Nowe getto Żydów

Nowe getto Żydów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić!
W maju zeszłego roku podpalili mu synagogę. W pierwszy szabat stycznia tego roku nieznany mężczyzna pchnął go nożem w odbudowanej świątyni, krzycząc: "Allah akbar!", "Bóg jest wielki". Kiedy trzy dni później spłonął jego samochód, pewnie się nawet nie zdziwił. Ewentualne wątpliwości rozproszył anonimowy list, jaki przyszedł do jego biura: "Dorwiemy cię, rabinie Gabrielu Farhi, i pomścimy krew naszych palestyńskich braci".
Napad na paryskiego rabina, popierającego zresztą bliskowschodni proces pokojowy, potępili wszyscy - od prezydenta Chiraca po przedstawicielkę OWP we Francji. Tylko w ubiegłym roku kilkanaście synagog zostało we Francji zaatakowanych, kilka spłonęło. Nic więc dziwnego, że emigracja Żydów francuskich do Izraela w 2002 r. podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Emigranci, na przykład młode dziewczyny, z którymi rozmawiałem w ośrodku adaptacyjnym w Aszkelonie, zgodnie stwierdzają, że głównym powodem ich decyzji jest antysemityzm. - Do synagogi w pojedynkę już nie chodziliśmy, zaczepki na ulicy były zbyt brutalne - powiedziała mi 19-letnia Sophie. - A najgorsze, że nikt nie reaguje. Nikt nie udzieli pomocy.


_
Krwawy sen o Palestynie
Problemem jest nie tylko przemoc fizyczna, której sprawcami są z reguły młodzi francuscy Arabowie (ambasador francuski w USA tłumaczył mi zresztą, że jest to dowodów na to, że "Francja z tym nie ma nic wspólnego"!). W wydawnictwie Flammarion ukazała się właśnie powieść Randy Ghazi "Śnić o Palestynie". Au-torka, 15-letnia Palestynka urodzona i mieszkająca we Włoszech, opisuje w niej, jak sobie wyobraża życie swoich rówieśników pod izraelską okupacją. Jej bohaterowie, opisani z bezkrytycznym podziwem, tworzą grupę terrorystów samobójców, gdyż - jak mówi jeden z nich - "Żydzi są przeklęci, wszystkich Izraelczyków trzeba zabić". Gdy jeden z nich wysadza się w powietrze, zabijając pięciu niewiele od siebie starszych izraelskich żołnierzy, inny mówi z żalem: "Jesteś dzielny, Gamal, będziemy za tobą tęsknić… Ale dlaczego wysadziłeś swe życie w powietrze, by zabić pięciu żołnierzy? Mogłeś ich zabić setki". Powieść ukazała się w serii dla młodzieży, przygotowywane są przekłady na inne języki.
W grudniu zeszłego roku uniwersytet Paris VII wezwał uczelnie Unii Europejskiej do bojkotu Izraela w proteście przeciwko polityce izraelskiej na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Niedawno w obliczu zdecydowanej reakcji opinii publicznej - pod listem przeciwko bojkotowi podpisało się 20 tys. osób, a pod paryskim ratuszem odbyła się kilkusetosobowa demonstracja - uniwersytet się z tych planów wycofał. Nastroje we Francji pozostają jednak wrogie wobec Izraela. Tygodnik "Le Nouvel Observateur" napisał w kwietniu, podczas bitwy o Dżenin toczonej w ramach izraelskiej kampanii antyterrorystycznej, że pod gruzami miasta pogrzebano kilkaset palestyńskich ofiar. Podobnie zresztą pisała wówczas cała prasa europejska. Dopiero po paru miesiącach, gdy kłamliwość tych oskarżeń wykazały i ONZ, i organizacje praw człowieka, pismo wycofało się z nich drobną notką. Wcześniej ten sam tygodnik oskarżył żołnierzy izraelskich o gwałcenie palestyńskich kobiet i też wycofał się z tego niechętnie i pod presją.

Hańba Brytanii
Większość członków senatu uniwersytetu w Manchesterze głosowała za przyjęciem rezolucji określającej Izrael mianem państwa rasistowskiego. Wszelka współpraca z Izraelem miała zostać zakazana, podobnie jak działalność organizacji syjonistycznych na uniwersytecie. Na szczęście do przyjęcia uchwały potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów, a tej zabrakło. Na tymże uniwersytecie wykłada profesor lingwistyki Mona Baker, która usunęła z rady redakcyjnej fachowego pisma "The Translator", będącego jej własnością, dwoje wybitnych uczonych - doktor Miriam Shlesinger i profesora Gideona Toury - za to jedynie, że są Izraelczykami. Sam pomysł akademickiego bojkotu Izraela powstał właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie pod apelem o bojkot podpisało się 123 naukowców (na świecie 700).
