Belka pod Orlenem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier - zamieszany w sprawę Orlenu - powinien się podać do dymisji! Niedawno premier nakłaniał do dymisji prezesa PKN Orlen Zbigniewa Wróbla. Dowodził, iż nie będzie on w stanie kierować spółką, gdyż jego czas pochłoną przygotowania do wystąpienia przed sejmową komisją śledczą, która ma zbadać okoliczności zatrzymania przez UOP 7 lutego 2002 r. Andrzeja Modrzejewskiego, ówczesnego prezesa PKN Orlen. Jak ustalił tymczasem "Wprost", premier również brał udział w wydarzeniach sprzed dwóch lat i powinien zeznawać przed komisją śledczą; podobnie jak obecny minister skarbu Jacek Socha.
Modrzejewski, który prezesem Orlenu został w marcu 1999 r. (spółka nazywała się wówczas Petrochemia Płock), naraził się zarówno ówcześnie rządzącej ekipie AWS, jak i koalicji SLD-UP-PSL, która objęła władzę po wyborach we wrześniu 2001 r., oraz osobom z otoczenia prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zbyt szybko i sprawnie dążył do sprywatyzowania PKN Orlen. A to politykom - traktującym firmę jak swój folwark - podobać się raczej nie mogło. Rząd Leszka Millera nie mógł jednak łatwo pozbyć się Modrzejewskiego. Skarb państwa kontroluje 27,5 proc. akcji Orlenu, więc do przeforsowania zmian we władzach spółki potrzebował poparcia prywatnych akcjonariuszy, także zagranicznych (jak ustaliliśmy, przekonywał ich wówczas do udzielenia tego rodzaju wsparcia m.in. Marek Belka).

Niewygodny czarny koń
Wybór 48-letniego Andrzeja Modrzejewskiego na prezesa Petrochemii Płock był dużą sensacją. Oficjalnie mówiono, że zwyciężył w konkursie, bo miał "najlepszą wizję rozwoju firmy"; nieoficjalnie, że zawdzięczał to przyjaźni z Andrzejem Szkaradkiem, liderem małopolskiej "Solidarności". Modrzejewski okazał się sprawnym menedżerem. W ciągu niecałych 3 lat zmienił markę CPN na Orlen i połączył CPN z Petrochemią Płock. To on stworzył koncepcję sojuszu Orlenu z węgierskim MOL lub austriackim OMV.
Plany środkowoeuropejskiej ekspansji stały się gwoździem do trumny Modrzejewskiego. Oznaczałyby bowiem de facto zmarginalizowanie udziału skarbu państwa w PKN Orlen i jego wpływu na spółkę. Politycy znieśliby to tylko wtedy, gdyby we władzach Orlenu zasiadali powolni im ludzie. We wrześniu 2001 r. plany fuzji PKN Orlen z austriackim OMV były dopięte na ostatni guzik. Koncerny miały stworzyć strukturę podobną do holendersko-brytyjskiego Royal Dutch/Shell: byłyby notowane podwójnie (na giełdach zachodnich i w Warszawie), zdublowano by również zarząd (kooprezesami byliby Modrzejewski i szef OMV Richard Schenz). Sojusz z OMV poparł zarząd PKN Orlen. (OMV miał wtedy znacznie silniejszą pozycję w regionie niż MOL; kondycję finansową Węgrów pogarszały straty części gazowej ich koncernu). Według naszych informacji, połączenie PKN z OMV miała zablokować w ostatniej chwili ówczesna minister skarbu w rządzie AWS Aldona Kamela-Sowińska (był to ostatni miesiąc istnienia rządu Jerzego Buzka), wsparta przez część prywatnych akcjonariuszy Orlenu przychylnych węgierskiemu MOL, a nie Austriakom. - Żadnych komentarzy w sprawie Orlenu - powiedziała nam była minister skarbu.

Szczyt w Nowym Jorku
Tuż po wyborach we wrześniu 2001 r. politycy zwycięskiego SLD nieoficjalnie mówili, że "Modrzejewski musi odejść". Łatwiej było jednak mówić, niż zrobić. Skarb państwa miał (i ma) w PKN Orlen tylko 27,5 proc. udziałów. Teoretycznie przy rozdrobnionym akcjonariacie powinno to wystarczyć do odwołania Modrzejewskiego. A jednak skarbowi państwa głosów brakowało.
