Wirtualna Polonia

Wirtualna Polonia

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Gdyby Polonia głosowała solidarnie, mielibyśmy w USA swojego prezydenta Gdy byłem młody, nie można było być Polakiem i republikaninem. Byliśmy wszyscy katolikami, związkowcami i demokratami - mówi Ron Jasiński-Herbert, redaktor naczelny pisma "Polonia Today". Tak zwana stara Polonia - robotnicza, niezbyt zamożna, pracująca w wielkich rzeźniach i stalowniach Illinois - była naturalnym zapleczem demokratów, zwłaszcza w zdominowanym przez tę partię Chicago. Kolejne fale polskich emigrantów skłaniały się ku republikanom - ku partii i ideologii, które stanowiły od-trutkę na wspomnienia z PRL. Dwie kadencje Reagana, jego stanowisko wobec "imperium zła", rola, jaką odegrał w wyzwalaniu się Europy Wschodniej spod wpływów sowieckich, wreszcie -amnestia dla nielegalnych imigrantów utwierdziły prorepublikańskie stanowisko nowej Polonii. Kolejne pokolenie młodych, wykształconych w Ameryce dzieci emigrantów zrywa jednak z tradycją rodzinną i często głosuje na demokratów. Która opcja przeważa wśród Polonii - trudno dociec.
Bezzębny tygrys
Polacy stanowią szóstą co do wielkości grupę etniczną w USA. Głosy Polonii w nadchodzących wyborach mogłyby odegrać rolę języczka u wagi, a aktywność polityczna i lobbing przed decydującą fazą wyborów mogłyby przynieść wymierne korzyści Polakom w USA, a może i w "starym kraju". Głos Polonii mógłby się liczyć bardziej niż kiedykolwiek, bo o wyniku tegorocznych wyborów przesądzi minimalna większość. Tymczasem sztaby senatora Kerry'ego i Busha nie zadały sobie trudu, by zorganizować wiece wyborcze dla polonijnego elektoratu w Chicago. Dlaczego? - Znaczna część Polonii amerykańskiej nie głosuje i nie jest aktywna politycznie. Dlaczego taktycy republikanów czy demokratów mieliby sobie zawracać nią głowę? - mówi Chris Kurczaba, chicagowski prawnik i prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois. - Znaczenie Polonii z perspektywy Waszyngtonu jest żadne. Polonia jest politycznie nieobecna - mówi polonijny polityk, który woli zachować anonimowość.
Przed listopadowymi wyborami Ameryka wydaje się szczególnie głęboko podzielona na dwa równie liczne obozy. Polacy również są podzieleni. Nie tylko w kwestii wyborów i preferencji politycznych. Są podzieleni na wiele grup, stowarzyszeń, frakcji - tak wiele, że trudno nawet dociec, jak rozłożą się głosy Polonii. Wskazówką może być przywiązanie pewnych grup do republikanów bądź demokratów. Istotne w wyborze, jakiego dokonają polscy Amerykanie, mogą się okazać pojedyncze kwestie polityczne i stanowisko, jakie zajmują wobec nich prezydent Bush i senator Kerry.
Joanna Bohdziewicz-Borowiec ze Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego mówi, że wśród Polaków przeważają republikanie. Włodzimierz Bochenek reprezentujący Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Kontraktorów Budowniczych ocenia proporcje republikanów do demokratów jak 70 do 30 i twierdzi, że poza starą Polonią wszyscy w wieku 20-60 lat będą głosować na Busha. Kamila Dworska, dyrektor programowy chicagowskiego Polskiego Radia, uważa, że znakomitą większość wśród nowej Polonii stanowią właściciele małych przedsiębiorstw, którzy z założenia popierają republikanów. - Tak jak w kraju Polacy bez wzajemności kochają Amerykę, tak w Chicago daną nie odwzajemnioną miłością republikanów - mówi Dworska. Konserwatyści są mniej niż demokraci nastawieni na mniejszości etniczne, ale w tym wypadku to raczej my ponosimy odpowiedzialność za wzajemne chłodne relacje. - Nie umiemy skapitalizować swojej wagi politycznej - uważa Dworska. Walter Hoffman, pisarz reprezentujący Polonię ze stanu Delaware, też uważa, że Polacy preferują republikanów: "Oni nadal są dla nas symbolem szeroko rozumianej wolności". Niewiele z tego jednak wynika, ponieważ tak jak w Chicago i Illinois, tak w wielu innych stanach Polonia nie jest aktywna politycznie.