To prawda, pod kontrapelem widnieją nazwiska 7 tys. uczonych z całego świata, w tym z Polski. Gdy jednak w listopadzie premier Blair potępił bojkot, a uniwersytet wszczął opieszale postępowanie wyjaśniające wobec profesor Baker, solidarność z nią wyrazili wszyscy przewodniczący Brytyjskiego Towarzystwa Lingwistycznego od roku 1980. Z kolei prestiżowy miesięcznik brytyjski "Political Geography" odesłał bez otwierania koperty artykuł profesora Orena Yiftachela z izraelskiego Uniwersytetu Ben Guriona, wyjaśniając, że nie przyjmuje prac z Izraela. Nieszczęsny Yiftachel, który ma zresztą poglądy antysyjonistyczne, przez pół roku zabiegał o druk, podkreślając, że tematem artykułu jest krytyka polityki izraelskiej, a współautorem Palestyńczyk. W końcu pismo tekst przyjęło, ale dopiero wówczas, gdy Izraelczyk dopisał fragment, w którym porównuje politykę swego kraju do apartheidu w RPA. Na tej analogii - równie haniebnej, co fałszywej - zasadza się cała ideologia bojkotu. Jedynie wobec RPA taki bojkot był wcześ-niej prowadzony.

Już dość nas ukrzyżowaliście!
Zaraza szerzy się w całej Europie. Synagogi są atakowane w Wielkiej Brytanii i Belgii, ludzi w jarmułkach napadnięto w Niemczech i Austrii. W Irlandii i Austrii kilka hoteli odmówiło przyjęcia izraelskich gości. Gdy berlińskiej ulicy Kinkela władze miejskie postanowiły przywrócić dawną nazwę Żydowska, mieszkańcy zaprotestowali. Do przybyłego na miejsce przewodniczącego gminy żydowskiej krzyczano: "Już dość nas ukrzyżowaliście!". Powracają więc tradycyjne motywy antysemickie. Na rysunku w czołowym włos-kim dzienniku dzieciątko betlejemskie patrzy na izraelski czołg i mówi: "Oni chcą mnie znowu ukrzyżować!".
Na tym tle sytuacja na wschodzie Europy wygląda pocieszająco. Gdy na ubiegłorocznym ONZ-owskim szczycie antyrasistowskim w Durbanie organizacje pozarządowe uchwalały potępienie Izraela jako "państwa rasistowskiego apartheidu", delegacje z byłego bloku sowieckiego wydały kontrdeklarację. Gdy w agendach ONZ dochodzi do głosowania jednostronnych antyizraelskich deklaracji, państwa z naszego regionu z reguły wstrzymują się od głosu, a czasem głosują przeciw. Aktów przemocy też jest niewiele - może dlatego, że i Żydów niewielu.
Na Zachodzie sytuacja jest na tyle poważna, że w kwietniu ubiegłego roku szefowie MSW Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Hiszpanii we wspólnym oświadczeniu potępili "falę rasistowskiej przemocy". Słowa "Żydzi" i "antysemityzm" w oświadczeniu jednak nie padły, jedynie dyskretna aluzja do "napięć międzynarodowych na Bliskim Wschodzie" pozwalała się zorientować, o co chodzi. Nie inaczej było rok wcześniej, gdy w oświadczeniu Rady Europy przeciwko "rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji" słowo "antysemityzm" też zrazu miało nie paść. Obradujący w Strasburgu delegaci zmienili zdanie dopiero po serii podpaleń synagog we Francji (strasburską też wkrótce zaatakowano). Przystali na kompromis: słowo "antysemityzm" uwzględniono, dodając je do słowa "rasizm" przy co trzecim jego wystąpieniu w tekście.