Wiele tłumaczy umowa depozytowa PKN Orlen z Bank of New York. Za pośrednictwem tego banku na amerykańskim rynku kapitałowym sprzedano około 28 proc. akcji PKN Orlen w postaci tzw. kwitów depozytowych (GDR). Nabywcy tych kwitów pozostają anonimowi, ale mają takie same prawa jak zwyczajni akcjonariusze. Zwykle jednak nie korzystają z prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - ich głosami dysponuje bank depozytariusz, w tym wypadku Bank of New York; on z kolei głosował zazwyczaj tak, jak chciał zarząd PKN Orlen. Mając do dyspozycji głosy właścicieli GDR, Modrzejewski miał mniej więcej tyle samo do powiedzenia w Orlenie co skarb państwa. Na początku 2002 r. wyglądało na to, że Bank of New York po raz kolejny odda swoje głosy do dyspozycji zarządu, co uniemożliwiłoby gabinetowi Leszka Millera przeprowadzenie zmian we władzach spółki. Próbowano przekonać Amerykanów (za pomocą ekspertyz wy-bitnych prawników - prof. Stanisława Sołtysińskiego i prof. Grzegorza Domańskiego), że takie udostępnianie głosów zarządowi jest niezgodne z polskim prawem. Sprawa była jednak dyskusyjna. - Skuteczne zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy potrwałoby 3-4 lata - mówi "Wprost" prof. Stanisław Sołtysiński. W przekonywanie Amerykanów zaangażował się także Marek Belka, wówczas minister finansów, który na początku 2002 r. spotkał się w USA z przedstawicielami Bank of New York. - Prosiłem, aby podczas zbliżającego się walnego zgromadzenia PKN Orlen bank jako depozytariusz GDR zajął takie samo stanowisko w sprawie składu zarządu spółki, jakie prezentuje skarb państwa - przyznał "Wprost" premier Belka.
Były minister skarbu Wiesław Kaczmarek i były prezes Nafty Polskiej Maciej Gierej przekonują, że już 7 lutego 2002 r. mieli pewność, iż na zbliżającym się walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKN Orlen (odbyło się 21 lutego) skarb państwa będzie miał większość głosów i wybierze nową, własną radę nadzorczą, która odwoła Modrzejewskiego. Dlatego zatrzymanie szefa Orlenu rzekomo nie miało związku ze zmianami we władzach spółki. To nieprawda! Ustaliliśmy, że Bank of New York pozostawał niemal do końca nieugięty. Jego decyzja, iż nie wesprze Modrzejewskiego, dotarła do siedziby PKN Orlen dopiero 7 lutego 2002 r. - w dniu jego zatrzymania. Do tego czasu minister skarbu nie mógł być pewien, jak zachowają się na walnym zgromadzeniu zagraniczni akcjonariusze. Dlatego już wcześniej postanowiono nie ryzykować i do odwołania Modrzejewskiego skłonić radę nadzorczą spółki, która zbierała się na posiedzeniu 8 lutego 2002 r. Nasłanie pod absurdalnym pretekstem UOP na Modrzejewskiego miało uświadomić opornym członkom rady, pochodzącym jeszcze z nominacji rządu AWS, że skarb państwa nie cofnie się przed niczym, by dokonać puczu w Orlenie. Poskutkowało.

Bohaterowie ostatniej akcji
Bezpośrednio polecenie przygotowania ataku wydał rankiem 7 lutego 2002 r. Zbigniew Siemiątkowski (SLD), pełniący wówczas obowiązki szefa UOP. 15 funkcjonariuszy urzędu wyruszyło pięcioma autami, by około godziny 17.00 zatrzymać w pobliżu kompleksu Atrium w centrum Warszawy prezesa PKN Orlen. Powodów rzekomo było aż nadto: prokuratura chciała Modrzejewskiemu postawić zarzut ujawnienia poufnych informacji w starej sprawie z 1999 r. (był wtedy szefem IX NFI Kwiatkowski); jeden z oficerów UOP sporządził notatkę, w której sugerował, iż szef Orlenu planuje ucieczkę za granicę; niedawno usłyszeliśmy zaś, że premier Leszek Miller chciał powstrzymać Modrzejewskiego przed podpisaniem zagrażającego interesom państwa, wartego 14 mld USD kontraktu na dostawy ropy dla PKN Orlen za pośrednictwem tajemniczej spółki J&S. Dziwnym trafem w miejscu zatrzymania Modrzejewskiego znalazła się ekipa TVP, a informacja o zdarzeniu zagościła w czołówce wieczornych "Wiadomości". Następnego dnia, czyli 8 lutego, rada nadzorcza PKN Orlen odwołała "skompromitowanego" prezesa i powołała na jego miejsce Zbigniewa Wróbla.
