Bykowski karbonizuje

Bykowski karbonizuje

Dodano:   /  Zmieniono: 17
Piotr Bykowski znów buduje sobie piramidę finansową Drewbud, Bank Staropolski, Auto-Kredyt Polska, piramida spółek państwowych i prywatnych udzielających gwarancji dla handlujących ze Wschodem... Wyliczankę można by zastąpić nazwiskiem animatora tych przedsięwzięć Piotra Bykowskiego. I uzupełnić słupkiem liczb wskazujących, kto i ile stracił bądź mógł stracić na pomysłach Bykowskiego, znanego niegdyś dos-konale przedsiębiorcy z Poznania. Rejestr dokonań biznesmena można wzbogacić o kolejny cud "inżynierii finansowej" - Fundusz Pożyczkowy Karbona.
Spółdzielnia Pawlaka
Mimo że Piotr Bykowski jest oskarżany o przyczynienie się do upadłości Banku Staropolskiego (nie stawia się na przesłuchania, usprawiedliwiając to względami zdrowotnymi; nam powiedział, że niedługo "przejdzie operację"), zdaniem naszych informatorów, jest już jednym z "ojców" enigmatycznego dość tworu o nazwie Fundusz Pożyczkowy Karbona.
- Mam dosyć spraw na głowie, by angażować się w nowe przedsięwzięcia. Poza tym nie mogę działać na rynku finansowym, póki nie wyjaśnię sprawy Banku Staropolskiego - zarzeka się Bykowski. Ale Karbonę współtworzą m.in. byli współpracownicy Bykowskiego: Roman Wojnarowski (oficjalnie jest doradcą Związku Rzemiosła Polskiego, jednego z założycieli funduszu) i Sławomir Kempa (zasiada w radzie nadzorczej Karbony). Fundusz jest w rzeczywistości spółdzielnią, która ma kredytować małe i średnie firmy przy wykorzystaniu funduszy unijnych i rządowych (do podobnego projektu gospodarczego Bykowski w 2002 r. przekonywał ministra skarbu Wiesława Kaczmarka). Karbona będzie mogła także inwestować (zgodnie ze zgłoszonym w Krajowym Rejestrze Sądowym dokumencie o przedmiocie działalności) w akcje, obligacje i weksle. - Piotra Bykowskiego uważam za jednego z lepszych specjalistów w dziedzinie finansów. Rozmawialiśmy o podobnych projektach dwa miesiące temu - mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, szef rady nadzorczej Karbony.
Jako jednego z pomysłodawców Karbony Bartnik wymienia profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Eryka Wojciechowskiego, byłego członka rady nadzorczej Banku Staropolskiego (odszedł z niej 18 października 1999 r., trzy miesiące przed ogłoszeniem upadłości banku). Jak poinformował nas Bartnik, proporcje kapitału pozyskiwanego przez Karbonę wyniosą odpowiednio: 20 proc. prywatnego wkładu członków spółdzielni i 80 proc. funduszy rządowych. Państwowe dotacje mają wynieść od 5 mln zł do 50 mln zł. Fundusz chce zatrudnić około 5 tys. osób i otworzyć oddziały w każdym powiecie. - Przeszkolono już 800 przedstawicieli - informuje Bartnik. Koszt takiego szkolenia to 380 zł. Uczestnik otrzymuje certyfikat organizatora Samorządowych Funduszy Pożyczkowych i ma "zapewnione podpisanie wieloletniej umowy licencyjnej, która gwarantuje bazową kwotę wynagrodzenia". Podobnie jak w innych interesach Bykowskiego i w to przedsięwzięcie zaangażowani są politycy PSL: szefem zarządu Karbony jest były premier Waldemar Pawlak. - Pierwsze pieniądze z państwowych dotacji wpłyną na konta Karbony już za trzy miesiące - cieszy się Bartnik.