"Tydzień antysyjonistyczny" w San Diego
Za oceanem nie lepiej. W maju pobito, przy biernej postawie policji, studentów żydowskich manifestujących na uniwersytecie stanowym w San Francisco solidarność z Izraelem. Napastnicy krzyczeli: "Wracajcie do Rosji" i "Hitler powinien był dokończyć roboty". Inny kalifornijski uniwersytet stanowy, w San Diego, sponsoruje doroczny "Tydzień antysyjonistyczny". Na campusach kolportowane są plakaty przedstawiające puszkę ze zdjęciem zabitego palestyńskiego dziecka i podpisem: "Mięso z palestyńskiego dziecka zabitego zgodnie z żydowskim rytuałem religijnym na amerykańskiej licencji". Wybijanie okien w żydowskich budynkach, malowanie na nich swastyk, napaści na mężczyzn w jarmułkach zdarzają się coraz częściej; dochodzi też do podpaleń synagog. Na 50 uniwersytetach, w tym Columbia i Yale, trwa kampania na rzecz bojkotu Izraela. Gdy skrytykował ją rektor Yale profesor Larry Summers, zarzucono mu maccartyzm i dławienie krytycznej myśli. Na uniwersytecie w Ann Arbor w Michigan zorganizowano we wrześniu konferencję, na której stwierdzono, że "rasizm i przemoc są nieodłączną częścią syjonizmu". Gdy ktoś zaproponował, aby zdystansować się od palestyńskiego terroryzmu, odpowiedziano mu: "Nie do nas należy mówienie Palestyńczykom, jak mają walczyć ze złem".

Ofiara agresorem
Krytyka Żydów stała się po II wojnie światowej tabu w reakcji na motywowane antysemityzmem ludobójstwo, z obawy przed antysemityzmem. To tabu odchodzi wraz z tymi, którzy widzieli przyczynę jego powstania. I choć świadczy to o tym, że Europie nie udało się przyswoić lekcji Zagłady, samo odejście tabu należy powitać z zadowoleniem. Nie ma powodu, by o Żydach musiano się wyrażać lepiej niż 
- powiedzmy - o Polakach. Upadek tabu wyzwala jednak silną reakcję: jako że nic nie było wolno, teraz można wszystko. Stąd i negowanie Zagłady, i obarczanie Żydów odpowiedzialnością za komunizm, i powrót "Protokołów mędrców Syjonu" z mordem rytualnym do spółki. Przeciętny obywatel może nawet tego wszystkiego nie aprobować, ale na ogół nie protestuje, żywiąc niesłuszne przekonanie, że jemu to w niczym nie zagraża.
Głównym czynnikiem sprzyjającym rozkwitowi nowego antysemityzmu jest konflikt bliskowschodni. Nienawiść do Izrae-la za to, że prozachodni, i za to, że żydowski, pojednała skrajną lewicę i skrajną prawicę, a romantyczna fascynacja Arabami, dokarmiana petrodolarami, dopomogła wielu młodym ludziom zająć stanowisko. Jest oczywiście prawdą, że to byłoby bez znaczenia, gdyby Izraela nie było za co krytykować. W ciągu 55 lat konfliktu strona izraelska także popełniała zbrodnie, a polityka władz bywała arogancka i głupia. To jednak zmasowana propaganda bloku arabsko-muzułmańskiego w ONZ sprawiła, że Izrael z ofiary agresji stał się w oczach świata agresorem. Jedna czwarta wszystkich rezolucji potępiających uchwalonych przez ONZ jest wymierzona w Izrael. Dla reszty świata, gdzie jest Irak trujący gazem własnych obywateli, Sudan tolerujący niewolnictwo, grożąca wojną nuklearną Korea Północna, Chiny okupujące Tybet, Rosja masakrująca Czeczenów czy choćby finansująca terrorystów Arabia Saudyjska, pozostało trzy czwarte. Trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić!

Morze kłamstw
Dla ludzi, których w 1967 r. nie było na świecie, istotnie nie jest oczywiste, co robią czołgi izraelskie pod Hebronem. Konflikt bliskowschodni jest skomplikowany i żeby go rozumieć, potrzeba wiedzy o historii i świecie. Można uwierzyć, że Izrael jako jedyny okupuje jakieś terytoria, chyba że się wie, że Maroko okupuje Saharę Hiszpańską, a Indie Kaszmir; że osadnictwo jest nielegalne, chyba że się przypomni kampanię Rady Europy w obronie praw Rosjan w Estonii; że system izraelski to współczesny apart-heid, chyba że się sprawdzi, że Arabowie stanowią 10 proc. posłów Knesetu. Media, które powinny udostępniać wiedzę o genezie i kontekście konfliktu, tego nie robią. Trudno się nawet kogoś czepiać, jeżeli prestiżowy "The New York Times" w kalendarium roku 2002 po saudyjskiej inicjatywie pokojowej, jakby wręcz w odpowiedzi na nią, wymienia izraelską operację wojskową na Zachodnim Brzegu. Zamach terrorystyczny w Netanii, który był jej przyczyną, wypadł bowiem z kalendarium do przypisów. Zginęło w nim 29 osób, więcej niż palestyńskich cywilów podczas wymienionej w kalendarium - i słusznie - bitwy z terrorystami o Dżenin.