Irak, wizy czy podatki?
Kwestia iracka zdominowała tegoroczną kampanię wyborczą, podzieliła również Polaków, nawet w obrębie obozu republikańskiego. Oczywiście - jak w wypadku wszystkich Amerykanów - wśród naszych rodaków są zarówno zwolennicy obalenia Sad-dama, jak i tacy, którzy twierdzą, że nie będą głosować na Busha, ponieważ w sprawie Iraku i broni masowego rażenia zostali oszukani. Ale jest też wyjątkowy polonijny rodzaj sprzeciwu wobec tej interwencji. - Spora grupa Polonii ocenia Busha przez pryzmat tego, co uznaje za "wojnę broniącą interesów Izraela" - mówi działacz chicagowskiej Polonii, który woli zachować anonimowość.
Amerykanie w tegorocznej kampanii wyborczej przywiązują również wagę do problemów gospodarczych, bezrobocia oraz kwestii związanych z ubezpieczeniami medycznymi i społecznymi. Dla Polonii akcenty rozkładają się nieco inaczej. Polityka imigracyjna i wizowa, wysokość podatków są wymieniane jednym tchem z bezpieczeństwem Ameryki i wojną z terroryzmem. Ale jak to wpłynie na głosy w wyborach, zależy od politycznego klimatu stanu i tego, jak się ma lokalna gospodarka, jak duży jest odsetek świeżej emigracji i wreszcie jak kto odczytuje obietnice kandydatów. Głosy Amerykanów polskiego pochodzenia mogą odegrać istotną rolę w stanach, które nie mają stałych preferencji politycznych. Jeśli tylko polscy Amerykanie będą głosować.

Gospodarka nie dla głupka
Bogdan Bereznicki, prezes oddziału Kongresu Polonii Amerykańskiej Floryda - West Central, sądzi, że nikła część tamtejszej Polonii, która głosuje i jest aktywna politycznie, poprze demokratów. Ludwik Wnękowicz, prezes oddziału KPA w New Jersey, mówi, że o tym, jak zachowają się w wyborach polonusi z jego stanu, przesądzą kwestie gospodarcze i niezależnie od obietnic Kerry'ego dotyczących wiz dla Polaków New Jersey zagłosuje za Bushem. W Wisconsin, kolejnym swing state, czyli niezdecydowanym stanie, gdzie zaledwie niewielki ułamek Polonii i tylko 5 proc. całej populacji to osoby urodzone w Polsce, prognozy wyglądają inaczej. - Większość Polonii będzie głosować za Kerrym - uważa Donald Pienkos, profesor nauk politycznych, prezes oddziału KPA. Podobnie może się stać na głównym polu bitewnym tej kampanii - w Pensylwanii, która jest kolejnym swing state i dysponuje dużą liczbą głosów elektorskich. - Polonia będzie głosować za senatorem Kerrym - mówi Joseph Pinksaw, prezes KPA w Pensylwanii Zachodniej. - 
Ten stan ma bardzo mocne korzenie demokratyczne. Zawsze głosował na demokratów i tak też głosuje większość Polonii. Równie ważny w tych wyborach będzie głos stanu Ohio - jeśli wierzyć tradycji, republikanie nie mogą wygrać wyborów, nie odnosząc tam zwycięstwa. A Polonia w Ohio postanowiła zagłosować na Kerry'ego. Kongres opowiedział się tam oficjalnie przeciw reelekcji Busha.