Wekslowanie
Bykowski o palpitację serca przyprawić może też dziś posiadaczy około 170 tys. rachunków w Invest-Banku. Zwłaszcza po tym, gdy 17 czerwca światło dzienne ujrzał weksel opiewający na 3,5 mln zł, upoważniający jego posiadacza do objęcia akcji o takiej wartości w podwyższonym kapitale Invest-Banku. Pokazało go publicznie Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjne Pro-Eksport Bykowskiego, który - przypomnijmy - kontrolował niegdyś Invest-Bank oraz upadły w lutym 2000 r. Bank Staropolski. Bykowski twierdzi, że jego konsorcjum dysponuje łącznie 20 takimi wekslami in blanco, które on sam wystawił na początku lat 90., kiedy jeszcze nadzorował Invest-Bank i był w jego władzach. Gdyby weksle były prawdziwe, Bykowski mógłby je przedstawić do realizacji i przejąć Invest-Bank, który sam w październiku 1998 r. sprzedał Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi, właścicielowi telewizji Polsat. Invest-Bank wróciłby zatem pod kontrolę biznesmena oskarżanego przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu o współudział w narażeniu Banku Staropolskiego na stratę 560 mln zł i przyczynienie się do jego bankructwa (pochłonęło oszczędności 150 tys. osób).
- Pokazany niedawno weksel jest fałszywy. Istnienia innych nie potwierdzają żadne dokumenty Invest-Banku - uspokaja Zygmunt Solorz-Żak (on i zależne od niego firmy mają dziś 75,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Invest-Banku). Zaprezentowany publicznie w Sejmie (konferencję zorganizował poseł UP Andrzej Aumiller) pierwszy z osławionych weksli Bykowskiego został wystawiony rzekomo 31 stycznia 1994 r., ale na polskim blankiecie wekslowym, który pochodzi najwcześniej z roku 1995! Zawiadomienie o sfałszowaniu środka płatniczego i próbie wprowadzenia do obiegu fałszywego weksla złożyła Komisja Nadzoru Bankowego (podpisał je prezes NBP Leszek Balcerowicz). Sprawcy całego zamieszania to nie zraża. - Czy wyobrażacie sobie, że publicznie pokazywałbym prawdziwy weksel, który do ręki brali m.in. przedstawiciele Invest-Banku, i ryzykowałbym utratę tego dokumentu lub jego uszkodzenie? - pyta w rozmowie z "Wprost" Piotr Bykowski. Twierdzi on, że na wspomnianej konferencji pokazano tylko "weksel demonstracyjny" (czytaj: nieważny). Dlaczego nie przedstawił kopii prawdziwego? Bo... wszyscy żądali, by wreszcie pokazał oryginał! Kserokopię "prawdziwego" weksla na 3,5 mln zł przysłał nam Zespół Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka (sic!), któremu przekazało go konsorcjum Bykowskiego. Tym razem jest to weksel wystawiony na angielskim blankiecie.

Z pustego i Solorz nie naleje
Bykowski od lat prowadzi krucjatę przeciwko Solorzowi, którego oskarża o celowe doprowadzenie do upadłości Banku Staropolskiego. Weksle to jeden z elementów tej gry. "Jeszcze nigdy jednemu człowiekowi nie udało się okraść tak wielu przy pomocy tak niewielu" - to wstęp do "Białej księgi" (wydanej w grudniu 2003 r.), która ma wyjaśniać, jak Solorz doprowadził rzekomo do bankructwa Banku Staropolskiego i okradł jego klientów. Księgę wydał jakoby wspomniany Zespół Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka, który podaje, że reprezentuje 1600 byłych klientów Banku Staropolskiego (około 110 tys. osób spośród 150 tys. poszkodowanych odzyskało pieniądze z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale tylko do wysokości 4 tys. euro).