W sprawie ujawnienia poufnych informacji szefa Orlenu przesłuchiwano wcześniej dwukrotnie; jak ustaliliśmy, jeszcze krótko przed zatrzymaniem kontaktował się z prokuratorem. Nie było więc sensu zatrzymywać go siłą. Z kraju nie chciał uciec, bo ledwie dzień przed zatrzymaniem właśnie wrócił do Polski z USA. Wbrew pozorom nie mają kluczowego znaczenia także rewelacje Wiesława Kaczmarka, który w kwietniu 2004 r. ujawnił, że polecenie zatrzymania Modrzejewskiego wydał 5 lub 6 lutego 2002 r. osobiście premier Leszek Miller, aby w ten sposób zmusić Modrzejewskiego do odstąpienia od podpisania kontraktu z J&S na dostawy ropy dla płockiego koncernu (w naradzie z Millerem, podczas której zadecydowano o akcji UOP i wymyślono pretekst, mieli wziąć udział Kaczmarek, Siemiątkowski, prokurator krajowy Karol Napierski, szef kancelarii premiera Marek Wagner i minister sprawiedliwości Barbara Piwnik). Ale Modrzejewski nie chciał podpisywać nowej umowy z J&S, tylko aneks do starej, którą "odziedziczył" po poprzednim zarządzie PKN Orlen. Przede wszystkim, niezależnie od różnych opinii o powiązaniach i intencjach właścicieli cypryjskiej J&S (dwóch Polaków ukraińskiego pochodzenia), spółka ta bez zarzutu wywiązywała się z dostaw ropy dla Orlenu i - według naszych informacji - oferowała najlepsze warunki (termin, cena, jakość). - Nigdy nie otrzymałem informacji od tajnych służb ostrzegającej przed kontaktami z firmą J&S - mówi "Wprost" Andrzej Modrzejewski. PKN Orlen do dziś zresztą handluje z tym pośrednikiem. ABW swoje raporty, świadczące jakoby o tym, że ostrzegała przed J&S, ujawniła dopiero niedawno (nawet Kaczmarek uznał je za ogólnikowe i niejednoznaczne).

Zarobił BRE?
W dniu aresztowania Modrzejewskiego kurs akcji PKN Orlen spadł o 6,9 proc. przy bardzo wysokich obrotach wynoszących około 100 mln zł (5 razy większych niż normalnie!). Właściciela zmieniło wówczas 2 mln akcji koncernu. Wyprzedawano akcje, mimo że informację o zatrzymaniu Modrzejewskiego podano do publicznej wiadomości już po zakończeniu sesji giełdy! Oprócz tego w jednej z transakcji pakietowych sprzedano ponad 8,3 mln akcji spółki, czyli prawie 2 proc. wszystkich! Dużą liczbę akcji Orlenu sprzedawał m.in. Dom Inwestycyjny BRE Banku. Co ciekawe, przez kilka wcześniejszych tygodni intensywnie je skupował. Szefem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd był wówczas Jacek Socha, obecny minister skarbu. Ograniczył się do zbadania "dziwnej sprawy" - jak się wyraził.
Tymczasem związków BRE Banku z awanturą wokół Orlenu było więcej. - A co ja mam wspólnego z PKN Orlen? Przeceniacie moje możliwości - denerwował się Kostrzewa, gdy pytaliśmy go o to dwa lata temu. Prasa zarzuciła Kostrzewie, że był uprzedzony o planowanym zatrzymaniu Modrzejewskiego i tę informację wykorzystał, by sprzedać posiadane przez BRE akcje Orlenu, nim ich kurs spadnie. Następnego dnia mógł je odkupić po znacznie niższej cenie. - Nie będę komentował, co bank kupił lub sprzedał - odpowiedział nam wtedy Kostrzewa. Doradca BRE Banku Sławomir Golonka został potem (z polecenia Wiesława Kaczmarka) wiceprezesem PKN Orlen, a spółki z grupy BRE otrzymywały od Orlenu intratne zlecenia na usługi konsultingowe (m.in. przy zakupie czes-kiego Unipetrolu).