Za to w ,niebieskim", czyli demokratycznym, stanie Maryland Polonia poprze Busha. - Z oczywistych względów, chcemy żyć bezpiecznie i bez większych zmian - deklaruje Charles Słomski, prezes KPA Maryland.
Dla Polonii poza Chicago, w którym polityka wizowa i emigracyjna stoi na pierwszym planie, to jednak gospodarka stanowi najważniejszą kwestię w tych wyborach. - Na sprawy polityki zagranicznej nikt tutaj nie patrzy - mówi Józef Cudzich z polskiej rozgłośni w Phoenix w Arizonie. - Od USA nie możemy oczekiwać rzeczy niemożliwych; historia pokazuje, że Polsce nikt nie pomoże. Polonia zagłosuje na Busha, bo nie chce zmian w polityce wewnętrznej. Ludzie zainwestowali pieniądze w nieruchomości i nie chcą ich stracić. W Arizonie na razie wszystko idzie w górę i ludzie boją się, że nowy prezydent może coś zepsuć.
- Będę głosował na prezydenta, który utrzyma niskie podatki i klimat przychylny dla biznesu, czyli na Busha - mówi Bogdan Pukszta, prezes firmy Promega Group i członek chicagowskiej Polonijnej Izby Gospodarczej. Pewna część nowej Polonii przekształca się w to, co prezydent Bush nazywa społeczeństwem właścicieli - w dynamiczną klasę średnią, która utrzymuje się najczęściej z własnych małych lub średnich przedsiębiorstw i inwestuje w nieruchomości. Trudno ocenić, ilu polonusów uzyskało taki status, nie wpływający zresztą na aktywność polityczną. Owszem, determinuje on wybór partii - ta grupa to zdecydowani republikanie, opowiadający się za niskimi podatkami, reformą edukacji w stylu Busha i płatną, ale na wyższym niż obecnie poziomie opieką medyczną. Świadomość polityczna tego środowiska nie ma wiele wspólnego ze świadomością społeczną i nie jest ono inkubatorem polonijnych liderów ani kuźnią kadr dla władz lokalnych lub stanowych.

Nieznośna lekkość
Brak liderów, brak zaangażowania politycznego, nieumiejętność stworzenia grupy lobbingowej - tak można scharakteryzować życie społeczne Polonii. Tak duża grupa etniczna - niezależnie od jej preferencji wyborczych - mogłaby wiele zyskać, udzielając się w polityce na poziomie regionalnym, stanowym, a wreszcie federalnym.
- Jesteśmy zbyt zajęci zwalczaniem siebie nawzajem i dzieleniem się na frakcje, by sięgnąć po władzę - mówi polityk chicagowskiej Polonii. - Znaczna część Polonii w ogóle nie interesuje się naszą sytuacją polityczną i jest pogrążona w apatii - dodaje Chris Kurczaba. - Mamy problem, by zmobilizować Polaków do głosowania, a co dopiero do wysiłków finansowych. Bogaci Polacy starają się wyprowadzić jak najdalej od polskich dzielnic, na luksusowe przedmieścia, dbają o edukację dzieci i status finansowy, ale od czasu lobbingu w sprawie przyjęcia Polski do NATO nie udało się ich zmobilizować do żadnej akcji politycznej.
Publicysta Polskiego Radia wyraża jeszcze bardziej krytyczny sąd: - Irlandczycy,
Hindusi czy Latynosi mają najwyżej kilka organizacji etnicznych, ale za to silną reprezentację polityczną na każdym szczeblu władzy. My mamy 400 organizacji polonijnych, czyli więcej wodzów niż Indian. W rezultacie udział we władzy i siła lobbingowa choćby Latynosów jest nieporównywalnie większa od naszej.