Właściciel Polsatu pod koniec 1998 r. kupił większościowe udziały w Invest-Banku kontrolowanym wtedy przez Bykowskiego i powiązanym kapitałowo z Bankiem Staropolskim (ten ostatni miał 44 proc. akcji Invest-Banku). Wówczas też Solorz-Żak i Bykowski podpisali list intencyjny, w którym właściciel Polsatu dawał do zrozumienia, że w przyszłości dokapitalizuje i przejmie także Bank Staropolski i dokona jego fuzji z Invest-Bankiem. W BS zmieniono wówczas zarząd na rekomendowany przez Polsat. Zygmunt Solorz-Żak wycofał się jednak z tych planów, gdy okazało się, że kasa Banku Staropolskiego świeci pustkami.
- Próbowałem pomóc, ale z pustego i Salomon nie naleje. Z tego banku najzwyczajniej wyprowadzono 150 mln USD - mówi "Wprost" Solorz-Żak. Według prokuratury, pieniądze te wyprowadzili właśnie Bykowski i jego ludzie ze starego zarządu banku (miały trafić do kontrolowanych przez Bykowskiego banków na Ukrainie i w Mołdawii; zagraniczne banki wykorzystały je na kredyty dla innych jeszcze spółek Bykowskiego, a te nigdy ich nie spłaciły).

Staropolski know-how
Tymczasem z "Białej księgi" dowiadujemy się, że Bank Staropolski upadł, bo nowy - związany z Solorzem-Żakiem - zarząd zafałszował bilans banku, nie uwzględniając w nim ponad 1,1 mld zł. Nie uwzględniono rzekomo na przykład "know-how Systemu Invest-Kredyt Ukraina" (system ratalnej sprzedaży), wycenianego przez Bykowskiego na ponad 582 mln zł! - Ogłoszono upadłość banku, który miał pieniądze. Być może to największa afera finansowa III RP - uważa prof. Andrzej Szwarc, emerytowany wykładowca kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szef Zespołu Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka.
Autorzy "Białej księgi" chętnie powołują się na różne ekspertyzy, m.in. prof. Alfreda Janca i prof. Tomasza Rynarzewskiego z poznańskiej Akademii Ekonomicznej, prof. Macieja S. Wiatra z warszawskiej SGH. W "Białej księdze" czytamy na przykład, że "analizą ryzyk podatkowych" w systemie Auto-Kredyt Polska (zaangażowane były w niego banki należące do Bykowskiego) zajmowali się znani prawnicy: profesorowie Stanisław Sołtysiński, Zbigniew Radwański, Witold Modzelewski. Dowiadujemy się, że "wydali opinię dotyczącą odpowiednich regulacji". I tyle. Sam Bykowski jest mistrzem manipulacji. Od kiedy w jednym z postępowań dotyczących Banku Staropolskiego prokuratura oświadczyła, że "na obecnym etapie" nie można potwierdzić wyprowadzania z banku pieniędzy na osobiste konta, biznesmen utrzymuje, że prokuratorzy stwierdzili, iż pieniędzy z banku nie transferował.

Fałszywka bezpieczeństwa
Gdyby weksle, które Piotr Bykowski miał wystawić w styczniu 1994 r. w imieniu Invest-Banku, rzeczywiście istniały, mógłby on teraz odzyskać ten bank. By zrealizować weksle, czyli wydać okazicielowi (Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnemu Pro-Eksport Bykowskiego) odpowiednią liczbę akcji Invest-Banku, Solorz-Żak musiałby bowiem podwyższyć kapitał banku (wszystkie weksle mają jakoby opiewać nawet na 500 mln zł, a fundusze własne Invest-Banku wynosiły w 2003 r. 254 mln zł).