Nagroda za wierność
Po zatrzymaniu Modrzejewskiego prokurator pojawiła się po godzinie 19.00 i chciała wyznaczyć jego przesłuchanie za dwa dni. Pod naciskiem funkcjonariuszy UOP termin został wyznaczony na następny dzień, czyli 8 lutego, na 8.30 - w czasie gdy rozpoczynała obrady rada nadzorcza Orlenu. Modrzejewski dotarł na posiedzenie rady po 10.00, by dowiedzieć się, że już go odwołano.
Przed zatrzymaniem Modrzejewskiego skarb państwa mógł liczyć tylko na cztery głosy w dziewięcioosobowej radzie nadzorczej PKN Orlen (do odwołania prezesa potrzebnych było co najmniej 6 głosów), pochodzącej jeszcze z rozdania AWS. Wcześniej na stronę skarbu państwa przeciągnięto szefa rady Andrzeja Hermana, który stanowisko zawdzięczał rekomendacji... Modrzejewskiego. Dziś Herman reprezentuje PKN Orlen w radzie nadzorczej Pol-komtelu (operatora Plus GSM). Za odwołaniem Modrzejewskiego byli też Jerzy Idzik (dziś doradza wiceprezesowi Orlenu Januszowi Wiśniewskiemu), przedstawiciel skarbu państwa Sławomir Golonka (obecny wiceprezes Orlenu) i Marcin Giżewski reprezentujący zagraniczny fundusz Tempelton. Do przegłosowania zmiany prezesa brakowało dwóch głosów. Dopiero po akcji UOP i medialnej burzy wokół Modrzejewskiego poparli jego odwołanie Aleksander Olas oraz Stanisław Kondracikowski.

Czyj skarb państwa?
Jak ustaliliśmy, nim zdecydowano się na rozwiązanie siłowe, od listopada 2001 r. rozmowy o odejściu Modrzejewskiego z PKN Orlen prowadził w imieniu "strony pałacowej" (czyli pałacu prezydenckiego) Andrzej Kratiuk, obecnie m.in. przewodniczący rady nadzorczej fundacji Jolanty Kwaśniewskiej. Kancelaria KNS, której udziałowcem jest Kratiuk, stanowi też zaplecze prawne Wiesława Kaczmarka (prowadzi jego sprawy sądowe). Fakt, że Kratiuk zwracał się do niego w sprawie zmian w zarządzie, potwierdził nam Modrzejewski. Sam Kratiuk w rozmowie z "Wprost" stwierdził, że "nie prowadził żadnych pertraktacji ani rozmów na temat PKN Orlen". Przyznał, że w listopadzie 2001 r. rozmawiał z Modrzejewskim, ale rozmowa "dotyczyła wyłącznie sytuacji prawnej i planów jego rozmówcy".
Najciekawsze w całej historii jest to, że Andrzej Modrzejewski zgadzał się ustąpić z fotela prezesa PKN Orlen! Jednak nie podczas posiedzenia rady nadzorczej 8 lutego 2002 r., tylko podczas walnego zgromadzenia 21 lutego - "w cywilizowany sposób". Modrzejewski miał powiedzieć o tym Kratiukowi, ale ten nie przekazał informacji Kaczmarkowi. Minister skarbu był nadal przekonany, że Modrzejewski nie jest skłonny do ustępstw. Dlaczego komuś zależało, by szef resortu skarbu i prezes Orlenu nie osiągnęli kompromisu i by do zmian w zarządzie koncernu doszło szybciej? - Gdyby rada nadzorcza nie odwołała Modrzejewskiego, to 21 lutego na walnym zgromadzeniu Wiesiek jako minister skarbu byłby panem sytuacji. Wybrałby sobie taką radę nadzorczą, która wyłoniłaby następnie "jego" zarząd - twierdzi nasz informator. Taki scenariusz nie mógł się podobać ani prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiem, ani premierowi Leszkowi Millerowi, którzy chcieli zabezpieczyć także własne interesy we władzach PKN Orlen.
Marek Belka świadomie stał się w 2002 r. częścią państwowej machiny, jaką uruchomiono w celu odwołania szefa największej polskiej firmy. Zgodnie z regułami, które sam ustanowił, powinien się podać do dymisji.