Chris Kurczaba usiłuje wyrwać Polonię z apatii. Próbuje między innymi zorganizować w Białym Domu doroczne obchody Dni Dziedzictwa Polskiego. Nie poddaje się, ale w wypowiedziach jego i innych polonijnych aktywistów pobrzmiewa frustracja: - Latynoska Liga Demokratyczna
w Chicago potrafi dostrzec związek między udziałem we władzach stanowych, donacjami na rzecz komitetów wyborczych i aktywnością lobbingowa a sytuacją i pozycją ich grupy etnicznej. A my? Trudno powiedzieć, czy głosuje więcej niż połowa polonusów. Polacy często nie biorą udziału w wyborach, bo nie znają angielskiego i de facto nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości. Polonia to w polityce zawodnik wagi piórkowej, a Polacy w USA niemal nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.
Więcej możesz przeczytać w 44/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2004 (1144)

 • Na stronie - Notatka 31 paź 2004 Kto atakuje prezydenta Kwaśniewskiego, atakuje polską rację stanu Według uzyskanej jednoźródłowej informacji, w ubiegłym tygodniu znacznie zintensyfikowano prace mające na celu wsparcie pełzającego zamachu stanu w Polsce. Znani z antysocjalistycznych poglądów autorzy... 3
 • Skaner 31 paź 2004 Piwnik pod sąd! Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości, powinna stanąć przed sądem dyscyplinarnym, a nawet przed Trybunałem Stanu - twierdzą prawnicy oraz członkowie komisji śledczej ds. Orlenu. Według dr. Janusza Kochanowskiego,... 8
 • Dossier 31 paź 2004 "Nie jest wykluczone, że ja żonę biję trzy razy w tygodniu, chociaż spotykam się z nią zasadniczo raz w tygodniu" Radio Zet MAREK BELKA, premier RP "Czasami mnie świerzbi, żeby coś o czymś powiedzieć, ale prawdopodobnie... 9
 • Sawka 31 paź 2004 10
 • Kadry 31 paź 2004 11
 • Playback 31 paź 2004 13
 • M&M 31 paź 2004 ZBÓJECKA WIĘKSZOŚĆ W czas odtajniania Sejmu skład poodtajniali: Większość ma PiS - czyli Populizm i Socjalizm. A z podwyżką podatków kant polega na tym, że nie pomożesz biednym, rabując bogatym. Zapomina lewacki... 13
 • Poczta 31 paź 2004 Organizacja Niemocy Zjednoczonej W artykule "Organizacja Niemocy Zjednoczonej" (nr 38) pojawiło się zdanie: "Zasada ta wywodzi się wprost z przyjętej w 1648 r. w pokoju westfalskim zasady cuius regio, eius religio".... 13
 • Nałęcz - Schabowy bez kartofli 31 paź 2004 Nie krytykuj posłów LPR, bo możesz trafić do aresztu Aż trudno uwierzyć, że ta ponura historia nie wydarzyła się w średniowieczu, lecz kilkanaście dni temu. Jak podały media, do biesiadującego późnym wieczorem w słupskiej restauracji posła Ligi Polskich Rodzin Roberta Strąka... 14
 • Z życia koalicji 31 paź 2004 Co za cios! W możliwości Aleksandra Kwaśniewskie-go wątpi nawet stary druh Władimir Ałganow. Jak czytamy w słynnej tajnej notatce, Rosjanin "nie wierzył, by Prezydent RP miał realne możliwości wpłynięcia na decyzje w sprawie... 16
 • Z życia opozycji 31 paź 2004 Coś kiepsko idzie łączenie się ludowcom z profesorem Religą. Chłopi nie chcą, by efekt tego dziwnego, pachnącego zbiorowym gwałtem związku nazywał się PSL-Centrum. To może Włodek? Trwa konflikt między liberałami i profesorem... 17
 • Fotoplastykon 31 paź 2004 H.Sawka (www.przyssawka.pl) 18
