeczeństwa! Bo tak... 4,5 proc. czystego alkoholu w paliwie... 108
 • Organ Ludu 26 sty 2003 Kaszanka dla wszystkich! TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 4 (17) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 20 stycznia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Pod kierunkiem I sekretarza E. Millera Sukcesy służby zdrowia Ogromny sukces... 109
 • Zadyma w Sopocie 26 sty 2003 Lew Rywin otrzymał tytuł Zwierzę Roku jako "naiwny drapieżnik, który liczył na wyciągnięcie szmalu z 'Gazety Wyborczej'" 110