Kto stanie przed komisją śledczą
 • Marek Belka, premier, były minister finansów
 • Maciej Gierej, były prezes Nafty Polskiej i były przewodniczący radzy nadzorczej PKN Orlen
 • Marcin Giżewski, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Sławomir Golonka, wiceprezes PKN Orlen
 • Kalina Grześkowiak-Gracz, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Andrzej Herman, były przewodniczący rady nadzorczej PKN Orlen
 • Grzegorz Jankilewicz, współwłaściciel J&S
 • Wiesław Kaczmarek, były minister skarbu
 • Andrzej Macenowicz, wiceprezes PKN Orlen
 • Andrzej Modrzejewski, były prezes PKN Orlen
 • Leszek Miller, były premier
 • Zbigniew Siemiątkowski, były szef UOP
 • Zbigniew Wróbel, obecny prezes PKN Orlen
 • Katarzyna Kalinowska, prokurator, która wydała decyzję o przedstawieniu zarzutów i doprowadzeniu Andrzeja Modrzejewskiego
 • Stanisław Kondracikowski, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Wojciech Kostrzewa, prezes BRE Banku
 • Andrzej Kratiuk, były członek rady nadzorczej PKN Orlen, szef rady nadzorczej fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
 • Jan Kulczyk, właściciel Kulczyk Holding, najbogatszy Polak
 • Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP
 • Aleksander Olas, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Ireneusz Sitarski, były wiceminister skarbu, odpowiedzialny za PKN Orlen
 • Stanisław Sołtysiński, współautor kodeksu spółek handlowych, autor ekspertyzy dotyczącej prawa głosu właścieli GDR-ów.
 • Sławomir Smołokowski, współwłaściciel J&S
 • Jacek Socha, minister skarbu, były szef Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
 • Szczepan Targowski, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Jan Waga, przewodniczący rady nadzorczej PKN Orlen
 • Aldona Kamela-Sowińska, była minister skarbu
 • Marek Wąsowicz, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
 • Józef Woźniakowski, były członek rady nadzorczej PKN Orlen
Więcej możesz przeczytać w 28/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2004 (1128)

 • Wprost od czytelników11 lip 2004Powrót cenzury? Środowisko naukowe zajmujące się w badaniach różnymi aspektami seksualności człowieka i zagadnieniami dotyczącymi edukacji czuje się zaniepokojone próbami wstrzymania realizacji projektu badawczego...3
 • Na stronie - Hipokryzys11 lip 2004Obecny rząd jest najwyższą formą hipokryzjokracji Składnikiem życia, bez którego byłoby ono niemożliwe, a którego nadmiar niszczy społeczeństwo, jest hipokryzja. Każdy z nas jest w mniejszym czy większym stopniu hipokrytą, ale nieliczni zdają...3
 • Skaner11 lip 2004Antypuczysta Siemiątkowski Andrzej Milczanowski w grudniu 1995 r. chciał obalić rząd Oleksego i ustanowić gabinet ocalenia narodowego z sobą na czele - tak zeznał, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie z kilku źródeł, w warszawskiej...8
 • Dossier11 lip 2004ZBIGNIEW SIEMIĄTKOWSKI były szef Agencji Wywiadu W tej chwili obowiązuje sezon polowań na czerwonego Program III Polskiego Radia LEW RYWIN producent filmowy Nie zamierzam dawać satysfakcji Michnikowi. Nawet jeśli będę żebrakiem, to pod siedzibą...9
 • Sawka11 lip 200410
 • Kadry11 lip 200411
 • Licznik11 lip 20041 zielony ogr nosi imię Shrek 2. część filmu można oglądać obecnie w kinach 4 części filmu planuje się nakręcić 5 lat trwało przygotowanie pierwszej części "Shreka" 55 kopii "Shreka 2" będzie pokazywanych w Polsce 105 minut...11
 • Playback11 lip 200413