 • Niezbędniacy biznesu 31 paź 2004 Gromosław Czempiński jest ojcem kapitalizmu bezpieczniaków Państwo to my - mogą powiedzieć o sobie byli i obecni oficerowie służb specjalnych. Jeśli się przyjrzeć największym prywatyzacjom i publicznym przetargom w naszym kraju, a także największym aferom, prawie zawsze w... 20
 • TV Pałac 31 paź 2004 Czy Włodzimierz Czarzasty zostanie komisarycznym zarządcą TVP? Telewizja publiczna Kwiatkowskiego bez Kwiatkowskiego, czyli de facto telewizja Kwaśniewskiego - do tego dąży Danuta Waniek, szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To w Pałacu Prezydenckim powstał pomysł... 26
 • Konserwa Kwaśniewskiego 31 paź 2004 Prezydent anachronizuje polską politykę: marzy mu się powrót do tłustych dla postkomunistów lat 90. Aleksander Kwaśniewski już wie, że opozycja naprawdę chce usunąć go z urzędu - tak jeden z liderów Platformy Obywatelskiej tłumaczy atak prezydenta na opozycję. - Za dwa, trzy... 28
 • Trzeci Drang nach Osten 31 paź 2004 W Ziomkostwie Wschodniopruskim wybiera się władze na uchodźstwie byłych pruskich, a obecnie polskich miast Będąc w Rzymie, czyń jak Rzymianie" - wedle tej maksymy postępują niemieckie ziomkostwa w Polsce. Przyjeżdżając do naszego kraju, mówią o zrozumieniu, przebaczeniu,... 30
 • Pruski granat 31 paź 2004 Pierwowzorem Unii Europejskiej nazwał Prusy były burmistrz Berlina Eberhard Diepgen Jak rząd federalny ocenia ideę utworzenia rosyjsko-litewsko-polskiego euroregionu, identycznego pod względem geograficznym z obszarem Prus Wschodnich, i co sądzi o nazwaniu go "Prussia""? - te... 32
 • Pomieszanie z poplątaniem 31 paź 2004 Salon jako instytucja kulturalno-towarzyska, opiniotwórcza i autorytatywna dawno przeminął Trudno polemizować z pamfletem lepperowskim w formie i radiomaryjnym w treści (Robert Mazurek, Igor Zalewski, "Koniec świata salonów", "Wprost" nr 43). Ma się on nijak do... 36
 • Giełda 31 paź 2004 Hossa Świat Ekonomia 24/7 "Kryzys Paktu Północnoatlantyckiego wziął się stąd, że Ameryka i Europa funkcjonują na różnych obrotach. USA już od połowy lat 50. budują gospodarkę opartą na nowoczesnej wiedzy, Europa... 40
 • Wszystko w górę! 31 paź 2004 O ponad 3000 złotych będzie biedniejsza statystyczna polska rodzina w 2005 r. Marek Belka, który bez gorliwości odchudza gospodarkę i z nadgorliwością przyjmuje unijne nieobowiązkowe zalecenia, zafunduje nam w przyszłym roku drugi - po tegorocznym - euroszok cenowy. W 2005 r.... 42
 • Żywią i biorą 31 paź 2004 Krowa w Unii Europejskiej ma większy "dochód niż połowa ludzi żyjących na ziemi Rolnicy dołożą się do akcyzy - żartował kilka tygodni temu minister finansów Mirosław Gronicki podczas spotkania w Bristolu z przedsiębiorcami i ekonomistami, gdy poproszono go o ocenę skutków... 48
 • Solidarność kota i myszy 31 paź 2004 Niemieccy związkowcy chcieli przenieść fabrykę Opla z Gliwic do Chin To że wielki strajk w zakładach Opla w Bochum wzburzył wiele osób w Niemczech, nie powinno nikogo dziwić. W końcu w grę wchodziło bezpośrednio 10 tys. niemieckich miejsc pracy, a pośrednio - jeszcze więcej.... 54
 • Stawka większa niż rozum 31 paź 2004 Sejm uchwalił 50-procentową antypolską stawkę podatkową Klub parlamentarny Unii Pracy, jedynej partii świata, która ma tylu posłów ilu zwolenników, zdołał przeforsować w Sejmie wprowadzenie nowej, czwartej stawki PIT w wysokości 50 proc. dla zarabiających więcej niż 600 tys.... 56