Izrael - wbrew nadziejom jego twórców - nie stał się najmoralniejszym państwem, to fakt. Inne znane nam zmartwychwstałe państwo ożywione mesjanistycznym duchem też się zresztą na sobie zawiodło. Obecna antyizraelska kampania niewiele ma jednak wspólnego z rzeczywistymi czy urojonymi przewinami Izraelczyków, więcej z nie przetrawionymi rzeczywistymi winami Europy wobec nich. Trwająca 35 lat kampania propagandy i kłamstwa tych, którzy - gdy nie udało im się zepchnąć Żydów do morza - usiłują przynajmniej zamknąć ich w getcie moralnego potępienia, znajduje w Europie sprzymierzeńców.

Dawid Warszawski
Więcej możesz przeczytać w 4/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2003 (1052)

 • Wprost od cztelników26 sty 2003Listy czytelników3
 • Piersi w pracy26 sty 2003Leon Zawodowiec pojawił się w Polsce po świętach, choć działał od lata ubiegłego roku.3
 • Peryskop26 sty 2003Podatkowa szarża Kołodki Po czerwcowym referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej Grzegorz Kołodko rozpocznie reformę finansów publicznych. Cięcia obejmą przede wszystkim KRUS i wydatki na renty. W Polsce na tysiąc...6
 • Dossier26 sty 2003JÓZEF OLEKSY, poseł SLD "Nic nie jest po równo. Po równo to już było" PAP DONALD TUSK, wicemarszałek Sejmu, poseł PO "Afery mają to do siebie, szczególnie afery na styku biznes - polityka, że jedną z ich...7
 • Z życia koalicji26 sty 2003Ostatnio co rusz się dowiadujemy, że jesteśmy rubryką plotkarską (no jasne, w końcu to my pierwsi wyssaliśmy z palca te brednie o Rywinie). Ale dobra, niech tam będzie. Rozumiemy, że pewnie dlatego tego samego dnia zadzwoniło do nas pięć...8
 • Z życia opozycji26 sty 2003Bez wątpienia obciach miesiąca. Chłopaki z Platformy Obywatelskiej olały sejmowe głosowanie w sprawie liczebności komisji śledczej, która zbada aferę Rywina. W efekcie większość w tej komisji ma koalicja. Skąd się wzięła tak wielka absencja...9
 • Odrzucenie veta26 sty 2003Felieton Marka Majewskiego10
 • Playback26 sty 200310
 • Pełzająca rekonstrukcja26 sty 2003Mariusz Łapiński nie jest ostatnim odwołanym ministrem rządu Leszka Millera.10
 • Fotoplastykon26 sty 200312
 • Poczta26 sty 2003Listy od czytelników14
 • Kadry26 sty 200315
 • Farsa Rywina26 sty 2003Afera Rywina skończy się niczym. Albo symboliczną karą, na przykład grzywną. Stanie się zapewne największą farsą sądową III RP16
 • Ściśle jawne26 sty 2003Spotkanie z TOMASZEM NAŁĘCZEM, przewodniczącym sejmowej komisji śledczej, wicemarszałkiem Sejmu RP21
 • Wirus Łapińskiego26 sty 2003Chorzy, którzy wymagają opieki medycznej, uzyskają ją i będą uzyskiwali" - powiedział Mariusz Łapiński, odwołany w ostatni piątek minister zdrowia, podczas konferencji prasowej 9 stycznia.22
 • PZPR "Solidarność"26 sty 2003Niestety, przeciętny polski polityk jest niedouczony i nie rozumie, jak wielkie znaczenie mają dla kraju niskie i proste podatki. Słyszał co nieco o potrzebie przyciągania zagranicznych inwestorów, lecz nie pojmuje, że utrzymując wysokie podatki,...26
 • Kolorowe bąbelki26 sty 2003Polacy nie nadają się do Europy - orzekła kilka lat temu światła część awangardy narodu, zgromadzona wokół tzw. autorytetów moralnych. Nie nadają się, bo Europa nie wytrzyma przeszczepu z parafiańskiego, zacofanego i ksenofobicznego Polaka.28
 • Sekcja śmierci26 sty 2003Generał Kiszczak kontra prokurator Witkowski. Riposta30
 • Warszawska paranoja26 sty 2003Wszystko, co działo się w Warszawie po 1945 r., było zaczynaniem od zera. Chwalenie się tym, co zrobiono, ma sens, zwłaszcza wobec cudzoziemców. Nowe pokolenia lekceważą jednak przeszłość. Mało ich obchodzi cud odbudowy - chcą żyć w normalnym...32