 • M&M11 lip 2004 WYPRZEDZAMY UNIĘ!!! Gdy w małżeństwie postępowym dwaj faceci: jeden psychol, drugi z tych, co lubią dzieci, zechcą syna, to nauka już za chwilę stworzy z nich krzyżówkę, zwaną p s y c h o f i le m. A nas, chociaż naukowo kraj jest...13
 • Poczta11 lip 2004Kompleks Kotańskiego Wartykule "Kompleks Kotańskiego" (nr 25) pogląd, iż "aż 75 proc. pacjentów drastycznie odciętych od narkotyków wraca do nałogu", został błędnie przypisany Krzysztofowi Leszowi, specjaliście...13
 • Nałęcz - Kurze zęby11 lip 2004Likwidację Senatu zauważyliby jedynie zmartwieni tym faktem senatorowie i budżet, który odczułby ulgę Chyba nikt w Polsce nie potrafi organizować swoich urodzin z takim rozmachem jak Senat. Jeszcze nie obeschły kieliszki po szampanie wypitym...14
 • Z życia koalicji11 lip 2004Aleksandry Jakubowskiej nie można porównywać do płatnego zabójcy, bo to ją obraża. A obrażać pani eksminister się nie godzi - uznał tak sąd i kazał Pawłowi Śpiewakowi Jakubowską przepraszać. Proszę wysokiej sędzi Hanny...16
 • Z życia opozycji11 lip 2004Posłowi PiS Pawłowi Poncyliuszowi urodziła się córeczka. Oczywiście, gratulujemy, ale martwi nas fakt, że rodzice chcą jej dać na imię Zuzanna. Nie wiemy, czy to pomoże posłowi w karierze. A nie lepiej by było Lech albo Jarosław?...17
 • Fotoplastykon11 lip 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl18
 • Wakacje pedofilów11 lip 2004Uwaga rodzice: dwie trzecie przestępstw pedofilii zdarza się podczas kolonii i obozów Interesuje się tobą policja. Chyba namierzyli twój IP [identyfikator komputera w sieci]. Jeśli masz w domu coś trefnego, szybko się tego pozbądź - informował...20
 • Pogotowie antypedofilskie11 lip 2004W czacie z seksuologami prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem i dr. Stanisławem Dulką oraz Joanną Winiarską, koordynatorem programu Stacja, wzięło udział ponad stu internautów24
 • Stan wojenny11 lip 2004Posłowie SLD będą musieli otwarcie zaatakować rząd i prezydenta albo pogrążą się w niebycie Wyniszczająca wojna pozycyjna będzie się toczyć w Sejmie oraz między Sejmem a rządem do końca kadencji. Rząd jest zbyt słaby, by forsować swoje pomysły,...28
 • Sztukmistrzowie z Nalewek11 lip 2004Wchodząc w jedną z wirtualnych bram ulicy Nalewki, znajdziemy się przy szabasowym stole cadyka z Góry Kalwarii Znowu będzie można przejść słynną ulicą Nalewki - taką, jaką była przed wojną, jaką opisywał Isaac Bashevis Singer. A przedwojenne...30
 • Ostateczny triumf postępu11 lip 2004Nawet by się człowiek nie spodziewał, ile nacjonalizmu i ciemnoty może się kryć w pozornie niewinnych obchodach rocznic i rozmaitych świąt. Niewpisanie do preambuły konstytucji UE odniesień do chrześcijaństwa wcale nie rozwiązuje problemu. Jak już...34
 • Giełda11 lip 2004Hossa Świat Shaolin® Buddyjscy mnisi ze słynnego klasztoru Shaolin, którego tradycje sięgają VI wieku, rozpoczęli walkę o wyłączne prawo używania nazwy klasztoru jako znaku towarowego. Mistrzowie kung-fu złożyli wnioski o rejestrację...36
 • Belka pod Orlenem11 lip 2004Premier - zamieszany w sprawę Orlenu - powinien się podać do dymisji! Niedawno premier nakłaniał do dymisji prezesa PKN Orlen Zbigniewa Wróbla. Dowodził, iż nie będzie on w stanie kierować spółką, gdyż jego czas pochłoną przygotowania do...38
 • Bykowski karbonizuje11 lip 2004Piotr Bykowski znów buduje sobie piramidę finansową Drewbud, Bank Staropolski, Auto-Kredyt Polska, piramida spółek państwowych i prywatnych udzielających gwarancji dla handlujących ze Wschodem... Wyliczankę można by zastąpić nazwiskiem animatora...42