 • Załatwione odmownie - Książki najgorsze 31 paź 2004 Antyglobaliści Stiglitz i Nace grzeszą przeciwko zdrowemu rozsądkowi, faktom i teorii ekonomii Za czasów komunizmu Stanisław Barańczak prowadził w podziemnym czasopiśmie rubrykę pod takim właśnie tytułem. Wielce ceniony dziś Pan Profesor zajmował się wówczas literaturą... 58
 • Supersam 31 paź 2004 Sportowy kompakt Prędkość maksymalna 230 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 8,2 s. Najnowsza, trzecia generacja opla astry w pełni zasługuje na swoją nazwę - to gwiazda. Benzynowy silnik o pojemności dwóch litrów i... 60
 • Kontratak białej rasy 31 paź 2004 Nie bomba geriatryczna czeka zamożne społeczeństwa Zachodu, lecz kolejny baby boom Na Zachodzie tyka bomba geriatryczna. Wkrótce trzy czwarte ludzkości będzie należało do ras innych niż biała, bo inne się mnożą, a biała wymiera. Jeszcze dwa lat temu straszono takimi... 64
 • Najpiękniejszy dom świata 31 paź 2004 Gorsza sytuacja na rynku sprzyja podwyższaniu standardów w architekturze Mapa świata bez wyspy Utopia nic nie jest warta - mawiał Oskar Wilde. Kiedy cztery lata temu prof. Marek Budzyński zrealizował swój niemal utopijny projekt Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, polska... 68
 • Ekran osobisty - Gladiatorzy informacji 31 paź 2004 "Wydarzenia", "Fakty" i "Wiadomości" zmieniły ostatnio formułę na nowocześniejszą i są teraz... podobne do siebie Niczym w starożytnym Rzymie co wieczór odbywają się w Polsce igrzyska. Przed milionami widzów występują gladiatorzy informacji, walcząc między sobą o tytuł króla... 74
 • Oczy i uszy Hitlera 31 paź 2004 Dla niemieckiego wywiadu pracowało przed wojną wielu Polaków Polska we wrześniu 1939 r. była prawie całkowicie przezroczysta dla Abwehry - wynika z dokumentów niemieckiego wywiadu wojskowego, do których dotarł tygodnik "Wprost". Informacje zgromadzone przez ludzi Wilhelma... 76
 • Historia zwycięstwa 31 paź 2004 Historyk, który rozumie, jest dla totalitarnego systemu niebezpieczny "Vixi" - tak brzmi oryginalny tytuł wspomnień Richarda Pipesa, najwybitniejszego bodaj z żyjących historyków Rosji i współautora klęski komunizmu. Od razu narzuca się porównanie z Cezariańskim Veni, vidi,... 79
 • Know-how 31 paź 2004 Gryzący konkurent Azjatyckie biedronki nazywane arlekinami (Harmonia axyridis) zaczynają się panoszyć w Europie i Stanach Zjednoczonych. Są bardziej agresywne niż inne owady tego gatunku, więc wygrywają konkurencję o terytorium i... 80
 • Viagra dla pracoholików 31 paź 2004 "Pigułki inteligencji" podkręcają szare komórki Amfetaminę w czasie II wojny światowej podawano amerykańskim pilotom odbywającym długie loty, w latach 60. zaś mógł ją kupić w aptece każdy, kto potrzebował leku pobudzającego. Teraz amfetaminy nie można nabyć legalnie, a z... 82
 • Nowa mapa świata 31 paź 2004 Mount Everest nie jest najwyższą górą świata, a biegun północny należy do Danii! Mount Everest jest uważany za najwyższą górę na świecie od połowy XIX wieku, choś już w 1986 r. George Wallerstein, amerykański geolog, sugerował, że wyższy jest szczyt K2. Dopiero ostatnie... 88
 • Bez granic 31 paź 2004 Ósma plaga Największa od kilku dziesięcioleci plaga szarańczy zaatakowała zachodnią Afrykę. Na wojnę z owadami w Mauretanii, Mali i Burkina Faso wysyła się wojsko i policję. Bez skutku. Szarańcza pochłonęła już całe... 90