 • Wyrodni ojcowie26 sty 2003Hitem politycznym tygodnia było rozpoczęcie obrad przez komisję śledczą powołaną przez Sejm w celu wyjaśnienia tzw. sprawy Rywina.33
 • Giełda i wektory26 sty 2003Hossa Świat Tytoń zaszkodził Sąd Najwyższy USA zatwierdził najwyższą w historii karę za zmowę monopolową. UST Inc., producent tytoniu do żucia, musi zapłacić 1,05 mld USD (to więcej niż roczne przychody firmy) za wykorzystywanie silnej pozycji do...34
 • Bankierzy i bankieterzy26 sty 2003Zyski największych prywatnych polskich banków są najniższe od 1995 r.!36
 • Kołodko w kieszeni26 sty 2003Co pewien czas władza ogłasza zamiar obniżki podatków, "jak tylko sytuacja się poprawi". Są to obietnice podobne do tych, które składa pijak mówiący, że przestanie pić, "jak tylko wyleczy kaca". Prawda jest taka: za rządów obecnej koalicji podatki...42
 • Instynkt PSA26 sty 2003Dlaczego Toyota i Peugeot Citroën przejechały nam koło nosa44
 • Hossa przed burzą26 sty 2003W doskonale skrojonej tweedowej marynarce, wypolerowanych butach i z wiszącą na szyi lornetką teatralną z lat 30. Abu Zaki - co sam podkreśla - jest najszykowniejszym gościem giełdy w Bagdadzie.46
 • Wziąć IV władzę głodem26 sty 2003Zakaz reklamy legalnych produktów godzi w interesy konsumentów i wpycha media w objęcia polityków48
 • Pochwała głupoty26 sty 2003Głupota jest zjawiskiem powszechnym i traktowanie pieniędzy jako manny z nieba zdarza się wszędzie50
 • Supersam26 sty 2003Kuchenka dla milionera Firma La Cornue, rolls-royce wśród producentów kuchenek gazowych, wprowadziła na rynek model Babcia 1936, zrobiony z inoxu (stal nierdzewna). I choć urządzenie kosztuje tyle, ile samochód dobrej klasy,...52
 • Sponsoring czyni mistrza - debata internetowa "Wprost"26 sty 2003Jedynie część sportowców potrafi zapewnić sobie środki finansowe umożliwiające profesjonalne uprawianie ich dyscyplin.52
 • Matriarchat biznesu26 sty 2003Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy54
 • Oralne molestowanie26 sty 2003"Polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stodoły" -  politycy słownie molestujący słuchaczy wygrywają z pytiami i złośliwcami. Konkurs Srebrne Usta "Trójki" i "Wprost"58
 • Mecz o życie26 sty 2003Udaj, syn Saddama Husajna i prezydent Irackiego Komitetu Olimpijskiego (IKO), stworzył nową konkurencję sportową - torturowanie, zamykanie do więzień i mordowanie irackich sportowców.61
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - dyskretny urok antrykotu26 sty 2003Piotrusiu! Czy miewasz czasem ochotę na mięciutki, soczysty, jeszcze różowawy w środku antrykot, rostbef czy też rozbratel? Ja tak, tylko że straszna z tym bieda.62
 • Jęk seniora26 sty 2003Ministerstwo Zdrowia hołduje zasadzie: im mniej obywateli, tym zdrowszy budżet63
 • Holding Małysz26 sty 2003Kilka tysięcy osób żyje z Adama Małysza64
 • Nie pękamy26 sty 2003Spotkanie z JERZYM OWSIAKIEM, twórcą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy65
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej26 sty 2003W gościnie Kirgizów http://acid.ch.pw.edu.pl/~morawski/ "Często przydarzało mi się spać na wsi w domu typowej kirgiskiej rodziny. Zawsze ugaszczano mnie posiłkiem, taki tu panuje zwyczaj. Jeśli gość zawita pod strzechę lub do jurty,...66
 • Ekran osobisty - co leży na wieży?26 sty 2003Kino komercyjne najlepiej zarabia na megaprodukcjach. Dominacja rzemieślników nad artystami stała się faktem67
 • Bolszewik Hitler26 sty 2003Führer III Rzeszy był gorliwym uczniem Marksa i Engelsa68