 • Gazoholicy11 lip 2004Z Gazpromu ulotniły się dwa miliardy dolarów! W Gazpromie dochodzi do zwyczajnych oszustw" - wy-nika z opublikowanego w czerwcu raportu Hermitage Capital Management, największego funduszu inwestycyjnego w Rosji. Rząd Putina chce sprywatyzować...46
 • Załatwione odmownie - Mała Rosja nad Sekwaną11 lip 2004Liberalizm gospodarczy Francuzi interpretują jako przyzwolenie dla państwowego interwencjonizmu W ostatnim czasie Rosja nie ma najlepszej prasy w Europie i to mimo wsparcia udzielanego jej przez prezydenta Chiraca. Chirac zawsze gotowy do...48
 • Supersam11 lip 2004Mała, czarna, ekskluzywna Firma Tchibo, światowy potentat i lider na rynku kawy palonej w Polsce, wprowadza gatunki Tchibo Exclusive i Tchibo Exclusive Mild z ulepszoną formułą. Nowe kawy są produkowane z wyselekcjonowanych ziaren o najwyższej...50
 • Fenomen Czech11 lip 2004Czechy są takim państwem, jakim Polacy chcieliby widzieć Rzeczpospolitą Gdy w 1846 r. Edmund Chojecki, przyszły Charles Edmond - przyjaciel Goncourtów i Napoleona III, opublikował książkę "Czechja i Czechowie", opowiedział historię Czechów...52
 • Klasa Homolków11 lip 2004Najpierw powstało miasto, potem budowano browar, a na końcu wznoszono mury, bo było już czego bronić Kto widział mecz hokejowy Czechosłowacja - ZSRR w 1969 r., nie podpisze się pod tezą o czeskim braku waleczności. A każdy, kto oglądał mecze...58
 • Tańczący z Johnnym Deppem11 lip 2004Czeską kulturę od Polskiej dzielą jakość, uniwersalność i oryginalność Żaden polski reżyser nie może się równać z Czechem Milos�em Formanem, jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w Holly-wood. Żaden współczesny polski...62
 • Awantura o kichę11 lip 2004Bikont i Makłowicz odcinają się od kuchni chłopskiej, nie rozumiejąc, że jest elementem kultury narodowej Zając w gondoli", tekst Piotra Bikonta i Roberta Makłowicza, miał chyba nieść przesłanie, że kuchnia polska ułatwia nam zbliżenie z Europą....64
 • Misja "Salamandra"11 lip 2004Po co Józef Hieronim Retinger skakał do Polski? Tajemnica była tak absolutna, że ubrano go w mundur brytyjskiego kapitana, a na twarz założono brezentową maskę. W lotniczej bazie przerzutowej nr 11 w Brindisi we Włoszech nikt nie mógł wiedzieć,...66
 • Pionierzy Bliskiego Wschodu11 lip 2004Kibuc to jedyna na świecie komuna, która się sprawdziła Demokratyczna komuna, która działa ekonomicznie wydajnie? Tak - na Ziemi Obiecanej dla tych, którym chciało się chcieć osiągnąć sukces za wszelką cenę. Kibuc, izraelski wynalazek, nie jest...69
 • Know-how11 lip 2004Nanokwiatki z drutu Mikroskopijne druciki o rozmiarach tysiące razy mniejszych od średnicy ludzkiego włosa skonstruowali uczeni z Cambridge University. Druciki, które można "hodować" w laboratorium, mogą się rozrastać w struktury...70
 • Penis z probówki11 lip 2004Z wyjątkiem mózgu można dziś przeszczepić każdy narząd To najbardziej złożony organ, jaki dotychczas skonstruowaliśmy w laboratorium" - mówi "Wprost" prof. Anthony Atala z Harvard University. Uczony wszczepił już pacjentowi pęcherz moczowy...72
 • Życie z prądem11 lip 2004Impulsami elektrycznymi można leczyć nerwice, depresje, otyłość i mózgowe porażenie dziecięce Shane Shafer, pięćdziesięcioletni informatyk z Teksasu, przed dwoma laty miał udar mózgu. Od tego czasu nieustannie męczyła go uporczywa czkawka....76
 • Łucznicy z Boscombe11 lip 2004Wiemy już, kim byli budowniczowie kamiennego kręgu Stonehenge Czarnoksiężnik Merlin ustawił kamienie w Stonehenge, jak uważano w średniowieczu? Niekoniecznie, raczej w rachubę wchodziła rzetelna praca robotników budujących kanały ściekowe w...78