Bykowski o wekslach mówił od lat, ale do niedawna nikt ich nie widział. W końcu biznesmen postanowił objawić się jako zbawca poszkodowanych klientów Banku Staropolskiego i przekazać im część z owych 20 weksli Invest-Banku - w ramach rekompensaty ich strat. Wydawało się, że Bykowski skompromitował się ostatecznie, gdy weksel pokazany 17 czerwca i przekazany Zespołowi Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka okazał się fałszywką. Teraz jednak twierdzi, że prawdziwy i ważny weksel przekazał stowarzyszeniu kilka dni później, już poza światłem jupiterów. Sekretarz stowarzyszenia Jacek Pisarski potwierdził na piśmie, że poszkodowani otrzymali oryginał na angielskim blankiecie, datowany 31 stycznia 1994 r. i wypełniony 17 czerwca 2004 r. Co ciekawe, Zespół Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka przyznał także, że wiedział zawczasu od Bykowskiego o szopce zorganizowanej w Sejmie i zgodził się na nią (Bykowski miał w liście z 9 czerwca zaproponować prof. Andrzejowi Szwarcowi, że na konferencji wyda mu - ze względów bezpieczeństwa - "weksel zamienny Invest-Banku z wadą formalną uniemożliwiającą jego wykorzystanie", a oryginał przekaże później dyskretnie). Jak się dowiedzieliśmy, rzekomy oryginał weksla na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie zabezpieczyła ABW w poznańskiej siedzibie stowarzyszenia. - Następny weksel mogę wypisać na przykład na całą kwotę pozostałych jeszcze roszczeń klientów, czyli ponad 150 mln zł, i również przekazać go stowarzyszeniu - zapowiada Bykowski. Pozostałych weksli będzie zapewne próbował użyć, by odzyskać kontrolę nad Invest-Bankiem. Jeśli ktokolwiek uzna je za prawdziwe i ważne.
Solorz-Żak i Invest-Bank od dawna wskazują, że w żadnych dokumentach banku (nie tylko w bilansie) nie ma śladu potwierdzającego, że wspomniane weksle kiedykolwiek wystawiono w imieniu banku. Nie wspominali o nich audytorzy Invest-Banku ani nadzór bankowy, który dokładnie badał sprawę upadłości Banku Staropolskiego i powiązane z nim firmy.


Skąd się wzięły weksle?
Weksle, które Bykowski rzekomo wystawił w 1994 r. w imieniu Invest-Banku, to część z 76 weksli na blankietach angielskich (1), wystawionych i przekazanych wówczas Konsorcjum Emisyjno-Kapitałowemu Invest-Capital. Miały one stanowić zabezpieczenie Auto-Kredyt Polska, systemu sprzedaży samochodów, w którym uczestniczyły firmy wystawiające te weksle, m.in. PBB Invest-Bank.
Pokazany publicznie weksel (2) został wypisany na blankiecie polskim z datą 31 stycznia 1994 r. Taki wzór blankietów ustalono dopiero w rozporządzeniu ministra finansów z 21 listopada 1994 r. Nowy wzór (3) był potrzebny, gdyż 1 stycznia 1995 r. miała nastąpić denominacja złotówki. Inny wzór graficzny na starych i nowych wekslach ma na przykład znaczek opłaty skarbowej; co więcej, na wekslu przedstawionym przez Bykowskiego widnieje opłata w wysokości 40 gr (po denominacji), tymczasem na wekslach obowiązujących w styczniu 1994 r. opłata opiewała na 2000 zł (przed denominacją). Bykowski zatem antydatował weksel. Zrobił tak, bo tylko przez miesiąc, dokładnie w styczniu 1994 r., był prokurentem Invest-Banku i samodzielnie mógł wystawiać weksle.