 • Know-how26 sty 2003Worek śmierci Plastikowy worek zakładany na głowę połączony przewodem z niewielkim aparatem zawierającym dwutlenek węgla - tak wygląda Exit Bag, "maszyna śmierci", którą dr Philip Nitschke z Australii zaprezentował w San Diego...71
 • Rewolucja seksualna pracoholików26 sty 2003Ponad 80 proc. kobiet i mężczyzn flirtuje lub flirtowało ze swymi współpracownikami - ujawniły przeprowadzone wśród 10 tys. osób najnowsze badania ankietowe "Playboya". Aż dwie trzecie czynnych zawodowo kobiet i co drugi mężczyzna przynajmniej...72
 • Nasz praszczur26 sty 2003Rozmowa z prof. ERIKIEM LANDEREM, matematykiem, ekonomistą i genetykiem z Massachusetts78
 • Bez granic26 sty 2003Sycylia bliżej Włoch Nad Cieśniną Mesyńską powstanie najdłuższy wiszący most świata. Będzie miał 3,6 km długości, a jego filary będą wyższe niż paryska wieża Eiffla. Most połączy Sycylię ze stałym lądem. Budowa ma się rozpocząć w 2005 r., a...82
 • Nowe getto Żydów26 sty 2003Trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić!84
 • Atomowe szaleństwo26 sty 2003Rozmowa z MADELEINE ALBRIGHT, byłą sekretarz stanu USA88
 • Zachód ajatollahów26 sty 2003Mimo że od zakończenia woj-ny Iranu z Irakiem (1980-1988) minęło 14 lat, kalekich ludzi na ulicach Teheranu czy Isfahanu wciąż widać niemal na każdym kroku.90
 • Łóżko Niemiec26 sty 2003Berlin za otwartymi drzwiami sypialni kanclerza93
 • Cytat dyplomatyczny26 sty 2003Po trzynastoletnim urzędowaniu Vaclava Havla na praskim Hradzie trudno mówić o zaskoczeniu, a nawet o smutku.95
 • Menu26 sty 2003Polska Następcy Mętraka "Wkurzony młodzian włoskiego pochodzenia Fredo (Joe Pesci) zwołuje grupę kolegów rekrutujących się z mniejszości rasowych w celu wyjaśnienia problemów z Saru-Manem, kontrolującym sąsiednią dzielnicę....96
 • Zabić krytyków26 sty 2003W Polsce nie ma krytyki, lecz usłużne wazeliniarstwo100
 • Kino Tomasza Raczka26 sty 2003Dziewczyna z Alabamy Reżyseria: Andy Tennant W rolach głównych: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Candice Bergen. USA 2002 Hollywoodzka, bajkowa klisza o dziewczynie z małego miasteczka, która jedzie do Nowego Jorku, by zrobić tam...103
 • Śmierć w dyskotece26 sty 2003W królestwie muzyki pop, zdominowanym przez twórców sezonowej tandety, klan Gibbów (Barry, Robin i niedawno zmarły Maurice) od początku stanowił arystokrację.104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego26 sty 2003Recenzje płyt105
 • Cała kasa nieboszczyka26 sty 2003Rodziny i agenci artystów wyciągają z szuflad wszystko, co można sprzedać106
 • Lew i grupa26 sty 2003Siedzimy sobie przed telewizorami, relaksujemy się na kanapach, popijamy orzeźwiające płyny, a w nieprzeniknionej kubaturze własnej rezydencji hamletyzuje (mówić czy milczeć - oto jest pytanie) bohater naszych czasów. Ściśle...108
 • System idiotele - Żeby ćwiartka była ćwiartką26 sty 2003Jak pięknie by mogło być, gdyby nie weto! Jakiż byłby wpływ ustawy o biopaliwach na trzeźwość społeczeństwa! Bo tak... 4,5 proc. czystego alkoholu w paliwie...108
 • Organ Ludu26 sty 2003Kaszanka dla wszystkich! TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 4 (17) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 20 stycznia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Pod kierunkiem I sekretarza E. Millera Sukcesy służby zdrowia Ogromny sukces odniosła...109
 • Zadyma w Sopocie26 sty 2003Lew Rywin otrzymał tytuł Zwierzę Roku jako "naiwny drapieżnik, który liczył na wyciągnięcie szmalu z 'Gazety Wyborczej'"110