 • Bez granic11 lip 2004Taniec Saddama Sklepy z zabawkami w Bagdadzie odkryły prawdziwą żyłę złota. Jest nim niewielka lalka - karykatura Saddama Husajna. Tańcząca kukiełka pojawiła się w sprzedaży po upadku dyktatora. Póki strach przed "rzeźnikiem z...80
 • FTO nie wchodzimy11 lip 2004Rozłam w NATO po szczycie w Stambule jest faktem W kuluarach na szczycie NATO w Stambule zadawano pytania, których nikt nie śmiał postawić od ponad pół wieku. Pierwsze: czy ma sens podtrzymywanie pozorów jedności Zachodu? Drugie: czy nie czas...82
 • Młode wilki Allaha11 lip 2004Hydra Al-Kaidy zmienia twarze Alawi, wybacz. Demokratycznie wybrany premierze, znaleźliśmy użyteczną truciznę i niezawodny miecz. Jesteś symbolem zła i agentem niewiernych, jesteś obłudnikiem. Już jesteś martwy. Zapewniam cię, że doprowadzimy tę...86
 • Meczety za komitety11 lip 2004Radykalni mułłowie pojawili się w Afryce, gdy zabrakło emisariuszy czerwonej Moskwy Na ruchliwej ulicy Churchilla w stolicy Etiopii, między monumentem rewolucji komunistycznej a pomnikiem patriarchy Piotra, sponad blaszanych slumsów wystaje...89
 • Gracz numer 111 lip 2004Barroso, czyli Thatcher w spodniach Czerwiec to miesiąc Portugalii. Pół Europy ogląda mecze organizowanych w tym kraju mistrzostw kontynentu w futbolu. Portugalczycy zaszli w turnieju dalej niż kiedykolwiek. A przewodniczącym Komisji Europejskiej...92
 • Klucz francuski - Posiadłość11 lip 2004Po wyczynach związkowców przygotowuję transparent: "Witajcie we Francuskiej Republice Sowieckiej!" Wyobraźmy sobie obszerną posiadłość z przyległościami gospodarczymi i stajnią. Właściciel zatrudnia liczny personel i dobrze mu płaci, pokrywając z...93
 • Menu11 lip 2004EUROPA MUZYKA 10-11 lipca. Oxegen Festival, Punchestown (Irlandia). Zagrają m.in. The Cure, Pink, Massive Attack oraz David Bowie. 4-11 lipca. Sziget Festival, Budapeszt (Węgry). Gwiazdami imprezy będą The Rasmus, Sugababes, Fishbone i Misty In...94
 • Kopernik z Hollywood11 lip 2004Marlon Brando cenił "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego Marlon był dla kina tym, czym Kopernik dla astronomii i Einstein dla fizyki. Przed nim aktorstwo było płaskie i sztuczne jak celofan, po nim krwiste jak dobry befsztyk". Tak o...96
 • Tamara supernowa11 lip 2004Łempicka wiedziała, jak daleko można się posunąć za daleko Patrząc na jej obrazy, jestem bliski orgazmu" - wyznał aktor Jack Nicholson. Płótna Tamary Łempickiej kolekcjonuje także Madonna, Woody Allen, Barbra Streisand czy Meryl Streep. Krytycy...100
 • Siła sióstr11 lip 2004SiStars dowodzą, że główny nurt naszej muzyki popularnej podbijają wykonawcy hiphopowi Pięć miesięcy potrzebowała grupa SiStars, by podbić polską scenę muzyczną. Świetnie się zaprezentowała w eliminacjach do Eurowizji, zdobyła dwa Fryderyki,...103
 • Sława i chała11 lip 2004Muzyka 399 razy Kaczmarski Nikt poza Jackiem Kaczmarskim nie potrafił tak czysto i wyraźnie zaśpiewać "Obławy", gdzie słowa są wyrzucane z prędkością karabinu maszynowego. Ale jemu było łatwiej, bo był ich autorem. Wielu innych...104
 • Ueorgan Ludu11 lip 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 28 (93) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 5 lipca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Bezwzględna walka z korupcją Czy po Iraku pora na PolskĘ? Wśród zarzutów przedstawionych oficjalnie...105
 • Skibą w mur - Wakacyjny Słowniczek Skiby11 lip 2004Leżak - pijana dziewczyna poderwana na plaży W czas kanikuły prezentujemy Szanownym Czytelnikom przewodnik nawiązujący nazwą (WSS) do sieci sklepów spożywczych z epoki, gdy towary były bardziej zgniłe niż dziś fotograficzne hobby słynnych...106