Więcej możesz przeczytać w 28/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 17

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2004 (1128)

 • Wprost od czytelników 11 lip 2004 Powrót cenzury? Środowisko naukowe zajmujące się w badaniach różnymi aspektami seksualności człowieka i zagadnieniami dotyczącymi edukacji czuje się zaniepokojone próbami wstrzymania realizacji projektu badawczego... 3
 • Na stronie - Hipokryzys 11 lip 2004 Obecny rząd jest najwyższą formą hipokryzjokracji Składnikiem życia, bez którego byłoby ono niemożliwe, a którego nadmiar niszczy społeczeństwo, jest hipokryzja. Każdy z nas jest w mniejszym czy większym stopniu hipokrytą, ale nieliczni zdają sobie z tego sprawę. Dzięki temu... 3
 • Skaner 11 lip 2004 Antypuczysta Siemiątkowski Andrzej Milczanowski w grudniu 1995 r. chciał obalić rząd Oleksego i ustanowić gabinet ocalenia narodowego z sobą na czele - tak zeznał, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie z kilku źródeł, w... 8
 • Dossier 11 lip 2004 ZBIGNIEW SIEMIĄTKOWSKI były szef Agencji Wywiadu W tej chwili obowiązuje sezon polowań na czerwonego Program III Polskiego Radia LEW RYWIN producent filmowy Nie zamierzam dawać satysfakcji Michnikowi. Nawet jeśli będę żebrakiem, to pod... 9
 • Sawka 11 lip 2004 10
 • Kadry 11 lip 2004 11
 • Licznik 11 lip 2004 1 zielony ogr nosi imię Shrek 2. część filmu można oglądać obecnie w kinach 4 części filmu planuje się nakręcić 5 lat trwało przygotowanie pierwszej części "Shreka" 55 kopii "Shreka 2" będzie pokazywanych w... 11
 • Playback 11 lip 2004 13
 • M&M 11 lip 2004  WYPRZEDZAMY UNIĘ!!! Gdy w małżeństwie postępowym dwaj faceci: jeden psychol, drugi z tych, co lubią dzieci, zechcą syna, to nauka już za chwilę stworzy z nich krzyżówkę, zwaną p s y c h o f i le m. A nas, chociaż naukowo... 13
 • Poczta 11 lip 2004 Kompleks Kotańskiego Wartykule "Kompleks Kotańskiego" (nr 25) pogląd, iż "aż 75 proc. pacjentów drastycznie odciętych od narkotyków wraca do nałogu", został błędnie przypisany Krzysztofowi Leszowi,... 13
 • Nałęcz - Kurze zęby 11 lip 2004 Likwidację Senatu zauważyliby jedynie zmartwieni tym faktem senatorowie i budżet, który odczułby ulgę Chyba nikt w Polsce nie potrafi organizować swoich urodzin z takim rozmachem jak Senat. Jeszcze nie obeschły kieliszki po szampanie wypitym podczas wielkiej fety... 14
 • Z życia koalicji 11 lip 2004 Aleksandry Jakubowskiej nie można porównywać do płatnego zabójcy, bo to ją obraża. A obrażać pani eksminister się nie godzi - uznał tak sąd i kazał Pawłowi Śpiewakowi Jakubowską przepraszać. Proszę wysokiej sędzi... 16
 • Z życia opozycji 11 lip 2004 Posłowi PiS Pawłowi Poncyliuszowi urodziła się córeczka. Oczywiście, gratulujemy, ale martwi nas fakt, że rodzice chcą jej dać na imię Zuzanna. Nie wiemy, czy to pomoże posłowi w karierze. A nie lepiej by było Lech albo... 17
 • Fotoplastykon 11 lip 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 18
 • Wakacje pedofilów 11 lip 2004 Uwaga rodzice: dwie trzecie przestępstw pedofilii zdarza się podczas kolonii i obozów Interesuje się tobą policja. Chyba namierzyli twój IP [identyfikator komputera w sieci]. Jeśli masz w domu coś trefnego, szybko się tego pozbądź - informował przez telefon psychologa... 20