 • Wirtualna Polonia 31 paź 2004 Gdyby Polonia głosowała solidarnie, mielibyśmy w USA swojego prezydenta Gdy byłem młody, nie można było być Polakiem i republikaninem. Byliśmy wszyscy katolikami, związkowcami i demokratami - mówi Ron Jasiński-Herbert, redaktor naczelny pisma "Polonia Today". Tak zwana stara... 92
 • Komisja nadziei 31 paź 2004 Mamy nowy rząd - w Brukseli Musimy się przyzwyczaić, że od 1 maja Polska ma dwa rządy: jeden w Warszawie, drugi w Brukseli. Oba mogą w decydujący sposób wpłynąć na nasze życie i na nasze portfele. Rząd w Warszawie zmieni się przypuszczalnie w czerwcu przyszłego roku, rząd w... 96
 • Zapateryzm kontra blairyzm 31 paź 2004 Socjaliści duszą Hiszpanów Filip V król Hiszpanii, miał marzenie: zbudować w Madrycie najwspanialszy pałac na świecie. W 1738 r. zlecił architektowi Juanowi Sachettiemu przygotowanie projektu mającego przyćmić Wersal, ukochane dziecko jego dziadka Ludwika XIV. Palacio Real... 100
 • Niemcy dwóch narodów 31 paź 2004 Wzajemna niechęć - tylko ona łączy Niemców ze wschodu i zachodu 15 lat po upadku muru berlińskiego Na dworcu w Witenberdze widać zainwestowane pieniądze: szkło, aluminium, efektowna hala główna. Jest wszystko, co najlepsze, tylko podróżnych nie ma. To jedyny przystanek... 102
 • Menu 31 paź 2004 MENU WYDARZENIA KRÓTKO PO WOLSKU Z życia marionetek Stanowczo za mało miejsca rubryki kulturalne poświęcają teatrom kukiełkowym. A szkoda, takiemu teatrzykowi dużo więcej wolno, na przykład gdy chodzi o seks lub politykę. Co w... 106
 • Aktorzy prowincjonalni 31 paź 2004 Polski teatr jest bezbarwny, nadęty i nudny - wynika z festiwalu festiwali teatralnych "Spotkania" Do Warszawy zjechali przybysze z innej planety. Takie wrażenie można było odnieść, oglądając zagraniczne spektakle prezentowane podczas Festiwalu Festiwali Teatralnych... 110
 • Nowojorczyk w Warszawie 31 paź 2004 Książka telefoniczna z przedwojennej Warszawy jest najbardziej tajemniczą rzeczą w nowej powieści Paula Austera W 1998 r. nowojorski pisarz Paul Auster otrzymał od polskiego wydawcy książkę telefoniczną przedwojennej Warszawy. Wśród rzędów nazwisk znalazł własne - Auster.... 114
 • Malowane bałwany 31 paź 2004 Malarze i rzeźbiarze dali się ponieść wznieconej przez lewicowych idiotów antybushowskiej fali Wirus lewicowego idiotyzmu, objawiający się nienawiścią do wszystkiego, co wiąże się z George'em Bushem, zaatakował kolejną grupę. Po protestach aktorów i reżyserów oraz muzyków... 116
 • Czułe słówka 31 paź 2004 Rozmowa z Romą Ligocką, pisarką 117
 • Ueorgan Ludu 31 paź 2004 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy! TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 44 (109) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 25 października 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Dla uczczenia powrotu do zdrowia Wielkiego... 118
 • Skibą w mur - Spacerek szczurów 31 paź 2004 W Polsce nie ma wyścigu szczurów, bo oprócz dynamicznej garstki nikt się za kasą nie ugania Szczur, jak wiadomo, to gryzoń tyle inteligentny, ile brzydki. Zwykle jest szary lub czarny, obdarzony małymi łapkami i długim ogonem. Szczur jest powszechnie uważany za cwaniaka i... 122