 • Pogotowie antypedofilskie 11 lip 2004 W czacie z seksuologami prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem i dr. Stanisławem Dulką oraz Joanną Winiarską, koordynatorem programu Stacja, wzięło udział ponad stu internautów 24
 • Stan wojenny 11 lip 2004 Posłowie SLD będą musieli otwarcie zaatakować rząd i prezydenta albo pogrążą się w niebycie Wyniszczająca wojna pozycyjna będzie się toczyć w Sejmie oraz między Sejmem a rządem do końca kadencji. Rząd jest zbyt słaby, by forsować swoje pomysły, zaś opozycja zbyt słaba, by... 28
 • Sztukmistrzowie z Nalewek 11 lip 2004 Wchodząc w jedną z wirtualnych bram ulicy Nalewki, znajdziemy się przy szabasowym stole cadyka z Góry Kalwarii Znowu będzie można przejść słynną ulicą Nalewki - taką, jaką była przed wojną, jaką opisywał Isaac Bashevis Singer. A przedwojenne Nalewki to było centrum dzielnicy... 30
 • Ostateczny triumf postępu 11 lip 2004 Nawet by się człowiek nie spodziewał, ile nacjonalizmu i ciemnoty może się kryć w pozornie niewinnych obchodach rocznic i rozmaitych świąt. Niewpisanie do preambuły konstytucji UE odniesień do chrześcijaństwa wcale nie rozwiązuje problemu. Jak już - dzięki "Gazecie Wyborczej"... 34
 • Giełda 11 lip 2004 Hossa Świat Shaolin® Buddyjscy mnisi ze słynnego klasztoru Shaolin, którego tradycje sięgają VI wieku, rozpoczęli walkę o wyłączne prawo używania nazwy klasztoru jako znaku towarowego. Mistrzowie kung-fu złożyli wnioski o... 36
 • Belka pod Orlenem 11 lip 2004 Premier - zamieszany w sprawę Orlenu - powinien się podać do dymisji! Niedawno premier nakłaniał do dymisji prezesa PKN Orlen Zbigniewa Wróbla. Dowodził, iż nie będzie on w stanie kierować spółką, gdyż jego czas pochłoną przygotowania do wystąpienia przed sejmową komisją... 38
 • Bykowski karbonizuje 11 lip 2004 Piotr Bykowski znów buduje sobie piramidę finansową Drewbud, Bank Staropolski, Auto-Kredyt Polska, piramida spółek państwowych i prywatnych udzielających gwarancji dla handlujących ze Wschodem... Wyliczankę można by zastąpić nazwiskiem animatora tych przedsięwzięć Piotra... 42
 • Gazoholicy 11 lip 2004 Z Gazpromu ulotniły się dwa miliardy dolarów! W Gazpromie dochodzi do zwyczajnych oszustw" - wy-nika z opublikowanego w czerwcu raportu Hermitage Capital Management, największego funduszu inwestycyjnego w Rosji. Rząd Putina chce sprywatyzować największy rosyjski koncern... 46
 • Załatwione odmownie - Mała Rosja nad Sekwaną 11 lip 2004 Liberalizm gospodarczy Francuzi interpretują jako przyzwolenie dla państwowego interwencjonizmu W ostatnim czasie Rosja nie ma najlepszej prasy w Europie i to mimo wsparcia udzielanego jej przez prezydenta Chiraca. Chirac zawsze gotowy do poparcia jakiejś brzydko pachnącej... 48
 • Supersam 11 lip 2004 Mała, czarna, ekskluzywna Firma Tchibo, światowy potentat i lider na rynku kawy palonej w Polsce, wprowadza gatunki Tchibo Exclusive i Tchibo Exclusive Mild z ulepszoną formułą. Nowe kawy są produkowane z wyselekcjonowanych ziaren o... 50
 • Fenomen Czech 11 lip 2004 Czechy są takim państwem, jakim Polacy chcieliby widzieć Rzeczpospolitą Gdy w 1846 r. Edmund Chojecki, przyszły Charles Edmond - przyjaciel Goncourtów i Napoleona III, opublikował książkę "Czechja i Czechowie", opowiedział historię Czechów zupełnie w nowy sposób. Polacy do... 52
 • Klasa Homolków 11 lip 2004 Najpierw powstało miasto, potem budowano browar, a na końcu wznoszono mury, bo było już czego bronić Kto widział mecz hokejowy Czechosłowacja - ZSRR w 1969 r., nie podpisze się pod tezą o czeskim braku waleczności. A każdy, kto oglądał mecze zespołu Karela Brücknera, przyzna,... 58
 • Tańczący z Johnnym Deppem 11 lip 2004 Czeską kulturę od Polskiej dzielą jakość, uniwersalność i oryginalność Żaden polski reżyser nie może się równać z Czechem Milos�em Formanem, jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w Holly-wood. Żaden współczesny polski pisarz nie jest czytany na całym... 62
 • Awantura o kichę 11 lip 2004 Bikont i Makłowicz odcinają się od kuchni chłopskiej, nie rozumiejąc, że jest elementem kultury narodowej Zając w gondoli", tekst Piotra Bikonta i Roberta Makłowicza, miał chyba nieść przesłanie, że kuchnia polska ułatwia nam zbliżenie z Europą. Jednak odwoływanie się do... 64
 • Misja "Salamandra" 11 lip 2004 Po co Józef Hieronim Retinger skakał do Polski? Tajemnica była tak absolutna, że ubrano go w mundur brytyjskiego kapitana, a na twarz założono brezentową maskę. W lotniczej bazie przerzutowej nr 11 w Brindisi we Włoszech nikt nie mógł wiedzieć, kim jest i z jaką misją ma... 66
 • Pionierzy Bliskiego Wschodu 11 lip 2004 Kibuc to jedyna na świecie komuna, która się sprawdziła Demokratyczna komuna, która działa ekonomicznie wydajnie? Tak - na Ziemi Obiecanej dla tych, którym chciało się chcieć osiągnąć sukces za wszelką cenę. Kibuc, izraelski wynalazek, nie jest kołchozem ani sowchozem; jest... 69
 • Know-how 11 lip 2004 Nanokwiatki z drutu Mikroskopijne druciki o rozmiarach tysiące razy mniejszych od średnicy ludzkiego włosa skonstruowali uczeni z Cambridge University. Druciki, które można "hodować" w laboratorium, mogą się rozrastać w... 70
 • Penis z probówki 11 lip 2004 Z wyjątkiem mózgu można dziś przeszczepić każdy narząd To najbardziej złożony organ, jaki dotychczas skonstruowaliśmy w laboratorium" - mówi "Wprost" prof. Anthony Atala z Harvard University. Uczony wszczepił już pacjentowi pęcherz moczowy uzyskany z własnych tkanek chorego.... 72
 • Życie z prądem 11 lip 2004 Impulsami elektrycznymi można leczyć nerwice, depresje, otyłość i mózgowe porażenie dziecięce Shane Shafer, pięćdziesięcioletni informatyk z Teksasu, przed dwoma laty miał udar mózgu. Od tego czasu nieustannie męczyła go uporczywa czkawka. Dolegliwości całkowicie ustąpiły,... 76
 • Łucznicy z Boscombe 11 lip 2004 Wiemy już, kim byli budowniczowie kamiennego kręgu Stonehenge Czarnoksiężnik Merlin ustawił kamienie w Stonehenge, jak uważano w średniowieczu? Niekoniecznie, raczej w rachubę wchodziła rzetelna praca robotników budujących kanały ściekowe w Boscombe w Wiltshire, niedaleko... 78
 • Bez granic 11 lip 2004 Taniec Saddama Sklepy z zabawkami w Bagdadzie odkryły prawdziwą żyłę złota. Jest nim niewielka lalka - karykatura Saddama Husajna. Tańcząca kukiełka pojawiła się w sprzedaży po upadku dyktatora. Póki strach przed... 80
 • FTO nie wchodzimy 11 lip 2004 Rozłam w NATO po szczycie w Stambule jest faktem W kuluarach na szczycie NATO w Stambule zadawano pytania, których nikt nie śmiał postawić od ponad pół wieku. Pierwsze: czy ma sens podtrzymywanie pozorów jedności Zachodu? Drugie: czy nie czas przyjąć do wiadomości, że nie... 82
 • Młode wilki Allaha 11 lip 2004 Hydra Al-Kaidy zmienia twarze Alawi, wybacz. Demokratycznie wybrany premierze, znaleźliśmy użyteczną truciznę i niezawodny miecz. Jesteś symbolem zła i agentem niewiernych, jesteś obłudnikiem. Już jesteś martwy. Zapewniam cię, że doprowadzimy tę misję do końca" - nagrane na... 86
 • Meczety za komitety 11 lip 2004 Radykalni mułłowie pojawili się w Afryce, gdy zabrakło emisariuszy czerwonej Moskwy Na ruchliwej ulicy Churchilla w stolicy Etiopii, między monumentem rewolucji komunistycznej a pomnikiem patriarchy Piotra, sponad blaszanych slumsów wystaje zielony minaret. To jeden z ponad... 89
 • Gracz numer 1 11 lip 2004 Barroso, czyli Thatcher w spodniach Czerwiec to miesiąc Portugalii. Pół Europy ogląda mecze organizowanych w tym kraju mistrzostw kontynentu w futbolu. Portugalczycy zaszli w turnieju dalej niż kiedykolwiek. A przewodniczącym Komisji Europejskiej został José Manuel Durao... 92
 • Klucz francuski - Posiadłość 11 lip 2004 Po wyczynach związkowców przygotowuję transparent: "Witajcie we Francuskiej Republice Sowieckiej!" Wyobraźmy sobie obszerną posiadłość z przyległościami gospodarczymi i stajnią. Właściciel zatrudnia liczny personel i dobrze mu płaci, pokrywając z własnej kieszeni nawet... 93
 • Menu 11 lip 2004 EUROPA MUZYKA 10-11 lipca. Oxegen Festival, Punchestown (Irlandia). Zagrają m.in. The Cure, Pink, Massive Attack oraz David Bowie. 4-11 lipca. Sziget Festival, Budapeszt (Węgry). Gwiazdami imprezy będą The Rasmus, Sugababes, Fishbone i Misty... 94
 • Kopernik z Hollywood 11 lip 2004 Marlon Brando cenił "Podwójne życie Weroniki" Krzysztofa Kieślowskiego Marlon był dla kina tym, czym Kopernik dla astronomii i Einstein dla fizyki. Przed nim aktorstwo było płaskie i sztuczne jak celofan, po nim krwiste jak dobry befsztyk". Tak o zmarłym w ubiegły czwartek... 96
 • Tamara supernowa 11 lip 2004 Łempicka wiedziała, jak daleko można się posunąć za daleko Patrząc na jej obrazy, jestem bliski orgazmu" - wyznał aktor Jack Nicholson. Płótna Tamary Łempickiej kolekcjonuje także Madonna, Woody Allen, Barbra Streisand czy Meryl Streep. Krytycy określali je "perwersyjną... 100
 • Siła sióstr 11 lip 2004 SiStars dowodzą, że główny nurt naszej muzyki popularnej podbijają wykonawcy hiphopowi Pięć miesięcy potrzebowała grupa SiStars, by podbić polską scenę muzyczną. Świetnie się zaprezentowała w eliminacjach do Eurowizji, zdobyła dwa Fryderyki, nagrodę radia Eska, telewizyjną... 103
 • Sława i chała 11 lip 2004 Muzyka 399 razy Kaczmarski Nikt poza Jackiem Kaczmarskim nie potrafił tak czysto i wyraźnie zaśpiewać "Obławy", gdzie słowa są wyrzucane z prędkością karabinu maszynowego. Ale jemu było łatwiej, bo był ich autorem. Wielu... 104
 • Ueorgan Ludu 11 lip 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 28 (93) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 5 lipca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Bezwzględna walka z korupcją Czy po Iraku pora na PolskĘ? Wśród zarzutów przedstawionych... 105
 • Skibą w mur - Wakacyjny Słowniczek Skiby 11 lip 2004 Leżak - pijana dziewczyna poderwana na plaży W czas kanikuły prezentujemy Szanownym Czytelnikom przewodnik nawiązujący nazwą (WSS) do sieci sklepów spożywczych z epoki, gdy towary były bardziej zgniłe niż dziś fotograficzne hobby słynnych psychologów dziecięcych. Korzystanie... 106